Zahraniční a domácí množení
trávníkové směsi

ZAHRANIČNÍ A DOMÁCÍ MNOŽENÍ

Naše firma zajišťuje a nabízí množení osiv pro zahraničí. V těchto případech smluvně garantujeme vykoupení veškeré produkce za předem stanovené ceny.  Výchozí materiály jsou hrazeny produkcí certifikovaného osiva.  Čištění osiv, balení, certifikace a expedice  probíhá na našich čistících stanicích osiv. Našim množitelům nabízíme výkup a prodej nestandartních partií a použitelných odpadů z jejich množení.

Nabízíme tyto druhy:

Skupina:

Trávy

Druh Latinský název
Bojínek luční Phleum pratense L
Jílek mnohokvětý italský - diploidní Lolium multiflorum Lam. subsp. italicum (A.Br.) Volkart
Jílek mnohokvětý italský - tetraploidní Lolium multiflorum Lam. subsp. italicum (A.Br.) Volkart
Jílek mnohokvětý jednoletý - diploidní Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Wittm.
Jílek mnohokvětý jednoletý - tetraploidní Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Wittm.
Jílek vytrvalý Lolium perenne L.
Kostřava červená Festuca rubra L.
Kostřava luční Festuca pratensis Huds.
Kostřava rákosovitá Festuca arundinacea Schreb.
Srha laločnatá Dactylis glomerata L.

Jeteloviny

Druh Latinský název
Jetel luční - diploidní Trifolium pratense L.
Jetel luční - tetraploidní Trifolium pratense L.
Jetel nachový Trifolium incarnatum L.

Olejniny

Druh  Latinský název 
Hořčice bílá Sinapis alba L.

Ostatní plodiny

Druh  Latinský název 
Svazenka vratičolistá Phacelia tanacetifolia Benth.

eu pruh2017