Vojtěška setá
pícniny

PÍCNINY

VOJTĚŠKA SETÁ

HOLYNA

Udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Zástupce v ČR: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Odrůda středně odolná k poléhání, jarní růst i obrůstání po sečích rychlé, napadení patogeny CV nezjištěno, v KVO a ŘVO dává nejvyšší výnos zelené i suché hmoty. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE EU.

LITAVA

Udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Zástupce v ČR: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Středně vysoká až vysoká odrůda, středně odolná proti poléhání. Začátek kvetení raný až středně raný. Jarní růst rychlý, obrůstání po sečích rychlé až velmi rychlé. Významnější napadení komplexem patogenů cévního vadnutí v polních pokusech nezjištěno. Výnos zelené a suché hmoty v roce zásevu, v prvním i třetím užitkovém roce vysoký, ve druhém užitkovém roce středně vysoký až vysoký. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE EU.

MAGDA

Udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Zástupce v ČR: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Poloraná odrůda do intenzivních oblastí řepařského a kukuřičného výrobního typu. Poskytuje vysoký výnos zelené hmoty, semene a stravitelných dusíkatých látek. Vykazuje vyšší odolnost proti patogenům cévního vadnutí. REGISTRACE EU.

MORAVA

Udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Zástupce v ČR: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Středně raná, středně vysoká odrůda se vzpřímeným až polovzpřímeným trsem. Středně rychlý jarní růst. Dobře odolná cévnímu vadnutí a poléhání. Dobrá provozní vytrvalost. Vysoké a stabilní výnosy zelené hmoty a semene. Vhodná pro intenzivní a obilnářské oblasti. REGISTRACE EU.

OSLAVA

Udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Zástupce v ČR: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Raná, středně vysoká až vysoká odrůda, růstový habitus střední. Jarní růst středně rychlý, po sečích středně rychle až rychle obrůstá. Uplatní se v klasickém osevním postupu při víceletém využití. Vysoký výnos ve všech užitkových letech. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE ČR.

eu pruh2017