JARNÍ
head-obiloviny

OBILOVINY JARNÍ

PŠENICE JARNÍ

odrůdy s kvalitní pekařskou jakostí E

ASTRID

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Stupice

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Pekařská polopozdní odrůda. Středně vysoké rostliny (96 cm) se střední odolností proti poléhání. Středně odolná proti napadení padlím v klasu i na listu. Středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou a rzí pšeničnou. Obsah dusíkatých látek v sušině je vysoký až velmi vysoký. Vysoká objemová hmotnost, hodnota Zelenyho testu, vaznost mouky i hodnota čísla poklesu. I s výbornou jakostí dosahuje výnosů pšenic kvality “A“. Zrno je středně velké s HTZ okolo 40 g. Právně chráněná odrůda.

KWS SHARKI

Udržovatel: KWS Lochov GMBH
Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.

Poloraná odrůda s vysokou pekařskou kvalitou ve všech parametrech. Rostliny vysoké s dobrou odolností proti poléhání. Vynikající zdravotní stav listové plochy, výborná odolnost proti napadení rzí pšeničnou i plevovou. Odrůda je vhodná především pro kukuřičnou a řepařskou výrobní oblast, lze ji pěstovat po obilnině i po kukuřici. Výnos je tvořen především počtem odnoží. Zrno je velké s velmi vysokým obsahem dusíkatých látek a vysokou objemovou hmotností. Číslo poklesu vysoké, vaznost mouky vysoká. HTZ cca 46 g. Právně chráněná odrůda.

SIBELIUSnáš tip

Udržovatel: Strube Research GmbH a CO. KG
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Nově registrovaná polopozdní velmi plastická odrůda. Rostliny jsou středního vzrůstu (83 cm) se střední odolností proti poléhání. Odrůdu lze pěstovat jak v extenzivních podmínkách, tak i velmi dobře reaguje na zvýšené hnojení a tomu odpovídající ochranu. Vyvážený dobrý zdravotní stav listu, kořene i klasu. Předností je velmi dobrá potravinářská kvalita; velké kvalitní zrno, velmi vysoký obsah dusíkatých látek a jedna z nejvyšších hodnot objemové hmotnosti. HTZ okolo 43 g. Právně chráněná odrůda.

odrůdy s kvalitní pekařskou jakostí A

KWS CHAMSIN

Udržovatel: KWS Lochov GMBH, Německo

Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.

Pekařská poloraná odrůda, rostliny středně vysoké se střední odolností proti poléhání. Středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, braničnatkou plevovou v klasu a rzí pšeničnou. Méně odolná k napadení padlím na listu, listovými skvrnitostmi a rzí pšeničnou. Zrno je velké s velmi vysokou objemovou hmotností a vysokým obsahem dusíkatých látek. Číslo poklesu vysoké, vaznost mouky vysoká. HTZ cca 42 g. Odrůda je použitelná i pro pozdní výsevy na podzim. Právně chráněná odrůda.

JEČMEN JARNÍ

sladovnické odrůdy

BOJOS

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda se střední odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až vysoké se střední odolností proti poléhání a lámání stébla. Odrůda odolná proti napadení padlím travním, středně odolná vůči hnědým skvrnitostem a ke rzi ječné, citlivější k rhynchosporiové skvrnitosti. Plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ječmene, doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle výrobních oblastí a termínu setí. Ošetření morforegulátorem růstu na zpevnění stébla lze použít v první polovině sloupkování (fáze 32–39). Zrno středně velké, podíl předního zrna vysoký, USJ 4,7 bodů, HTZ cca 47 g. Odrůda preferovaná sladovnami a pivovary, doporučená pro výrobu českého piva. Právně chráněná odrůda.

FRANCIN

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Stupice
Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Francin je nová poloraná odrůda sladovnického ječmene. Délka stébla je střední (71 cm) s mimořádnou odolností proti poléhání. Poskytuje středně vysoký až vysoký výnos, který zajišťuje také vyšší intenzita odnožování. Vysoká odolnost lámavosti stébla a rzím. Dobrá odolnost padlí a listovým skvrnitostem. Od roku 2015 je v provozních zkouškách Prazdroje a dalších pivovarů. Francin je doporučen pro výrobu českého piva. Právně chráněná odrůda.

