Obiloviny
head-obiloviny

OBILOVINY JARNÍ

PŠENICE JARNÍ

odrůdy s kvalitní pekařskou jakostí E

ASTRID

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Stupice

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Pekařská polopozdní odrůda. Středně vysoké rostliny (96 cm) se střední odolností proti poléhání. Středně odolná proti napadení padlím v klasu i na listu. Středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou a rzí pšeničnou. Obsah dusíkatých látek v sušině je vysoký až velmi vysoký. Vysoká objemová hmotnost, hodnota Zelenyho testu, vaznost mouky i hodnota čísla poklesu. I s výbornou jakostí dosahuje výnosů pšenic kvality “A“. Zrno je středně velké s HTZ okolo 40 g. Právně chráněná odrůda.

KWS SHARKI

Udržovatel: KWS Lochov GMBH
Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.

Poloraná odrůda s vysokou pekařskou kvalitou ve všech parametrech. Rostliny vysoké s dobrou odolností proti poléhání. Vynikající zdravotní stav listové plochy, výborná odolnost proti napadení rzí pšeničnou i plevovou. Odrůda je vhodná především pro kukuřičnou a řepařskou výrobní oblast, lze ji pěstovat po obilnině i po kukuřici. Výnos je tvořen především počtem odnoží. Zrno je velké s velmi vysokým obsahem dusíkatých látek a vysokou objemovou hmotností. Číslo poklesu vysoké, vaznost mouky vysoká. HTZ cca 46 g. Právně chráněná odrůda.

odrůdy s kvalitní pekařskou jakostí A

CINDY

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Stupice
Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Cindy je středně raná pekařská odrůda stabilní jakosti A s vysokým výnosem v obou zkoušených variantách pěstování. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké (89 cm) odolné proti poléhání. Je vhodná do všech výrobních oblastí. Odrůda Cindy má velmi vyrovnaný dobrý zdravotní stav a dobrou toleranci fuzariu v klase. Zrno je velké s vysokou objemovou hmotností, vysokým obsahem N-látek a stabilní vysokou hodnotou pádového čísla. HTZ cca 43 g. Právně chráněná odrůda.

KWS CHAMSIN

Udržovatel: KWS Lochov GMBH, Německo

Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.

Pekařská poloraná odrůda, rostliny středně vysoké se střední odolností proti poléhání. Středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, braničnatkou plevovou v klasu a rzí pšeničnou. Méně odolná k napadení padlím na listu, listovými skvrnitostmi a rzí pšeničnou. Zrno je velké s velmi vysokou objemovou hmotností a vysokým obsahem dusíkatých látek. Číslo poklesu vysoké, vaznost mouky vysoká. HTZ cca 42 g. Odrůda je použitelná i pro pozdní výsevy na podzim. Právně chráněná odrůda.

JEČMEN JARNÍ

sladovnické odrůdy

AMIDALA

Udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Středně raná sladovnická odrůda se střední odnoživostí. Středně vysoké rostliny, dobrá odolnost proti poléhání. Odrůda má velmi dobrý zdravotní stav listového aparátu, je odolná vůči padlí travnímu na listu (gen Mlo). Amidala dosahuje vysokého až velmi vysokého a velmi stabilního výnosu zrna nejen v intenzitě, ale také na nižší úrovni pěstování a v horších půdně-klimatických podmínkách. Velké zrno, HTZ cca 50 g, vysoký podíl předního zrna, USJ 8,2 bodu, velmi dobré hodnoty sladovnické jakosti, zejména však vysoký extrakt a ideální hodnota dusíkatých látek. Právně chráněná odrůda.

BOJOS

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda se střední odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až vysoké se střední odolností proti poléhání a lámání stébla. Odrůda odolná proti napadení padlím travním, středně odolná vůči hnědým skvrnitostem a ke rzi ječné, citlivější k rhynchosporiové skvrnitosti. Plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ječmene, doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle výrobních oblastí a termínu setí. Ošetření morforegulátorem růstu na zpevnění stébla lze použít v první polovině sloupkování (fáze 32–39). Zrno středně velké, podíl předního zrna vysoký, USJ 4,7 bodů, HTZ cca 47 g. Odrůda preferovaná sladovnami a pivovary, doporučená pro výrobu českého piva. Právně chráněná odrůda.

FRANCIN

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Stupice
Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Francin je nová poloraná odrůda sladovnického ječmene. Délka stébla je střední (71 cm) s mimořádnou odolností proti poléhání. Poskytuje středně vysoký až vysoký výnos, který zajišťuje také vyšší intenzita odnožování. Vysoká odolnost lámavosti stébla a rzím. Dobrá odolnost padlí a listovým skvrnitostem. Od roku 2015 je v provozních zkouškách Prazdroje a dalších pivovarů. Francin je doporučen pro výrobu českého piva. Právně chráněná odrůda.

LAUDIS 550

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda raností na úrovni odrůdy Malz. Rostliny středně vysoké se střední odolností proti poléhání a lámání stébla. Na rozdíl od odrůdy Malz má absolutní odolnost vůči padlí travnímu (gen Mlo). Střední odolnost proti napadení rzí ječnou, komplexem hnědých skvrnitostí a rhynchosporiovou skvrnitostí. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ječmene. Zrno je středně velké s vysokým podílem předního zrna, USJ 7,2 bodů, HTZ cca 45 g. Odrůda prošla úspěšně zkouškami společnosti Sladovny Soufflet ČR a je i doporučena pro výrobu Českého piva. Právně chráněná odrůda.

LG STAMGAST

Udržovatel: Limagrain Europe, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Poloraná odrůda s dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až vysoké s dobrou odolností proti poléhání. Odrůda je nositelem genu rezistence proti padlí travnímu (mlo) a je středně odolná vůči hnědým skvrnitostem ke rzi ječné a rhynchosporiové skvrnitosti. Plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ječmene, doporučený výsevek 3,9–4,7 MKS/ha dle výrobních oblastí a termínu setí. Zrno středně velké, podíl předního zrna vysoký, USJ 4,7 bodů, HTZ cca 49 g. Odrůdu plánují v roce 2023 nakupovat společnosti: Plzeňský Prazdroj, a.s., SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s., Pivovar Nymburk, spol. s r.o., Sladovna BERNARD, a.s., MSK Kroměříž a přidávají se další; doporučená pro výrobu českého piva. Právně chráněná odrůda.

LG TOSCA

Udržovatel: Limagrain Europe, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Středně raná velmi výnosná odrůda s velmi vysokým výnosem předního zrna, rostliny nízké s vysokou odolností proti poléhání. Odolná proti napadení padlím ječmene na listu (gen Mlo), středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení růžověním klasů ječmene. Zrno je středně velké se středně vysokým podílem předního zrna; vysoká sladovnická kvalita s velmi vysokým extraktem, USJ 8,5 bodů. Odrůda již nakupovaná sladovnami Soufflet ČR a Heineken Slovensko Sladovne. Právně chráněná odrůda.

MANTA

Udržovatel: Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: Saaten Union CZ, s.r.o.

Středně raná sladovnická odrůda (nejranější na českém trhu) se střední odnoživostí. Středně vysoké rostliny, dobrá odolnost proti poléhání s hodnotou 6,9. Odrůda má velmi dobrý zdravotní stav listového aparátu, je odolná vůči padlí travnímu na listu. Manta je plastická odrůda vhodná do všech sladovnicky významných půdně klimatických podmínek. I v suchých ročnících má schopnost relativně dobře udržet nižší hladinu NL v zrnu. Velké zrno, vysoký podíl předního zrna, USJ 6,4 bodu. Odrůda je doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu „Českého piva“. Právně chráněná odrůda.

QUENCH

Udržovatel: Syngenta Seeds LTD
Zástupce v ČR: Raiffeisen Agro Morava, spol. s r.o.

Polopozdní až pozdní odrůda nízkého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání. Dobrá odolnost proti padlí travnímu a rhynchosporiové skvrnitosti, středně až méně odolná k hnědé skvrnitosti a rzi ječné. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku, ochranu zaměřit především proti hnědé skvrnitosti a rzi ječné. Ošetření morforegulátorem proti poléhání jen při vysoké intenzitě pěstování. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ječmene, kromě velmi suchých oblastí s nízkou půdní úrodností. Doporučený výsevek 3,5 – 3,7 MKS/ha dle výrobních oblastí a termínu setí. Výnosná odrůda s vysokým podílem předního zrna, HTZ střední. Odrůda vykupovaná sladovnami v Rakousku a Německu. Právně chráněná odrůda.

SPITFIRE

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Stupice
Zástupce v ČR: Selgen a.s.

SPITFIRE je nově vyšlechtěnou odrůdou sladovnického ječmene. Má nejvyšší podíl předního zrna v sortimentu, výběrovou jakost USJ 7,3 vhodnou na výrobu tradičních piv se špičkovými hodnotami extraktu (84 %) a dosažitelného stupně prokvašení (83,2). Odrůda méně odnoživá s velkým zrnem. Délka stébla je střední (71 cm) s dobrou odolností proti poléhání (6,2). Doporučujeme intenzivní vedení porostu s použitím morforegulátoru v horní doporučené dávce. Poskytuje vysoký až velmi vysoký výnos ve všech výrobních oblastech. Dobrá odolnost k padlí. SPITFIRE nemá významná pěstitelská rizika a je doporučen pro výrobu tradičních piv. Právně chráněná odrůda.

nesladovnické odrůdy

BENTE

Udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Bente je jedna z nejranějších odrůd se špičkovým výnosem zrna a to i v horších půdně-klimatických podmínkách. Rostliny jsou středně vysoké s dobrou odolností proti poléhání. Odrůda je odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná proti napadení hnědou skvrnitostí, odolná proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí a středně odolná proti napadení rzí ječnou. Doporučený výsevek 3,2–4 MKS/ha dle oblasti a termínu setí. Ve všech výrobních oblastech i ve všech variantách pěstování dle ÚKZÚZ dosahuje velmi vysokého výnosu. Zrno velké, podíl předního zrna velmi vysoký, HTZ cca 53 g. Právně chráněná odrůda.

