OZIMÉ
head-obiloviny

OBILOVINY OZIMÉ

PŠENICE OZIMÁ

Odrůdy s elitní pekařskou jakostí E

AIRBUS

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Velmi raná osinatka se střední odnožovací schopností a s vysokou odolností k poléhání. Zdravá odrůda odolná vůči rzi plevové na listu i v klasu a běloklasosti. Vysoká odolnost vůči rzi pšeničné. Velmi dobrá odolnost k fuzariózám v klase. Doporučený výsevek je 3,3-4,7 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Vzhledem k ranosti jsou doporučeny spíše včasné termíny setí. Airbus je intenzivní odrůda s elitní potravinářskou kvalitou, proto je doporučena intenzivní technologie pěstování. První ošetření zaměřit na ochranu proti chorobám pat stébel a padlí travnímu dle infekčního tlaku. Je možné aplikovat nižší až střední dávky morforegulátorů pro srovnání odnoží a zpevnění stébla. Použití a dávku morforegulátorů přizpůsobit intezitě pěstování a stavu porostu. Odrůda mimořádně vhodná do kukuřičné a řepařské výrobní oblasti, kde dosahuje vysokých výnosů. Právně chráněná odrůda.

BERNSTEIN

Udržovatel: Syngenta Hadmersleben GmbH , DE
Zástupce v ČR: B O R , s.r.o. , CZ

Polopozdní až pozdní odrůda s vysokým vzrůstem. Odrůda je středně odolná až odolná k poléhání. Středně odolná proti napadení padlím travním a rzí travní. Středně odolná až odolná napadení braničnatkou plevovou, rzí pšeničnou a rzí plevovou. Vysoký výnos zejména v řepařské oblasti. Odrůda má vynikající pekařskou jakost – velmi vysoký obsah dusíkatých látek, objem pečiva i objemovou hmotnost. Hodnota Zelenyho testu, vaznosti mouky a čísla poklesu je vysoká. Odrůda snáší velmi dobře pozdní termíny setí, lze ji sít po obilnině a po kukuřici. Při vysoké intenzitě je doporučeno ošetření

BUTTERFLY

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná odrůda s delším stéblem a velmi dobrou odolností k poléhání. Nižší až střední odnožovací schopnost, výnos je tvořen hlavně klasy. Rostliny jsou zdravé, odolnost k padlí v klasu, braničnatkám a fusariu v klasu vysoká, odolnost k napadení padlím na listu a rzi pšeničné dobrá. Mrazuvzdornost je dobrá; odrůda je tolerantní k pozdnímu výsevu. Doporučený výsevek 3 – 4 MKS/ha. Zrno vyniká vysokým obsahem dusíkatých látek a velmi vysokou vazností mouky, hodnota Zelenyho testu vysoká, hodnota čísla poklesu vysoká až velmi vysoká. HTZ vysoká 55 g. Právně chráněná odrůda.

EXPO

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Polopozdní odrůda se střední odnožovací schopností, vyšším vzrůstem (105 – 107 cm) a střední odolností proti poléhání. Velmi dobrá odolnost proti napadení rzí travní, mimořádně dobrá odolnost k fusariím v klase (bez potřeby fungicidního ošetření klasu), odolná proti napadení padlím listu i klasu. Velmi dobrá mrazuvzdornost. Odrůda vyniká vysokým výnosem. Při vysoké intenzitě pěstování se doporučuje provádět morforegulaci ve fázi EC 28 - 29 (1,5 l/ha, CCC 750 g) a ve fázi EC 31 (0,5 l/ha mepiquat + prohexadione nebo 0,4 kg trinexapac ethyl + prohexadione). Fungicidní ošetření dle infekčního tlaku. Doporučený výsevek je 3 – 4 MKS/ha dle termínu – odrůda vyniká vysokou tolerancí k pozdním termínům setí. Lze pěstovat po kukuřici a po pšenici. HTZ cca 48 g. Právně chráněná odrůda.

GENIUS

Udržovatel: NORDSAAT SAUTZUCHT GmbH
Zástupce v ČR: SAATEN–UNION CZ, s.r.o.

Středně raná až polopozdní odrůda se střední odnožovací schopností, středního vzrůstu (cca 99 cm) se střední odol-ností vůči poléhání. Dobrý vyvážený zdravotní stav, zejména odolnost běloklasosti, rzi pšeničné, padlí a braničnatkám klasu. Dobrá odolnost k padlí v klasu a fusariózám v klasu. Odrůda vykazuje průměrnou až slabší odolnost vůči DTR. Velmi dobrá mrazuvzdornost a zimuvzdornost. Doporučený výsevek 3–4,5 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních pod-mínek, je tolerantní k termínu setí. Snáší setí po pšenici, nedoporučuje se výsev po ječmeni. Fungicidní ošetření dle infekčního tlaku zvláště při setí po obilovině, kdy je potřeba podpořit odolnost proti stéblolamu účinným fungicidním přípravkem. Vzhledem ke střední odolnosti proti poléhání je vhodné porost v intenzivních podmínkách ošetřit morfo-regulátorem na zpevnění stébla. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice, zrno středně velké až velké, HTZ cca 46,4 g. Právně chráněná odrůda.

JULIE

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná odrůda šlechtitelské stanice Stupice. Středně vysoké až vysoké rostliny se střední odolností poléhání. Zname-nitě vyrovnaný zdravotní stav – střední odolnost proti napadení padlím travním na listu, listovými skvrnotostmi, bra-ničnatkou plevovou v klasu, rzí pšeničnou, rzí travní a fuzariózami klasů pšenice. Odolná proti napadení padlím travním v klasu. Výborná úroveň zimuvzdornosti (8,0 b. ÚKZÚZ). Nejvyšší výnos ze zkoušených odrůd ve všech oblastech. Středně vysoké až velmi vysoké jakostní parametry. Velké zrno – vysoká HTZ 51 g. Právně chráněná odrůda.

LG MAGIRUS

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda, rostliny středně dlouhé až delší s dobrou odolností k poléhání a nižší odnožovací schopností. Vynikající zimovzdornost. Odrůda odolná ke rzi pšeničné i plevové a s dobrou odolností vůči listovým skvrnitostem, DTR a k fuzariózám v klasu. Střední odolnost k padlí travnímu. Doporučený výsevek je 3,3-4,8 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Snáší pěstování i po obilnině a kukuřici, je vhodná i pro pozdní setí. LG Magirus je intenzivní odrůda s elitní potravinářskou kvalitou, proto je doporučena intenzivní technologie se dvěma fungicidy, první ošetření se zaměřením na padlí travní dle infekčního tlaku. Odrůda má dobrou odolnost k poléhání, použití a dávku morforegulátoru volit s ohledem na intenzitu pěstování. Odrůda s velmi vyokým výnosem vhodná do všech výrobních oblastí. LG Magirus je odolný k porůstání, má velmi vysokou HTZ až 55 g. Právně chráněná odrůda.

LUDWIG

Udržovatel: PROBSTDORFER Saatzucht GmbH
Zástupce v ČR: OSEVA Pro s.r.o.

Sředně raná odrůda, středního až vyššího vzrůstu, středně až méně odnožující. Dobře odolná proti poléhání. Zdravotní stav je dobrý, nevyžaduje žádnou mimořádnou pozornost. Odolnost k vyzimování, vyhovuje zcela podmínkám ČR. Výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle oblastí a termínů setí. Vysoký výnos v řepařské, obilnářské a bramborářské oblasti. Zrno je velké, HTZ cca 50 g. Právně chráněná odrůda.

