Pšenice ozimá
head-obiloviny

OBILOVINY OZIMÉ

PŠENICE OZIMÁ

Odrůdy s elitní pekařskou jakostí E

BERNSTEIN

Udržovatel: Syngenta Hadmersleben GmbH , DE
Zástupce v ČR: B O R , s.r.o. , CZ

Polopozdní až pozdní odrůda s vysokým vzrůstem. Odrůda je středně odolná až odolná k poléhání. Středně odolná proti napadení padlím travním a rzí travní. Středně odolná až odolná napadení braničnatkou plevovou, rzí pšeničnou a rzí plevovou. Vysoký výnos zejména v řepařské oblasti. Odrůda má vynikající pekařskou jakost – velmi vysoký obsah dusíkatých látek, objem pečiva i objemovou hmotnost. Hodnota Zelenyho testu, vaznosti mouky a čísla poklesu je vysoká. Odrůda snáší velmi dobře pozdní termíny setí, lze ji sít po obilnině a po kukuřici. Při vysoké intenzitě je doporučeno ošetření

BUTTERFLY

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná odrůda s delším stéblem a velmi dobrou odolností k poléhání. Nižší až střední odnožovací schopnost, výnos je tvořen hlavně klasy. Rostliny jsou zdravé, odolnost k padlí v klasu, braničnatkám a fusariu v klasu vysoká, odolnost k napadení padlím na listu a rzi pšeničné dobrá. Mrazuvzdornost je dobrá; odrůda je tolerantní k pozdnímu výsevu. Doporučený výsevek 3 – 4 MKS/ha. Zrno vyniká vysokým obsahem dusíkatých látek a velmi vysokou vazností mouky, hodnota Zelenyho testu vysoká, hodnota čísla poklesu vysoká až velmi vysoká. HTZ vysoká 55 g. Právně chráněná odrůda.

EXPO

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Polopozdní odrůda se střední odnožovací schopností, vyšším vzrůstem (105 – 107 cm) a střední odolností proti poléhání. Velmi dobrá odolnost proti napadení rzí travní, mimořádně dobrá odolnost k fusariím v klase (bez potřeby fungicidního ošetření klasu), odolná proti napadení padlím listu i klasu. Velmi dobrá mrazuvzdornost. Odrůda vyniká vysokým výnosem. Při vysoké intenzitě pěstování se doporučuje provádět morforegulaci ve fázi EC 28 - 29 (1,5 l/ha, CCC 750 g) a ve fázi EC 31 (0,5 l/ha mepiquat + prohexadione nebo 0,4 kg trinexapac ethyl + prohexadione). Fungicidní ošetření dle infekčního tlaku. Doporučený výsevek je 3 – 4 MKS/ha dle termínu – odrůda vyniká vysokou tolerancí k pozdním termínům setí. Lze pěstovat po kukuřici a po pšenici. HTZ cca 48 g. Právně chráněná odrůda.

GENIUS

Udržovatel: NORDSAAT SAUTZUCHT GmbH
Zástupce v ČR: SAATEN–UNION CZ, s.r.o.

Středně raná až polopozdní odrůda se střední odnožovací schopností, středního vzrůstu (cca 99 cm) se střední odol-ností vůči poléhání. Dobrý vyvážený zdravotní stav, zejména odolnost běloklasosti, rzi pšeničné, padlí a braničnatkám klasu. Dobrá odolnost k padlí v klasu a fusariózám v klasu. Odrůda vykazuje průměrnou až slabší odolnost vůči DTR. Velmi dobrá mrazuvzdornost a zimuvzdornost. Doporučený výsevek 3–4,5 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních pod-mínek, je tolerantní k termínu setí. Snáší setí po pšenici, nedoporučuje se výsev po ječmeni. Fungicidní ošetření dle infekčního tlaku zvláště při setí po obilovině, kdy je potřeba podpořit odolnost proti stéblolamu účinným fungicidním přípravkem. Vzhledem ke střední odolnosti proti poléhání je vhodné porost v intenzivních podmínkách ošetřit morfo-regulátorem na zpevnění stébla. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice, zrno středně velké až velké, HTZ cca 46,4 g. Právně chráněná odrůda.

