Péče o trávník
ošetřování trávníků

PÉČE O TRÁVNÍK

Zavlažování trávníku patří k nejobtížnějším aspektům správné péče o trávníky. V zásadě platí dodávat takové množství vody, aby trávník mohl dobře růst a aby se v porostu udržovalo vhodné mikroklima. Nejpříznivější doba pro zalévání je brzy ráno. Večerní závlaha je možná, ovšem podporuje vznik plísní. Nejvhodnější je trávník zavlažovat pomocí postřikovačů, které vytvářejí jemné kapky nebo mlhu.

Sekání – první sečení po výsevu se provádí v době, kdy jsou rostliny náležitě zakořeněné, a to na výšku asi 5 cm. Další sečení jsou dána momentálním stavem porostu, typem travní směsi a účelem, pro který se trávník pěstuje. Příliš nízkým sečením dochází k nadměrnému odnožování, tvoří se užší listy, snižuje se růst kořenů a kořeny mělčeji zakořeňují. Pokosenou hmotu z intenzivně ošetřovaných trávníků odstraňujeme.

Vertikutace – provzdušnění trávníku a odstranění plevele, mechu či zplstnatělé trávy. Ideálně provádíme dvakrát do roka na jaře a na podzim k zazimování. Poté zavlažíme, pohnojíme a popřípadě dosejeme.

Výživa trávníku – pravidelné hnojení je důležité nejen pro růst trávníků, ale také pro jeho zabarvení, odolnost vůči zátěži, přezimování a vývin kořenů. Trávník hnojíme podle aktuální potřeby a zásoby živin v půdě. Hnojivo se aplikuje na povrch trávníku rovnoměrným rozhozem. Listová plocha musí být suchá. Po přihnojení trávník důkladně zavlažíme.
Sbírání listí – spadené listí je třeba pravidelně z trávníku odstraňovat, aby nedocházelo k zahnívání a plesnivění trávníku.

Obnova – ztrácí-li trávník svoji funkčnost a estetický vzhled, můžeme jej určitými zásahy zlepšit. Aerifikací provzdušňujeme půdu, vertikutací prořezáme travní drn, tím dojde ke zlepšení výměny vzduchu a vody mezi půdou a ovzduším. Povrchové nerovnosti odstraníme válením nebo smykováním. Mezerovitost odstraníme přísevem směsi nebo určitého druhu. Pokud v trávníku převládá více než 50 % plevelů a nevyhovujících druhů, je účelnější přistoupit k jeho likvidaci a založit dle uvedeného postupu trávník nový.

 

eu pruh2017