Pícniny
pícniny

PÍCNINY

SVAZENKA VRATIČOLISTÁ

AMERIGO

Udržovatel: P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH.

Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Středně vzrůstná odrůda s velmi bohatým olistěním a rychlým až velmi rychlým počátečním růstem. Velmi dobrá odolnost k suchu a v raných fázích vývoje je poměrně tolerantní i k mrazíkům do -2 °C. Na druhé straně ve fázi plně vyvinutého porostu velmi dobře vymrzá a tvoří perfektní mulč třeba pro cukrovku a kukuřici. Lze ji využít jako meziplodinu a to v čistosevu nebo ve směskách jako výborný přerušovač obilných sledů. Vhodná taktéž pro jarní či letní osevy s produkcí zelené či suché hmoty pro krmení a v neposlední řadě jako pastva pro včely a pro využití v „GREENINGU“. REGISTTRACE EU.

BORATUS

Udržovatel: Saatzucht Steinach GmbH

Zástupce v ČR: Seed Service a.s.

Německá odrůda s vysokým výnosem nadzemní i podzemní hmoty. Zanechává půdu ve výborné struktuře. Velmi dobře vymrzá a je tedy vhodnou mulčovací plodinou. REGISTRACE EU.

PROMOCE

Udržovatel: OSEVA UNI, a.s.

Zástupce v ČR: OSEVA UNI, a.s.

Odrůda registrovaná v ČR v roce 2009 s rychlým počátečním růstem, raně až středně raně nakvétající. Rostliny středně vysoké, vegetační doba 50-60 dní. Výnos zelené hmoty vysoký, vhodná na zelené hnojení a pro pozemky ohrožené erozí. Vynikající medonosná plodina s dobrou odplevelovací schopností. Nenáročná na stanoviště a klimatické podmínky. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE ČR.

STALA

Udržovatel: Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AGRONAS“ Sp. z o.o.

Středně raná odrůda s vysokým obsahem pylu, vhodná do horších půdně- klimatických podmínek. Výborná krycí plodina s protierozním účinkem. Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Rychlost počátečního růstu středně vysoká až vysoká. Výnos zelené a suché hmoty středně vysoký až vysoký. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE ČR.

JETEL LUČNÍ

diploidní

BONUS

Udržovatel: SELGEN a.s.

Zástupce v ČR: SELGEN a.s.

Diploidní, raná až středně raná odrůda. Středně vysoká až vysoká rychlost jarního růstu, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká, střední odolnost poléhání. Velmi dobrý zdravotní stav: odrůda je středně odolná až odolná proti napadení bílou hnilobou jetele (nejvyšší odolnost ze současně zkoušeného sortimentu). Velmi dobrá vytrvalost do 2. užitkového roku (tedy 3. roku vegetace). Bonus je výkonná odrůda: výnosy zelené a suché hmoty v prvním i druhém užitkovém roce jsou vysoké. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE EU.

SALINO

Udržovatel: D‘EUGENIO SEMENTI di Fabio D‘Eugenio & C. srl

Diploidní odrůda s velmi bujným růstem a vysokou produkcí zelené píce. Vyniká velmi rychlým odnožováním. Dobře se přizpůsobuje různým typům půd. Odolnost vůči mrazu vysoká. Vytrvalost až tři užitkové roky. V prvním roce vyniká velmi vysokým výnosem píce, v dalších letech se výnos snižuje. REGISTRACE EU.

START

Udržovatel: OSEVA, UNI, a.s.

Zástupce v ČR: OSEVA, UNI, a.s.

Raná odrůda, diploidní, dvou až tří sečná, s dvouletou vytrvalostí. Odolná vyzimování a poléhání. Plastická odrůda, vhodná především pro luční porosty. Dobrý zdravotní stav, vysoké výnosy hmoty i semene. REGISTRACE EU.

ALTASWEDE

Udržovatel: Pickseed Canada, Inc..

Pozdně kvetoucí odrůda s velmi dobrým zdravotním stavem, vytrvalostí a mrazuvzdorností. Úroda z první seče vysoká, druhá seč slabší. Dobrá tolerance ke kyselým půdám, nízká tolerance k suchu. V prvním roce tvorba zejména listových růžic, tvorba květů od roku druhého. Květní hlávky jsou červené, růžové nebo zcela bílé. REGISTRACE EU.

tetraploidní

TEMPUS

Udržovatel: OSEVA, UNI, a.s.

Zástupce v ČR: OSEVA, UNI, a.s.

Tetraploidní středně raná, středně vysoká až vysoká odrůda. Je středně odolná až odolná proti napadení komplexem mykóz, způsobujících odumírání kořenů. Vyniká vysokými výnosy. Uplatní se v klasickém osevním postupu při dvouletém využití i jako komponent pro krátkodobé jetelotravní, především však luční porosty. Vhodná pro sušší podmínky. REGISTRACE EU.

JETELOVÝ HYBRID

PRAMEDI

Udržovatel: Ing. Hana Jakešová, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko, Masarykova univerzita, Brno

Zástupce v ČR: Ing. Hana Jakešová, CSc.

Mezidruhový kříženec jetele lučního a jetele prostředního. Vyniká odolností k suchu i zdravotním stavem, ranost střední až pozdní. Diploidní i tetraploidní odrůdy překonává výnosem i vytrvalostí. Je vhodná ke zkrmování i konzervaci i do lučních směsí. Právně chráněná odrůda.

JETEL NACHOVÝ (INKARNÁT)

KARDINÁL

Udržovatel: SELGEN a.s.

Zástupce v ČR: SELGEN a.s.

Jednoletá přezimující, rychle se vyvíjející odrůda středně vysokého vzrůstu. Květenství je karmínově červené, oválné semeno má žlutou barvu, průměrná HTS je 4 g. Kardinál se s velmi dobrou zimovzdorností uplatní v čisté kultuře i jako komponent časných ozimých směsek v plynulém pásu zeleného krmení. Zanechává půdu v bezvadné struktuře, obohacenou organickými látkami a dusíkem. Významně zvyšuje úrodnost lehkých písčitých půd jako zelené hnojení, zvláště pod brambory. Zelenou hmotu lze kromě přímého zkrmování i senážovat či silážovat. REGISTRACE EU.

PÍCNINY

VOJTĚŠKA SETÁ

HOLYNA

Udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Zástupce v ČR: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Odrůda středně odolná k poléhání, jarní růst i obrůstání po sečích rychlé, napadení patogeny CV nezjištěno, v KVO a ŘVO dává nejvyšší výnos zelené i suché hmoty. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE EU.

OSLAVA

Udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Zástupce v ČR: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Raná, středně vysoká až vysoká odrůda, růstový habitus střední. Jarní růst středně rychlý, po sečích středně rychle až rychle obrůstá. Uplatní se v klasickém osevním postupu při víceletém využití. Vysoký výnos ve všech užitkových letech. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE ČR.

PALAVA

Udržovatel: D´AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Zástupce v ČR: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

středně raná, vysoká odrůda se vzpřímeným tvarem trsu. Vyniká dobrým přezimováním a dobrou provozní vytrvalostí. Vhodná do kukuřičné, řepařské i bramborářské oblasti. Uplatní se v klasickém osevním postupu při víceletém využití. Vysoký výnos ve všech užitkových letech. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE ČR.

eu pruh2017