Předmět podnikání
  • obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • silniční motorová doprava
  • zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
  • výroba a uvádění do oběhu uznaného osiva a sadby polních plodin, sadby révy vinné
  • prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí
  • prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující
  • ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin
  • prodej drogistického zboží

eu pruh2017