MOSCHUS

Udržovatel: Strube Research GmbH & Co.KG
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Poloraná odrůda se střední odnožovací schopností. Rostliny středně dlouhé s vysokou odolností k poléhání. Vysoká zimovzdornost. Vynikající kvalita vhodná na výrobu nejkvalitnějších výrobků i těstovin. HTZ vysoká 52 g. Nejzdravější E v Německu, vysoká odolnost vůči padlí travnímu a rzi pšeničné, velmi dobrá odolnost vůči listovým skvrnitostem a fuzariózám v klasu. Doporučený výsevek je 3,3–4,7 MKS/ha dle oblasti a termínu setí. Snáší setí po obilovině i kukuřici při dodržení správné agrotechniky, snáší i pozdní setí. Právně chráněná odrůda.

PONTICUS

Udržovatel: Dr. Hermann Strube
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Poloraná až polopozdní německá odrůda, se střední odnožovací schopností. Rostliny jsou středně vysoké s výbornou odolností proti poléhání a velmi dobrou mrazuvzdorností. I přes vysokou potravinářskou jakost vyniká vysokým výnosem, vysokým obsahem dusíkatých látek a stabilním vysokým číslem poklesu. HTZ cca 46 g. Jedná se o suverénně nejmnoženější E pšenici v Německu v roce 2017.

Odrůdy s kvalitní pekařskou jakostí A

ACTIVUSnovinka

Udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG
Zástupce v ČR: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA

Raná až poloraná výkonná osinatá odrůda kompenzačního typu. Rostliny středně vysoké (cca 93 cm) se střední odolností proti poléhání, velmi dobrou zimovzdorností a vysokou odolností k přísuškům. Odrůda vyniká odolností proti fuzariózám a vykazuje dobrou toleranci k padlí a žluté rzivosti pšenice. Při fungicidním ošetření je třeba se zaměřit na braničnatku pšeničnou. Odrůda je citlivá na chlortoluron. Doporučený výsevek je 3,5–4 MKS/ha dle oblasti a termínu setí. Odrůdu lze použít i na pozdní setí. HTZ cca 46 g. Právně chráněná odrůda.

ASKABANnovinka

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupce v ČR: SAATEN – UNION CZ s.r.o.

Polopozdní odrůda se střední odnožovací schopností, středním vzrůstem a střední odolností proti poléhání. Zdravá odrůda s vynikající odolností proti napadení rzí plevovou, padlím listu a klasu. Dobrá odolnost vůči rzi pšeničné, komplexu listových skvrnitostí a braničnatce plevové v klasu. Velmi dobrá mrazuvzdornost. Při vysoké intenzitě pěstování se doporučuje provádět morforegulaci ve fázi EC 28–29 do 1,5 l/ha CCC 750 g; ve fázi EC 33 0,4 l trinexapac ethyl nebo 0,7 l/ha mepiquat + prohexadione. Fungicidní ošetření dle infekčního tlaku. Setí od druhé poloviny září do druhé poloviny října. Doporučený výsevek je 2,8–3,8 MKS/ha dle termínu, lze pěstovat po kukuřici i po pšenici. Ideální hustota porostu 600–700 klasů/m2. Výborné stabilní potravinářské parametry; odrůda je schopná akumulovat do zrna bílkoviny i při nižším hnojení N. HTZ vysoká. Právně chráněná odrůda.

ASORY

Udržovatel: Secobra Saatzucht GmbH
Zástupce v ČR: B O R , s.r.o.

Asory je velmi výnosná pekařská polopozdní až pozdní odrůda kompenzačního typu se střední odnožovací schopností, s dobrou odolností poléhání, střední odolností proti vymrzání a výborným zdravotním stavem listu. Odrůda je odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná až odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice a středně odolná až odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice. Vhodné je fungicidní ošetření proti chorobám pat stébel. Odrůda vyniká vysokou stabilitou čísla poklesu. Pro udržení kvality je třeba včasná kvalitativní dávku dusíku. HTZ střední až nižší cca 42 g. Právně chráněná odrůda.

BALITUS

Udržovatel: Saatzucht Donau GmbH
Zástupce v ČR: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Balitus je bezosinná velmi raná, výkonná a plastická odrůda pšenice ozimé s velmi dobrým zdravotním stavem. Výška rostlin je 91 cm s velmi vysokou odolností proti poléhání. Vyznačuje se dobrými agronomickými vlastnostmi a komplexní odolností listovým chorobám. Vysoká odolnost rzi plevové. Doporučený výsevek je 3,5–4,3 MKS/ha. HTZ je vyšší cca 47 g. Právně chráněná odrůda.

BODYČEK

Udržovatel: RAGT Czech, s.r.o.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Velmi raná odrůda s dobrou až velmi dobrou odnožovací schopností středního vzrůstu (93 cm) s průměrnou až nižší odolností proti poléhání, mrazuvzdornost na dobré úrovni. Odrůda má průměrnou odolnost ke všem hlavním listovým chorobám, dobrou odolnost vůči fusariósám v klasu. Pro využití výnosového potenciálu, zejména při vyšším tlaku listo-vých chorob se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Vzhledem k nižší odolnosti proti poléhání je nezbytné porost ošetřit růstovým regulátorem v dávce 2–2,5 lt/ha na zpevnění stébla. Setí v první polovině agrotechnického termínu, pozdní termíny výsevu částečně stírají ranost odrůdy, výsevek 3,5–5 MKS/ha, setí po obilovině možné. Vlivem extrémní ranosti odrůda najde uplatnění jako vhodná předplodina pro řepku ozimou. Zrno menší až středně velké, HTZ cca 41 g. Právně chráněná odrůda.

CENTURION

Udržovatel: ASUR Plant Breeding s.a.s.
Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Raná osinatá odrůda se střední odnožovací schopností, rostliny středně vysoké se střední odolností proti poléhání a dobrou zimovzdorností. Jedná se o velmi zdravou odrůdu bez potřeby ošetření klasu. Odrůda vykazuje mimořádnou odolnost ke stresovým podmínkám jako je sucho a lehké málo vododržné půdy. V zahrničí je tato odrůda využívána zejména v extenzivnějších technologiích a na BIO farmách. Doporučený výsevek 2,5–3,8 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek, ideální hustota porostu 550–600 klasů/m2. HTZ vysoká 48–50 g. Právně chráněná odrůda.

COMANDORnáš tip

Udržovatel: Danko Hodowla Roślin sp. z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA,AGRO Brno, spol. s r.o.

Polopozdní odrůda, rostliny středně vysoké s dobrou odolností proti poléhání a velmi dobrou zimovzdorností. Tato zdravá odrůda zvláště vyniká vysokou odolností proti rzi pšeničné a rzi plevové a dobrou odolností proti fuzariózám klasu. Odrůda má vysokou hodnotu čísla poklesu na úrovni jakosti E a vysokou odolnost vůči porůstání. Nejlepších výsledků dosahuje na středně kvalitních a lepších půdách. Doporučený výsevek v optimálním termínu setí 3,2–3,6 MKS/ha, je vhodná i pro pozdní setí. HTZ střední cca 41,6 g. Právně chráněná odrůda.

DAGMAR

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Raná odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až nízké (cca 90 cm), středně odolná až odolná proti poléhání. Odrůda s dobrou zimuvzdorností. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu i klasu a k braničnatce plevové v klasu. Vysoká odolnost vůči fusáriu v klase a běloklasosti. Středně odolná proti napadení rzí pšeničnou a listovými skvrnitostmi. Doporučený výsevek 3,3–4,7 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Vyžaduje setí v agrotechnické lhůtě dle místních podmínek, odrůda vhodná pro včasný zásev. Snáší setí po obilovině. Ošetření proti chorobám standardní, při silném infekčním tlaku se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Přes-tože má odrůda dobrou odolnost proti poléhání, vyžaduje při vyšší intenzitě pěstování porost ošetřit morforegulátorem CCC v dávce 1 lt/ha na zpevnění stébla. Vhodná do všech oblastní pěstování pšenice, včetně teplejších a sušších podmínek. Výnosná odrůda, zrno velké, objemová hmotnost velmi vysoká, HTZ cca 50,8 g. Jen na množitelské plochy. Právně chráněná odrůda.