BRANDONNáš tip

Udržovatel:Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Brandon je poloraná odrůda registrovaná v Polsku v roce 2019. Rostliny jsou středně vysoké (70 cm) s dobrou odolností proti poléhání. Odrůda vyniká svým dobrým zdravotním stavem; je odolná proti napadení padlím ječmene (gen Mlo), má dobrou odolnost proti napadení hnědou skvrnitostí, velmi vysokou odolnost proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí a vysokou odolnost proti napadení rzí ječnou. Doporučený výsevek okolo 3,5 MKS/ha dle oblasti a termínu setí. Zrno je velké s podílem předního zrna 87 %. HTZ cca 48 g.

LG BELCANTO

Udržovatel: Limagrain Europe, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Středně raná nesladovnická, velmi plastická odrůda s velmi vysokým výnosem. Je vhodná do všech výrobních oblastí. Toleruje pěstování po obilnině i kukuřici. Rostliny velmi dobře odnožují. Jsou středně vysoké se střední až dobrou odolností proti polehání. Odolná proti napadení padlím ječmene na listu (gen Mlo), středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení růžověním klasů ječmene. Zrno je středně velké, HTZ vysoká – 47 g. Právně chráněná odrůda.

RGT GAGARINnovinka

Udržovatel: R2n (Société RAGT 2n)
Zástupce v ČR: RAGT Czech s.r.o.

Raná odrůda s velmi vysokým výnosem zrna. Rostliny jsou nízké s dobrou odolností proti poléhání. Odrůda je odolná proti napadení padlím ječmene na listu, dobrá odolnost vůči ostatním chorobám. Doporučený výsevek 3,2–4,5 MKS/ha dle oblasti a termínu setí. Ve všech výrobních oblastech i ve všech variantách pěstování dle ÚKZÚZ dosahuje špičkových výnosů. Spolehlivá odrůda bez významných pěstitelských rizik. Zrno středně velké, HTZ cca 46 g. Právně chráněná odrůda.

SOLIST

Udržovatel: Saatzucht Streng GmbH & Co.KG
Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Solist je středně raná krmná odrůda s vysokým výnosem v obou variantách pěstování ve všech zkoušených výrobních oblastech. Rostliny jsou středně vysoké a středně odolné proti poléhání. Odrůda je odolná proti napadení padlím travním na listu a fuzárii v klase. Středně odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí a rhynchosporiovou skvrnitostí. Zrno je středně velké s vysokým podílem předního zrna (95 %). Právně chráněná odrůda.

OVES SETÝ

pluchatý

ARMANI

Udržovatel: Saatzucht Bauer GmbH & Co. KG

Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.

Armani je žlutosemenná, pluchatá, středně raná odrůda. Rostliny středně vysoké, s velmi dobrou odolností proti poléhání a středně odolné až odolné proti lámání stébla pod latou. Odrůda je velmi odolná k napadení padlím na listu, má dobrou odolnost napadení komplexem listových skvrnitostí a rzi ovesné. Vynikající výnos, zrno je středně velké. Armani vyniká nízkou pluchatostí a je vhodný pro potravinářské využití. Osvědčil se i v ekologickém zemědělství. HTZ cca 39 g. Právně chráněná odrůda.

KERTAG

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Krukanice

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Polopozdní pluchatá odrůda. Rostliny středně vysoké, méně odolné proti poléhání. Zrno středně velké, barva pluchy žlutá, podíl pluch středně vysoký až nízký, výtěžnost ovesné rýže vysoká. Výborná krmná kvalita, vyniká ale i objemovou hmotností. HTZ cca 36 g. Právně chráněná odrůda.

KOROK

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Krukanice
Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Středně raná a středně vysoká žlutozrnná odrůda a vysokým obsahem N-látek. Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, vysoká odolnost napadení rzí ovesnou a napadení padlím travním na listu. Výnos zrna je vysoký s vysokým podílem předního zrna. Velmi dobrá výtěžnost ovesné rýže. Doporučený výsevek je 4–5 MKS/ha podle pěstitelských podmínek. HTZ cca 39 g. Právně chráněná odrůda.

LION

Udržovatel: NORDSAAT SAATZUCHT GmbH
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Polopozdní odrůda, rostliny středně vysoké, odrůda odolná proti poléhání. Zrno středně velké, barva pluchy žlutá. Odrůda středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení rzí ovesnou, středně odolná proti napadení padlím ovsa. Výnos zrna je vysoký s mimořádným výnosem ovesné rýže a nízkým podílem pluch. Doporučený výsevek je 3,2–4,2 MKS/ha podle pěstitelských podmínek. Objemová hmotnost středně vysoká, HTZ vysoká. Právně chráněná odrůda.

bezpluchý

MARCO POLO

Udržovatel: Selgen a.s.

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Marco Polo je středně raná, bezpluchá odrůda ovsa s vysokým výnosem. Rostliny středně vysoké s dobrou odolností k polehání. Odrůda odolná proti napadení padlím ovsa na listu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, odolná proti napadení rzivostí ovsa. Zrno velké se středně vysokou objemovou hmotností a velmi nízkým podílem pevných pluch, podíl předního zrna je vysoký. Právně chráněná odrůda.

TRITIKALE JARNÍ

SANTOSnáš tip

Udržovatel: DANKO Hodowla Roślin, Sp. z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Santos je nejnovější, působivá, výnosná odrůda šlechtitelské společnosti Danko. Tato poloraná odrůda vyniká velkým vyrovnaným zrnem s nízkými propady a středním obsahem dusíkatých látek. Rostliny polorané odrůdy Santos jsou středně vysoké s dobrou odolností proti poléhání a velmi dobrou odolností proti chorobám. Výsevek 4–4,5 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek (170–200 kg/ha). Právně chráněná odrůda.

POHANKA

ZITA

Udržovatel a zástupce v ČR: Oseva Pro s.r.o.

Ranná až poloraná odrůda, rostliny středně vysoké až vysoké, výška lodyhy 95–150 cm, květy bílé, vegetační doba 110–120 dní, plot trojboká nažka. Teplomilná rostlina, citlivá na nízké teploty. Doba setí od 15.5. do 15.6. nejlépe po květnových mrazech, hloubka setí cca 3 cm, vzchází za 7–10 dní po zasetí, výsevek 60–80 kg/ha. Odrůda neklade zvláštní nároky na stanoviště, nesnáší těžké zamokřené půdy, při vysoké zásobě dusíku v půdě je nebezpečí polehnutí. Nevyžaduje žádné pesticidní ošetření. Výborná předplodina vhodná jako přerušovač v osevním postupu. Sklizeň na zrno probíhá když převážná část nažek je zralá a má tmavou barvu. HTZ cca 30–35 g., výnos nažek cca 1–2 t/ha.

PROSO

JAGNA

Zástupce: KLEE AGRO s.r.o.

Bílosemenná odrůda s vysokým podílem předního zrna až 88 %. Vhodná pro pekárenský průmysl, ale i jako krmivo pro ptactvo. Vysoká odolnost poléhání. Kromě horské oblasti je vhodná do všech podmínek. Výsevek cca 20–30 kg/ha. Výnos semene je 4,5–5 t/ha. Při přezrání zrno nevypadává z laty.

UNIKUM

Udržovatel: Hordeum Sládkovičovo

Raná odrůda, rostliny středně vysoké, silně olistěné, středně až silně odnožující. Odolná proti sněti prosné, dosti odolná k poléhání, středně odolná až odolná k vypadávání zrna. Zrno světlé, středně velké až velké, oválnokulovité, HTZ cca 5,2 g. Výsevek 15–20 kg/ha, hloubka setí 1,5 cm do vyhřáté půdy. Odrůda vhodná pro intenzivní kukuřičnou oblast.

PŠENICE OZIMÁ

Odrůdy s elitní pekařskou jakostí E

AIRBUSnovinka

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Velmi raná osinatka se střední odnožovací schopností a s vysokou odolností k poléhání. Zdravá odrůda odolná vůči rzi plevové na listu i v klasu a běloklasosti. Vysoká odolnost vůči rzi pšeničné. Velmi dobrá odolnost k fuzariózám v klase. Doporučený výsevek je 3,3-4,7 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Vzhledem k ranosti jsou doporučeny spíše včasné termíny setí. Airbus je intenzivní odrůda s elitní potravinářskou kvalitou, proto je doporučena intenzivní technologie pěstování. První ošetření zaměřit na ochranu proti chorobám pat stébel a padlí travnímu dle infekčního tlaku. Je možné aplikovat nižší až střední dávky morforegulátorů pro srovnání odnoží a zpevnění stébla. Použití a dávku morforegulátorů přizpůsobit intezitě pěstování a stavu porostu. Odrůda mimořádně vhodná do kukuřičné a řepařské výrobní oblasti, kde dosahuje vysokých výnosů. Právně chráněná odrůda.

ANNIE

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná osinatá odrůda středně vysokého vzrůstu, se střední odolností proti poléhání a dobrou odnožovací schopností. Velmi dobrá mrazuvzdornost a odolnost plísni sněžné. Odrůda je středně odolná proti napadení padlím travním, braničnatkou plevovou a rzí pšeničnou. Středně až méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a fuzariózami klasů pšenice. Annie vyniká zejména svojí potrvinářskou jakostí. Velmi vysoký objem pečiva, obsah dusíkatých látek, vaznost mouky a hodnota čísla poklesu. Vysoká hodnota Zelenyho testu a objemová hmotnost vysoká až velmi vysoká. Doporučený výsevek je 3-3,5 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, který může být i pozdnější. Zrno je velké s HTZ cca 49 g. Právně chráněná odrůda.