LAUDIS 550

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda raností na úrovni odrůdy Malz. Rostliny středně vysoké se střední odolností proti poléhání a lámání stébla. Na rozdíl od odrůdy Malz má absolutní odolnost vůči padlí travnímu (gen Mlo). Střední odolnost proti napadení rzí ječnou, komplexem hnědých skvrnitostí a rhynchosporiovou skvrnitostí. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ječmene. Zrno je středně velké s vysokým podílem předního zrna, USJ 7,2 bodů, HTZ cca 45 g. Odrůda prošla úspěšně zkouškami společnosti Sladovny Soufflet ČR a je i doporučena pro výrobu Českého piva. Právně chráněná odrůda.

LG TOSCAnovinka

Udržovatel: Limagrain Europe, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Středně raná velmi výnosná odrůda s velmi vysokým výnosem předního zrna, rostliny nízké s vysokou odolností proti poléhání. Odolná proti napadení padlím ječmene na listu (gen Mlo), středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení růžověním klasů ječmene. Zrno je středně velké se středně vysokým podílem předního zrna; vysoká sladovnická kvalita s velmi vysokým extraktem, USJ 8,5 bodů. Odrůda již nakupovaná sladovnami Soufflet ČR a Heineken Slovensko Sladovne. Právně chráněná odrůda.

MALZ

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopodzní odrůda se středně odnožovací schopností, rostliny středně vysoké se střední odolností proti poléhání a lámání stébla. Odrůda je citlivá na padlí travní, středně odolná proti napadení rzí ječnou, hnědou a rhychosporiovou skvrnitostí. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ječmene, doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle pěstebních oblastí a termínu setí. Proti napadení padlím travním se doporučuje ošetření porostu fungicidy. Zrno středně velké, podíl předního zrna vysoký, USJ 6 bodů, HTZ cca 45 g. Odrůda preferovaná některými sladovnami, vhodná pro výrobu českého piva. Právně chráněná odrůda.

MANTA

Udržovatel: Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: Saaten Union CZ, s.r.o.

Středně raná sladovnická odrůda (nejranější na českém trhu) se střední odnoživostí. Středně vysoké rostliny, dobrá odolnost proti poléhání s hodnotou 6,9. Odrůda má velmi dobrý zdravotní stav listového aparátu, je odolná vůči padlí travnímu na listu. Manta je plastická odrůda vhodná do všech sladovnicky významných půdně klimatických podmínek. I v suchých ročnících má schopnost relativně dobře udržet nižší hladinu NL v zrnu. Velké zrno, vysoký podíl předního zrna, USJ 6,4 bodu. Odrůda je doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu „Českého piva“. Právně chráněná odrůda.

OVERTURE

Udržovatel: Limagrain Europe S.A., Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní sladovnická odrůda s vysokou odnoživostí. Středně dlouhé rostliny s dobrou odolností poléhání. Odrůda je odolná vůči padlí travnímu (gen Mlo) a má vysokou odolnost vůči rhynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné. Ječmen Overture je vhodný do všech výrobních oblastí a agrotechnika vychází z obecných zásad výroby zrna pro sladovnické účely. Velmi vysoký výnos předního zrna (až 97 %) ve všech výrobních oblastech. USJ 7,7 bodů, HTZ cca 49 g. Právně chráněná odrůda.

QUENCHnáš tip

Udržovatel: Syngenta Seeds LTD
Zástupce v ČR: Raiffeisen Agro Morava, spol. s r.o.

Polopozdní až pozdní odrůda nízkého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání. Dobrá odolnost proti padlí travnímu a rhynchosporiové skvrnitosti, středně až méně odolná k hnědé skvrnitosti a rzi ječné. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku, ochranu zaměřit především proti hnědé skvrnitosti a rzi ječné. Ošetření morforegulátorem proti poléhání jen při vysoké intenzitě pěstování. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ječmene, kromě velmi suchých oblastí s nízkou půdní úrodností. Doporučený výsevek 3,5 – 3,7 MKS/ha dle výrobních oblastí a termínu setí. Výnosná odrůda s vysokým podílem předního zrna, HTZ střední. Odrůda vykupovaná sladovnami v Rakousku a Německu. Právně chráněná odrůda.

SPITFIRE

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Stupice
Zástupce v ČR: Selgen a.s.