JULIE

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná odrůda šlechtitelské stanice Stupice. Středně vysoké až vysoké rostliny se střední odolností poléhání. Zname-nitě vyrovnaný zdravotní stav – střední odolnost proti napadení padlím travním na listu, listovými skvrnotostmi, bra-ničnatkou plevovou v klasu, rzí pšeničnou, rzí travní a fuzariózami klasů pšenice. Odolná proti napadení padlím travním v klasu. Výborná úroveň zimuvzdornosti (8,0 b. ÚKZÚZ). Nejvyšší výnos ze zkoušených odrůd ve všech oblastech. Středně vysoké až velmi vysoké jakostní parametry. Velké zrno – vysoká HTZ 51 g. Právně chráněná odrůda.

LUDWIG

Udržovatel: PROBSTDORFER Saatzucht GmbH
Zástupce v ČR: OSEVA Pro s.r.o.

Sředně raná odrůda, středního až vyššího vzrůstu, středně až méně odnožující. Dobře odolná proti poléhání. Zdravotní stav je dobrý, nevyžaduje žádnou mimořádnou pozornost. Odolnost k vyzimování, vyhovuje zcela podmínkám ČR. Výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle oblastí a termínů setí. Vysoký výnos v řepařské, obilnářské a bramborářské oblasti. Zrno je velké, HTZ cca 50 g. Právně chráněná odrůda.

MOSCHUS

Udržovatel: Strube Research GmbH & Co.KG
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Poloraná odrůda se střední odnožovací schopností. Rostliny středně dlouhé s vysokou odolností k poléhání. Vysoká zimovzdornost. Vynikající kvalita vhodná na výrobu nejkvalitnějších výrobků i těstovin. HTZ vysoká 52 g. Nejzdravější E v Německu, vysoká odolnost vůči padlí travnímu a rzi pšeničné, velmi dobrá odolnost vůči listovým skvrnitostem a fuzariózám v klasu. Doporučený výsevek je 3,3–4,7 MKS/ha dle oblasti a termínu setí. Snáší setí po obilovině i kukuřici při dodržení správné agrotechniky, snáší i pozdní setí. Právně chráněná odrůda.

PONTICUS

Udržovatel: Dr. Hermann Strube
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Poloraná až polopozdní německá odrůda, se střední odnožovací schopností. Rostliny jsou středně vysoké s výbornou odolností proti poléhání a velmi dobrou mrazuvzdorností. I přes vysokou potravinářskou jakost vyniká vysokým výnosem, vysokým obsahem dusíkatých látek a stabilním vysokým číslem poklesu. HTZ cca 46 g. Jedná se o suverénně nejmnoženější E pšenici v Německu v roce 2017.

Odrůdy s kvalitní pekařskou jakostí A

ASKABANnovinka

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupce v ČR: SAATEN – UNION CZ s.r.o.

Polopozdní odrůda se střední odnožovací schopností, středním vzrůstem a střední odolností proti poléhání. Zdravá odrůda s vynikající odolností proti napadení rzí plevovou, padlím listu a klasu. Dobrá odolnost vůči rzi pšeničné, komplexu listových skvrnitostí a braničnatce plevové v klasu. Velmi dobrá mrazuvzdornost. Při vysoké intenzitě pěstování se doporučuje provádět morforegulaci ve fázi EC 28–29 do 1,5 l/ha CCC 750 g; ve fázi EC 33 0,4 l trinexapac ethyl nebo 0,7 l/ha mepiquat + prohexadione. Fungicidní ošetření dle infekčního tlaku. Setí od druhé poloviny září do druhé poloviny října. Doporučený výsevek je 2,8–3,8 MKS/ha dle termínu, lze pěstovat po kukuřici i po pšenici. Ideální hustota porostu 600–700 klasů/m2. Výborné stabilní potravinářské parametry; odrůda je schopná akumulovat do zrna bílkoviny i při nižším hnojení N. HTZ vysoká. Právně chráněná odrůda.

ASORY

Udržovatel: Secobra Saatzucht GmbH
Zástupce v ČR: B O R , s.r.o.

Asory je velmi výnosná pekařská polopozdní až pozdní odrůda kompenzačního typu se střední odnožovací schopností, s dobrou odolností poléhání, střední odolností proti vymrzání a výborným zdravotním stavem listu. Odrůda je odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná až odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice a středně odolná až odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice. Vhodné je fungicidní ošetření proti chorobám pat stébel. Odrůda vyniká vysokou stabilitou čísla poklesu. Pro udržení kvality je třeba včasná kvalitativní dávku dusíku. HTZ střední až nižší cca 42 g. Právně chráněná odrůda.