FENOMEN

Udržovatel: KWS Momont SAS
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Polopozdní osinatá odrůda se střední odnoživostí. Rostliny nízké (cca 84 cm) s vysokou odolností proti poléhání a dobrou zimovzdorností. Vyznačuje se výborným zdravotním stavem listu, fungicidní ochranu je třeba zaměřit na ošetření klasu. Odrůda vyniká vysokým výnosem, vysokým číslem poklesu a objemovou hmotností kolem 800 g/l. Pro dosažení odpovídajícího obsahu dusíkatých látek se doporučuje včasné kvalitativní přihnojení dusíkem. Doporučený výsevek 3,0–4,8 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek, odrůdu není vhodné pěstovat po kukuřici. HTZ střední až vyšší cca 46 g. Právně chráněná odrůda.

ILLUSION

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná odrůda s dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké (98 cm) s velmi vysokou odolností proti poléhání (8 b. ÚKZÚZ) a střední zimovzdorností. Odrůda vykazuje vysokou odolnost proti napadení rzí travní a proti napadení fuzárii, odolnost proti rzi pšeničné je nižší. Odrůda nese gen Pch1, který zajišťuje odolnost k pravému stéblolamu. Doporučený výsevek je 3,6–4,7 MKS/ha dle termínu. Lze ji pěstovat po kukuřici i po pšenici, snáší i pozdní termín setí. Při vysoké intenzitě pěstování se doporučuje aplikovat morforegulátory v dávce 1,5 l/ha CCC a 0,4 l/ha trinexapac. Poskytuje vysoký výnos ve všech výrobních oblastech. Odrůda vyniká vysokou objemovou hmotností a vysokou konverzí dusíkatého hnojení. HTZ střední cca 44 g. Právně chráněná odrůda.

LG ABSALONnovinka

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Raná odrůda s vysokou odnožovací schopností, rostliny nižší (84 cm) s dobrou odolností proti poléhání a vysokou zimovzdorností. Zdravá odrůda, vynikající odolnost vůči rzi plevové, vynikající odolnost vůči chorobám pat stébel (gen odolnosti k pravému stéblolamu Pch1), vynikající odolnost vůči fuzariózám v klasu, velmi vysoká odolnost k padlí travnímu, vysoká odolnost ke rzi pšeničné a listovým skvrnitostem. Doporučený výsevek je 3,8–4,5 MKS/ha dle termínu. Lze ji pěstovat po kukuřici i po obilnině. Je doporučeno užití střední dávky morforegulátoru. Výnosná odrůda, zrno středně velké, z kvalitativních parametrů vyniká velmi vysoká objemová hmotnost. HTZ cca 44 g. Právně chráněná odrůda.

LG DITAnovinka

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

LG Dita je hrubčická pekařská polopozdní odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností, rostliny s velmi vysokou odolností proti poléhání. Odrůda má výborný zdravotní stav. Velmi vysoká odolnost napadení padlím travním na listu i v klasu, vynikající odolnost vůči napadení rzí pšeničnou i plevovou, dobrá odolnost vůči komplexu listových skvrnitostí a braničnatce plevové v klasu. Středně odolná vůči fuzariózám klasů. LG Dita snáší setí po obilnině. Odrůda je vhodná především do ŘVO a BVO. Je doporučeno pěstování intenzivním způsobem se standardní aplikací fungicidů a základní dávkou regulátoru růstu. Zrno je středně velké (HTZ 43 g). Právně chráněná odrůda.

LG INITIAL

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

LG Initial je polopozdní německá odrůda se střední odnožovací schopností, rostliny středně vysoké s vysokou odolností proti poléhání. Odrůda vykazuje velmi vysokou odolnost proti napadení rzí plevovou, velmi dobrou odolnost vůči chorobám pat stébel a padlí travnímu, střední odolnost proti rzi pšeničné. Doporučený výsevek je 3,2–4,5 MKS/ha dle termínu. Tuto odrůdu je doporučeno pěstovat intenzivním způsobem s aplikací základní dávky regulátoru růstu a ošetřením listu a klasu proti houbovým chorobám. Lze ji pěstovat i po obilnině. Jedná se o velmi výnosnou odrůdu pšenice vhodnou do všech výrobních oblastí včetně přísuškových. HTZ střední až nižší cca 42 g. Právně chráněná odrůda.

LG KERAMIKnovinka

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

LG Keramik je pekařská poloraná výnosná odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností, rostliny s velmi dobrou odolností proti poléhání. Odrůda má dobrý zdravotní stav. Dobrá odolnost napadení padlím travním na listu i v klasu, vynikající odolnost vůči napadení rzí pšeničnou i plevovou, dobrá odolnost vůči komplexu listových skvrnitostí a braničnatce plevové v klasu. Odrůda je méně odolná vůči fuzariózám klasů. LG Keramik lze pěstovat i po obilnině. Setí je možné ve všech výrobních oblastech včetně kukuřičné. Je doporučeno pěstování za použití střední dávky regulátoru růstu a aplikace fungicidů proti listovým a klasovým chorobám; pro dosažení dobré potravinářské kvality je důležité nepodcenit dostatečnou výživu dusíkem, včetně kvalitativního přihnojení. Zrno je středně velké (HTZ 43 g). Právně chráněná odrůda.

LISETA

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Zcela nová, velmi výnosná, poloraná odrůda firmy Selgen vzniklá křížením odrůd Seladon a Elly. Rostliny s vysokou odnožovací schopností, vysoké se střední odolností proti poléhání. Svůj vysoký výnosový potenciál odrůda využije v intenzivním způsobu vedení porostu. Odrůda disponuje vysokou odolností ke rzi plevové i travní a dobrou tolerancí k fusariosám klasu. Doporučený výsevek v optimálním termínu setí 3,5 MKS/ha, při setí v pozdnějším termínu 4 MKS/ha. Příliš časný výsev není vhodný. Ošetření proti chorobám standardní – jeden fungicidní vstup, při vyšším infekčním tlaku dva fungicidní vstupy. Doporučené dávky morforegulátoru střední až vyšší, standardně 1,5 l CCC, v případě podmínek zvyšujících riziko poléhání je vhodná i druhá aplikace morforegulátoru, např. 250 g/ha Medax Max ve fázi 37-39 BBCH. Zrno je středně velké až větší, objemová hmotnost vysoká (nad 820 g/l), HTZ 46 – 48 g. Právně chráněná odrůda.

MEGANnovinka

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Velmi raná odrůda firmy Selgen vzniklá křížením odrůd Bodyček a Matylda. Raností je na úrovni odrůdy Bodyček, v metání je 7 dní před Bohemií. Veškeré agrotechnické zásahy je tedy nutné načasovat dle aktuální vývojové fáze, obvykle týden před odrůdami typu Bohemie. Díky její ranosti ji lze využít jako předplodinu pro řepku. Megan je odrůda vhodná pro intenzivní způsob pěstování. Rostliny jsou středně vysoké s nižší odolností proti poléhání, důležitá je tedy morforegulace (ve fázi 28–29 BBCH 1,5 l/ha CCC 750 g, ve fázi 33 BBCH 0,4 l/ha trinexapac ethyl). Odrůda disponuje dobrou mrazuvzdorností a vyrovnaným dobrým zdravotním stavem s vysokou odolností ke rzi plevové. Doporučený výsevek v optimálním termínu setí 3,2 MKS/ha, v pozdnějším termínu 4 MKS/ha. Pozdní termín setí není vhodný vzhledem ke snížení ranosti. Velmi dobře toleruje obilní předplodinu. Výborná stabilní potravinářská jakost; zrno středně velké s vysokým obsahem bílkovin, vysokou objemovou hmotností (810 g/l) a vysokou hodnotou čísla poklesu. HTZ 41 g. Právně chráněná odrůda.