SPITFIRE je nově vyšlechtěnou odrůdou sladovnického ječmene. Má nejvyšší podíl předního zrna v sortimentu, výběrovou jakost USJ 7,3 vhodnou na výrobu tradičních piv se špičkovými hodnotami extraktu (84 %) a dosažitelného stupně prokvašení (83,2). Odrůda méně odnoživá s velkým zrnem. Délka stébla je střední (71 cm) s dobrou odolností proti poléhání (6,2). Doporučujeme intenzivní vedení porostu s použitím morforegulátoru v horní doporučené dávce. Poskytuje vysoký až velmi vysoký výnos ve všech výrobních oblastech. Dobrá odolnost k padlí. SPITFIRE nemá významná pěstitelská rizika a je doporučen pro výrobu tradičních piv. Právně chráněná odrůda.

nesladovnické odrůdy

AZIT

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní nesladovnická odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností. Rostliny středně vysoké se střední odolností proti poléhání. Dobrá odolnost proti napadení hnědou skvrnitostí, střední odolnost proti napadení padlím travním na listu. Plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí pěstování ječmene. Doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle výrobních oblastní a termínu setí. Zrno velké, podíl předního zrna vysoký, HTZ cca 50 g. Právně chráněná odrůda.

BENTE

Udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Bente je jedna z nejranějších odrůd se špičkovým výnosem zrna a to i v horších půdně-klimatických podmínkách. Rostliny jsou středně vysoké s dobrou odolností proti poléhání. Odrůda je odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná proti napadení hnědou skvrnitostí, odolná proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí a středně odolná proti napadení rzí ječnou. Doporučený výsevek 3,2–4 MKS/ha dle oblasti a termínu setí. Ve všech výrobních oblastech i ve všech variantách pěstování dle ÚKZÚZ dosahuje velmi vysokého výnosu. Zrno velké, podíl předního zrna velmi vysoký, HTZ cca 53 g. Právně chráněná odrůda.

BRANDONnovinka

Udržovatel:Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Brandon je poloraná odrůda registrovaná v Polsku v roce 2019. Rostliny jsou středně vysoké (70 cm) s dobrou odolností proti poléhání. Odrůda vyniká svým dobrým zdravotním stavem; je odolná proti napadení padlím ječmene (gen Mlo), má dobrou odolnost proti napadení hnědou skvrnitostí, velmi vysokou odolnost proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí a vysokou odolnost proti napadení rzí ječnou. Doporučený výsevek okolo 3,5 MKS/ha dle oblasti a termínu setí. Zrno je velké s podílem předního zrna 87 %. HTZ cca 48 g.

KAMPA

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností. Rostliny jsou středně dlouhé s velmi doboru odolností proti poléhání. Odrůda je také odolná lámání stébla pod klasem. Odrůda má velmi vyrovnaný zdravotní stav – středně odolná proti napadení padlím travním na listu, rzí ječnou, komplexem hnědých skvrnitostí, rhynchosporiovou skvrnitostí i fuzárii v klase. Plastická odrůda do všech oblastí. Optimální výsevek KVO a OVO 3,5 – 4 MKS, ŘVO 3,5 MKS, BVO 4–4,5 MKS. Výnos ve všech oblastech je středně vysoký až velmi vysoký. Velké zrno s HTZ 48 g. Právně chráněná odrůda.

OVATION

Udržovatel: Limagrain Europe
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní výnosná odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností. Rostliny jsou středně dlouhé se střední odolností vůči poléhání. Odrůda je odolná vůči padlí travnímu (gen Mlo) a nespecifickým skvrnitostem listů. Dobrá odolnost vůči ostatním chorobám. Plastická odrůda do všech oblastí. Optimální výsevek KVO a OVO 3,5–4 MKS, ŘVO 3,5 MKS, BVO 4–4,5 MKS. Výnos ve všech oblastech je velmi vysoký v neošetřené i ošetřené variantě pěstování. Velké zrno s HTZ 51 g. Právně chráněná odrůda.

SOLIST

Udržovatel: Saatzucht Streng GmbH & Co.KG
Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Solist je středně raná krmná odrůda s vysokým výnosem v obou variantách pěstování ve všech zkoušených výrobních oblastech. Rostliny jsou středně vysoké a středně odolné proti poléhání. Odrůda je odolná proti napadení padlím travním na listu a fuzárii v klase. Středně odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí a rhynchosporiovou skvrnitostí. Zrno je středně velké s vysokým podílem předního zrna (95 %). Právně chráněná odrůda.

