Vojtěška setá

PÍCNINY

VOJTĚŠKA SETÁ

HOLYNA

Udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Zástupce v ČR: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Odrůda středně odolná k poléhání, jarní růst i obrůstání po sečích rychlé, napadení patogeny CV nezjištěno, v KVO a ŘVO dává nejvyšší výnos zelené i suché hmoty. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE EU.

OSLAVA

Udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Zástupce v ČR: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Raná, středně vysoká až vysoká odrůda, růstový habitus střední. Jarní růst středně rychlý, po sečích středně rychle až rychle obrůstá. Uplatní se v klasickém osevním postupu při víceletém využití. Vysoký výnos ve všech užitkových letech. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE ČR.

PALAVA

Udržovatel: D´AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Zástupce v ČR: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

středně raná, vysoká odrůda se vzpřímeným tvarem trsu. Vyniká dobrým přezimováním a dobrou provozní vytrvalostí. Vhodná do kukuřičné, řepařské i bramborářské oblasti. Uplatní se v klasickém osevním postupu při víceletém využití. Vysoký výnos ve všech užitkových letech. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE ČR.

eu pruh2017