MV NÁDORnovinka

Udržovatel: MARTONVÁSÁR
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Mv Nádor je raná, krátká, osinatá a výnosná odrůda, lépe řečeno je nejvýnosnější odrůdou sortimentu Martonvásáru. V registračních zkouškách v Maďarsku ve své ranosti překonávala kontroly o 10 %. Mv Nádor je raná odrůda, ale překonávala také pozdnější (převážně západoevropské) odrůdy až o 4 %. Díky svému nízkému stéblu (65–75 cm) nevyžaduje použití morforegulátorů a je ideální volbou pro zájemce o krátkou odrůdu. V polních pokusech v Maďarsku tato odrůda ještě nikdy nepolehla a výnos se pohyboval 9-9,5 t/ha. Mv Nádor má velice dobrou mrazuvzdornost. Ekvivalent jakosti podle dosažených parametrů je „A“ se stabilním číslem poklesu. Díky nízkému vzrůstu může mít v oblastech s nízkými srážkami nižší výnos a trpět porůstáním, pokud zůstane déle mokrá na poli. Doporučena je pěstitelům s dobrými podmínkami. Dobrý výnos poskytne i na chudších půdách, ale s přijatelnou dostupností půdní vláhy. Právně chráněná odrůda.

PATRAS

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupce v ČR: OSEVA PRO, s.r.o.

Polopozdní odrůda se střední odolností k poléhání. Středně odolná proti napadení padlím travním v klasu a na listu. Středně odolná napadení listovými skvrnitostmi, braničnatkou v klasu a rzí pšeničnou. Dle provokačních testů je středně odolná až odolná vymrzání. Méně odolná napadení fuzariózami klasů. Patras je vyloženě klasová odrůda s řidším porostem a s vysokým počtem zrn v klase. Doporučený výsevek je 3–3,8 MKS/ha. Plastická odrůda s vyrovnaným výnosem napříč ČR. Termín setí je doporučený uprostřed agrotechnické lhůty s možností setí po obilovině. Vysoká HTZ cca 50 g. Právně chráněná odrůda.

PIRUETA

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: SAATEN–UNION CZ, s.r.o.

Raná odrůda s vysokou odnožovací schopností, středním vzrůstem (87 – 94 cm) a velmi dobrou odolností proti poléhání. Odrůda se zdravou listovou plochou, velmi odolná ke všem významným klasovým chorobám, velmi odolná k virózám. Mrazuvzdornost dobrá. Odrůda vyniká velmi vysokým výnosem ve všech oblastech i variantách pěstování. Morforegulace ve fázi EC 28 - 29 (do 1,0 l/ha, CCC 750 g), při vysoké intenzitě pěstování další morforegulátor ve fázi EC 31. Fungicidní ošetření dle infekčního tlaku bez potřeby ošetření klasu. Setí od první poloviny září do první poloviny října. Doporučený výsevek je 2,8 – 3,8 MKS/ha dle termínu. Lze pěstovat po obilnině i po kukuřici. HTZ střední 43 g. Právně chráněná odrůda.

RGT DEPOTnovinka

Udržovatel: R2n (Société RAGT 2n)
Zástupce v ČR: RAGT Czech s.r.o.

Polopozdní až pozdní odrůda se střední odnožovací schopností. Rostliny jsou kratší s vynikající odolností proti poléhání, výbornou zimovzdorností a velmi dobrou tolerancí k přísuškům. Vysoká odolnost proti rzi plevové a padlí, dobrá odolnost proti rzi pšeničné a braničnatce pšeničné. Odrůda dosahuje vysokých výnosů ve všech výrobních oblastech a je vhodná i pro pozdnější výsevy. Doporučený výsevek je 2,2–4 MKS/ha, ideální hustota porostu 580-620 klasů/m2. HTZ vysoká cca 51 g. Právně chráněná odrůda.

RGT REFORM

Udržovatel: R2n (Société RAGT 2n)
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Velmi plastická, polopozdní až pozdní odrůda. Rostliny jsou kratší (90 cm) s vynikající odolností proti poléhání. Velmi dobrý výnos při dobré potravinářské kvalitě, mrazuvzdornosti a velmi dobrém zdravotním stavu. Je vhodná pro pěstování ve všech výrobních oblastech a je i tolerantní k termínu setí. Doporučeno je pěstování při vyšší intenzitě, zejména pokud se týká výživy. Nemá pěstitelskou slabinu. Doporučený výsevek je 3-4,5 MKS/ha. HTZ je střední až vyšší 47 g. Právně chráněná odrůda.

RGT VENEZIOnovinka

Udržovatel: R2n (Société RAGT 2n)
Zástupce v ČR: RAGT Czech s.r.o.

Nová poloraná osinatá odrůda RGT Venezio pochází z křížení odrůd RGT Sacramento a Nirvana. Rostliny nižšího vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání, střední až nižší odnožovací schopností a velmi dobrou mrazuvzdorností. Odrůda má velmi dobrý zdravotní stav s vynikající odolností rzi pšeničné a plevové. Je tolerantní k chlortoluronu. Odrůda vyniká výbornou pekařskou kvalitou A – zejména má vysoký obsah bílkovin. Výnos tvoří hustotou porostu a vysokou HTZ. Snáší pozdní setí, lze ji pěstovat i po obilnině. Doporučený výsevek je 3,3–4,7 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. HTZ 47 g. Právně chráněná odrůda.

SOCADE CSnovinka

Udržovatel: Caussade Semences
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Středně raná až polopozdní, bezosinná odrůda s velkým výnosovým potenciálem. Kompenzační až klasový typ, rostliny nižší (cca 90 cm) se střední až vyšší odnožovací schopností, vysokou odolností k poléhání a dobrou odolností k vyzimování. Dobrý zdravotní stav, z chorob je třeba se zaměřit na rez pšeničnou. Potravinářská kvalita A s vysokou OH. HTZ 45 g. Právně chráněná odrůda.

SOFRU

Udržovatel: Caussade Semences
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Pšenice ozimá Sofru je je velmi raná osinatá odrůda s výraznou odolností proti poléhání, která nenese velké pěstitelské riziko. Nadprůměrně odolná vůči chorobám listu (braničnatka a padlí). Specifický je zejména velmi brzký nástup metání doba zralosti + 2 dny na odrůdu Avenue. Odrůda je nenáročná k půdním podmínkám. Výnos tvoří počtem odnoží, HTZ je tedy nižší. Právně chráněná odrůda.

SONERGY

Udržovatel: Caussade Semences
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Pšenice ozimá Sonergy je velmi raná osinatá odrůda s velmi dobrou mrazuvzdorností a výraznou odolností proti poléhání. Má velmi rychlý počáteční růst a brzký nástup metání. Odrůda je nenáročná k půdním podmínkám, velmi dobře snáší přísušky, nenáročná k předplodině a vhodná do všech výrobních oblastí. Výnos je tvořen zejména počtem odnoží. Výsevek je doporučen 4-4,5 MKS/ha pro setí spíše v druhé polovině agrotechnického termínu. Dle zástupce odrůdy je jakost odrůdy A/B. Právně chráněná odrůda.

SOSTHENE

Udržovatel: Caussade Semences
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Pšenice ozimá SOSTHENE vyniká nenáročností k půdním podmínkám, vyrovnaným vysokým výnosem ve všech výrobních oblastech, odolností vůči mrazu a poléhání, dobrým zdravotním stavem. SOSTHENE je raná odrůda, vhodná do všech výrobních oblastí, s dobrou odolností k chorobám. Má rychlý nástup růstu a metání, velice dobře reaguje na intenzifikační faktory. Díky nízkému porostu není potřebná aplikace morforegulátoru. Právně chráněná odrůda.