BALITUS

Udržovatel: Saatzucht Donau GmbH
Zástupce v ČR: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Balitus je bezosinná velmi raná, výkonná a plastická odrůda pšenice ozimé s velmi dobrým zdravotním stavem. Výška rostlin je 91 cm s velmi vysokou odolností proti poléhání. Vyznačuje se dobrými agronomickými vlastnostmi a komplexní odolností listovým chorobám. Vysoká odolnost rzi plevové. Doporučený výsevek je 3,5–4,3 MKS/ha. HTZ je vyšší cca 47 g. Právně chráněná odrůda.

BODYČEK

Udržovatel: RAGT Czech, s.r.o.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Velmi raná odrůda s dobrou až velmi dobrou odnožovací schopností středního vzrůstu (93 cm) s průměrnou až nižší odolností proti poléhání, mrazuvzdornost na dobré úrovni. Odrůda má průměrnou odolnost ke všem hlavním listovým chorobám, dobrou odolnost vůči fusariósám v klasu. Pro využití výnosového potenciálu, zejména při vyšším tlaku listo-vých chorob se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Vzhledem k nižší odolnosti proti poléhání je nezbytné porost ošetřit růstovým regulátorem v dávce 2–2,5 lt/ha na zpevnění stébla. Setí v první polovině agrotechnického termínu, pozdní termíny výsevu částečně stírají ranost odrůdy, výsevek 3,5–5 MKS/ha, setí po obilovině možné. Vlivem extrémní ranosti odrůda najde uplatnění jako vhodná předplodina pro řepku ozimou. Zrno menší až středně velké, HTZ cca 41 g. Právně chráněná odrůda.

CENTURION

Udržovatel: ASUR Plant Breeding s.a.s.
Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Raná osinatá odrůda se střední odnožovací schopností, rostliny středně vysoké se střední odolností proti poléhání a dobrou zimovzdorností. Jedná se o velmi zdravou odrůdu bez potřeby ošetření klasu. Odrůda vykazuje mimořádnou odolnost ke stresovým podmínkám jako je sucho a lehké málo vododržné půdy. V zahrničí je tato odrůda využívána zejména v extenzivnějších technologiích a na BIO farmách. Doporučený výsevek 2,5–3,8 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek, ideální hustota porostu 550–600 klasů/m2. HTZ vysoká 48–50 g. Právně chráněná odrůda.

DAGMAR

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Raná odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až nízké (cca 90 cm), středně odolná až odolná proti poléhání. Odrůda s dobrou zimuvzdorností. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu i klasu a k braničnatce plevové v klasu. Vysoká odolnost vůči fusáriu v klase a běloklasosti. Středně odolná proti napadení rzí pšeničnou a listovými skvrnitostmi. Doporučený výsevek 3,3–4,7 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Vyžaduje setí v agrotechnické lhůtě dle místních podmínek, odrůda vhodná pro včasný zásev. Snáší setí po obilovině. Ošetření proti chorobám standardní, při silném infekčním tlaku se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Přes-tože má odrůda dobrou odolnost proti poléhání, vyžaduje při vyšší intenzitě pěstování porost ošetřit morforegulátorem CCC v dávce 1 lt/ha na zpevnění stébla. Vhodná do všech oblastní pěstování pšenice, včetně teplejších a sušších podmínek. Výnosná odrůda, zrno velké, objemová hmotnost velmi vysoká, HTZ cca 50,8 g. Jen na množitelské plochy. Právně chráněná odrůda.

FENOMEN

Udržovatel: KWS Momont SAS
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Polopozdní osinatá odrůda se střední odnoživostí. Rostliny nízké (cca 84 cm) s vysokou odolností proti poléhání a dobrou zimovzdorností. Vyznačuje se výborným zdravotním stavem listu, fungicidní ochranu je třeba zaměřit na ošetření klasu. Odrůda vyniká vysokým výnosem, vysokým číslem poklesu a objemovou hmotností kolem 800 g/l. Pro dosažení odpovídajícího obsahu dusíkatých látek se doporučuje včasné kvalitativní přihnojení dusíkem. Doporučený výsevek 3,0–4,8 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek, odrůdu není vhodné pěstovat po kukuřici. HTZ střední až vyšší cca 46 g. Právně chráněná odrůda.

