Řepka jarní
pícniny

OLEJNINY

ŘEPKA JARNÍ

ACHATH

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, D

Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

Z hlediska ranosti ke sklizni se jedná o středně raný hybrid. Výška porostu je střední až vyšší s dobrou odolností proti poléhání. Hybrid nemá vyhraněné nároky na oblast pěstování a je vhodný především pro intenzivní způsob pěstování. Zdravotní stav je dobrý. V odolnostech vyniká zejména vůči černi řepkové a fomovému černání stonku. REGISTRACE EU.

AXANA

Udržovatel: EURALIS Semences, FR

Zástupce v ČR: Agrofinal s.r.o.

Raný restaurovaný hybrid s velmi dobrou výkonností do oblastí vhodných pro pěstování jarní řepky. Disponuje vysokým a stabilním výnosem, a dobrou odolností proti houbovým chorobám. Rostlina je středně vysokého typu, má rychlý počáteční vývoj a velmi dobrou odolnost poléhání. Obsah oleje v semeni je vyšší, obsah GSL je nízký. Výsev 75 zrn/m2 v agrotechnickém termínu. Dobře snáší i setí na konci agrotechnického termínu. REGISTRACE EU.

MIRAKELH

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, D

Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

MIRAKELH je raným velmi výkonným hybridem. Ve zkušebním období ÚKZÚZ 2013–2016 dosáhl absolutně nejvyššího výnosu semen i oleje. Tvoří středně vysoké rostliny (126 cm) s vysokou odolností proti poléhání (6,7). Hybrid dále vyniká vysokou HTS. Díky své odolnosti vůči významným chorobám řepky se řadí mezi nejzdravější registrované odrůdy. S ohledem na rané kvetení a ranost ke sklizni dosahuje stabilních výnosů také ve vyšších polohách a na chladnějších půdách. Další předností hybridu je velmi nízký obsah glukosinolátů. REGISTRACE ČR.

eu pruh2017