TURANDOT

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s

Poloraná středně vysoká odrůda se střední odolností vůči poléhání. Odrůda má velmi vyrovnaný, dobrý zdravotní stav a výborný výsledek u výnosu v neošetřené i ošetřené variantě registračních zkoušek ÚKZÚZ. Střední odolnost proti padlím, listovým skvrnitostem, braničnatce plevové i rzi pšeničné. Odrůda má vyšší mrazuvzdornost a nejvyšší HTZ ze zkoušených odrůd 2011–50 g. Je vhodná pro pěstování ve všech oblastech s možností využití pro pozdní výsevy a setí po kukuřici. Doporučená je střední dávka morforegulátoru ve fázi 27–30 BBCH. Doporučený výsevek je 3–4 MKS/ha. Právně chráněná odrůda.

VIRIATO

Udržovatel: Société RAGT 2n, Francie
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Raná osinatá odrůda nízkého vzrůstu s výbornou odolností proti poléhání a velmi dobrou odnožovací schopností. Vysoce intenzivní odrůda snášející přísušky. Číslo poklesu i objemová hmotnost v parametru E. Výsev je vhodný v 1. polovině arotechnického termínu. Zrno je středně velké (HTZ 47 g). Právně chráněná odrůda.

Odrůdy s chlebovou pekařskou jakostí B

ATUANnovinka

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupce v ČR: TEN – UNION CZ s.r.o.

Polopozdní odrůda nižšího vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání a střední odnožovací schopností. Disponuje velmi dobrým zdravotním stavem s vysokou odolností proti fuzariózám klasů (za běžných klimatických podmínek bez potřeby fungicidního ošetření klasu). Odrůda má delší klas, vyžaduje spíše řidší porost i na lehčích pozemcích. Atuan je intenzivní odrůda s podobnými růstovými vlastnostmi jako Tobak. Velmi dobře reaguje na vyšší dávky dusíku jak v produkčním, tak i v kvalitativním hnojení. Při rozdělení produkčního hnojení na dvě aplikace tvoří tato odrůda v klase vyšší počet zrn. Při vysoké intenzitě pěstování se doporučuje provádět morforegulaci ve fázi EC 28–29 do 1,2 l/ha CCC 750 g; ve fázi EC 32-35 0,4 l trinexapac ethyl. Fungicidní ošetření dle infekčního tlaku. Setí od druhé poloviny září do druhé poloviny října. Odrůda toleruje pozdní termíny setí a je vhodná pro setí po obilnině i kukuřici. Doporučený výsevek je 2,5–3,8 MKS/ha, ideální hustota porostu 550–600 klasů/m2. HTZ je střední až nižší. Právně chráněná odrůda.

AVENUE

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Jedna z nejranějších odrůd v sortimentu s vysokou odnožovací schopností nízkého vzrůstu (cca 73 cm) odolná vůči poléhání. Odrůda s vysokou regenerační schopností na jaře. Mrazuvzdornost střední. Velmi dobrá odolnost proti napadení padlím travním na listu i klasu a braničnatce plevové v klasu. Vysoká odolnost vůči rzi plevové. Velmi dobrá odolnost k fusáriózám klasu a běloklasosti. Doporučený výsevek 3,2–4,7 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Vysévat v agrotechnické lhůtě pro danou oblast, vzhledem k ranosti se nedoporučují velmi časné výsevy. Snáší setí po obilnině. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku, při vyšší intenzitě pěstování se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Morforegulátor růstu lze použít pouze v případě potřeby při vysoké intenzitě pěstování na srovnání odnoží. Nejranější odrůda v metání i plné zralosti v sortimentu ozimé pšenice, optimální předplodina pro ozimou řepku a výsev letních meziplodin. Vzhledem k extrémní ranosti dbát na dodržení optimálních fází pro hnojení dusíkem, včetně kvalitativního přihnojení. Odrůda je raností srovnatelná s ozimým ječmenem, je doporučeno sledovat zralost a porost včas sklidit. Oddalování sklizně by bylo na úkor kvality zrna. Zrno menší až středně velké s dobrou objemovou hmotností, HTZ cca 43 g. Odrůda registrována v kategorii C, ale výslednou jakost ovlivňuje agrotechnika pěstování a termín sklizně. Právně chráněná odrůda.

BELISSANáš tip

Udržovatel: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. - Grupa IHAR
Zástupce v ČR: Ing. Ivo Jůn

Poloraná plastická odrůda, rostliny nižší (cca 88 cm) s vysokou odolností proti poléhání a vysokou zimovzdorností. Zdravá odrůda s velmi dobrou odolností rzi pšeničné a dobrou odolností chorobám pat stébel, padlí, braničnatkám a fuzarióze klasu. Doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha, odrůda je tolerantní na podmínky prostředí a různou intenzitu pěstování, snáší i pozdní termíny setí. Zrno je středně velké, kvality A/B s velmi vysokou odolností porůstání před sklizní a vysokým pádovým číslem. HTZ cca 46 g.

RIVERO

Udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.

Polopozdní odrůda s velmi vysokým výnosem a se stabilními hodnotami kvality A či E u výkupních parametrů (ČP,NL,OH). Středně vysoké rostliny (97 cm) se střední odolností proti poléhání. Dobrý a vyrovnaný zdravotní stav – nejzdravější odrůda sortimentu SU. Odrůda je tolernatní k sušším podmínkám. Porost je vhodné zakládat v středních až pozdních termínech setí. Odrůda výrazně reaguje na podzimní ošetření CCC. Odrůda Rivero toleruje pozdní termíny setí a je vhodná pro setí po obilovině. Doporučený výsevek je 2,8–4,2 MKS/ha. HTZ je střední cca 44 g. Právně chráněná odrůda.

SOLINDO CS

Udržovatel: Caussade Semences
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Raná osinatá odrůda, rostliny nízké s dobrou odolností proti poléhání. Jedná se o velmi výnosnou odrůdu chlebové pekařské jakosti. Odrůda má střední zimuvzdornost, je velmi odolná vůči rzi pšeničné a středně odolná vůči rzi plevové, fuzáriím v klasu, padlí a braničnatce.

STEFFI

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná vysoká a velmi výnosná odrůda se střední odolností poléhání – doporučeno ošetření morforegulátory. Odrůda má vyrovnaný zdravotní stav. Středně odolná až odolná k většině houbových chorob včetně rzi plevové. Velmi vysoký výnos v neošetřené variantě ve všech oblastech pěstování. V oštřené variantě výnos vysoký až velmi vysoký. Zrno je středně velké (HTZ 46,8 g). Právně chráněná odrůda.

Odrůdy s nevhodnou pekařskou jakostí C

ARKEOS

Udržovatel: Limagrain Europe S.A
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Velmi raná odrůda nižšího vzrůstu se střední odolností proti poléhání a vysokou odnožovací schopností. Odrůda je vhodná pro pečivárenské i krmné využití. Pro pěstování v projektu LU´Harmony je vyžadováno použití certifikovaného osiva. Adaptabilní odrůda na všechny klimatické i půdní podmínky. Doporučený výsevek 3,0–4,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, nejlépe po zlepšující předplodině. Ošetření morforegulátory růstu je při vyšší intenzitě pěstování nutné. Zdravotní stav je průměrný a fungicidní ochrana je dle tlaku chorob obvykle potřebná ve 2 vstupech. HTZ je menší cca 42 g. Právně chráněná odrůda.

BONANZA

Udržovatel: W. von Borries – Eckendorf Bmbh & Co. KG
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.

