Sadba
bramabory

OKOPANINY

BRAMBORY

Sadba brambor velmi raných odrůd

COLOMBA

Udržovatel: HZPC Holland BV, Holandsko Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. Havlíčkův Brod

Velmi raná konzumní odrůda pro rané letní sklizně v ranobramborářských oblastech. Je vhodná pro předkličování a závlahu. Výnos hlíz je velmi vysoký. Počet hlíz pod trsem je vyšší (12-14), tvorba hlíz je rychlá a stejnoměrná. Hlízy oválné až krátce oválne s hladkou žlutou slupkou a žlutou dužninou, která netmavne. Hlízy rychle dozrávají, jsou vhodné pro úpravu mytím do malospotřebitelského balení v letním období. Vhodná je včasná a hlubší výsadba. Rezistence háďátku bramborovému Ro1, Ro4, Ro5 a rakovině brambor D1. Vysoká odolnost strupovitosti a plísni na hlízách. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

MARIANNKA

Udržovatel: Vesa Velhartice, a.s., Kolinec

Mariannka je odrůda určená pro velmi rané až rané sklizně v ranobramborářské a bramborářské oblasti, kde dosahuje velmi vysokých výnosů, kvalitních, vzhledných krátce oválných hlíz s mělkými očky a sytě žlutou dužninou. Za syrova i po uvaření je barevně stálá, má výbornou stolní hodnotou s varným typem BA. Celkový výnos tržních hlíz v nejranějších termínech sklizní je velmi vysoký. Velmi dobře reaguje na předklíčení a závlahu. Hlízy jsou větší, vyrovnané. Velmi vysoký je i celkový výnos tržních hlíz po dozrání porostu. Odolnost obecné strupovitosti a mechanickému poškození je velmi dobrá. Je rezistentní háďátku bramborovému Ro1 a rakovině brambor patotypu D1. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

MONIKA

Udržovatel: Vesa Velhartice, a.s., Kolinec

Velmi raná konzumní odrůda určena pro nejranější termíny sklizně. Její předností je velmi rychlá dynamika nárůstu hlíz s vysokým výnosem konzumních hlíz v prvních termínech sklizně. Hlízy jsou velké, dlouze oválné, velmi vzhledné, s jemnou žlutou slupkou a středně žlutou dužninou. Stolní hodnota hlíz je velmi dobrá, varný typ B, po oloupání netmavne. Doporučujeme sadbu předklíčit. Je vhodné použít závlahu a případně porost zakrýt po sázení netkanou textilií. Odrůda je vysoce odolná virovým chorobám, háďátku bramborovému patotypu RO1 je rezistentní. Vyniká dobrou skladovatelností. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

ROSARA

Udržovatel: SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG

Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. Havlíčkův Brod

Oodrůda s velmi raným až raným, vysokým nasazováním hlíz. Je vhodná jak pro přímý konzum, tak i pro mytí a balení. Hlízy jsou krátce oválné, vzhledné, s červenou slupkou a tmavě žlutou dužninou. Varný typ AB, salátová, vařené hlízy jsou lojovité, pevné, příjemné chuti bez barevných změn. Předností je vysoká vnitřní i vnější kvalita hlíz a nízká náchylnost k mechanickému poškození. Rezistentní háďátku bramborovému (Ro1) a rakovině brambor (D1). Odolná proti napadení virovými chorobami. Výborná skladovatelnost do jarních měsíců. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

SUNSHINE

Udržovatel: SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. Havlíčkův Brod

Velmi raná konzumní atraktivní salátová odrůda. Hlízy jsou oválné až dlouze oválné, pravidelné, slupka žlutá, hladká, lesklá, dužnina žlutá. Varný typ AB. Odrůda je vhodná pro přímý konzum, mytí a balení. Vařené hlízy jsou pevné, velmi chutné z letní sklizně i po uskladnění. Odrůda je pěstitelsky plastická, dává velmi dobré výnosy a kvalitní hlízy v ranobramborářských i bramborářských oblastech, počet hlíz pod trsem je střední. Je vhodná hlubší výsadba – ochrana hlíz před zelenáním v řádcích. Má vysokou odolnost virovým chorobám a strupovitosti, vysokou odolnost plísni na hlízách, střední až vyšší na nati, vysokou odolnost bakteriózám. Je rezistentní háďátku bramborovému Ro1, 4, 5. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

Sadba brambor raných odrůd

ADÉLA

Udržovatel: Selekta Pacov, a.s., CZ

Raná odrůda pro přímý konzum. Hlízy jsou oválné, s mělkými očky, žlutohnědou slupkou a sytě žlutou dužninou. Předností této odrůdy je vysoký výnos hlíz a výborná konzumní jakost. Struktura hlízy po uvaření je pevná a netmavne. Hlízy jsou odolné mechanickému poškození a obecné strupovitosti. Odrůda je vhodná k uskladnění a konzumaci po celý rok. Adéla je odolná háďátku Ro1 a plísni v nati. Má dlouhou dormanci. Odrůda nemá zvláštní nároky na pozemek a dobře využije vyšší hladinu živin v půdě. Je vhodné ji sázet v co nejranějším termínu (začátek dubna) Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

MADELEINE

Udržovatel: AGRICO Holand
Zástupce v ČR: AGRICO Bohemia s.r.o.

