Zakládání trávníků
zakládání trávníků

ZAKLÁDÁNÍ TRÁVNÍKŮ

Pece-o-travnikPři zakládání trávníkové plochy je nutno půdu na vybraném pozemku náležitě upravit nejen fyzikálně, ale i chemicky. Jedná se o vylehčení těžkých půd pískem a organickou hmotou. To znamená do písčité půdy dodat jílovité materiály či rašelinové substráty a naopak do extrémně těžkých půd přidat písek nebo jiný materiál zvyšující podíl vzduchu v půdě. Důležitá je i úprava pH dodáním jemně mletého dolomitického vápence spolu se základním hnojením kombinovaným hnojivem v dávce 2 - 5 kg/100 m2. Dalším důležitým opatřením je odstranění vytrvalých plevelů jako je pýr plazivý, bršlice kozí noha, smetanka lékařská či kopřiva: mechanicky - vybráním všech oddenků a kořenů, nebo chemicky: použitím totálního herbicidu. Aby se docílilo ideální přípravy pozemku, je vhodné tyto úpravy spolu s rytím, orbou či terénními úpravami provést v roce před založením porostu.

 

Před vlastním výsevem se provede jemná příprava pečlivým urovnáním a utužením a hnojení průmyslovými hnojivy, která mělce vpravíme do země. Použitím organického hnojiva biohumus se podpoří vzcházení a odnožování travin, jejich vybarvenost i celková odolnost proti mechanickému zatěžování.

 

Termíny setí jsou v našich podmínkách nejvhodnější: jarní, od poloviny dubna do konce května a podzimní, od poloviny srpna do poloviny září, kdy je půda prohřátá a je dostatečně vlhko. Tam, kde je možnost uměle zavlažovat lze vysévat i letním období.

eu pruh2017