Historie firmy

OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o. je obchodní společenost, která privatizovala podstatnou část státního podniku Oseva, šlechtitelský a semenářský podnik Brno. Sídlo společnosti se nacházelo v Brně na ulici Přízova, kde již ve 20. letech minulého století sídlila soukromá semenářská firma. Po 2. sv. válce se do těchto prostor přestěhovala Elita, šlechtitelské a semenářské družstvo, které bylo založeno v r. 1940. Od ukončení jeho činnosti v r. 1948 v těchto prostorách vždy sídlil semenářský podnik, jehož název se mnohokrát změnil. Od 11. 7. 2016 je sídlo společnosti na adrese Řípská 1181/18a, 627 00 Brno.

 

Název OSEVA se stal symbolem semenářství v České republice. Zachování tohoto názvu i pro současnou společnost je pro zemědělskou veřejnost znamením, že i nadále zajišťuje výrobu, úpravu a prodej osiv a sadby i nepostradatelné služby pro zemědělce.

 

OSEVA,AGRO Brno spol. s. r.o., zajišťuje celý proces výroby osiv a sadby u smluvních množitelů. Úpravu osiva provádí na vlastních čistících stanicích vybavených moderními a specializovanými stroji, kontrolu procesu úpravy zajišťuje ve vlastních laboratořích. Zodpovídá tak za celý proces, může ho účinně ovlivňovat a tak garantovat vysokou kvalitu dodávaných osiv.

 

Obchodní jméno: OSEVA,AGRO Brno, spol. s r.o.

Sídlo: Řípská 1181/18a, 627 00 Brno

IČO: 60 70 79 25

DIČ: CZ 60 70 79 25

Společnost je zapsána u Obchodního rejstříku při Krajském soudu v Brně složka C 15312.
Základní kapitál společnosti je 392.000,- Kč. Základní kapitál je splacen v plné výši.

eu pruh2017