Polopozdní krmná výnosná pšenice středního vzrůstu (90 cm) s dobrou až velmi dobrou odolností proti poléhání. Odrůda má velmi dobrý zdravotní stav a velmi dobrou mrazuvzdornost (8,3 b.). Předností je dobrá odolnost k fuzariu v klase po kukuřici a běloklasosti, což umožňuje setí po kukuřici i obilnině. Doporučený výsevek je 2,8–3,8 MKS/ha. HTZ je střední cca 45 g. Právně chráněná odrůda.

FRISKY

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda s výbornou zimuvzdorností a velmi dobrou odnoživostí. Stéblo je krátké a odolné vůči poléhání (8 b.). Má velmi doboru odolnost vůči všem klasovým chorobám. Má vysokou odolnost proti padlí travnímu na listu a rzi plevové. Je odolná vůči rzi pšeničné. Odrůda je vhodná pro pozdní setí, setí po obilovině a setí po kukuřici. Pouze kvůli objemu pečiva je zařazena v krmném sortimentu. Vhodná jako doplňková pšenice pro mlynáře. Stabilní pádové číslo, střední obshah N-látek a velmi vysoká objemová hmotnost. Mimořádně vysoký výnos ve všech výrobních oblastech. Odrůda vyžaduje intenzivní podmínky. Vzhledem k výborné odolnosti poléhání použití morfolegurátoru volit na základě intenzity pěstování a stavu porostu. Doporučený výsevek je 3,2–4,5 MKS/ha. HTZ cca 43 g. Právně chráněná odrůda.

GRIZZLY

Udržovatel: RAGT Czech, s.r.o.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Polopozdní středně vysoká odrůda (90 cm) se střední odnoživostí. Odolnost poléhání je střední. Odrůda poskytuje vysoký výnos s vysokým obsahem škrobu s vysokou energetickou hodnotou zrna (geneticky nižší obsah NL a sediment). Výrazně reaguje na vyšší intenzitu pěstování. I přes dobrý zdravotní stav je doporučeno alespoň jedno fungicidní ošetření na list. Doporučený výsevek je 3,5-4,5 MKS/ha. HTZ je vysoká cca 49 g. Právně chráněná odrůda.

JOHNSON

Udržovatel: ASUR Plant Breeding s.a.s.
Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Polopozdní odrůda se střední odnožovací schopností, rostliny nižší (cca 85 cm) s velmi dobrou odolností proti poléhání a střední zimovzdorností. Jedná se o mimořádně zdravou odrůdu s vynikající odolností proti padlí listu i klasu, velmi dobrou odolností proti rzi pšeničné a fuzariózám a dobrou odolností proti listovým skvrnitostem. Odrůda nemá vyhraněné nároky na podmínky pěstování, obzvláště vhodná je do lehčích půd a sušších lokalit. Lze ji pěstovat po obilnině a po kukuřici. Doporučený výsevek 3–4 MKS/ha dle oblasti a termínu setí. Odrůda poskytuje špičkové výnosy v krmné kvalitě. HTZ střední cca 42 g. Právně chráněná odrůda.

LG MOCCAnovinka

Udržovatel: Limagrain GmbH
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda středního vzrůstu (výška rostlin 86 cm) s vysokou odolností proti poléhání a střední odnožovací schopností. Velmi výnosná krmná pšenice vhodná i na oplatky. Odrůda vhodná i do sušších podmínek. Doporučený výsevek 3,3 – 4,7 MKS/ha dle oblasti a termínu setí, snáší i pozdní setí. Vynikající odolnost vůči rzi plevové a virózám, vysoká odolnost vůči rzi pšeničné a padlí travnímu, nejlépe hodnocená odrůda v odolnosti vůči listovým skvrnitostem v tříletém průměru registračních zkoušek, vynikající odolnost vůči klasovým chorobám. HTZ cca 43 g. Právně chráněná odrůda.

SHERIFF

Udržovatel: Sejet Planteforaedling
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda nižšího vzrůstu s vysokou odolností proti poléhání a vysokou odnožovací schopností. Plastická odrůda vhodná zejména do ŘVO a BVO. Doporučený výsevek 3,2–4,7 MKS/ha dle oblasti a termínu setí, snáší i pozdní setí. Lze pěstovat po obilovině i kukuřici na siláž. Velmi vysoká odolnost vůči padlí travnímu, velmi dobrá odolnost vůči rzi pšeničné a listovým skvrnitostem, odrůda odolná rzi plevové v klasu, velmi dobrá odolnost vůči ostatním klasovým chorobám. Odrůda je rezistentní vůči plodomorce plevové. Doporučena intenzivní technologie pěstování, po kukuřici na siláž věnovat pozornost kvalitnímu ošetření klasu proti fuzariózám. HTZ střední. Právně chráněná odrůda.

SOMTUOSO CSNovinka

Udržovatel: Caussade Semences
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Raná osinatá odrůda s vysokým výnosem a vynikající odolností k přísuškům. Rostliny nižší se střední až vyšší odnoživostí, které dobře pokrývají půdu, s dobrou odolností proti poléhání a vysokou zimovzdorností. Odrůda vhodná do všech výrobních oblastí. Vynikající odolnost vůči napadení rzí plevovou, dobrá odolnost k fuzariózám klasu a komplexu listových chorob. Snáší setí po obilovině. Právně chráněná odrůda.

TONNAGE

Udržovatel: Nordic Seed A/S
Zástupce v ČR: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Tonnage je bezosinná polopozdní odrůda s velmi vysokým výnosovým potenciálem vhodná pro krmné účely. Výška rostlin je 85 cm s vysokou odolností proti poléhání. Mrazuvzdornost vysoká. Velmi vysoká odolnost proti padlí travnímu, velmi dobrá odolnost proti rzi plevové. Doporučený výsevek je 3 - 4 MKS/ha, doporučený termín setí 20.9. – 10.10. Doporučeno pěstovat odrůdu na vysoké intenzitě. HTZ velmi vysoká 51,4 g.

VANESSA

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná odrůda s pečivárenskou a krmnou jakostí. Středně odolná proti napadení padlím, listovými skvrnitostmi, bra-ničnatkou plevovou a rzí pšeničnou. Odrůda je krátkostébelná (83 cm) a odolná poléhání. Výnos zrna je dle oblastí vysoký až velmi vysoký. Odrůda je středně odolná vymrzání. Odrůda je vhodná do všech oblastí, zrno středně vel-ké.Právně chráněná odrůda.

 

 

ŽITO OZIMÉ

Odrůdy typu populace

BORFURO

Udržovatel: Saatzucht Steinach GmbH
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o.

Mimořádně výkonná, velmi raná německá odrůda, rostliny středně vysoké s dobrou odolností proti poléhání. Vzhledem k značnému stupni odolnosti k chorobám nepotřebuje žádné ošetření. Termín setí je na suchých a chudých půdách od konce srpna do konce září, na dobrých půdách od konce září do konce října. Výsevek při časném setí 2,4–2,8 MKS/ha (100-110 kg/ha), při pozdním setí 3,0–4,0 MKS/ha (120-150 kg/ha). Sklizeň je možná buď na počátku metání (BBCH 49-51), nebo ve stádiu mléčně – voskové zralosti (BBCH 77-85). V této fázi je stále ještě kolem 50 % lodyh zelených. Borfuro umožňuje vypěstování a sklizeň tří úrod v průběhu dvou let. Je velmi doporučovanou odrůdou do osevního postupu pro produkci biomasy – před a po kukuřici nebo čiroku.

DANKOWSKIE DIAMENTnas-tip   

Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Poloraná odrůda typu populace, dobře odnožující, středního vzrůstu s dobrou odolností k poléhání. Dobrý zdravotní stav, dobrá odolnost k porůstání zrna v klasu. Doporučený výsevek v optimálním termínu 2,8–3,2 MKS/ha, při pozdním výsevu min. 3,4–3,6 MKS/ha. Dobrá odolnost k vyzimování, odrůda je tolerantní i na kyselé půdy. Při intenzivním způ-sobu pěstování je doporučeno porost ošetřit morforegulátorem. Odrůda má velmi dobrou pekařskou kvalitu, kterou příznivě ovlivňuje vysoké pádové číslo a vysoký obsah lepku. Vhodná do všech oblastí pěstování žita. HTZ cca 36g. Právně chráněná odrůda.