OVES SETÝ

pluchatý

KERTAG

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Krukanice

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Polopozdní pluchatá odrůda. Rostliny středně vysoké, méně odolné proti poléhání. Zrno středně velké, barva pluchy žlutá, podíl pluch středně vysoký až nízký, výtěžnost ovesné rýže vysoká. Výborná krmná kvalita, vyniká ale i objemovou hmotností. HTZ cca 36 g. Právně chráněná odrůda.

KOROK

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Krukanice
Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Středně raná a středně vysoká žlutozrnná odrůda a vysokým obsahem N-látek. Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, vysoká odolnost napadení rzí ovesnou a napadení padlím travním na listu. Výnos zrna je vysoký s vysokým podílem předního zrna. Velmi dobrá výtěžnost ovesné rýže. Doporučený výsevek je 4–5 MKS/ha podle pěstitelských podmínek. HTZ cca 39 g. Právně chráněná odrůda.

LIONnovinka

Udržovatel: NORDSAAT SAATZUCHT GmbH
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Polopozdní odrůda, rostliny středně vysoké, odrůda odolná proti poléhání. Zrno středně velké, barva pluchy žlutá. Odrůda středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení rzí ovesnou, středně odolná proti napadení padlím ovsa. Výnos zrna je vysoký s mimořádným výnosem ovesné rýže a nízkým podílem pluch. Doporučený výsevek je 3,2–4,2 MKS/ha podle pěstitelských podmínek. Objemová hmotnost středně vysoká, HTZ vysoká. Právně chráněná odrůda.

POSEIDON

Udržovatel: NORDSAAT SAATZUCHT GmbH, Německo

Zástupce v ČR: Saaten Union CZ s.r.o.

Poseidon je pluchatá, polopozdní odrůda. Rostliny nízké, odrůda středně odolná proti poléhání. Zrno velké, barva pluchy žlutá, podíl předního zrna velmi vysoký. Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná až odolná proti napadení rzí ovesnou, středně odolná až odolná proti napadení padlím travním na listu. Výnos zrna velmi vysoký s velmi vysokým výnosem obilek a nízkým podílem pluch. Objemová hmotnost středně vysoká. Obsah dusíkatých látek středně vysoký. Výtěžnost ovesné rýže vysoká. HTS cca 39 g. Právně chráněná odrůda.

TIM

Udržovatel: Saatzucht Bauer GmbH & Co. KG

Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.

Tim je pluchatá, středně raná odrůda. Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení rzí ovesnou, středně odolná proti napadení padlím travním na listu. Výnos zrna velmi vysoký s vysokou výtěžností ovesné rýže. Zrno středně velké, podíl předního zrna je vysoký, podíl pluch nízký, objemová hmotnost vysoká. HTZ cca 39 g. Právně chráněná odrůda.

bezpluchý

OLIVER

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Stupice

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

OLIVER je raná, bezpluchá odrůda ovsa s vysokým výnosem ve všech ročnících zkoušení v ÚKZÚZ. Kratší rostliny s dobrou odolností k polehání. Oliver má střední odolnost ke komplexu listových skvrnitostí a rzi ovesné. Oliver má vysoký podíl předního zrna se střední objemovou hmotností a nejnižším podílem pevných pluch. Právně chráněná odrůda.

OTAKAR

Udržovatel: Selgen a.s.

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Středně raná bezpluchá odrůda pro potravinářské účely. Rostliny středně vysoké se střední odolností proti poléhání. Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, odolná proti napadení rzí ovesnou a padlím travním na listu. Výnos zrna středně vysoký až vysoký s nízkým podílem pevných pluch. Doporučený výsevek je 4–5 MKS/ha dle termínu setí a podmínek. Výnos zrna je středně vysoký až vysoký ve všech oblastech pěstování. HTZ cca 27 g. Právně chráněná odrůda.

TRITIKALE JARNÍ

DUBLETnáš tip

Udržovatel: DANKO Hodowla Roslin, Sp. z o.o., PL
Zástupce v ČR: OSEVA,AGRO Brno, spol. s r.o.