ARKTIS

Udržovatel: DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG, Něměcko
Zástupce v ČR: BOR, s.r.o. Choceň

Raná odrůda kompenzačního typu s menší až střední odnožovací schopností, středního vzrůstu (cca 95–100 cm) s dobrou odolností vůči poléhání. Dobrá odolnost vůči vymrzání. Odolná padlí na listu, střední až nižší odolnost listovým skvrnitostem, dobrá odolnost braničnatce plevové v klasu, střední odolnost rzi pšeničné. Vyžaduje setí v druhé polovině agrotechnického termínu, výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle oblasti pěstování, odrůda není vhodná pro rané setí, snáší pozdní výsev, lze vysévat po obilovině i kukuřici. Fungicidní ochranu zaměřit na listové skvrnitosti, při vyšším infekčním tlaku se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Ošetření proti poléhání ve fázi 27–30 s nižší až střední dávkou (1,5–2 lt RETACEL EXTRA), při vyšší intenzitě pěstování lze ošetřit druhou dávkou v pozdější vývojové fázi. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice. Zrno menší až středně velké, HTZ cca 42,1 g. Právně chráněná odrůda.

ATHLON

Udržovatel: Saaten Union Recherche SAS
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Středně raná odrůda s vyšší odnožovací schopností, nízkým vzrůstem (82 cm) a vysokou odolností proti poléhání. Dle provokačních testů středně odolná proti napadení rzí travní, fuzariózami klasů, odolná proti napadení rzí plevovou, listovými chorobami a odolná proti napadení rzí pšeničnou. Středně odolná proti vymrzání. Odrůda vyniká vysokým výnosem ve všech výrobních oblastech, zejména pak zvládá lehčí půdy a sušší lokality. Při intenzivním pěstování se doporučuje provádět morforegulaci ve fázi EC 28 (1–1,3l/ha, CCC 750g). Při herbicidním ošetření je odrůda citlivá na chlortoluron. Doporučený výsevek je 3–3,8 MKS/ha dle termínu – odrůda je velmi tolerantní k raným i pozdním termínům setí. HTZ cca 48 g. Právně chráněná odrůda.

BARDOTKA

Udržovatel: RAGT 2n S.A.S.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Poloraná odrůda s vysokou odnožovací schopností, středního až vyššího vzrůstu se střední odolností k poléhání. Zdravotní stav dobrý, střední odolnost proti rzi pšeničné a braničnatce na listu. Doporučený výsevek 4–5 MKS/ha dle oblastí a termínu setí. Snáší pozdní výsevy i setí po obilovině. Při nižší a střední intenzitě pěstování je možné jedno fungicidní ošetření, při vyšší intenzitě se doporučuje systém dvou vstupů. Odrůda je vhodná do sušších a teplejších oblastí, velmi dobře odolává suchu a má dobrou mrazuvzdornost. Předností odrůdy je vysoká potravinářská jakost, zejména vysoká objemová hmotnost, a to i v podmínkách stresového dozrávání. Použití morforegulátorů na úrovni 1,5–2 lt/ha. Vhodná do KVO,ŘVO a OVO, HTZ cca 45g. Právně chráněná odrůda.

BERNSTEIN

Udržovatel: Syngenta Hadmersleben GmbH , DE
Zástupce v ČR: B O R , s.r.o. , CZ

Polopozdní až pozdní odrůda s vysokým vzrůstem. Odrůda je středně odolná až odolná k poléhání. Středně odolná proti napadení padlím travním a rzí travní. Středně odolná až odolná napadení braničnatkou plevovou, rzí pšeničnou a rzí plevovou. Vysoký výnos zejména v řepařské oblasti. Odrůda má vynikající pekařskou jakost – velmi vysoký obsah dusíkatých látek, objem pečiva i objemovou hmotnost. Hodnota Zelenyho testu, vaznosti mouky a čísla poklesu je vysoká. Odrůda snáší velmi dobře pozdní termíny setí, lze ji sít po obilnině a po kukuřici. Při vysoké intenzitě je doporučeno ošetření

BUTTERFLY

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná odrůda s delším stéblem a velmi dobrou odolností k poléhání. Nižší až střední odnožovací schopnost, výnos je tvořen hlavně klasy. Rostliny jsou zdravé, odolnost k padlí v klasu, braničnatkám a fusariu v klasu vysoká, odolnost k napadení padlím na listu a rzi pšeničné dobrá. Mrazuvzdornost je dobrá; odrůda je tolerantní k pozdnímu výsevu. Doporučený výsevek 3 – 4 MKS/ha. Zrno vyniká vysokým obsahem dusíkatých látek a velmi vysokou vazností mouky, hodnota Zelenyho testu vysoká, hodnota čísla poklesu vysoká až velmi vysoká. HTZ vysoká 55 g. Právně chráněná odrůda.

EVINA

Udržovatel: Nickerson International Research SNC
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Středně raná až polopozdní odrůda s dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké (cca 99 cm) se střední odolností proti poléhání. Odolnost proti mrazuvzdornosti střední až nižší. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu i klasu a rzi pšeničné. Středně odolná až odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně až méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi. Vysoká odolnost vůči fusariósám v klasu, velmi nízký obsah mykotoxinů (DON) v zrnu. Doporučený výsevek 3,3–4,7 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Vysévat v agrotechnickém termínu pro danou oblast, snáší pěstování i po obilovině a včas sklizené kukuřici. Ošetření proti chorobám standardní, při silném infekčním tlaku se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Vzhledem ke střední odolnosti vůči poléhání je vhodné porost ošetřit morforegulátorem CCC v dávce 1,5 lt/ha na zpevnění stébla. Plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí pěstování pšenice. Výnosná odrůda, zrno středně velké až velké, objemová hmotnost velmi vysoká, HTZ cca 49,4 g. Právně chráněná odrůda.

GENIUS

Udržovatel: NORDSAAT SAUTZUCHT GmbH
Zástupce v ČR: SAATEN–UNION CZ, s.r.o.

Středně raná až polopozdní odrůda se střední odnožovací schopností, středního vzrůstu (cca 99 cm) se střední odol-ností vůči poléhání. Dobrý vyvážený zdravotní stav, zejména odolnost běloklasosti, rzi pšeničné, padlí a braničnatkám klasu. Dobrá odolnost k padlí v klasu a fusariózám v klasu. Odrůda vykazuje průměrnou až slabší odolnost vůči DTR. Velmi dobrá mrazuvzdornost a zimuvzdornost. Doporučený výsevek 3–4,5 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních pod-mínek, je tolerantní k termínu setí. Snáší setí po pšenici, nedoporučuje se výsev po ječmeni. Fungicidní ošetření dle infekčního tlaku zvláště při setí po obilovině, kdy je potřeba podpořit odolnost proti stéblolamu účinným fungicidním přípravkem. Vzhledem ke střední odolnosti proti poléhání je vhodné porost v intenzivních podmínkách ošetřit morfo-regulátorem na zpevnění stébla. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice, zrno středně velké až velké, HTZ cca 46,4 g. Právně chráněná odrůda.

HONDIAnáš tip

Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Nová odrůda špičkové ozimé pšenice s vysokým výnosem potvrzeným v Polsku i Německu. Ten je charakterizován výbornou kvalitou sklizeného zrna. V Polsku byla kvalita hodnocena na pomezí skupiny E/A a v Německu zařazena do jakosti E! Je to letošní eso sortimentu šlechtění polské firmy DANKO. S ohledem na vysokou jakost má Hondia nevídaně dobrý zdravotní stav. Má velmi dobrou mrazuvzdornost a je tolerantní k nižšímu pH. Výška rostlin je 92 cm s dobrou odolností proti poléhání. Má velmi dobrou odnožovací schopnost, doporučený výsevek je 3,3–3,5 MKS/ha. Při setí v brzkém a pozdním agrotechnickém termínu doporučujeme zvýšení výsevku o 10 %. Zrno je velké s HTZ okolo 49 g. Právně chráněná odrůda.

JULIE

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná odrůda šlechtitelské stanice Stupice. Středně vysoké až vysoké rostliny se střední odolností poléhání. Zname-nitě vyrovnaný zdravotní stav – střední odolnost proti napadení padlím travním na listu, listovými skvrnotostmi, bra-ničnatkou plevovou v klasu, rzí pšeničnou, rzí travní a fuzariózami klasů pšenice. Odolná proti napadení padlím travním v klasu. Výborná úroveň zimuvzdornosti (8,0 b. ÚKZÚZ). Nejvyšší výnos ze zkoušených odrůd ve všech oblastech. Středně vysoké až velmi vysoké jakostní parametry. Velké zrno – vysoká HTZ 51 g. Právně chráněná odrůda.

LG MAGIRUSnovinka

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Středně raná odrůda se střední odnožovací schopností. Rostliny středně dlouhé s vysokou odolností k poléhání. Vynikající zimuvzdornost. Odrůda odolná ke rzi pšeničné i plevové a s dobrou odolností vůči listovým skvrnitostem a DTR. Střední odolnost k padlí travnímu a k fuzariózám v klasu. Doporučený výsevek je 3,3-4,7 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Snáší pěstování i po obilovině a včas sklizené kukuřici, je vhodná i pro pozdní setí. LG Magirus je intenzivní odrůda s elitní potravinářskou kvalitou, proto je doporučena intenzivní technologie se dvěma fungicidy, první ošetření se zaměřením na padlí travní dle infekčního tlaku. Odrůda má velmi dobrou odolnost k poléhání, použití a dávku morforegulátoru volit s ohledem na intenzitu pěstování. Plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí s mimořádně vysokým výnosem – nejvýnosnější Éčko v Německu. LG Magirus je odolný k porůstání, má velmi vysokou HTZ 55 g. Právně chráněná odrůda.