GAUDIO

Udržovatel: Saatzucht Donau GmbH. & CoKG, AT
Zástupce v ČR: PROSEV s.r.o

Raná osinatá odrůda s pekařskou jakostí A. Rostliny středně vysoké (102 cm) s velmi dobrou odolností proti poléhání. Odrůda je vysoce odolná proti napadení padlím travním na listu i v klasu, klasovými fuzárii, rzí plevovou a travní; odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu. Má velmi dobrou mrazuvzdornost. Výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle termínu a podmínek, přičemž výsev je doporučován nejlépe uprostřed agrotechnického termínu. Výnos vysoký až velmi vysoký ve všech pěstitelských oblastech a to zejména v neošetřené variantě pěstování. Zrno je středně velké až velké s velmi vysokou objemovou hmotností, HTZ 44,7 g. Právně chráněná odrůda.

ILLUSION

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná odrůda s dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké (98 cm) s velmi vysokou odolností proti poléhání (8 b. ÚKZÚZ) a střední zimovzdorností. Odrůda vykazuje vysokou odolnost proti napadení rzí travní a proti napadení fuzárii, odolnost proti rzi pšeničné je nižší. Odrůda nese gen Pch1, který zajišťuje odolnost k pravému stéblolamu. Doporučený výsevek je 3,6–4,7 MKS/ha dle termínu. Lze ji pěstovat po kukuřici i po pšenici, snáší i pozdní termín setí. Při vysoké intenzitě pěstování se doporučuje aplikovat morforegulátory v dávce 1,5 l/ha CCC a 0,4 l/ha trinexapac. Poskytuje vysoký výnos ve všech výrobních oblastech. Odrůda vyniká vysokou objemovou hmotností a vysokou konverzí dusíkatého hnojení. HTZ střední cca 44 g. Právně chráněná odrůda.

LG ABSALONnovinka

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Raná odrůda s vysokou odnožovací schopností, rostliny nižší (84 cm) s dobrou odolností proti poléhání a vysokou zimovzdorností. Zdravá odrůda, vynikající odolnost vůči rzi plevové, vynikající odolnost vůči chorobám pat stébel (gen odolnosti k pravému stéblolamu Pch1), vynikající odolnost vůči fuzariózám v klasu, velmi vysoká odolnost k padlí travnímu, vysoká odolnost ke rzi pšeničné a listovým skvrnitostem. Doporučený výsevek je 3,8–4,5 MKS/ha dle termínu. Lze ji pěstovat po kukuřici i po obilnině. Je doporučeno užití střední dávky morforegulátoru. Výnosná odrůda, zrno středně velké, z kvalitativních parametrů vyniká velmi vysoká objemová hmotnost. HTZ cca 44 g. Právně chráněná odrůda.

LG DITAnovinka

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

LG Dita je hrubčická pekařská polopozdní odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností, rostliny s velmi vysokou odolností proti poléhání. Odrůda má výborný zdravotní stav. Velmi vysoká odolnost napadení padlím travním na listu i v klasu, vynikající odolnost vůči napadení rzí pšeničnou i plevovou, dobrá odolnost vůči komplexu listových skvrnitostí a braničnatce plevové v klasu. Středně odolná vůči fuzariózám klasů. LG Dita snáší setí po obilnině. Odrůda je vhodná především do ŘVO a BVO. Je doporučeno pěstování intenzivním způsobem se standardní aplikací fungicidů a základní dávkou regulátoru růstu. Zrno je středně velké (HTZ 43 g). Právně chráněná odrůda.

LG INITIAL

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

LG Initial je polopozdní německá odrůda se střední odnožovací schopností, rostliny středně vysoké s vysokou odolností proti poléhání. Odrůda vykazuje velmi vysokou odolnost proti napadení rzí plevovou, velmi dobrou odolnost vůči chorobám pat stébel a padlí travnímu, střední odolnost proti rzi pšeničné. Doporučený výsevek je 3,2–4,5 MKS/ha dle termínu. Tuto odrůdu je doporučeno pěstovat intenzivním způsobem s aplikací základní dávky regulátoru růstu a ošetřením listu a klasu proti houbovým chorobám. Lze ji pěstovat i po obilnině. Jedná se o velmi výnosnou odrůdu pšenice vhodnou do všech výrobních oblastí včetně přísuškových. HTZ střední až nižší cca 42 g. Právně chráněná odrůda.

LG KERAMIK

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

LG Keramik je pekařská poloraná výnosná odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností, rostliny s velmi dobrou odolností proti poléhání. Odrůda má dobrý zdravotní stav. Dobrá odolnost napadení padlím travním na listu i v klasu, vynikající odolnost vůči napadení rzí pšeničnou i plevovou, dobrá odolnost vůči komplexu listových skvrnitostí a braničnatce plevové v klasu. Odrůda je méně odolná vůči fuzariózám klasů. LG Keramik lze pěstovat i po obilnině. Setí je možné ve všech výrobních oblastech včetně kukuřičné. Je doporučeno pěstování za použití střední dávky regulátoru růstu a aplikace fungicidů proti listovým a klasovým chorobám; pro dosažení dobré potravinářské kvality je důležité nepodcenit dostatečnou výživu dusíkem, včetně kvalitativního přihnojení. Zrno je středně velké (HTZ 43 g). Právně chráněná odrůda.