DANKOWSKIE HADRONnas-tip   

Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Raná odrůda typu populace, která skvěle prospívá i na chudých půdách. Dobře odnožuje, stéblo je střední délky se střední odolností k poléhání. Odrůda má vysoký výnosový potenciál, v Polsku patřila v roce 2016 k nejvíce výnosným odrůdám své kategorie. Je velmi odolná vůči chorobám, zejména plísni sněžné, sněti, chorobám pat stébel a rzi. Díky intenzivnímu odnožování a dobré odolnosti vůči chorobám je vhodná i do ekologického zemědělství. Pádové číslo dobré, obsah bílkovin vysoký. Doporučený výsevek 2,8 – 3 MKS/ha (cca 80 – 100 kg/ha). HTZ je vysoká.

Hybridní odrůdy

SU NASRI

Udržovatel: HYBRO Saatzucht GmbH & Co.KG
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

SU Nasri je středně raný hybrid, rostliny vyšší (150 cm) s vyšší odnožovací schopností. Velmi dobrá mrazuvzdornost, vysoká odolnost k přísuškům, dobrá až velmi dobrá odolnost k zamokření. Poskytuje velmi vysoký výnos senáže. Ošetření morforeguláteorem ani fungicidem není pořeba. Termín setí od 10. září do konce října. Doporučený výsevek je při raném setí 1,8 – 2,2 VJ/ha, při pozdním setí 2,5 – 2,8 VJ/ha. 1 VJ = 1 mil. klíčivých semen. HTZ je střední. Právně chráněná odrůda.

SU PERFORMER

Udržovatel: HYBRO Saatzucht GmbH & Co KG
Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

SU Performer je nižší (143 cm) polopozdní hybrid s výtečným zdravotním stavem. Poskytuje velmi vysoký výnos v ošetřené i neošetřené variantě pěstování při velmi dobré potravinářské kvalitě. Při vysoké intenzitě pěstování je doporučeno ošetření morforegulátorem. Dosahuje špičkových výsledků i v extenzivních technologiích. HTZ je střední (35 g). 1 VJ = 1 mil. klíčivých semen. Doporučený výsevek je 1,7–2,3 VJ/ha dle podmínek. Právně chráněná odrůda.

Přesívkové odrůdy

BOJKO

Udržovatel: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. – Grupa IHAR
Zástupce v ČR: KLEE AGRO s.r.o.

Bojko je přesívková odrůda žita vhodná pro ekologické zemědělství s komplexní rezistencí k houbovým chorobám. Má vysoký obsah bílkovin v zrnu, dobrou odolnost vůči porůstání a odolnost ke kyselím půdám. Do plné zralosti přichází Bojko koncem června až začátkem července. Seje se po 25. říjnu s výsevkem 160–170 kg/ha, při jarním setí 200 kg/ha. Regulátor růstu není téměř zapotřebí a vzhledem k vysokému růstovému potenciálu se Bojko hodí i do teplejších aridních oblastí. Bojko lze využít v třetí dekádě dubna (mléčná vosková zralost) na výrobu siláže pro dobytek nebo bioplynové stanice.

 

JEČMEN OZIMÝ

Odrůdy víceřadé

BECKENBAUERnovinka

Udržovatel: W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG
Zástupce v ČR: SAATEN – UNION CZ s.r.o.

Beckenbauer je poloraná odrůda pro vysokou intenzitu; velmi vysokého výnosu zrna však dosahuje nejen při intenzivním, ale i při extenzivním způsobu pěstování. Rostliny středního vzrůstu se střední odnožovací schopností, vysokou odolností proti poléhání a vysokou mrazuvzdorností. Zdravotní stav odrůdy je velmi dobrý, fungicidní ošetření je rentabilní pouze v případě vysokého infekčního tlaku chorob a při vysoké intenzitě hnojení dusíkem. I tak většinou postačí základní ošetření v EC 37. Doporučený výsevek 2,8–3,5 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek, ideální hustota porostu 550–600 klasů/m2. HTZ nízká. Právně chráněná odrůda.

KWS HIGGINSnovinka

Udržovatel: KWS Lochow GmbH
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Poloraná odrůda, s vysokou produktivitou klasu. Rostliny středně vysoké (cca 99 cm) s dobrou odolností proti poléhání a vysokou odolností proti vyzimování. Vyniká velmi vysokým výnosem; výnosovou jistotu zajistí i při nižší intenzitě pěstovaní díky velmi dobrému zdravotnímu stavu, který získal po odrůdě KWS Meridian, jejímž je křížencem. Zrno je středně velké až velké, podíl předního zrna velmi vysoký (88%), HTZ 48 g. Právně chráněná odrůda.

KWS KOSMOS

Udržovatel: KWS Lochow GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Polopozdní odrůda středního vzrůstu, která tvoří výnos především produktivním klasem. Odrůda má vyrovnaný zdravotní stav se střední odolností napadení padlím na listu, rzí ječnou, komplexem hnědých skvrnitostí, fuzárii v klase a rhynchosporiovou skvrnitostí. Odrůda reaguje příznivě na zvýšenou intenzitu, ale výrazně převyšuje ostatní odrůdy hlavně v neošetřené variantě. Aplikaci morforegulátorů je potřeba zaměřit na zkrácení horních internodií. Odrůda poskytuje ve všech oblastech vysoký až velmi vysoký výnos s vysokým podílem předního zrna (93 %). Zrno je středně velké až velké (HTZ 49 g). Právně chráněná odrůda.

KWS MERIDIAN

Udržovatel: KWS Lochow GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Středně raná odrůda s dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké (cca 104 cm) se střední odolností vůči poléhání. Odrůda s dobrou odolností proti vymrznutí. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, komplexu hnědých skvrnitostí a rhynchosporiové skvrnitosti. Odolná proti napadení rzí ječnou. Střední až lepší odolnost vůči plísni sněžné a fusáriu. Odrůda rezistentní k viru žluté mozaiky ječmene – typ 1 (BYMV). Doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Při vysoké intenzitě pěstování je doporučeno porost ošetřit regulátorem růstu v dávce 1–2 lt/ha Terpal C ve fázi 32 BBCH a 0,5 lt/ha Cerone 480 SC ve fázi 43 BBCH. Výnos zrna vysoký, podíl předního zrna středně vysoký až vysoký, zrno středně velké, HTZ cca 47 g. Právně chráněná odrůda.

LAURINnovinka

Udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná odrůda se špičkovým výnosem, střední výškou rostlin, dobrou odolností poléhání a dobrou mrazuvzdorností. Vyniká výbornou odolností palušce travní, padlí, spále ječné, dobrou odolností fuzariu v klase a komplexu hnědých skvrnitostí. Doporučený výsevek 3,5–4,0 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek, příliš časný termín setí se nedoporučuje. Laurin je odrůda klasového typu, optimální počet produktivních stébel na 1 m2 je spíše nižší, přibližně 520 produktivních stébel. Odrůda poskytuje vysoký výnos velmi kvalitního velkého zrna s vysokým obsahem NL, podíl předního zrna velmi vysoký až 93 %. HTZ 50–54 g. Právně chráněná odrůda.