LUDWIG

Udržovatel: PROBSTDORFER Saatzucht GmbH
Zástupce v ČR: OSEVA Pro s.r.o.

Polopozdní odrůda, středního až vyššího vzrůstu, středně až méně odnožující. Dobře odolná proti poléhání. Zdravotní stav je dobrý, nevyžaduje žádnou mimořádnou pozornost. Výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle oblastí a termínů setí. Zrno je velké. Vysoký výnos v řepařské, obilnářské a bramborářské oblasti. HTZ cca 50 g. Odolnost k vyzimování, vyhovuje zcela podmínkám ČR. Právně chráněná odrůda.

RGT PONTICUSnovinka

Udržovatel: Dr. Hermann Strube
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Poloraná až polopozdní německá odrůda, se střední odnožovací schopností. Rostliny jsou středně vysoké s výbornou odolností proti poléhání a velmi dobrou mrazuvzdorností. I přes vysokou potravinářskou jakost vyniká vysokým výnosem, vysokým obsahem dusíkatých látek a stabilním vysokým číslem poklesu. HTZ cca 46 g. Jedná se o suverénně nejmnoženější E pšenici v Německu v roce 2017.

RGT PREMIANT

Udržovatel: RAGT Czech, s.r.o.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Poloraná odrůda vzniklá z křížení Bodyček x Bohemia. Rostliny jsou vysoké a výnos tvoří zejména klasem, proto je důležité pracovat s morforegulátory. Odrůda je odolná porti vymrzání. Zdravotní stav je vyrovnaný a podpořený nízkou kumulací DON. Číslo poklesu je stabilní a RGT Premiant si drží jakost i ve vlhčích žních. Právně chráněná odrůda.

VIKInovinka

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná odrůda šlechtitelské stanice Stupice. Odrůda vyniká nejen stabilními výnosy ve všech oblastech pěstování, ale i potravinářskou kvalitou, zejména výbornou objemovou hmotností. Výnos je tvořen díky silnému odnožování (PPS 700–850). Zdravotní stav je dobrý, zejména vyniká vysokou odolností k fuzarioze klasu. Mrazuvzdornost a zimuvzdornost na dobré úrovni (6,2 b.). Možné setí v pozdějších termínech i po obilovině. Právně chráněná odrůda.

Odrůdy s kvalitní pekařskou jakostí A

BALITUSnovinka

Udržovatel: Saatzucht Donau GmbH
Zástupce v ČR: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Balitus je bezosinná velmi raná, výkonná a plastická odrůda pšenice ozimé s velmi dobrým zdravotním stavem. Výška rostlin je 91 cm s velmi vysokou odolností proti poléhání. Vyznačuje se dobrými agronomickými vlastnostmi a komplexní odolností listovým chorobám. Vysoká odolnost rzi plevové. Doporučený výsevek je 3,5–4,3 MKS/ha. HTZ je vyšší cca 47 g. Právně chráněná odrůda.

BODYČEK

Udržovatel: RAGT Czech, s.r.o.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Velmi raná odrůda s dobrou až velmi dobrou odnožovací schopností středního vzrůstu (93 cm) s průměrnou až nižší odolností proti poléhání, mrazuvzdornost na dobré úrovni. Odrůda má průměrnou odolnost ke všem hlavním listovým chorobám, dobrou odolnost vůči fusariósám v klasu. Pro využití výnosového potenciálu, zejména při vyšším tlaku listo-vých chorob se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Vzhledem k nižší odolnosti proti poléhání je nezbytné porost ošetřit růstovým regulátorem v dávce 2–2,5 lt/ha na zpevnění stébla. Setí v první polovině agrotechnického termínu, pozdní termíny výsevu částečně stírají ranost odrůdy, výsevek 3,5–5 MKS/ha, setí po obilovině možné. Vlivem extrémní ranosti odrůda najde uplatnění jako vhodná předplodina pro řepku ozimou. Zrno menší až středně velké, HTZ cca 41 g. Právně chráněná odrůda.

BOHEMIA

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Raná odrůda klasového typu se střední až nižší intenzitou odnožování, rostliny vysoké až velmi vysoké (cca 106 cm) se střední odolností proti poléhání. Mrazuvzdornost vysoká. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu i klasu, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi. Středně odolná až odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně až méně odolná vůči napadení plísní sněžnou. Doporučený výsevek 3–4 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Odrůda vhodná pro rané výsevy, je ale tolerantní i k pozdnějších termínům výsevu. Snáší setí po obilovině. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Vzhledem ke střední odolnosti k poléhání se do-poručuje porost ošetřit vyšší dávkou morforegulátoru ke zpevnění stébla. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice, kde dosahuje vysokých výnosů. Zrno velké, objemová hmotnost středně vysoká, HTZ cca 50 g. Právně chrá-něná odrůda.

DAGMAR

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Raná odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až nízké (cca 90 cm), středně odolná až odolná proti poléhání. Odrůda s dobrou zimuvzdorností. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu i klasu a k braničnatce plevové v klasu. Vysoká odolnost vůči fusáriu v klase a běloklasosti. Středně odolná proti napadení rzí pšeničnou a listovými skvrnitostmi. Doporučený výsevek 3,3–4,7 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Vyžaduje setí v agrotechnické lhůtě dle místních podmínek, odrůda vhodná pro včasný zásev. Snáší setí po obilovině. Ošetření proti chorobám standardní, při silném infekčním tlaku se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Přes-tože má odrůda dobrou odolnost proti poléhání, vyžaduje při vyšší intenzitě pěstování porost ošetřit morforegulátorem CCC v dávce 1 lt/ha na zpevnění stébla. Vhodná do všech oblastní pěstování pšenice, včetně teplejších a sušších podmínek. Výnosná odrůda, zrno velké, objemová hmotnost velmi vysoká, HTZ cca 50,8 g. Jen na množitelské plochy. Právně chráněná odrůda.

ELLY

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Raná odrůda se střední až lepší intenzitou odnožování. Rostliny středně vysoké (cca 95 cm) se střední až menší odol-ností proti poléhání. Mrazuvzdornost střední až lepší. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu i klasu, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a proti napadení braničnatkou plevovou v klasu. Doporučený výsevek 3–4 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Vysévat v rámci agrotechnického termínu pro danou oblast. Vyžaduje lepší předplodinu, ne po obilovině. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Vzhledem ke střední až menší odolnosti vůči poléhání se porost doporučuje ošetřit střední až vyšší dávkou morforegulátoru ke zpevnění stébla. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice, kde dosahuje dobrých výnosů, zrno středně velké, objemová hmotnost velmi vysoká, HTZ cca 48 g. Právně chráněná odrůda.

FAKIRnovinka

Udržovatel: Syngenta Hadmersleben BmbH, DE
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Polopozdní pekařská odrůda (jedním z rodičů je Cubus). Rostliny středně vysoké, se střední odolností k poléhání. Vysoká mrazuvzdornost (8,1 b.). Odrůda má velmi vyrovnaný zdravotní stav – střední odolnost proti napadení padlím travním, listovými skvrnitostmi, braničnatkou plevovou v klasu a rzí pšeničnou. Odolná proti napadení rzí plevovou. Středně vysoký až vysoký výnos ve všech pěstitelských oblastech. Vysoká až velmi vysoká hodnota všech jakostních parametrů. Dobrá odnožovací schopnost a odolnost vyzimování dovolují i pozdní termín setí. Odolnost k přísuškům. Doporučený výsevek je dle termímu setí a podmínek 3,0–4,8 MKS/ha. HTZ střední 45 g. Právně chráněná odrůda.

FAKIR

Udržovatel: Syngenta Hadmersleben BmbH, DE
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Polopozdní pekařská odrůda (jedním z rodičů je Cubus). Rostliny středně vysoké, se střední odolností k poléhání. Vysoká mrazuvzdornost (8,1 b.). Odrůda má velmi vyrovnaný zdravotní stav – střední odolnost proti napadení padlím travním, listovými skvrnitostmi, braničnatkou plevovou v klasu a rzí pšeničnou. Odolná proti napadení rzí plevovou. Středně vysoký až vysoký výnos ve všech pěstitelských oblastech. Vysoká až velmi vysoká hodnota všech jakostních parametrů. Dobrá odnožovací schopnost a odolnost vyzimování dovolují i pozdní termín setí. Odolnost k přísuškům. Doporučený výsevek je dle termímu setí a podmínek 3,0–4,8 MKS/ha. HTZ střední 45 g. Právně chráněná odrůda.

GOLEM

Udržovatel: RAGT Czech, s.r.o.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Polopozdní odrůda klasového typu se středně odnožovací schopností, s velmi dobrou regenerační schopností, rostliny středě vysoké (cca 94 cm) se střední odolností proti poléhání. Mrazuvzdornost dobrá. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu i klasu, proti braničnatce plevové a rzi pšeničné. Velmi dobrá odolnost vůči plísni sněžné, středně odolná proti napadení fusáriem v klasu. Doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek, vysévat v agrotechnické lhůtě pro danou oblast, snáší i pozdní setí. Po obilní předplodině vyžaduje ochranu proti chorobám pat stébel, pěstování po kukuřic na zrno se nedoporučuje. Při vyšší intenzitě pěstování se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů, ke zpevnění stébla porost ošetřit morforegulátorem CCC v dávce 1,5–2 lt/ha. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice, v KVO zařadit na půdy s lepší bonitou. Zrno středně velké, objemová hmotnost vysoká, HTZ cca 43,3 g. Právně chráněná odrůda.

JB ASANO

Udržovatel: SAATZUCHT J BREUN GdbR, Německo
Zástupce v ČR: BOR, s.r.o.

