Jetel luční
pícniny

PÍCNINY

JETEL LUČNÍ

diploidní

BONUS

Udržovatel: SELGEN a.s.

Zástupce v ČR: SELGEN a.s.

Diploidní, raná až středně raná odrůda. Středně vysoká až vysoká rychlost jarního růstu, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká, střední odolnost poléhání. Velmi dobrý zdravotní stav: odrůda je středně odolná až odolná proti napadení bílou hnilobou jetele (nejvyšší odolnost ze současně zkoušeného sortimentu). Velmi dobrá vytrvalost do 2. užitkového roku (tedy 3. roku vegetace). Bonus je výkonná odrůda: výnosy zelené a suché hmoty v prvním i druhém užitkovém roce jsou vysoké. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE EU.

START

Udržovatel: OSEVA, UNI, a.s.

Zástupce v ČR: OSEVA, UNI, a.s.

Raná odrůda, diploidní, dvou až tří sečná, s dvouletou vytrvalostí. Odolná vyzimování a poléhání. Plastická odrůda, vhodná především pro luční porosty. Dobrý zdravotní stav, vysoké výnosy hmoty i semene. REGISTRACE EU.

SUEZ

Udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Zástupce v ČR: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Diploidní, raná až středně raná odrůda, středně odolná proti poléhání. Rychlost počátečního růstu a rychlost obrůstání po sečích je střední. Výnos zelené hmoty v 1. a 2. užitkovém roce je středně vysoký. Odrůda je vytrvalá do 2. užitkového roku, je vhodná pro klasické osevní postupy i jako komponent pro krátkodobé jetelotravní, především luční porosty. Odrůda je středně odolná proti napadení rakovinou jetele, spálou jetele lučního a listovými skvrnitostmi, středně odolná proti napadení patogeny způsobujícími odumírání kořenů, méně odolná proti napadení padlím rdesnovým; středně odolná proti virózám. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE ČR.

ALTASWEDE

Udržovatel: Pickseed Canada, Inc..

Pozdně kvetoucí odrůda s velmi dobrým zdravotním stavem, vytrvalostí a mrazuvzdorností. Úroda z první seče vysoká, druhá seč slabší. Dobrá tolerance ke kyselým půdám, nízká tolerance k suchu. V prvním roce tvorba zejména listových růžic, tvorba květů od roku druhého. Květní hlávky jsou červené, růžové nebo zcela bílé. REGISTRACE EU.

tetraploidní

TEMPUS

Udržovatel: OSEVA, UNI, a.s.

Zástupce v ČR: OSEVA, UNI, a.s.

Tetraploidní středně raná, středně vysoká až vysoká odrůda. Je středně odolná až odolná proti napadení komplexem mykóz, způsobujících odumírání kořenů. Vyniká vysokými výnosy. Uplatní se v klasickém osevním postupu při dvouletém využití i jako komponent pro krátkodobé jetelotravní, především však luční porosty. Vhodná pro sušší podmínky. REGISTRACE EU.

eu pruh2017