Pícniny
pícniny

PÍCNINY

SVAZENKA VRATIČOLISTÁ

AMERIGO

Udržovatel: P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH.

Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Středně vzrůstná odrůda s velmi bohatým olistěním a rychlým až velmi rychlým počátečním růstem. Velmi dobrá odolnost k suchu a v raných fázích vývoje je poměrně tolerantní i k mrazíkům do -2 °C. Na druhé straně ve fázi plně vyvinutého porostu velmi dobře vymrzá a tvoří perfektní mulč třeba pro cukrovku a kukuřici. Lze ji využít jako meziplodinu a to v čistosevu nebo ve směskách jako výborný přerušovač obilných sledů. Vhodná taktéž pro jarní či letní osevy s produkcí zelené či suché hmoty pro krmení a v neposlední řadě jako pastva pro včely a pro využití v „GREENINGU“. REGISTTRACE EU.

JETEL LUČNÍ

diploidní

BONUS

Udržovatel: SELGEN a.s.

Zástupce v ČR: SELGEN a.s.

Diploidní, raná až středně raná odrůda. Středně vysoká až vysoká rychlost jarního růstu, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká, střední odolnost poléhání. Velmi dobrý zdravotní stav: odrůda je středně odolná až odolná proti napadení bílou hnilobou jetele (nejvyšší odolnost ze současně zkoušeného sortimentu). Velmi dobrá vytrvalost do 2. užitkového roku (tedy 3. roku vegetace). Bonus je výkonná odrůda: výnosy zelené a suché hmoty v prvním i druhém užitkovém roce jsou vysoké. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE EU.

START

Udržovatel: OSEVA, UNI, a.s.

Zástupce v ČR: OSEVA, UNI, a.s.

Raná odrůda, diploidní, dvou až tří sečná, s dvouletou vytrvalostí. Odolná vyzimování a poléhání. Plastická odrůda, vhodná především pro luční porosty. Dobrý zdravotní stav, vysoké výnosy hmoty i semene. REGISTRACE EU.

SUEZ

Udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Zástupce v ČR: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Diploidní, raná až středně raná odrůda, středně odolná proti poléhání. Rychlost počátečního růstu a rychlost obrůstání po sečích je střední. Výnos zelené hmoty v 1. a 2. užitkovém roce je středně vysoký. Odrůda je vytrvalá do 2. užitkového roku, je vhodná pro klasické osevní postupy i jako komponent pro krátkodobé jetelotravní, především luční porosty. Odrůda je středně odolná proti napadení rakovinou jetele, spálou jetele lučního a listovými skvrnitostmi, středně odolná proti napadení patogeny způsobujícími odumírání kořenů, méně odolná proti napadení padlím rdesnovým; středně odolná proti virózám. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE ČR.

tetraploidní

TEMPUS

Udržovatel: OSEVA, UNI, a.s.

Zástupce v ČR: OSEVA, UNI, a.s.

Tetraploidní středně raná, středně vysoká až vysoká odrůda. Je středně odolná až odolná proti napadení komplexem mykóz, způsobujících odumírání kořenů. Vyniká vysokými výnosy. Uplatní se v klasickém osevním postupu při dvouletém využití i jako komponent pro krátkodobé jetelotravní, především však luční porosty. Vhodná pro sušší podmínky. REGISTRACE EU.

JETELOVÝ HYBRID

PRAMEDI

Udržovatel: Ing. Hana Jakešová, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko, Masarykova univerzita, Brno

Zástupce v ČR: Ing. Hana Jakešová, CSc.

Mezidruhový kříženec jetele lučního a jetele prostředního. Vyniká odolností k suchu i zdravotním stavem, ranost střední až pozdní. Diploidní i tetraploidní odrůdy překonává výnosem i vytrvalostí. Je vhodná ke zkrmování i konzervaci i do lučních směsí. Právně chráněná odrůda.

JETEL NACHOVÝ (INKARNÁT)

KARDINÁL

Udržovatel: SELGEN a.s.

Zástupce v ČR: SELGEN a.s.

Jednoletá přezimující, rychle se vyvíjející odrůda středně vysokého vzrůstu. Květenství je karmínově červené, oválné semeno má žlutou barvu, průměrná HTS je 4 g. Kardinál se s velmi dobrou zimovzdorností uplatní v čisté kultuře i jako komponent časných ozimých směsek v plynulém pásu zeleného krmení. Zanechává půdu v bezvadné struktuře, obohacenou organickými látkami a dusíkem. Významně zvyšuje úrodnost lehkých písčitých půd jako zelené hnojení, zvláště pod brambory. Zelenou hmotu lze kromě přímého zkrmování i senážovat či silážovat. REGISTRACE EU.

VOJTĚŠKA SETÁ

HOLYNA

Udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Zástupce v ČR: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Odrůda středně odolná k poléhání, jarní růst i obrůstání po sečích rychlé, napadení patogeny CV nezjištěno, v KVO a ŘVO dává nejvyšší výnos zelené i suché hmoty. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE EU.

LITAVA

Udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Zástupce v ČR: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Středně vysoká až vysoká odrůda, středně odolná proti poléhání. Začátek kvetení raný až středně raný. Jarní růst rychlý, obrůstání po sečích rychlé až velmi rychlé. Významnější napadení komplexem patogenů cévního vadnutí v polních pokusech nezjištěno. Výnos zelené a suché hmoty v roce zásevu, v prvním i třetím užitkovém roce vysoký, ve druhém užitkovém roce středně vysoký až vysoký. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE EU.

MAGDA

Udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Zástupce v ČR: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Poloraná odrůda do intenzivních oblastí řepařského a kukuřičného výrobního typu. Poskytuje vysoký výnos zelené hmoty, semene a stravitelných dusíkatých látek. Vykazuje vyšší odolnost proti patogenům cévního vadnutí. REGISTRACE EU.

MORAVA

Udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Zástupce v ČR: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Středně raná, středně vysoká odrůda se vzpřímeným až polovzpřímeným trsem. Středně rychlý jarní růst. Dobře odolná cévnímu vadnutí a poléhání. Dobrá provozní vytrvalost. Vysoké a stabilní výnosy zelené hmoty a semene. Vhodná pro intenzivní a obilnářské oblasti. REGISTRACE EU.

OSLAVA

Udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Zástupce v ČR: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Raná, středně vysoká až vysoká odrůda, růstový habitus střední. Jarní růst středně rychlý, po sečích středně rychle až rychle obrůstá. Uplatní se v klasickém osevním postupu při víceletém využití. Vysoký výnos ve všech užitkových letech. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE ČR.

eu pruh2017