Polopozdní odrůda se střední odnožovací schopností, rostliny středně vysoké (cca 96 cm) se střední až dobrou odol-ností proti poléhání. Mrazuvzdornost střední až nižší. Střední až dobrá odolnost proti většině významných chorob, dobrá odolnost proti běloklasosti a padlí travnímu, střední vůči listovým skvrnitostem. Výsevek 2,5–4 MKS/ha dle půdních a klimatických podmínek. Doporučený termín setí je na počátku až do poloviny agrotechnické lhůty. Ošetření proti chorobám standardní dle infekčního tlaku, doporučuje se systém dvou fungicidních vstupů. Vzhledem ke střední odolnosti proti poléhání je vhodné porost ošetřit morforegulátorem v dávce 1–1,5 lt/ha na zpevnění stébla. Vzhledem k vysoké kompenzační schopnosti je odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice. Zrno středně velké až velké, HTZ cca 47,7 g. Právně chráněná odrůda.

JUDITA

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Raná pekařská odrůda se střední odnožovací schopností. Rostliny jsou delší s dobrou odolností poléhání. Dobrá odolnost vůči padlí travnímu na listu, rzi plevové i pšeničné. Velmi dobrá odolnost vůči padlí travnímu v klasu, braničnatce plevové v klasu a fuzariozám v klasu a běloklasosti. Judita disponuje nízkou kumulací DON. Vysoký výnos při vysoké mrazuvzdornosti, dobrém zdravotním stavu a skvělé pekařské jakosti. I přes doboru odolnost poléhání je doporučena střední dávka morforegulátoru růstu. Judita snáší i pozdní setí a setí po obilovině. Doporučený výsevek je 3,5-4,7 MKS/ha. HTZ je střední cca 46 g. Právně chráněná odrůda.

KOMPASSnovinka

Udržovatel: Saatzucht Breun, Německo
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Středně raná odrůda kompenzačního typu s vysokou odnožovací schopností. Vysoká odolnost proti porůstání a stabilní pádové číslo. Rostliny středně vysoké (97 cm) se střední odolností proti poléhání. Střední odolnost vůči vyzimování. Vysoká odolnost vůči padlí travnímu. Velmi dobrá odolnost vůču rzi plevové a rzi pšeničné. Dobrá odolnost proti braničnatkám na listu, DTR a fuzariózám v klasu. Plastická odrůda vhodná pro všechny typy půd, včetně suchých lokalit. Lze pěstovat po obilnině i kukuřici. Je doporučena aplikace střední dávky morforegulátoru. Doporučený výsevek je 3,5–4,7 MKS/ha. Vysoká HTZ 51 g. Právně chráněná odrůda.

LG IMPOSANTOnovinka

Udržovatel: Limagrain Europe
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

LG Imposanto je pekařská polopozdní až pozdní odrůda s dobrou odnožovací schopností. Rostliny jsou středně odolné až odolné proti poléhání. Odrůda má vynikající vyrovnaný zdravotní stav. Střední odolnost napadení padlím v klasu i listu, komplexem listových skvrnitostí, braničnatkou plevovou v klasu, rzí pšeničnou i plevovou. Středně odolná až odolná napadení rzí travní. LG Imposanto snáší i pozdní setí a setí po obilnině (při dodržení správné agrotechniky). Setí je možné ve všech výrobních oblastech. Je doporučeno užití nižší až střední dávky morforegulátoru pro srovnání odnoží. Zrno je středně velké (HTZ 45,6 g). Právně chráněná odrůda.

MULAN

Udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH
Zástupce v ČR: SAATEN–UNION CZ s.r.o.

Středně raná až polopozdní odrůda s vyšší odnožovací schopností, středního až vyššího vzrůstu se střední odolností k poléhání. Střední mrazuvzdornost. Středně odolná proti napadení padlí travním na listu i klasu, středně odolná až odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu. Odolná proti napadení rzí pšeničnou, středně odolná až odolná proti napadení plísní sněžnou. Doporučený výsevek 3,5–4,2 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Snáší pozdní výsevy i setí po obilovině. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Vzhledem ke střední odolnosti vůči poléhání se doporučuje porost ošetřit morforegulátorem v dávce 1–1,5 lt/ha CCC ke zpevnění stébla. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice. Dobře se vyrovnává s přísušky v závěru vegetace. Zrno středně velké, objemová hmotnost středně vysoká, HTZ cca 45 g. Právně chráněná odrůda.

MV NÁDORnovinka

Udržovatel: MARTONVÁSÁR
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Mv Nádor je raná, krátká, osinatá a výnosná odrůda, lépe řečeno je nejvýnosnější odrůdou sortimentu Martonvásáru. V registračních zkouškách v Maďarsku ve své ranosti překonávala kontroly o 10 %. Mv Nádor je raná odrůda, ale překonávala také pozdnější (převážně západoevropské) odrůdy až o 4 %. Díky svému nízkému stéblu (65–75 cm) nevyžaduje použití morforegulátorů a je ideální volbou pro zájemce o krátkou odrůdu. V polních pokusech v Maďarsku tato odrůda ještě nikdy nepolehla a výnos se pohyboval 9-9,5 t/ha. Mv Nádor má velice dobrou mrazuvzdornost. Ekvivalent jakosti podle dosažených parametrů je „A“ se stabilním číslem poklesu. Díky nízkému vzrůstu může mít v oblastech s nízkými srážkami nižší výnos a trpět porůstáním, pokud zůstane déle mokrá na poli. Doporučena je pěstitelům s dobrými podmínkami. Dobrý výnos poskytne i na chudších půdách, ale s přijatelnou dostupností půdní vláhy. Právně chráněná odrůda.

PATRAS

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupce v ČR: OSEVA PRO, s.r.o.

Polopozdní odrůda se střední odolností k poléhání. Středně odolná proti napadení padlím travním v klasu a na listu. Středně odolná napadení listovými skvrnitostmi, braničnatkou v klasu a rzí pšeničnou. Dle provokačních testů je středně odolná až odolná vymrzání. Méně odolná napadení fuzariózami klasů. Patras je vyloženě klasová odrůda s řidším porostem a s vysokým počtem zrn v klase. Doporučený výsevek je 3–3,8 MKS/ha. Plastická odrůda s vyrovnaným výnosem napříč ČR. Termín setí je doporučený uprostřed agrotechnické lhůty s možností setí po obilovině. Vysoká HTZ cca 50 g. Právně chráněná odrůda.

PENELOPEnovinka

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná odrůda šlechtitelské stanice Stupice. Rostliny středně vysoké s dobrou odolností proti poléhání. Středně odnoživá odrůda klasového typu. Odrůda vyniká velmi vyrovnanou odolností všem houbovým chorobám, což potvrzuje nejvyšším výnosem v A sortimentu SDO v neošetřené variantě. Velmi dobrá zimuvzdornost a mrazuvzdornost (zima 2012 – 7,1 bodu). Dosahuje vysokých výnosů i na bonitně horších půdách a byla úspěšně testována i pro setí po obilovině. Doporučeno setí ve středních termínech, toleruje i pozdnější výsevy. Zrno je středně velké (HTZ 47,7 g). Právně chráněná odrůda.

RGT REFORM

Udržovatel: R2n (Société RAGT 2n)
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Velmi plastická, polopozdní až pozdní odrůda. Rostliny jsou kratší (90 cm) s vynikající odolností proti poléhání. Velmi dobrý výnos při dobré potravinářské kvalitě, mrazuvzdornosti a velmi dobrém zdravotním stavu. Je vhodná pro pěstování ve všech výrobních oblastech a je i tolerantní k termínu setí. Doporučeno je pěstování při vyšší intenzitě, zejména pokud se týká výživy. Nemá pěstitelskou slabinu. Doporučený výsevek je 3-4,5 MKS/ha. HTZ je střední až vyšší 47 g. Právně chráněná odrůda.

SOFRU

Udržovatel: Caussade Semences
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Pšenice ozimá Sofru je je velmi raná osinatá odrůda s výraznou odolností proti poléhání, která nenese velké pěstitelské riziko. Nadprůměrně odolná vůči chorobám listu (braničnatka a padlí). Specifický je zejména velmi brzký nástup metání doba zralosti + 2 dny na odrůdu Avenue. Odrůda je nenáročná k půdním podmínkám. Výnos tvoří počtem odnoží, HTZ je tedy nižší. Právně chráněná odrůda.

SONERGY

Udržovatel: Caussade Semences
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Pšenice ozimá Sonergy je velmi raná osinatá odrůda s velmi dobrou mrazuvzdorností a výraznou odolností proti poléhání. Má velmi rychlý počáteční růst a brzký nástup metání. Odrůda je nenáročná k půdním podmínkám, velmi dobře snáší přísušky, nenáročná k předplodině a vhodná do všech výrobních oblastí. Výnos je tvořen zejména počtem odnoží. Výsevek je doporučen 4-4,5 MKS/ha pro setí spíše v druhé polovině agrotechnického termínu. Dle zástupce odrůdy je jakost odrůdy A/B. Právně chráněná odrůda.

SOSTHENE

Udržovatel: Caussade Semences
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Pšenice ozimá SOSTHENE vyniká nenáročností k půdním podmínkám, vyrovnaným vysokým výnosem ve všech výrobních oblastech, odolností vůči mrazu a poléhání, dobrým zdravotním stavem. SOSTHENE je raná odrůda, vhodná do všech výrobních oblastí, s dobrou odolností k chorobám. Má rychlý nástup růstu a metání, velice dobře reaguje na intenzifikační faktory. Díky nízkému porostu není potřebná aplikace morforegulátoru. Právně chráněná odrůda.

