Tritikale ozimé
head-obiloviny

OBILOVINY OZIMÉ

TRITIKALE OZIMÉ

BELCANTOnas-tip

Udržovatel: Danko Hodowla Roślin sp. z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Poloraná odrůda vyznačující se vysokou plasticitou a také vysokým výnosem. Odrůda dobře se přizpůsobující jak klimatickým, tak i půdním podmínkám. Tato odrůda dosahuje velmi dobrých výsledků i v extenzivních podmínkách pěstování. Rostliny středního vzrůstu s velmi dobrou odnožovací schopností, výbornou odolností proti poléhání a vysokou zimovzdorností. Odrůda má velmi dobrou odolnost vůči většině houbových chorob. Optimální výsevek je 3,0–3,4MKS/ha. V případě pozdějšího výsevu je nutné zvýšit výsevek o 10%. HTZ 45g. Právně chráněná odrůda.

LEONTINOnas-tip

Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Žitný typ. Raná odrůda se střední odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až vysoké se střední až dobrou odol-ností vůči poléhání. Zdravotní stav dobrý, dobrá odolnost proti padlí travnímu, rzi žitné, fuzariózám v klasu, středně odolná proti listovým skvrnitostem. Doporučený výsevek 3,5–4 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Ošet-ření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Při intenzivním způsobu pěstování je doporučeno porost ošetřit morfo-regulátory. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ozimého tritikale, vyžaduje lepší pěstební podmínky. HTZ cca 42 g. Právně chráněná odrůda.

ORINOKOnas-tip

Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Středně raná odrůda vyznačující se velmi vysokým výnosem. Vysoká odolnost proti poléhání, velmi dobrá mrazuvzdornost, vysoká odolnost proti porůstání zrn v klasu. Odrůda se vyznačuje vynikajícím zdravotním stavem, odolnost proti plísni sněžné, padlí travnímu, rzi žitné a chorobám pat stébel je vysoká, odolnost proti listovým skvrnitostem a fuzariózám klasu je dobrá. Výsvek v optimálním termínu setí 2,5 – 3,0 MKS/ha. HTZ je vysoká.

SU ASKADUSnovinka

Udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH
Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Pšeničný typ, nástupce odrůdy Tulus. Středně raná odrůda s vysokým výnosem zrna. Rostliny s dobrou odolností proti poléhání a proti vymrzání. Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, odolná proti napadení hnědou rzivostí tritikale, středně odolná proti napadení padlím tritikale na listu. Optimální výsevek je 3,5–4,0 MKS/ha, v případě pozdnějšího setí 4,0–4,5 MKS/ha, ideální hustota porostu 600–650 klasů/m2. HTZ je střední 43 g. Právně chráněná odrůda.

 

eu pruh2017