Patriot moravského množení
patriot-hlavicka

PATRIOT MORAVSKÉHO MNOŽENÍ

patriot-logoOd sezony Jaro 2014 přichází OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o. pod hlavičkou speciálního loga s kampaní na podporu moravské a české výroby a produktů moravských a českých zemědělců, týkající se osivářské oblasti – výroby, zpracování a finalizace osivové kukuřice.

Pouze dvě společnosti na území ČR mají to privilegium a aktivně se věnují výrobě osivové kukuřice. OSEVA, AGRO Brno má dlouholeté zkušenosti s výrobou, zpracováním a prodejem osiva kukuřice. Výrobu zajišťujeme u našich smluvních partnerů, specializovaných zemědělských podniků, špičkou mezi množiteli polních plodin. Zpracování probíhá ve specializovaném závodě v Židlochovicích u Brna, nezřídka přísněji nad rámec norem EU, pod důslednou kontrolou vlastní akreditované laboratoře. Prodej je realizován z drtivé většiny do zemí EU, přirozeně i do zemědělských podniků a různých subdistributorů v rámci ČR. Z toho vyplývá, že veškerá výroba, zpracování a logistika se děje především na území ČR.

OSEVA, AGRO Brno jako ryze česká společnost zaměstnává více než 130 pracovníků různých kvalifikací přímo na svých provozech. Množením kukuřice podporuje prostřednictvím svých partnerů, moravských zemědělských podniků, zaměstnanost dalších stovek lidí v regionech ČR. Množení osiva kukuřice je velice rizikové, při konečném ideálním výsledku však ekonomicky snad nejzajímavější množení (výroba) v rámci rostlinné výroby. Náročnost na lidské zdroje, technické zabezpečení a pečlivá kontrola porostů je samozřejmostí. OSEVA, AGRO Brno je hrdá, že svou činností přispívá k podpoře české a moravské výroby, zaměstnanosti a tím následně k dalšímu sociálnímu rozvoji ČR. Z drtivé většiny se jedná o tzv. zahraniční množení, které navíc přivádí do ČR značné množství finančních prostředků.

 současné době je situace většiny moravských a českých zemědělských podniků stabilizovaná a proto právě nyní přicházíme s kampaní na podporu další domácí produkce. Pro rozvoj další výroby je nutné hledat stále nová odbytiště po celé EU. Vyzýváme proto všechny zemědělské subjekty podnikající v rostlinné výrobě, aby zvážily potřebu nákupu osiva kukuřice ze zahraničních zdrojů a tím snížily i import a odvod peněz z ČR a podporu výroby v zahraničí a využily možnosti pěstování produktů moravských zemědělců, které díky svému šlechtitelskému základu a genetickému potenciálu vykazují výborných výsledků v rámci ČR. OSEVA, AGRO Brno ověřuje výkonnost hybridů prostřednictvím sítě poloprovozních pokusů a důslednou selekcí výběru špičkových množených hybridů. Díky množení v domácích podmínkách a využitím podpory pracovníků OSEVY, AGRO Brno se snižují náklady na další nadbytečné logistické, marketingové a režijní vstupy. To v konečném důsledku vede ke snížení konečné prodejní ceny osiva na minimum.

OSEVA, AGRO Brno zavádí nový program množení osivové kukuřice, kterým chce domácí zemědělce přimět zamyslet se v současné poměrně stabilizované situaci v rostlinné výrobě k tomu, jakým způsobem by bylo vhodné jejich rozhodnutími podpořit další následnou výrobu, zaměstnanost, sociální sílu a ekonomiku zemědělství ČR, před nákupem a podporou produktů zemědělců z jiných zemí, které navíc leckdy využívají významných dotačních programů svých vlád a tím přispívají k dalšímu snížení soběstačnosti ČR v rámci zemědělské výroby – tedy oboru našeho i Vašeho podnikání.

OSEVA, AGRO Brno zve všechny zemědělce do programu „PATRIOT MORAVSKÉHO MNOŽENÍ“ jehož cílem je v každém povzbudit vědomí, že je důležité podpořit domácí výrobu a produkty.

patriot-travyDalším sektorem výroby, který získal samostatné logo Patriot moravského množení je výroba travních komponent a jejich následné míchaní do travních směsí. Také výroba a úprava travních směsí je důležitou součástí výroby naší společnosti. Naše směsi jsou ceněny hlavně díky vysoce kvalitním poměrům jednotlivých složek ve směsích a jsou vyhledávány realizátory i širokou veřejností.

 

 

 

 

patriot-lusteninyTřetí a poslední logo patriot symbolizuje domácí výrobu obilovin a luskovin. Objemově největší část výroby společnosti.

eu pruh2017