TURANDOT

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s

Poloraná středně vysoká odrůda se střední odolností vůči poléhání. Odrůda má velmi vyrovnaný, dobrý zdravotní stav a výborný výsledek u výnosu v neošetřené i ošetřené variantě registračních zkoušek ÚKZÚZ. Střední odolnost proti padlím, listovým skvrnitostem, braničnatce plevové i rzi pšeničné. Odrůda má vyšší mrazuvzdornost a nejvyšší HTZ ze zkoušených odrůd 2011–50 g. Je vhodná pro pěstování ve všech oblastech s možností využití pro pozdní výsevy a setí po kukuřici. Doporučená je střední dávka morforegulátoru ve fázi 27–30 BBCH. Doporučený výsevek je 3–4 MKS/ha. Právně chráněná odrůda.

VIRIATOnovinka

Udržovatel: Société RAGT 2n, Francie
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Raná osinatá odrůda nízkého vzrůstu s výbornou odolností proti poléhání a velmi dobrou odnožovací schopností. Vysoce intenzivní odrůda snášející přísušky. Číslo poklesu i objemová hmotnost v parametru E. Výsev je vhodný v 1. polovině arotechnického termínu. Zrno je středně velké (HTZ 47 g). Právně chráněná odrůda.

Odrůdy s chlebovou pekařskou jakostí B

AVENUE

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Velmi raná odrůda s vysokou odnožovací schopností nízkého vzrůstu (cca 73 cm) odolná vůči poléhání. Odrůda s vysokou regenerační schopností na jaře. Mrazuvzdornost střední. Dobrá odolnost proti napadení padlím travním na listu i klasu a braničnatce plevové v klasu. Středně odolná až odolná k fusáriím v klasu a běloklasosti. Doporučený výsevek 3,2–4,7 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Vysévat na počátku agrotechnické lhůty pro danou oblast. Snáší setí po obilovině. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku, při vyšší intenzitě pěstování se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Morforegulátor růstu lze použít pouze v případě potřeby při vysoké intenzitě pěstování na srovnání odnoží. Nejranější odrůda v plné zralosti v sortimentu ozimé pšenice, optimální předplodina pro ozimou řepku. Vzhledem k extrémní ranosti dbát na dodržení optimálních fází pro hnojení dusíkem, včetně kvalitativního přihnojení. Odrůda je raností srovnatelná s ozimým ječmenem, je doporučeno sledování zralosti a porost včas sklidit. Oddalování sklizně by bylo na úkor kvality zrna. Zrno menší až středně velké s dobrou objemovou hmotností, HTZ cca 44 g. Odrůda registrována v kategorii C, ale výslednou jakost ovlivňuje velice termín sklizně. Právně chráněná odrůda.

MV IKVANáš tip

Udržovatel: MARTONVÁSÁR
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Jedná se o vysoce výnosnou, velmi ranou, osinatou pšenici s výnosovým potenciálem 9-10 t/ha. Doba metání přibližně odpovídá době metání pozdních ozimých ječmenů. Odrůda má vynikající zimuvzdornost. Rostliny jsou středně vysoké (80 – 100 cm) s výbornou odolností k poléhání. Zdravotní stav je vyrovnaný se střední odolností k chorobám. Parametry pekárenské jakosti odpoídají zařazení do jakostní skupiny „B“. HTZ cca 40 g. Právně chráněná odrůda.

RGT CESARIOnovinka

Udržovatel: RAGT 2n S.A.S.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Raná odrůda registrovaná v ČR s velmi vysokým výnosem a chlebovou pekařskou jakostí. Rostliny jsou nízké s dobrou odolností proti poléhání a velmi vyrovnaným zdravotním stavem. Odrůda má střední odolnost k listovým skvrnitostem a výbornou odolnost k fuzáriím, padlí, rzi pšeničné a rzi plevové. HTZ je nižší cca 37 g. Výnos tvoří hustotou porostu.

RIVERO

Udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.

Polopozdní odrůda s velmi vysokým výnosem a se stabilními hodnotami kvality A či E u výkupních parametrů (ČP,NL,OH). Středně vysoké rostliny (97 cm) se střední odolností proti poléhání. Dobrý a vyrovnaný zdravotní stav – nejzdravější odrůda sortimentu SU. Odrůda je tolernatní k sušším podmínkám. Porost je vhodné zakládat v středních až pozdních termínech setí. Odrůda výrazně reaguje na podzimní ošetření CCC. Odrůda Rivero toleruje pozdní termíny setí a je vhodná pro setí po obilovině. Doporučený výsevek je 2,8–4,2 MKS/ha. HTZ je střední cca 44 g. Právně chráněná odrůda.

SOLINDO CSnovinka

Udržovatel: Caussade Semences
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Raná osinatá odrůda, rostliny nízké s dobrou odolností proti poléhání. Jedná se o velmi výnosnou odrůdu chlebové pekařské jakosti. Odrůda má střední zimuvzdornost, je velmi odolná vůči rzi pšeničné a středně odolná vůči rzi plevové, fuzáriím v klasu, padlí a braničnatce.

STEFFI

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná vysoká a velmi výnosná odrůda se střední odolností poléhání – doporučeno ošetření morforegulátory. Odrůda má vyrovnaný zdravotní stav. Středně odolná až odolná k většině houbových chorob včetně rzi plevové. Velmi vysoký výnos v neošetřené variantě ve všech oblastech pěstování. V oštřené variantě výnos vysoký až velmi vysoký. Zrno je středně velké (HTZ 46,8 g). Právně chráněná odrůda.

TOBAK

Udržovatel: W. von Borries – Eckendorf Bmbh & Co. KG
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.

Středně raná až polopozdní odrůda s vyšší odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až nízké (cca 88 cm) se střední odolností proti poléhání. Zimuvzdornost dobrá. Odrůda disponuje dobrým zdravotním stavem, především vůči rzi pšeničné, plevové, běloklasosti, padlí a k plísni sněžné. Středně odolná k braničnatce a k fusáriu v klase. Doporučený výsevek 3,5–4,2 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Doporučený termín výsevu od poloviny měsíce září do druhé poloviny měsíce října dle místních podmínek, odrůda vhodná i pro pozdní výsevy. Snáší setí po obilovině. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. V případě intenzivního pěstování se doporučuje systém dvou fungi-cidních vstupů. Při silném infekčním tlaku fusárií porost ošetřit přípravkem s účinnou látkou na fusária. Při intenzivním způsobu pěstování a dle stavu porostu použít morforegulátor CCC v dávce 1,5 lt/ha ve fázi konec odnožování. Na začátku sloupkování porost ošetřit morforegulátorem CCC v dávce 0,3 lt/ha + 0,3 lt/ha Ethephonu nebo 0,2 lt/h Modusu. Plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice, kde dosahuje vysokých výnosů. Zrno středně velké, HTZ cca 43 g. Právně chráněná odrůda.

Odrůdy s nevhodnou pekařskou jakostí C

ARKEOS

Udržovatel: Limagrain Europe S.A
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Velmi raná odrůda nižšího vzrůstu se střední odolností proti poléhání a vysokou odnožovací schopností. Odrůda je vhodná pro pečivárenské i krmné využití. Pro pěstování v projektu LU´Harmony je vyžadováno použití certifikovaného osiva. Adaptabilní odrůda na všechny klimatické i půdní podmínky. Doporučený výsevek 3,0–4,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, nejlépe po zlepšující předplodině. Ošetření morforegulátory růstu je při vyšší intenzitě pěstování nutné. Zdravotní stav je průměrný a fungicidní ochrana je dle tlaku chorob obvykle potřebná ve 2 vstupech. HTZ je menší cca 42 g. Právně chráněná odrůda.

BONANZA

Udržovatel: W. von Borries – Eckendorf Bmbh & Co. KG
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.

Polopozdní krmná výnosná pšenice středního vzrůstu (90 cm) s dobrou až velmi dobrou odolností proti poléhání. Odrůda má velmi dobrý zdravotní stav a velmi dobrou mrazuvzdornost (8,3 b.). Předností je dobrá odolnost k fuzariu v klase po kukuřici a běloklasosti, což umožňuje setí po kukuřici i obilnině. Doporučený výsevek je 2,8–3,8 MKS/ha. HTZ je střední cca 45 g. Právně chráněná odrůda.

ELIXER

Udržovatel: NORDSAAT SAUTZUCHT GmbH
Zástupce v ČR: SAATEN–UNION CZ, s.r.o.

Středně raná odrůda s velmi vysokým výnosem, rostliny středně vysoké s dobrou odolností proti poléhání. zimuvzdornost je dobrá, zdravotní stav vyrovnaný, výborná odolnost k padlí na listu, rzi pšeničné a rzi plevové, dobrá odolnost k braničnatkám a fuzariím v klasu. Ideální hustota porostu 600 – 650 klasů/m2, termín setí začátek září až polovina října. Lze ji využít pro krmné a pečivárenské účely. HTZ střední 42 g. Právně chráněná odrůda.

ETELA

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda klasového typu, středně až méně odnožující, rostliny středně vysoké až vysoké (cca 97 cm) se střední odolností vůči poléhání. Mrazuvzdornost střední. Odrůda s vysokou produktivitou klasu. Dobrá odolnost vůči padlí travnímu na listu a braničnatce plevové v klasu. Středně až méně odolná proti listovým skvrnitostem. Střední až lepší odolnost vůči fusariósám v klasu. Doporučený výsevek 4–4,5 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek, tolerantní k předplodině. Vysévat v agrotechnické lhůtě pro danou oblast, snáší setí i po obilovině za předpokladu do-držení správných agrotechnických opatření, tj. ochrana proti chorobám pat stébel. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Vzhledem ke střední odolnosti proti poléhání se doporučuje porost ošetřit morforegulátorem CCC v dávce 1–1,5 lt/ha na zpevnění stébla. Odrůda s dobrou odolností vůči plísni sněžné. Plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice. Zrno velké, HTZ cca 52 g. Odrůda vhodná pro výrobu bioethanolu. Právně chráněná odrůda.

