Olejniny
olejniny

OLEJNINY

ŘEPKA JARNÍ

AXANA

Udržovatel: EURALIS Semences, FR

Zástupce v ČR: Agrofinal s.r.o.

Raný restaurovaný hybrid s velmi dobrou výkonností do oblastí vhodných pro pěstování jarní řepky. Disponuje vysokým a stabilním výnosem, a dobrou odolností proti houbovým chorobám. Rostlina je středně vysokého typu, má rychlý počáteční vývoj a velmi dobrou odolnost poléhání. Obsah oleje v semeni je vyšší, obsah GSL je nízký. Výsev 75 zrn/m2 v agrotechnickém termínu. Dobře snáší i setí na konci agrotechnického termínu. REGISTRACE EU.

MIRAKELH

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, D

Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

MIRAKELH je raným velmi výkonným hybridem. Ve zkušebním období ÚKZÚZ 2013–2016 dosáhl absolutně nejvyššího výnosu semen i oleje. Tvoří středně vysoké rostliny (126 cm) s vysokou odolností proti poléhání (6,7). Hybrid dále vyniká vysokou HTS. Díky své odolnosti vůči významným chorobám řepky se řadí mezi nejzdravější registrované odrůdy. S ohledem na rané kvetení a ranost ke sklizni dosahuje stabilních výnosů také ve vyšších polohách a na chladnějších půdách. Další předností hybridu je velmi nízký obsah glukosinolátů. REGISTRACE ČR.

LAKRITZH

Udržovatel: Rapool Ring GbR

Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

LAKRITZ H je středně raný, robustní, velmi výnosný hybrid s vysokou užitnou hodnotou. Ta je dána kombinací vysokého výnosu semene a vysokého výnosu oleje. Vyniká vysokou odolností vůči přísušku. Je vhodný pro intenzivní i základní způsob pěstování. Rostliny tvoří středně vysoký porost (123 cm) s vysokou odolností proti poléhání před sklizní (7,7). HTS je středně vysoká. Vysoká odolnost proti napadení fomovým černání stonku brukvovitých a zároveň střední odolností proti napadení bílou hnilobou brukvovitých. REGISTRACE ČR.

ŘEPKA OZIMÁ

Řepka ozimá Řepka ozimá Řepka ozimá Řepka ozimá Řepka ozimá Řepka ozimá Řepka ozimá Řepka ozimá Řepka ozimá Řepka ozimá

HOŘČICE BÍLÁ

ANDROMEDA

Udržovatel: SELGEN a.s., Praha
Zástupce v ČR: Zástupce v ČR: SELGEN a.s., Praha

Středně raná žluto semenná odrůda určená pro pěstování na semeno. Rostliny středně vysoké až vysoké. Vysoký výnos semene ve všech produkčních oblastech. Obsah oleje v semeni středně vysoký. Má nepoléhavé, střední až vyšší lodyhy, bohatě větvící. Vysoký výnos zelené i suché hmoty. Nežádoucí výskyt šedých a jinak zbarvených semen je nízký. Velmi vhodná jako strništní a meliorační meziplodina, zvláště před cukrovou řepu. Vykazuje značnou nematocidnost, ověřeno ve francouzském ústavu GEVES. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE EU.

SEVERKA

Udržovatel: SELGEN a.s., Praha
Zástupce v ČR: SELGEN a.s., Praha

Středně raná odrůda vyznačující se dobrým zdravotním stavem, odolností proti poléhání. Lze ji využít pro produkci
semene i na zelené hnojení. Vhodná do všech produkčních oblastí, dobře snáší sušší podmínky. Právně chráněná
odrůda. REGISTRACE EU.

MÁK SETÝ

Exkluzivní spolupráce s firmou ČESKÝ MÁK, s.r.o. při prodeji osiv.

APLAUS

Udržovatel: ČESKÝ MÁK, s.r.o.
Zástupce v ČR: ČESKÝ MÁK, s.r.o.

NAŠE ČESKÁ JEDNIČKA

 • odrůda vyšlechtěná v ČR registrovaná v roce 2014
 • díky intenzivní udržovacímu šlechtění poskytuje velmi vysoké a stabilní výnosy už šestým rokem
 • vykazuje velmi dobrý zdravotní stav
 • velmi dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování
 • i při hustém porostu velmi dobře zaplňuje menší makovice a dokáže dát solidní výnosy máku na úkor makoviny
 • odolný proti poléhání a vyvracení rostlin
 • vysoké kvalitativní parametry semene (pěkná modrá barva, vůně a chuť)
 • vynikající přizpůsobivost půdním a klimatickýmpodmínkám

MAJOR

 • při ideálních podmínkách dosahuje nadprůměrných výnosů s minimálním počtem hleďáků.
 • dobrý zdravotní stav.
 • vyrovnaná barva semene
 • velmi dobrá odolnost proti nežádoucímu otevírání makovic

MARATON

 • poskytuje vysoký výnosový potenciál
 • odolná proti polehání a vyvracení
 • velmi dobrá rovnoměrnost dozrávání
 • hodí se do všech výrobních oblastí

MS TOPAS

 • vysoký a vyrovnaný výnos
 • velmi dobrá odolnost proti poléhání a vyvracení rostlin
 • odolná proti nežádoucímu otevírání tobolek
 • dobrá odolnost proti plísni makové a helmintosporióze

ONYX

 • česká odrůda modrého máku
 • nízká odrůda s výbornou odolností vůči poléhání
 • nízký sklon k tvorbě nežádoucích otevřených tobolek, tzv. hleďáků (< 1 %)
 • vysoký počet tobolek na rostlině
 • špičkový a stabilní výnos napříč celou republikou
 • celkově velmi dobrý zdravotní stav

OPÁL

 • vysoký a stabilní výnosový potenciál s nízkým výskytem hleďáků
 • dobrý zdravotní stav
 • velmi dobrá kvalita sklizených semen (chuť, barva, vůně)
 • odolná proti nežádoucímu otevírání tobolek
 • dobrá odolnost proti helmintosporióze a plísni makové

LEN SETÝ

Olejný

LIBRA

Udržovatel: Limagrain Advanta Nederland BV, NL
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Raná až poloraná odrůda typu Flanders. Modře kvetoucí odrůda, odolná vůči poléhání. Má velmi vysoký výnos semene
a velmi vysoký obsah oleje v semeni. Svými dietetickými vlastnostmi je vhodná i pro potravinářské využití zpracování
lisováním za studena. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE EU.

 

SLUNEČNICE

slunecnice

eu pruh2017