Pšenice jarní
head-obiloviny

OBILOVINY JARNÍ

PŠENICE JARNÍ

přesívková

REGISTANA

Udržovatel: Selgen, a.s.

Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná odrůda s chlebovou pekařskou jakostí (B). Rostliny středně odnoživé, středně vysoké až vysoké se střední odolností proti poléhání. Odrůda vyniká velmi dobrým zdravotním stavem s dobrou odolností ke rzi plevové i travní a padlí. Doporučená pro velmi časné jarní, případně pro velmi pozdní podzimní setí. Výsevek 4 – 4,5 MKS/ha. Snáší setí po obilovině i kukuřici. Ošetření proti chorobám standardní – jeden fungicidní vstup, při vyšším infekčním tlaku dva fungicidní vstupy. Vzhledem ke střední odolnosti proti poléhání jsou doporučeny střední až vyšší dávky morforegulátoru. Zrno je velké, HTZ 47 – 49 g. Právně chráněná odrůda.

odrůdy s kvalitní pekařskou jakostí E

ASTRID

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Stupice

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Pekařská polopozdní odrůda. Středně vysoké rostliny (96 cm) se střední odolností proti poléhání. Středně odolná proti napadení padlím v klasu i na listu. Středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou a rzí pšeničnou. Obsah dusíkatých látek v sušině je vysoký až velmi vysoký. Vysoká objemová hmotnost, hodnota Zelenyho testu, vaznost mouky i hodnota čísla poklesu. I s výbornou jakostí dosahuje výnosů pšenic kvality “A“. Zrno je středně velké s HTZ okolo 40 g. Právně chráněná odrůda.

KWS SHARKI

Udržovatel: KWS Lochov GMBH
Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.

Poloraná odrůda s vysokou pekařskou kvalitou ve všech parametrech. Rostliny vysoké s dobrou odolností proti poléhání. Vynikající zdravotní stav listové plochy, výborná odolnost proti napadení rzí pšeničnou i plevovou. Odrůda je vhodná především pro kukuřičnou a řepařskou výrobní oblast, lze ji pěstovat po obilnině i po kukuřici. Výnos je tvořen především počtem odnoží. Zrno je velké s velmi vysokým obsahem dusíkatých látek a vysokou objemovou hmotností. Číslo poklesu vysoké, vaznost mouky vysoká. HTZ cca 46 g. Právně chráněná odrůda.

SIBELIUSnáš tip

Udržovatel: Strube Research GmbH a CO. KG
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Nově registrovaná polopozdní velmi plastická odrůda. Rostliny jsou středního vzrůstu (83 cm) se střední odolností proti poléhání. Odrůdu lze pěstovat jak v extenzivních podmínkách, tak i velmi dobře reaguje na zvýšené hnojení a tomu odpovídající ochranu. Vyvážený dobrý zdravotní stav listu, kořene i klasu. Předností je velmi dobrá potravinářská kvalita; velké kvalitní zrno, velmi vysoký obsah dusíkatých látek a jedna z nejvyšších hodnot objemové hmotnosti. HTZ okolo 43 g. Právně chráněná odrůda.

odrůdy s kvalitní pekařskou jakostí A

KWS CHAMSIN

Udržovatel: KWS Lochov GMBH, Německo

Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.

Pekařská poloraná odrůda, rostliny středně vysoké se střední odolností proti poléhání. Středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, braničnatkou plevovou v klasu a rzí pšeničnou. Méně odolná k napadení padlím na listu, listovými skvrnitostmi a rzí pšeničnou. Zrno je velké s velmi vysokou objemovou hmotností a vysokým obsahem dusíkatých látek. Číslo poklesu vysoké, vaznost mouky vysoká. HTZ cca 42 g. Odrůda je použitelná i pro pozdní výsevy na podzim. Právně chráněná odrůda.

eu pruh2017