Typy balení
typy balení

TYPY BALENÍ

travni-smesi2typy-baleni-travy

balení sáček papírový pytel
0,25 kg 0,5 kg 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 25 kg
Hřišťová travní směs X X X X X X X
Hřišťová travní směs na dosev   X X X X X X
Parková travní směs X X X X X X X
Parková travní směs do stínu   X X X X X X
Parková travní směs na sušší stanoviště   X X X X X X
Rekreační travní směs   X X X X X X
Golfová travní směs   X 400g X X X X X
Sídlištní travní směs           X X
Travní směs na rychlé ozelenění     X X X X
Luční travní směs trvalá X X X X X X X
Luční travní směs raná           X X
Luční travní směs do sušších podmínek           X X
Luční travní směs do vlhčích podmínek           X X
Pastevní travní směs trvalá   X X   X X X
Jetelotravní směs   X X   X X X
Intenzivní jetelotravní směs         X X X
Travní směs pro vinice a sady     X  X X X X
Travní směs pro bioplyn         X X

eu pruh2017