Oves ozimý
head-obiloviny

OBILOVINY OZIMÉ

OVES OZIMÝ

MV HÓPEHELYnas-tip

Udržovatel: MARTONVÁSÁR
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Od ozimého ovsa můžeme očekávat o 30–40 % vyšší úrodu proti ovsu jarnímu, zvláště v sušších podmínkách. Vedle výborné úrodnosti má dobré jakostní parametry. Částečné vymrzání je kompenzováno velmi dobrou odnožovací schopností. Optimální doba setí je první dekáda října a ostatní výrobní technologie je stejná jako u jarního ovsa. U ozimého ovsa začíná jarní růst později než u jiných ozimých druhů obilovin.

eu pruh2017