Sadba
bramabory

OKOPANINY

BRAMBORY

Sadba brambor velmi raných odrůd

IMPALA

Udržovatel: AGRICO B.A.
Zástupce v ČR: AGRICO Bohemia s.r.o.

Velmi raná odrůda pro letní a podzimní přímý konzum, mytí a balení. Hlízy jsou oválného až dlouze oválného tvaru s mělkými očky, s hladkou žlutou slupkou a žlutou dužninou, velikostně a tvarově vyrovnané. V nejranějších termínech sklizně dává velmi vysoký výnos, v plné zralosti vysoký. Varný typ B, kypré až středně pevné konzistence, slabě až středně moučnaté. Vhodné pro loupání. Proti napadení rakovinou bramboru D1 a napadení háďátkem bramborovým Ro1 je rezistentní. Méně odolná je proti napadení virovými chorobami a plísněmi nati. Dobrá skladovatelnost. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

SUNITA

Udržovatel: Selekta Pacov, a.s., CZ

>Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. Havlíčkův Brod

Sunita je velmi raná konzumní odrůda pro letní sklizeň v ranobramborářské i bramborářské oblasti. Vyznačuje se vysokým podílem velkých hlíz. Výnos hlíz je velmi vysoký. Hlízy vykazují vyšší sušinu, jsou vhodné pro přímý letní konzum i pro konzum po skladování, a také pro zpracování na hranolky. Jsou vhodné pro skladování, neboť vykazují výraznou dormanci ke klíčení. Po uvaření jsou hlízy pevné, nerozpadavé, mají žlutou dužninu bez barevných změn, varný typ AB. Jsou vhodné pro tradiční konzum i pro malospotřebitelské balení mytých hlíz v letním období i po skladování. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

Sadba brambor raných odrůd

PRINCESS

Udržovatel: SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o Havlíčkův Brod

Raná vysoce kvalitní konzumní salátová odrůda s velmi vysokým výnosem tržních hlíz, nesnáší přísušky. Tvar hlíz je oválný, pravidelný se žlutou, hladkou, lesklou barvou slupky, očka mělká, dužnina je sytě žlutá. Varný typ A, vařené hlízy jsou pevné, excelentní jemné chuti, netmavnoucí. Hlízy jsou odolné strupovitosti, stejnoměrně velké, střední až větší, odolné hnilobám (plísni i bakteriózám). Je výrazně odolná virovým chorobám, kořenomorce, plísni v nati i na hlízách. Rezistentní háďátku bramborovému Ro1. Je vhodná i pro eko-pěstitele, mytí, balení i loupání. Odrůda je vhodná pro dlouhodobé skladování. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

Sadba brambor poloraných odrůd

DITTA

Udržovatel: N.Ö.Saatbaugenossenschaft reg. Gen.m.b.H., Windigsteig, A
Zástupce v ČR: AGRICO Bohemia s.r.o., Tábor

Poloraná odrůda vhodná pro přímý konzum. Hlízy jsou středně velké, vzhledné, dlouze oválné, s mělkými očky, se žlutou dužninou. Odrůda je zařazena do varného typu AB. Vařené hlízy jsou pevné konzistence, středně vlhké, velmi slabě až slabě moučnaté, jemné struktury. Počáteční růst natě a nárůst hlíz je středně rychlý. Počet hlíz pod trsem středně vysoký. Proti napadení rakovině bramboru D1 a háďátkem bramborovým Ro1 je rezistentní. Je náchylná k napadení plísní bramboru na nati. Její předností je velmi dobrá kvalita konzumu, odolnost hlíz proti mechanickému poškození, na skládce neklíčí. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

QUEEN ANNE

Udržovatel: SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r. o. Havlíčkův Brod

Poloraná až raná konzumní odrůda, vhodná i pro loupání, úpravu hlíz mytím, pro malospotřebitelské balení. Hlízy jsou oválné, pravidelné s hladkou, lesklou, žlutou slupkou bez lenticel. Dužnina je světle žlutá, stejnoměrně vybarvená. Varný typ BA, polomoučnatá. Výnos hlíz je vysoký, výnos tržních hlíz velmi vysoký, vysoké procento stejnoměrně velkých hlíz (40-60 mm). Odolnost virovým chorobám, rezistentní viru Y-NIN. Je odolná háďátku bramborovému Ro1 a Ro4, rakovině bramboru D1. Má vysokou odolnost hlíz strupovitosti a rzivosti dužniny. Odrůda vykazuje hlubokou dormanci hlíz ke klíčení ve skladu, je vhodná pro dlouhodobé skladování, má vysokou odolnost stříbřitosti slupky. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

RED ANNA

Udržovatel: Vesa Velhartice, a.s., Kolinec

Poloraná konzumní odrůda určená pro podzimní a zimní konzum, vhodná na loupání. Poskytuje vysoký výnos vzhledných velikostně vyrovnaných krátce oválných hlíz s výbornou stolní hodnotou, barva slupky je červená s sytě žlutou dužninou. Varný typ BA, netmavne po oloupání ani po uvaření. Vyžaduje půdy humózní, s rovnoměrným zásobením živinami včetně hořčíku, dobře reaguje na listová hnojiva. Odrůda je odolná virovým chorobám, háďátku bramborovému Ro1 a rakovině bramboru D1 je rezistentní. Je odolná proti plísni bramborové v nati i na hlízách. Velmi dobře se skladuje až do jarních měsíců. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

VARNÝ TYP:

  1. konzistence pevná, nerozvářivá, lojovitá, vhodná do salátů, jako příloha
  2. konzistence polopevná, polomoučnatá, nerozvářivá nebo slabě rozvářivá vhodná pro přípravu jídel všeho druhu, jako příloha
  3. konzistence měkká, moučnatá, středně rozvářivá vhodná především pro přípravu těst a kaší

eu pruh2017