Vysoce výnosná raná odrůda s dobrými konzumními vlastnostmi. Vhodná na balení pro přímý konzum a pro loupárny. Krátkodobé skladování. Vysoká odolnost vůči virovým chorobám a obecné strupovitosti. Oválné hlízy s mělkými očky jsou pevné po uvaření. Rezistentní rakovině brambor a háďátku bramborovému Ro1 a Ro4. Vhodná pro pěstování na lehčích půdách. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

PRINCESS

Udržovatel: SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o Havlíčkův Brod

Raná vysoce kvalitní konzumní salátová odrůda s velmi vysokým výnosem tržních hlíz, nesnáší přísušky. Tvar hlíz je oválný, pravidelný se žlutou, hladkou, lesklou barvou slupky, očka mělká, dužnina je sytě žlutá. Varný typ A, vařené hlízy jsou pevné, excelentní jemné chuti, netmavnoucí. Hlízy jsou odolné strupovitosti, stejnoměrně velké, střední až větší, odolné hnilobám (plísni i bakteriózám). Je výrazně odolná virovým chorobám, kořenomorce, plísni v nati i na hlízách. Rezistentní háďátku bramborovému Ro1. Je vhodná i pro eko-pěstitele, mytí, balení i loupání. Odrůda je vhodná pro dlouhodobé skladování. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

Sadba brambor poloraných odrůd

DITTA

Udržovatel: N.Ö.Saatbaugenossenschaft reg. Gen.m.b.H., Windigsteig, A
Zástupce v ČR: AGRICO Bohemia s.r.o., Tábor

Poloraná odrůda vhodná pro přímý konzum. Hlízy jsou středně velké, vzhledné, dlouze oválné, s mělkými očky, se žlutou dužninou. Odrůda je zařazena do varného typu AB. Vařené hlízy jsou pevné konzistence, středně vlhké, velmi slabě až slabě moučnaté, jemné struktury. Počáteční růst natě a nárůst hlíz je středně rychlý. Počet hlíz pod trsem středně vysoký. Proti napadení rakovině bramboru D1 a háďátkem bramborovým Ro1 je rezistentní. Je náchylná k napadení plísní bramboru na nati. Její předností je velmi dobrá kvalita konzumu, odolnost hlíz proti mechanickému poškození, na skládce neklíčí. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

QUEEN ANNE

Udržovatel: SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r. o. Havlíčkův Brod

Poloraná až raná konzumní odrůda, vhodná i pro loupání, úpravu hlíz mytím, pro malospotřebitelské balení. Hlízy jsou oválné, pravidelné s hladkou, lesklou, žlutou slupkou bez lenticel. Dužnina je světle žlutá, stejnoměrně vybarvená. Varný typ BA, polomoučnatá. Výnos hlíz je vysoký, výnos tržních hlíz velmi vysoký, vysoké procento stejnoměrně velkých hlíz (40-60 mm). Odolnost virovým chorobám, rezistentní viru Y-NIN. Je odolná háďátku bramborovému Ro1 a Ro4, rakovině bramboru D1. Má vysokou odolnost hlíz strupovitosti a rzivosti dužniny. Odrůda vykazuje hlubokou dormanci hlíz ke klíčení ve skladu, je vhodná pro dlouhodobé skladování, má vysokou odolnost stříbřitosti slupky. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

RED ANNA

Udržovatel: Vesa Velhartice, a.s., Kolinec

Poloraná konzumní odrůda určená pro podzimní a zimní konzum, vhodná na loupání. Poskytuje vysoký výnos vzhledných velikostně vyrovnaných krátce oválných hlíz s výbornou stolní hodnotou, barva slupky je červená s sytě žlutou dužninou. Varný typ BA, netmavne po oloupání ani po uvaření. Vyžaduje půdy humózní, s rovnoměrným zásobením živinami včetně hořčíku, dobře reaguje na listová hnojiva. Odrůda je odolná virovým chorobám, háďátku bramborovému Ro1 a rakovině bramboru D1 je rezistentní. Je odolná proti plísni bramborové v nati i na hlízách. Velmi dobře se skladuje až do jarních měsíců. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

VARNÝ TYP:

  1. konzistence pevná, nerozvářivá, lojovitá, vhodná do salátů, jako příloha
  2. konzistence polopevná, polomoučnatá, nerozvářivá nebo slabě rozvářivá vhodná pro přípravu jídel všeho druhu, jako příloha
  3. konzistence měkká, moučnatá, středně rozvářivá vhodná především pro přípravu těst a kaší

eu pruh2017