LG ROZARKAnovinka

Udržovatel: Limagrain Česká republika, s.r.o.
Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

LG Rozarka je zcela nová hrubčická pekařská velmi raná odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností, rostliny s vysokou odolností proti poléhání. Odrůda má velmi dobrý zdravotní stav. Velmi vysoká odolnost napadení padlím travním na listu i v klasu, dobrá odolnost vůči napadení rzí pšeničnou, velmi vysoká odolnost proti rzi plevové, dobrá odolnost vůči komplexu listových skvrnitostí a braničnatce plevové v klasu. Dobrá odolnost vůči fuzariózám klasů. Vhodná i do sušších a teplejších oblastí. Odrůda disponuje rezistencí proti larvám plodomorky plevové. Je doporučeno pěstování intenzivním způsobem se standardní aplikací fungicidů. Zrno je středně velké (HTZ 43 g). Právně chráněná odrůda.

LISETA

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Zcela nová, velmi výnosná, poloraná odrůda firmy Selgen vzniklá křížením odrůd Seladon a Elly. Rostliny s vysokou odnožovací schopností, vysoké se střední odolností proti poléhání. Svůj vysoký výnosový potenciál odrůda využije v intenzivním způsobu vedení porostu. Odrůda disponuje vysokou odolností ke rzi plevové i travní a dobrou tolerancí k fusariosám klasu. Doporučený výsevek v optimálním termínu setí 3,5 MKS/ha, při setí v pozdnějším termínu 4 MKS/ha. Příliš časný výsev není vhodný. Ošetření proti chorobám standardní – jeden fungicidní vstup, při vyšším infekčním tlaku dva fungicidní vstupy. Doporučené dávky morforegulátoru střední až vyšší, standardně 1,5 l CCC, v případě podmínek zvyšujících riziko poléhání je vhodná i druhá aplikace morforegulátoru, např. 250 g/ha Medax Max ve fázi 37-39 BBCH. Zrno je středně velké až větší, objemová hmotnost vysoká (nad 820 g/l), HTZ 46 – 48 g. Právně chráněná odrůda.

MEGAN

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Velmi raná odrůda firmy Selgen vzniklá křížením odrůd Bodyček a Matylda. Raností je na úrovni odrůdy Bodyček, v metání je 7 dní před Bohemií. Veškeré agrotechnické zásahy je tedy nutné načasovat dle aktuální vývojové fáze, obvykle týden před odrůdami typu Bohemie. Díky její ranosti ji lze využít jako předplodinu pro řepku. Megan je odrůda vhodná pro intenzivní způsob pěstování. Rostliny jsou středně vysoké s nižší odolností proti poléhání, důležitá je tedy morforegulace (ve fázi 28–29 BBCH 1,5 l/ha CCC 750 g, ve fázi 33 BBCH 0,4 l/ha trinexapac ethyl). Odrůda disponuje dobrou mrazuvzdorností a vyrovnaným dobrým zdravotním stavem s vysokou odolností ke rzi plevové. Doporučený výsevek v optimálním termínu setí 3,2 MKS/ha, v pozdnějším termínu 4 MKS/ha. Pozdní termín setí není vhodný vzhledem ke snížení ranosti. Velmi dobře toleruje obilní předplodinu. Výborná stabilní potravinářská jakost; zrno středně velké s vysokým obsahem bílkovin, vysokou objemovou hmotností (810 g/l) a vysokou hodnotou čísla poklesu. HTZ 41 g. Právně chráněná odrůda.

