Žito ozimé
head-obiloviny

OBILOVINY OZIMÉ

ŽITO OZIMÉ

Odrůdy typu populace

BORFUROnas-tip   

Udržovatel: SAATZUCHT STEINACH GMBH
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o.

Velmi raná senážní odrůda s vynikající kvalitou píce. Velmi vhodná pro pěstování na krmné senáže pro skot a pro bioplyn. Vyznačuje se velmi rychlým počátečním růstem, podzimním odnožováním a také rychlým jarním startem. Odrůda s velmi dobrým zdravotním stavem a dobrou odolností vůči chorobám. Tato odrůda má velmi nízké teplotní nároky na oblast pěstování. Je velmi tolerantní k půdní kyselosti. Ideální pro pěstování před nebo po kukuřici či čiroku. Při včasném setí výsevek pouze 100 kg/ha. Právně chráněná odrůda.

TURBOGREEN

Udržovatel: SAATZUCHT STEINACH GmbH & Co KG
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Raná odrůda trsnatého žita ideální pro produkci senáže nebo výrobu bioplynu. Rostliny dobře odnožující, vysoké, velmi bohatě olistěné, středně odolné k poléhání. Doporučený výsevek v optimálním termínu 120 kg/ha, perfektně snáší pozdní termíny setí. Plastická, nenáročná odrůda; schopnost rychle obrůstat zajišťuje poskytnutí dvou sečí. HTZ cca 32 g. Právně chráněná odrůda.

Hybridní odrůdy

MIRANOSnas-tip

Udržovatel: NORDIC SEED
Zástupce v ČR: SELGEN, a.s.

Miranos je velmi plastický hybrid, rostliny s vyšším vzrůstem (157 cm) vhodný pro pěstování ve všech výrobních oblastech. Miranos má velmi dobrou odolnost k poléhání. Vhodné pro pěstování jak v intenzivních, tak extenzivních podmínkách. Tato odrůda se vyznačuje velmi dobrým zdravotním stavem a nižším výskytem námele. Vyniká dobrou odolností vůči hnědé rzi, doporučeno však ošetření proti Rynchosporium. Má velkou škálu využití jak v potravinářství, tak i v krmivářství. Velmi dobrých kvalitativních parametrů dosahuje pro výrobu bioplynu. Právně chráněná odrůda.

SU NASRI

Udržovatel: HYBRO Saatzucht GmbH & Co.KG
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

SU Nasri je středně raný hybrid, rostliny vyšší (150 cm) s vyšší odnožovací schopností. Velmi dobrá mrazuvzdornost, vysoká odolnost k přísuškům, dobrá až velmi dobrá odolnost k zamokření. Poskytuje velmi vysoký výnos senáže. Ošetření morforeguláteorem ani fungicidem není pořeba. Termín setí od 10. září do konce října. Doporučený výsevek je při raném setí 1,8 – 2,2 VJ/ha, při pozdním setí 2,5 – 2,8 VJ/ha. 1 VJ = 1 mil. klíčivých semen. HTZ je střední. Právně chráněná odrůda.

SU PERSPECTIVnas-tip

Udržovatel: HYBRO Saatzucht GmbH & Co KG
Zástupce v ČR: SAATEN – UNION CZ s.r.o.

SU Perspectiv je střední (145cm), středněraný hybrid s výtečným zdravotním stavem a vysokou odolností vůči poléhání navazující na odrůdu SU PERFORMER. Poskytuje velmi vysoký výnos zrn a v ošetřené i neošetřené variantě pěstování. Díky odolnosti k poléhání není náročný na používání regulátorů růstu a jejich používání se doporučuje především při vysoké intenzitě pěstování. Odrůda se špičkovými pekařskými parametry. Dosahuje špičkových výsledků i v extenzivních technologiích. HTZ je střední (35g). 1VJ = 1 mil. Klíčivých semen. Doporučený výsevek je 1,3–2,5 VJ/ha dle podmínek. Registrace v ČR. Právně chráněná odrůda.

 

eu pruh2017