Doporučený výsevek
doporučený výsevek

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

  • 1,5 kg na 100 m2 - krajinné trávníky
  • 2,0–2,5 kg na 100 m2 - užitkové trávníky
  • 2,5–3,0 kg na 100 m2 - sportovní a okrasné trávníky

Semena se vysévají do hloubky 5–10 mm nejlépe "křížovým" výsevem, kdy se jedna polovina množství vyseje jedním směrem a druhá polovina ve směru kolmém na původní směr. Tím se zamezí výskytu "hluchých" míst. Je vhodné smísit osivo s pískem či pilinami. V těžko přístupných terénech se používá hydroosev, nebo se na svažitých a erozích ohrožených pozemcích zakládají porosty pomocí travních rohoží.

 

Ihned po zasetí je nutno osivo zapravit do povrchové vrstvy půdy /zasekat hráběmi/ a mírně utužit, aby se podpořila půdní vzlínavost. Závlaha nově založeného trávníku se má provádět opatrně, aby nedošlo k vyplavování semen nebo vytvoření půdního škraloupu.

 

První sečení po výsevu se provádí nejlépe kosou, případně sekačkou s velmi ostrým žacím ústrojím v době, kdy jsou rostliny náležitě zakořeněné, a to a na výšku asi 5 cm.

eu pruh2017