Vnitřní oznamovací systém - Whistleblowing

Podle zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. („Zákon“) je společnost společnost OSEVA, AGRO Brno, Řípská 1181/18a, 627 00 Brno, IČO: 60707925 je povinna zavést vnitřní oznamovací systém (whistleblowing linku) pro jednání, které má znaky trestného činu či přestupku.

Jak využít whistleblowing linku

Oznámení prostřednictvím whistleblowing linky můžete využít, pokud jste osoba, která pro Společnost vykovává závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi či stáž.

Pověřená osoba se zabývá každou jednotlivou stížností samostatně, nestranně a při zachování absolutní anonymity oznamovatele jako takového.

Společnost tímto sděluje, že ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) zákona vyloučila možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému osobám, které nevykonávají pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Pokud máte informace o tom, že došlo nebo má dojít ve společnosti k možnému protiprávnímu jednání, můžete podat oznámení v českém jazyce jedním z následujících způsobů (kanálů):

  1. v listinné podobě poštou,
  2. elektronicky prostřednictvím e-mailu,
  3. telefonicky prostřednictvím tel. linky, anebo
  4. osobně (ústně) na adrese Pověřené osoby.

Oznamovatelé se mohou v souvislosti s oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů obracet na Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, jakožto externí oznamovací systém. Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat písemně, ústně (např. telefonicky), nebo osobně a také prostřednictvím webového formuláře zde: https://oznamovatel.justice.cz/.

Při podání oznámení vždy uvádějte své jméno, příjmení a datum narození či jiný identifikátor k ověření totožnosti.

V opačném případě Vám nebude možné poskytnout ochranu před odvetnými opatřeními!

Příslušné osoby určené pro přijetí a vyřízení oznámení mají povinnost mlčenlivosti a její porušení je sankcionováno.

Oznámení podané v listinné podobě

Oznámení můžete podat v listinné podobě poštou na adresu Pověřené osoby, kterou je Ing. Nikola Koudelková.

Ing. Nikola Koudelková

Řípská 1181/18a,

627 00 Brno

Zásilku je třeba označit nápisem "Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby" či jiným obdobným textem ("whistleblowing" apod.)

Oznámení podané elektronicky

Oznámení můžete podat elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Emailová adresa je zcela v kompetenci pověřené osoby.

Oznámení podané telefonicky

Pro účely telefonického Oznámení byla zřízena telefonická linka, kterou můžete využít k podání oznámení hlasovou zprávou.

Oznámení můžete podat na telefonní číslo 543 557 227

Oznámení podané osobně (ústně)

Oznámení můžete podat také osobně (ústně) Příslušné osobě, a to po předchozí telefonické či písemné žádosti.

Oznámení Vám bude umožněno podat do 14 dnů ode dne, kdy o osobní jednání požádáte, a to na adrese Pověřené osoby – Ing. Nikola Koudelková, Řípská 1181/18a, 627 00 Brno

Společnost upozorňuje, že ochrana před odvetnými opatřeními nenáleží osobě, která učinila vědomě nepravdivé oznámení. Takové jednání současně naplňuje znaky přestupku, za který lze uložit pokutu až 50 000 Kč.

 

 

eu pruh2017