Tritikale ozimé
head-obiloviny

OBILOVINY OZIMÉ

TRITIKALE OZIMÉ

LEONTINOnas-tip

Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Žitný typ. Raná odrůda se střední odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až vysoké se střední až dobrou odol-ností vůči poléhání. Zdravotní stav dobrý, dobrá odolnost proti padlí travnímu, rzi žitné, fuzariózám v klasu, středně odolná proti listovým skvrnitostem. Doporučený výsevek 3,5–4 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Ošet-ření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Při intenzivním způsobu pěstování je doporučeno porost ošetřit morfo-regulátory. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ozimého tritikale, vyžaduje lepší pěstební podmínky. HTZ cca 42 g. Právně chráněná odrůda.

ORINOKOnas-tip

Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Středně raná odrůda vyznačující se velmi vysokým výnosem. Vysoká odolnost proti poléhání, velmi dobrá mrazuvzdornost, vysoká odolnost proti porůstání zrn v klasu. Odrůda se vyznačuje vynikajícím zdravotním stavem, odolnost proti plísni sněžné, padlí travnímu, rzi žitné a chorobám pat stébel je vysoká, odolnost proti listovým skvrnitostem a fuzariózám klasu je dobrá. Výsvek v optimálním termínu setí 2,5 – 3,0 MKS/ha. HTZ je vysoká.

SILVERADOnovinka

Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Nová polopozdní odrůda vyznačující se vysokým a stabilním výnosem ve všech oblastech pěstování. Odrůda má vynikajicí mrazuvzdornost a je tedy pěstovaná po celém Polsku. Silverado je odrůda pšeničného typu. Zrno má vysoký obsah bílkovin a je vhodné pro výživu prasat a drůbeže. Optimální výsvek je 3,2-3,6 MKS/ha. V případě pozdnějšího výsevu je nutné zvýšit výsevek o 10 %. HTZ je vyšší. Právně chráněná odrůda.

 

eu pruh2017