FRISKY

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda s výbornou zimuvzdorností a velmi dobrou odnoživostí. Stéblo je krátké a odolné vůči poléhání (8 b.). Má velmi doboru odolnost vůči všem klasovým chorobám. Má vysokou odolnost proti padlí travnímu na listu a rzi plevové. Je odolná vůči rzi pšeničné. Odrůda je vhodná pro pozdní setí, setí po obilovině a setí po kukuřici. Pouze kvůli objemu pečiva je zařazena v krmném sortimentu. Vhodná jako doplňková pšenice pro mlynáře. Stabilní pádové číslo, střední obshah N-látek a velmi vysoká objemová hmotnost. Mimořádně vysoký výnos ve všech výrobních oblastech. Odrůda vyžaduje intenzivní podmínky. Vzhledem k výborné odolnosti poléhání použití morfolegurátoru volit na základě intenzity pěstování a stavu porostu. Doporučený výsevek je 3,2–4,5 MKS/ha. HTZ cca 43 g. Právně chráněná odrůda.

GRIZZLY

Udržovatel: RAGT Czech, s.r.o.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Polopozdní středně vysoká odrůda (90 cm) se střední odnoživostí. Odolnost poléhání je střední. Odrůda poskytuje vysoký výnos s vysokým obsahem škrobu s vysokou energetickou hodnotou zrna (geneticky nižší obsah NL a sediment). Výrazně reaguje na vyšší intenzitu pěstování. I přes dobrý zdravotní stav je doporučeno alespoň jedno fungicidní ošetření na list. Doporučený výsevek je 3,5-4,5 MKS/ha. HTZ je vysoká cca 49 g. Právně chráněná odrůda.

LEAR

Udržovatel: Nickerson International Research SNC, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Pozdní odrůda se střední až vysokou odnožovací schopností, s kratším až středně dlouhým stéblem, s dobrou odolností proti poléhání. Střední až nižší odolnost vůči vyzimování. Velmi dobrá odolnost proti padlí travnímu, rzi pšeničné a braničnatkám na listu. Střední odolnost vůči fusáriu v klase, DTR a chorobám pat stébel. Rezistentní vůči plodomorce pšeničné. Doporučený výsevek 3,2–4,7 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek, odrůda vhodná pro včasný a středně včasný termín výsevu. Lze pěstovat po obilovině. Při základní intenzitě pěstování dostačuje jedno fungicidní ošetření ve fázi sloupkování – metání, při vyšší intenzitě pěstování se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. První fungicidní ošetření v růstové fázi odnožování – sloupkování, druhé ošetření ve fázi metání. V případě intenzivního pěstování a dle stavu porostů lze morforegulátor použít na podporu odnožování ve fázi 21. Na srovnání odnoží, zkrácení a zpevnění stébla porost ošetřit morforegulátorem na začátku sloupkování. Plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí, zrno menší až středně velké, HTZ cca 41 g. Právně chráněná odrůda.

SOFOLK

Udržovatel: Caussade Semences
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Pšenice ozimá Sofolk je středně raná osinatá velmi výnosná odrůda středního vzrůstu jakosti C. Vyniká obecně velmi dobrým zdravotním stavem, zejména vysokou odolností vůči rzi, braničnatce a padlí travnímu. Odrůda je tolerantní k chlortoluronu. Méně citlivá k fusáriím v klase. Právně chráněná odrůda.

VANESSA

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná odrůda s pečivárenskou a krmnou jakostí. Středně odolná proti napadení padlím, listovými skvrnitostmi, bra-ničnatkou plevovou a rzí pšeničnou. Odrůda je krátkostébelná (83 cm) a odolná poléhání. Výnos zrna je dle oblastí vysoký až velmi vysoký. Odrůda je středně odolná vymrzání. Odrůda je vhodná do všech oblastí, zrno středně vel-ké.Právně chráněná odrůda.

Pšenice přesívkové

EPOS

Udržovatel: Saatzucht Schweiger, Německo
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Středně raná odrůda s dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké s dobrou odolností proti poléhání. Středně odolná proti napadení padlím travním, dobrá odolnost k braničnatkám na listu a rzi pšeničné. Velmi tolerantní vůči fuzariosám v klasu. Odrůda přesívkového typu s možností pozdního podzimního výsevu, tj. po 25. říjnu, velmi dobrá zimuvzdronost. Výsevek podzim 4–4,5 MKS/ha, jaro 4,5–5,5 MKS/ha. V intenzivních podmínkách pěstování se doporučuje ošetření morforegulátory růstu; jarní výsev 0,3–0,5lt/ha CCC, podzimní výsev 0,5–0,8 lt/ha CCC. Ošetření proti chorobám a škůdcům standartní dle infekčního tlaku. Přesívková pšenice vhodná do všech oblastí.
Právně chráněná odrůda.

 

ŽITO OZIMÉ

Odrůdy typu populace

DANKOWSKIE DIAMENTnas-tip   

Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Poloraná odrůda typu populace, dobře odnožující, středního vzrůstu s dobrou odolností k poléhání. Dobrý zdravotní stav, dobrá odolnost k porůstání zrna v klasu. Doporučený výsevek v optimálním termínu 2,8–3,2 MKS/ha, při pozdním výsevu min. 3,4–3,6 MKS/ha. Dobrá odolnost k vyzimování, odrůda je tolerantní i na kyselé půdy. Při intenzivním způ-sobu pěstování je doporučeno porost ošetřit morforegulátorem. Odrůda má velmi dobrou pekařskou kvalitu, kterou příznivě ovlivňuje vysoké pádové číslo a vysoký obsah lepku. Vhodná do všech oblastí pěstování žita. HTZ cca 36g. Právně chráněná odrůda.

DANKOWSKIE HADRONnas-tip   

Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Raná odrůda typu populace, která skvěle prospívá i na chudých půdách. Dobře odnožuje, stéblo je střední délky se střední odolností k poléhání. Odrůda má vysoký výnosový potenciál, v Polsku patřila v roce 2016 k nejvíce výnosným odrůdám své kategorie. Je velmi odolná vůči chorobám, zejména plísni sněžné, sněti, chorobám pat stébel a rzi. Díky intenzivnímu odnožování a dobré odolnosti vůči chorobám je vhodná i do ekologického zemědělství. Pádové číslo dobré, obsah bílkovin vysoký. Doporučený výsevek 2,8 – 3 MKS/ha (cca 80 – 100 kg/ha). HTZ je vysoká.

Hybridní odrůdy

KWS PROGAS

Udržovatel: KWS Lochow GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

KWS Progas je výhradně bioplynový hybrid programu KWS LOCHOW s technologií Pollen Plus®. Poskytuje vysoký výnos sušiny z hektaru i v sušších lokalitách při vysoké mrazuvzdornosti a rychlé jarní regeneraci. Vzhledem k vysoké produkci zelené hmoty je doporučeno ošetření morforegulátorem na bázi CCC na začátku sloupkování (1–3 l/ha).KWS Progas je polopozdní odrůda. Sklizeň žitné GPS se provádí ve fázi mléčné zralosti při sušině 35% (cca polovina června). Při dozrání poskytuje zrno o střední HTZ (40 g). Právně chráněná odrůda.

SU PERFORMERnovinka   

Udržovatel: SAATEN-UNION / HYBRO Saatzucht GmbH
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

SU Performer je středně vysoký polopozdní hybrid s výtečným zdravotním stavem. Poskytuje velmi vysoký výnos v ošetřené i neošetřené variantě pěstování při velmi dobré potravinářské kvalitě. Při vysoké intenzitě pěstování je doporučeno ošetření morforegulátorem. Dosahuje špičkových výsledků i v extenzivních technologiích. HTZ je střední (35 g). 1 VJ = 1 mil. klíčivých semen. Doporučený výsevek je 1,7–2,3 VJ/ha dle podmínek. Právně chráněná odrůda.

Přesívkové odrůdy

BOJKO

Udržovatel: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. – Grupa IHAR
Zástupce v ČR: KLEE AGRO s.r.o.

Bojko je přesívková odrůda žita vhodná pro ekologické zemědělství s komplexní rezistencí k houbovým chorobám. Má vysoký obsah bílkovin v zrnu, dobrou odolnost vůči porůstání a odolnost ke kyselím půdám. Do plné zralosti přichází Bojko koncem června až začátkem července. Seje se po 25. říjnu s výsevkem 160–170 kg/ha, při jarním setí 200 kg/ha. Regulátor růstu není téměř zapotřebí a vzhledem k vysokému růstovému potenciálu se Bojko hodí i do teplejších aridních oblastí. Bojko lze využít v třetí dekádě dubna (mléčná vosková zralost) na výrobu siláže pro dobytek nebo bioplynové stanice.

 

JEČMEN OZIMÝ

Odrůdy šestiřadé

BELISSA

Udržovatel: Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.

Belissa je víceřadá polopozdní odrůda středně odolná proti poléhání. Mrazuvzdornost střední. Rostliny jsou středně vysoké až nízké, odolné proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolné proti napadení hnědou rzivostí ječmene, středně odolnéproti napadení komplexem listových skvrnitostí, odolné proti napadení spálou ječmene. Zrno je středně velké, v ošetřené variantě odrůda poskytuje velmi vysoký výnos. Právně chráněná odrůda.

KWS KOSMOS

Udržovatel: KWS Lochow GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Polopozdní odrůda středního vzrůstu, která tvoří výnos především produktivním klasem. Odrůda má vyrovnaný zdravotní stav se střední odolností napadení padlím na listu, rzí ječnou, komplexem hnědých skvrnitostí, fuzárii v klase a rhynchosporiovou skvrnitostí. Odrůda reaguje příznivě na zvýšenou intenzitu, ale výrazně převyšuje ostatní odrůdy hlavně v neošetřené variantě. Aplikaci morforegulátorů je potřeba zaměřit na zkrácení horních internodií. Odrůda poskytuje ve všech oblastech vysoký až velmi vysoký výnos s vysokým podílem předního zrna (93 %). Zrno je středně velké až velké (HTZ 49 g). Právně chráněná odrůda.