LG TRIUMPH

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Šestiřadá velmi dobře odnoživá odrůda s velmi vysokým výnosem zrna. Odrůda odolná k poléhání s dobrou zimuvzdorností. Má vysokou odolnost k rynchosporiové skvrnitosti, velmi dobrou odolnostvůči padlí travnímu a rzi ječné a rovněž dobrou odolnost ke komplexu listových skvrnitostí. Doporučený výsevek 3,5–4,3 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek, lze pěstovat i po obilnině. Odrůda má vynikající zdravotní stav, potřebu ošetření fungicidy je třeba posoudit dle infekčního tlaku jednotlivých chorob. Morforegulátory nejsou při nižší intenzitě pěstování nutné, při vyšší intenzitě je možné použít nižší dávku ke zkrácení stébla. Nejvýnosnější odrůda v registrovaném sortimentu, vhodná do všech výrobních oblastí. Právně chráněná odrůda.

LG ZOROnovinka

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Poloraná odrůda s dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až vysoké (102 cm) se střední odolností proti poléhání a střední zimovzdorností. Zdravotní stav je vyrovnaný, odolnost proti napadení padlím na listu, fuzárii v klase a rhynchosporiovou skvrnitostí velmi dobrá, odolnost proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí dobrá. Odrůda nese gen rezistence k žluté virové zakrslosti ječmene (BYDV). Nejlepších výsledků odrůda dosahuje při intenzivní technologii pěstování. Je doporučeno použití přípravků s účinností na rez ječnou a skvrnitosti ječmene. Aplikaci morforegulátorů je potřeba zaměřit na zkrácení a zpevnění stébla v době prodlužovacího růstu. Odrůdu lze pěstovat i po obilnině. Výnos zrna velmi vysoký, zrno středně velké, HTZ cca 47 g. Právně chráněná odrůda.

NOVIRA

Udržovatel: Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.

Novira je raná odrůda, rostliny vyšší (99 cm) s velmi dobrou odolností proti poléhání a střední odnožovací schopností. Mrazuvzdornost sřední. Dosahuje vysokého výnosu zrna i v sušších oblastech pěstování. Společne s SU Ellen je to nejranější odrůda sortimentu šestiřadých ozimých ječmenů. Její zdravotní stav je velmi dobrý, fungicidní ošetření je rentabilní pouze v případě vysokého infekčního tlaku chorob a při vysoké intenzitě hnojení dusíkem. Odrůda nese gen zodpovědný za 100% rezistenci k virové zakrslosti ječmene. Výnos zrna vysoký, zrno středně velké, HTZ cca 44 g. Právně chráněná odrůda.

QUADRIGANáš tip

Udržovatel: Secobra Recherches SA
Zástupce v ČR: WESTYARD

Polopozdní odrůda, rostliny středně odnoživé, středně vysoké až vysoké s dobrou odolností k poléhání a střední zimovzdorností. Odrůda je vhodná i pro pozdnější setí, což může snížit riziko napadení přenašeči virové zakrslosti. Je vhodná do všech oblastí pěstování ozimého ječmene, zvlášť vyniká na středních a težších půdách. Odrůda vykazuje velmi vysoký výnos, v registrčních zkouškách v Německu hodnocen 9 body. Výnos je tvořen velkým klasem s vysokým počtem zrn a vysokou HTZ. Podíl předního zrna je vysoký až velmi vysoký. Právně chráněná odrůda.

SU ELLEN

Udržovatel: Nordsaat mbH
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.

Raná odrůda se střední výškou rostlin, střední odnožovací schopností a dobrou odolností poléhání. Odrůda je velmi vhodná do lehčích písčitých až kamenitých půd. Dobře si poradí i s bonitně špatnými a méně živinově zásobenými pozemky. Dosahuje vysokých výnosů s vysokým podílem předního zrna až 95 %. Zrno je velké (HTZ cca 48 g). Právně chráněná odrůda.

 

ODRŮDY DVOUŘADÉ

Sladovnický ječmen

KWS SCALA

Udržovatel: KWS Lochow GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Polopozdní sladovnická odrůda nižšího vzrůstu (85 cm) se střední odolností vůči poléhání. Odrůda má dobrý zdravotní stav se střední odolností proti napadení padlím na listu a komplexem hnědých skvrnitostí a s dobrou odolností vůči rzi ječné a rhynchosporiové skvrnitosti. Pro dosáhnutí sladovnické kvality je třeba aplikovat v závislosti na předplodině maximálně 60 – 80 kg N/ha. Odrůda poskytuje dobrý výnos a velmi dobrou sladovnickou kvalitu. Doporučený výsevek 4,5 – 5,0 MKS/ha, termín setí od 25.9. do 10.10. HTZ vysoká 53 g s vysokým podílem předního zrna. Právně chráněná odrůda.

SANDRA

Udržovatel: Berthold Bauer
Zástupce v ČR: VP AGRO

Raná odrůda s vysokou odnožovací schopností, rostliny nízké se střední odolností proti poléhání a průměrnou zimovzdorností. Vysoká odolnost proti napadení padlím travním na listu, střední odolnost proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí a rhynchosporiovou skvrnitostí. Doporučený výsevek 3–3,8 MKS/ha, termín setí od 15.9. do 30.9. Odrůda vyniká velmi vysokým výnosem s vysokým podílem předního zrna. Zrno velké, HTZ cca 54 g. Právně chráněná odrůda.

 

TRITIKALE OZIMÉ

LEONTINOnas-tip

Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Žitný typ. Raná odrůda se střední odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až vysoké se střední až dobrou odol-ností vůči poléhání. Zdravotní stav dobrý, dobrá odolnost proti padlí travnímu, rzi žitné, fuzariózám v klasu, středně odolná proti listovým skvrnitostem. Doporučený výsevek 3,5–4 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Ošet-ření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Při intenzivním způsobu pěstování je doporučeno porost ošetřit morfo-regulátory. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ozimého tritikale, vyžaduje lepší pěstební podmínky. HTZ cca 42 g. Právně chráněná odrůda.

ORINOKOnas-tip

Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Středně raná odrůda vyznačující se velmi vysokým výnosem. Vysoká odolnost proti poléhání, velmi dobrá mrazuvzdornost, vysoká odolnost proti porůstání zrn v klasu. Odrůda se vyznačuje vynikajícím zdravotním stavem, odolnost proti plísni sněžné, padlí travnímu, rzi žitné a chorobám pat stébel je vysoká, odolnost proti listovým skvrnitostem a fuzariózám klasu je dobrá. Výsvek v optimálním termínu setí 2,5 – 3,0 MKS/ha. HTZ je vysoká.

SILVERADOnovinka

Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Nová polopozdní odrůda vyznačující se vysokým a stabilním výnosem ve všech oblastech pěstování. Odrůda má vynikajicí mrazuvzdornost a je tedy pěstovaná po celém Polsku. Silverado je odrůda pšeničného typu. Zrno má vysoký obsah bílkovin a je vhodné pro výživu prasat a drůbeže. Optimální výsvek je 3,2-3,6 MKS/ha. V případě pozdnějšího výsevu je nutné zvýšit výsevek o 10 %. HTZ je vyšší. Právně chráněná odrůda.

 

OVES OZIMÝ

MV HÓPEHELYnas-tip

Udržovatel: MARTONVÁSÁR
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Od ozimého ovsa můžeme očekávat o 30–40 % vyšší úrodu proti ovsu jarnímu, zvláště v sušších podmínkách. Vedle výborné úrodnosti má dobré jakostní parametry. Částečné vymrzání je kompenzováno velmi dobrou odnožovací schopností. Optimální doba setí je první dekáda října a ostatní výrobní technologie je stejná jako u jarního ovsa. U ozimého ovsa začíná jarní růst později než u jiných ozimých druhů obilovin.

MV VASDERESnovinka

Udržovatel: MARTONVÁSÁR
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Odrůda Mv Vasderes je na rozdíl od Mv hópehely nižšího vzrůstu a je o něco odolnější poléhání. Produkce je vhodná zejména pro krmné účely. Agrotechnika je stejná jako u odrůdy Mv Hópehely. HTZ je nižší cca 33 g. Právně chráněná odrůda.

eu pruh2017