Polopozdní odrůda, rostliny středně vysoké se střední až dobrou odolností k poléhání. Zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký až vysoký. Odrůda s vyváženou odolností ke všem chorobám, střední odolnost proti napadení padlím travním a rzí žitnou. Vysoce výnosná odrůda vhodná do všech oblastí pěstování tritikale. V intenzivních podmínkách se doporučuje ošetření morforegulátorem, ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Výsevek 4–4,5 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. HTZ cca 42 g. Právně chráněná odrůda.

MAZURnáš tip

Udržovatel: DANKO Hodowla Roslin, Sp. z o.o., PL
Zástupce v ČR: OSEVA,AGRO Brno, spol. s r.o.

Výnosná odrůda polského šlechtění (2013–2015 nejvýnosnější v Polsku). Raná odrůda středního vzrůstu s velmi dobrou odolností poléhání. Vysoce výnosná odrůda vhodná do všech oblastí pěstování tritikale. V polském sortimentu má nejvyšší odolnost rzi plevové a fuzariózám v klase. Je tolerantní na kyselé půdy a má zvýšenou odolnost napadení námelem. Výsevek 4–4,5 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek (180–200 kg/ha). Právně chráněná odrůda.

SANTOSnovinka

Udržovatel: DANKO Hodowla Roślin, Sp. z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Santos je nejnovější, působivá, výnosná odrůda šlechtitelské společnosti Danko. Tato poloraná odrůda vyniká velkým vyrovnaným zrnem s nízkými propady a středním obsahem dusíkatých látek. Rostliny polorané odrůdy Santos jsou středně vysoké s dobrou odolností proti poléhání a velmi dobrou odolností proti chorobám. Výsevek 4–4,5 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek (170–200 kg/ha). Právně chráněná odrůda.

ŽITO JARNÍ

BOJKO

Udržovatel: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR, PL
Zástupce v ČR: KLEE AGRO s.r.o.

Bojko je přesívková odrůda žita vhodná pro ekologické zemědělství s komplexní rezistencí k houbovým chorobám. Má vysoký obsah bílkovin v zrnu, dobrou odolnost vůči porůstání a odolnost ke kyselým půdám. Do plné zralosti přichází Bojko koncem června až začátkem července. Seje se po 25. říjnu s výsevkem 160–170 kg/ha, při jarním setí 200 kg/ha. Regulátor růstu není téměř zapotřebí a vzhledem k vysokému růstovému potenciálu se Bojko hodí i do teplejších aridních oblastí. Bojko lze využít v třetí dekádě dubna (mléčná vosková zralost) na výrobu siláže pro dobytek nebo bioplynové stanice.

POHANKA

ZITA

Udržovatel a zástupce v ČR: Oseva Pro s.r.o.

Ranná až poloraná odrůda, rostliny středně vysoké až vysoké, výška lodyhy 95–150 cm, květy bílé, vegetační doba 110–120 dní, plot trojboká nažka. Teplomilná rostlina, citlivá na nízké teploty. Doba setí od 15.5. do 15.6. nejlépe po květnových mrazech, hloubka setí cca 3 cm, vzchází za 7–10 dní po zasetí, výsevek 60–80 kg/ha. Odrůda neklade zvláštní nároky na stanoviště, nesnáší těžké zamokřené půdy, při vysoké zásobě dusíku v půdě je nebezpečí polehnutí. Nevyžaduje žádné pesticidní ošetření. Výborná předplodina vhodná jako přerušovač v osevním postupu. Sklizeň na zrno probíhá když převážná část nažek je zralá a má tmavou barvu. HTZ cca 30–35 g., výnos nažek cca 1–2 t/ha.

PROSO

HANÁCKÉ MANA

Zástupce: ELITA semenářská, a.s.

Zelenosemenná velmi raná odrůda, povolená již v roce 1940. Je nepoléhavá, středního vzrůstu, odolná sněti prašné. Výtěžnost jáhel cca 65 %. Doporučený výsevek je 20–25 kg osiva do úzkých řádků nebo 15–20 kg do širokých řádků.

JAGNA

Udržovatel: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

Zástupce: KLEE AGRO s.r.o.

Bílosemenná odrůda s vysokým podílem předního zrna až 88%. Vhodná pro pekárenský průmysl, ale i jako krmivo pro ptactvo. Vysoká odolnost proti poléhání. Kromě horské oblasti je vhodná do všech podmínek. Výsevek cca 20–30 kg ha. Při přezrání zrno nevypadává z laty.

eu pruh2017