Olejniny
olejniny

OLEJNINY

ŘEPKA JARNÍ

ACHATH

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, D

Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

Z hlediska ranosti ke sklizni se jedná o středně raný hybrid. Výška porostu je střední až vyšší s dobrou odolností proti poléhání. Hybrid nemá vyhraněné nároky na oblast pěstování a je vhodný především pro intenzivní způsob pěstování. Zdravotní stav je dobrý. V odolnostech vyniká zejména vůči černi řepkové a fomovému černání stonku. REGISTRACE EU.

AXANA

Udržovatel: EURALIS Semences, FR

Zástupce v ČR: Agrofinal s.r.o.

Raný restaurovaný hybrid s velmi dobrou výkonností do oblastí vhodných pro pěstování jarní řepky. Disponuje vysokým a stabilním výnosem, a dobrou odolností proti houbovým chorobám. Rostlina je středně vysokého typu, má rychlý počáteční vývoj a velmi dobrou odolnost poléhání. Obsah oleje v semeni je vyšší, obsah GSL je nízký. Výsev 75 zrn/m2 v agrotechnickém termínu. Dobře snáší i setí na konci agrotechnického termínu. REGISTRACE EU.

MIRAKELH

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, D

Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

MIRAKELH je raným velmi výkonným hybridem. Ve zkušebním období ÚKZÚZ 2013–2016 dosáhl absolutně nejvyššího výnosu semen i oleje. Tvoří středně vysoké rostliny (126 cm) s vysokou odolností proti poléhání (6,7). Hybrid dále vyniká vysokou HTS. Díky své odolnosti vůči významným chorobám řepky se řadí mezi nejzdravější registrované odrůdy. S ohledem na rané kvetení a ranost ke sklizni dosahuje stabilních výnosů také ve vyšších polohách a na chladnějších půdách. Další předností hybridu je velmi nízký obsah glukosinolátů. REGISTRACE ČR.

ŘEPKA OZIMÁ

Řepka ozimá Řepka ozimá Řepka ozimá Řepka ozimá Řepka ozimá Řepka ozimá Řepka ozimá Řepka ozimá Řepka ozimá Řepka ozimá

HOŘČICE BÍLÁ

ANDROMEDA

Udržovatel: SELGEN a.s., Praha
Zástupce v ČR: Zástupce v ČR: SELGEN a.s., Praha

Středně raná žluto semenná odrůda určená pro pěstování na semeno. Rostliny středně vysoké až vysoké. Vysoký výnos semene ve všech produkčních oblastech. Obsah oleje v semeni středně vysoký. Má nepoléhavé, střední až vyšší lodyhy, bohatě větvící. Vysoký výnos zelené i suché hmoty. Nežádoucí výskyt šedých a jinak zbarvených semen je nízký. Velmi vhodná jako strništní a meliorační meziplodina, zvláště před cukrovou řepu. Vykazuje značnou nematocidnost, ověřeno ve francouzském ústavu GEVES. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE EU.

SEVERKA

Udržovatel: SELGEN a.s., Praha
Zástupce v ČR: SELGEN a.s., Praha

Středně raná odrůda vyznačující se dobrým zdravotním stavem, odolností proti poléhání. Lze ji využít pro produkci
semene i na zelené hnojení. Vhodná do všech produkčních oblastí, dobře snáší sušší podmínky. Právně chráněná
odrůda. REGISTRACE EU.

SIGNAL

Udržovatel: Saatzucht Steinach GmbH
Zástupce v ČR: SEED SERVICE

Německá odrůda, výnosná v hmotě i zrnu. Vyniká rychlým růstem a prokořeněním půdy. Výborně váže živiny, zabraňuje erozi a zaplevelení. V roce 2019 nejpěstovanější odrůda na osivo v ČR. REGISTRACE EU.

LEN SETÝ

Olejný

LIBRA

Udržovatel: Limagrain Advanta Nederland BV, NL
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Raná až poloraná odrůda typu Flanders. Modře kvetoucí odrůda, odolná vůči poléhání. Má velmi vysoký výnos semene
a velmi vysoký obsah oleje v semeni. Svými dietetickými vlastnostmi je vhodná i pro potravinářské využití zpracování
lisováním za studena. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE EU.

 

SLUNEČNICE

slunecnice

eu pruh2017