KWS MERIDIAN

Udržovatel: KWS Lochow GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Středně raná odrůda s dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké (cca 104 cm) se střední odolností vůči poléhání. Odrůda s dobrou odolností proti vymrznutí. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, komplexu hnědých skvrnitostí a rhynchosporiové skvrnitosti. Odolná proti napadení rzí ječnou. Střední až lepší odolnost vůči plísni sněžné a fusáriu. Odrůda rezistentní k viru žluté mozaiky ječmene – typ 1 (BYMV). Doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Při vysoké intenzitě pěstování je doporučeno porost ošetřit regulátorem růstu v dávce 1–2 lt/ha Terpal C ve fázi 32 BBCH a 0,5 lt/ha Cerone 480 SC ve fázi 43 BBCH. Výnos zrna vysoký, podíl předního zrna středně vysoký až vysoký, zrno středně velké, HTZ cca 47 g. Právně chráněná odrůda.

JUP

Udržovatel: Saatzucht Firlbeck GmbH & Co.KG, Německo
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Šestiřadá středně raná odrůda s s dobrou odnoživostí a s vysokou odolností k poléhání. Velmi dobrá zimuvzdornost. Odrůda s velmi dobrou odolností vůči plísni sněžné, padlí travnímu, rzi ječné a komplexu listových skvrnitostí. Má vysokou odolnost k rynchosporiové skvrnitosti a fuzariózám v klase. Doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek, lze pěstovat i po obilnině. Ošetření fungicidy je vhodné provádět s ohledem na infekční tlak chorob. Aplikace morforegulátorů růstu není vzhledem k vysoké odolnosti k poléhání nutná. Plastická odrůda, vhodná do všech výrobních oblastí. Právně chráněná odrůda.

LG TRIUMPH

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Šestiřadá velmi dobře odnoživá odrůda s velmi vysokým výnosem zrna. Odrůda odolná k poléhání s dobrou zimuvzdorností. Má vysokou odolnost k rynchosporiové skvrnitosti, velmi dobrou odolnostvůči padlí travnímu a rzi ječné a rovněž dobrou odolnost ke komplexu listových skvrnitostí. Doporučený výsevek 3,5–4,3 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek, lze pěstovat i po obilnině. Odrůda má vynikající zdravotní stav, potřebu ošetření fungicidy je třeba posoudit dle infekčního tlaku jednotlivých chorob. Morforegulátory nejsou při nižší intenzitě pěstování nutné, při vyšší intenzitě je možné použít nižší dávku ke zkrácení stébla. Nejvýnosnější odrůda v registrovaném sortimentu, vhodná do všech výrobních oblastí. Právně chráněná odrůda.

MARISSA

Udržovatel: Saatzucht Donau GmbH
Zástupce v ČR: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Šestiřadá velmi dobře odnoživá odrůda s velmi vysokým výnosem zrna. Odrůda odolná k poléhání s dobrou zimuvzdorností. Má vysokou odolnost k rynchosporiové skvrnitosti, velmi dobrou odolnostvůči padlí travnímu a rzi ječné a rovněž dobrou odolnost ke komplexu listových skvrnitostí. Doporučený výsevek 3,5–4,3 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek, lze pěstovat i po obilnině. Odrůda má vynikající zdravotní stav, potřebu ošetření fungicidy je třeba posoudit dle infekčního tlaku jednotlivých chorob. Morforegulátory nejsou při nižší intenzitě pěstování nutné, při vyšší intenzitě je možné použít nižší dávku ke zkrácení stébla. Nejvýnosnější odrůda v registrovaném sortimentu, vhodná do všech výrobních oblastí. Právně chráněná odrůda.

SU ELLEN

Udržovatel: Nordsaat mbH
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.

Raná odrůda se střední výškou rostlin, střední odnožovací schopností a dobrou odolností poléhání. Odrůda je velmi vhodná do lehčích písčitých až kamenitých půd. Dobře si poradí i s bonitně špatnými a méně živinově zásobenými pozemky. Dosahuje vysokých výnosů s vysokým podílem předního zrna až 95 %. Zrno je velké (HTZ cca 48 g). Právně chráněná odrůda.

TRAVIRA

Udržovatel: Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.

Travira je středně raná odrůda se střední odolností proti poléhání, vymrzání a vyzimování. Její zdravotní stav je vyrov-naný, je středně odolná proti napadení padlím travním na listu, rzí ječnou a rhynchosporiovou skvrnitostí. Středně odolná až odolná je proti napadení rzí ječnou. Zejména při mírném průběhu zimy a zdárném přezimování vironosných mšic je odrůda chráněna rezistencí k viru žluté zakrslosti ječmene, založené na přítomnosti genu Yd2. Výnos zrna v ošetřené variantě je středně vysoký. Zrno středně velké s nižším podílem předního zrna. Právně chráněná odrůda.

 

ODRŮDY DVOUŘADÉ

Sladovnický ječmen

KWS SCALA

Udržovatel: KWS Lochow GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Polopozdní sladovnická odrůda nižšího vzrůstu (85 cm) se střední odolností vůči poléhání. Odrůda má dobrý zdravotní stav se střední odolností proti napadení padlím na listu a komplexem hnědých skvrnitostí a s dobrou odolností vůči rzi ječné a rhynchosporiové skvrnitosti. Pro dosáhnutí sladovnické kvality je třeba aplikovat v závislosti na předplodině maximálně 60 – 80 kg N/ha. Odrůda poskytuje dobrý výnos a velmi dobrou sladovnickou kvalitu. Doporučený výsevek 4,5 – 5,0 MKS/ha, termín setí od 25.9. do 10.10. HTZ vysoká 53 g s vysokým podílem předního zrna. Právně chráněná odrůda.

 

OVES OZIMÝ

MV HÓPEHELYnas-tip

Udržovatel: MARTONVÁSÁR
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Od ozimého ovsa můžeme očekávat o 30–40 % vyšší úrodu proti ovsu jarnímu, zvláště v sušších podmínkách. Vedle výborné úrodnosti má dobré jakostní parametry. Částečné vymrzání je kompenzováno velmi dobrou odnožovací schopností. Optimální doba setí je první dekáda října a ostatní výrobní technologie je stejná jako u jarního ovsa. U ozimého ovsa začíná jarní růst později než u jiných ozimých druhů obilovin.

 

TRITIKALE OZIMÉ

FREDROnas-tip

Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Žitný typ.Raná odrůda vyššího vzrůstu (cca 114 cm) se střední odolností proti poléhání. Velmi dobrá odolnost proti rzi žitné, chorobám pat stébel a fusariózám v klasu, dobrá odolnost k padlí travnímu a listovým septoriozám. Odrůda s dobrou odolností proti porůstání, zimuvzdornost na dobré úrovni. Doporučený výsevek 3,5–3,8 MKS/ha v agrotechnickém termínu, 3,8–4,2 MKS/ha při pozdním termínu setí. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. V intenzivních podmínkách pěstování se doporučuje porost ošetřit morforegulátorem proti poléhání. Odrůda vhodná ke krmným účelům a k využití biomasy pro bioplynové stanice. HTZ cca 44,3 g. Právně chráněná odrůda.

GRINGOnas-tip

Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Gringo je velmi krátká polopozdní odrůda tritikale s vysokým obsahem bílkovin. Díky své výšce je odolná proti poléhání, ale v případě intenzivního hnojení dusíkem je vhodné použít regulátor růstu. Gringo je odrůda doporučená na průměrné a intenzivní půdy. Odrůda vyniká svou odnožovací schopností, díky které se optimální výsevek pohybuje od 320–360 zrn/m2. Právně chráněná odrůda

LEONTINOnas-tip

Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Žitný typ. Raná odrůda se střední odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až vysoké se střední až dobrou odol-ností vůči poléhání. Zdravotní stav dobrý, dobrá odolnost proti padlí travnímu, rzi žitné, fuzariózám v klasu, středně odolná proti listovým skvrnitostem. Doporučený výsevek 3,5–4 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Ošet-ření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Při intenzivním způsobu pěstování je doporučeno porost ošetřit morfo-regulátory. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ozimého tritikale, vyžaduje lepší pěstební podmínky. HTZ cca 42 g. Právně chráněná odrůda.

SILVERADOnovinka

Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Nová polopozdní odrůda vyznačující se vysokým a stabilním výnosem ve všech oblastech pěstování. Odrůda má vynikajicí mrazuvzdornost a je tedy pěstovaná po celém Polsku. Silverado je odrůda pšeničného typu. Zrno má vysoký obsah bílkovin a je vhodné pro výživu prasat a drůbeže. Optimální výsvek je 3,2-3,6 MKS/ha. V případě pozdnějšího výsevu je nutné zvýšit výsevek o 10 %. HTZ je vyšší. Právně chráněná odrůda.

 

OVES OZIMÝ

MV HÓPEHELYnas-tip

Udržovatel: MARTONVÁSÁR
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Od ozimého ovsa můžeme očekávat o 30–40 % vyšší úrodu proti ovsu jarnímu, zvláště v sušších podmínkách. Vedle výborné úrodnosti má dobré jakostní parametry. Částečné vymrzání je kompenzováno velmi dobrou odnožovací schopností. Optimální doba setí je první dekáda října a ostatní výrobní technologie je stejná jako u jarního ovsa. U ozimého ovsa začíná jarní růst později než u jiných ozimých druhů obilovin.

MV VASDERESnovinka

Udržovatel: MARTONVÁSÁR
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Odrůda Mv Vasderes je na rozdíl od Mv hópehely nižšího vzrůstu a je o něco odolnější poléhání. Produkce je vhodná zejména pro krmné účely. Agrotechnika je stejná jako u odrůdy Mv Hópehely. HTZ je nižší cca 33 g. Právně chráněná odrůda.

eu pruh2017