MV NÁDORnovinka

Udržovatel: MARTONVÁSÁR
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Mv Nádor je raná, krátká, osinatá a výnosná odrůda, lépe řečeno je nejvýnosnější odrůdou sortimentu Martonvásáru. V registračních zkouškách v Maďarsku ve své ranosti překonávala kontroly o 10 %. Mv Nádor je raná odrůda, ale překonávala také pozdnější (převážně západoevropské) odrůdy až o 4 %. Díky svému nízkému stéblu (65–75 cm) nevyžaduje použití morforegulátorů a je ideální volbou pro zájemce o krátkou odrůdu. V polních pokusech v Maďarsku tato odrůda ještě nikdy nepolehla a výnos se pohyboval 9-9,5 t/ha. Mv Nádor má velice dobrou mrazuvzdornost. Ekvivalent jakosti podle dosažených parametrů je „A“ se stabilním číslem poklesu. Díky nízkému vzrůstu může mít v oblastech s nízkými srážkami nižší výnos a trpět porůstáním, pokud zůstane déle mokrá na poli. Doporučena je pěstitelům s dobrými podmínkami. Dobrý výnos poskytne i na chudších půdách, ale s přijatelnou dostupností půdní vláhy. Právně chráněná odrůda.

PATRAS

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupce v ČR: OSEVA PRO, s.r.o.

Polopozdní odrůda se střední odolností k poléhání. Středně odolná proti napadení padlím travním v klasu a na listu. Středně odolná napadení listovými skvrnitostmi, braničnatkou v klasu a rzí pšeničnou. Dle provokačních testů je středně odolná až odolná vymrzání. Méně odolná napadení fuzariózami klasů. Patras je vyloženě klasová odrůda s řidším porostem a s vysokým počtem zrn v klase. Doporučený výsevek je 3–3,8 MKS/ha. Plastická odrůda s vyrovnaným výnosem napříč ČR. Termín setí je doporučený uprostřed agrotechnické lhůty s možností setí po obilovině. Vysoká HTZ cca 50 g. Právně chráněná odrůda.

PIRUETA

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: SAATEN–UNION CZ, s.r.o.

Raná odrůda s vysokou odnožovací schopností, středním vzrůstem (87 – 94 cm) a velmi dobrou odolností proti poléhání. Odrůda se zdravou listovou plochou, velmi odolná ke všem významným klasovým chorobám, velmi odolná k virózám. Mrazuvzdornost dobrá. Odrůda vyniká velmi vysokým výnosem ve všech oblastech i variantách pěstování. Morforegulace ve fázi EC 28 - 29 (do 1,0 l/ha, CCC 750 g), při vysoké intenzitě pěstování další morforegulátor ve fázi EC 31. Fungicidní ošetření dle infekčního tlaku bez potřeby ošetření klasu. Setí od první poloviny září do první poloviny října. Doporučený výsevek je 2,8 – 3,8 MKS/ha dle termínu. Lze pěstovat po obilnině i po kukuřici. HTZ střední 43 g. Právně chráněná odrůda.

RGT DEPOTnovinka

Udržovatel: R2n (Société RAGT 2n)
Zástupce v ČR: RAGT Czech s.r.o.

Polopozdní až pozdní odrůda se střední odnožovací schopností. Rostliny jsou kratší s vynikající odolností proti poléhání, výbornou zimovzdorností a velmi dobrou tolerancí k přísuškům. Vysoká odolnost proti rzi plevové a padlí, dobrá odolnost proti rzi pšeničné a braničnatce pšeničné. Odrůda dosahuje vysokých výnosů ve všech výrobních oblastech a je vhodná i pro pozdnější výsevy. Doporučený výsevek je 2,2–4 MKS/ha, ideální hustota porostu 580-620 klasů/m2. HTZ vysoká cca 51 g. Právně chráněná odrůda.

RGT REFORM

Udržovatel: R2n (Société RAGT 2n)
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Velmi plastická, polopozdní až pozdní odrůda. Rostliny jsou kratší (90 cm) s vynikající odolností proti poléhání. Velmi dobrý výnos při dobré potravinářské kvalitě, mrazuvzdornosti a velmi dobrém zdravotním stavu. Je vhodná pro pěstování ve všech výrobních oblastech a je i tolerantní k termínu setí. Doporučeno je pěstování při vyšší intenzitě, zejména pokud se týká výživy. Nemá pěstitelskou slabinu. Doporučený výsevek je 3-4,5 MKS/ha. HTZ je střední až vyšší 47 g. Právně chráněná odrůda.

RGT VENEZIO

Udržovatel: R2n (Société RAGT 2n)
Zástupce v ČR: RAGT Czech s.r.o.

Nová poloraná osinatá odrůda RGT Venezio pochází z křížení odrůd RGT Sacramento a Nirvana. Rostliny nižšího vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání, střední až nižší odnožovací schopností a velmi dobrou mrazuvzdorností. Odrůda má velmi dobrý zdravotní stav s vynikající odolností rzi pšeničné a plevové. Je tolerantní k chlortoluronu. Odrůda vyniká výbornou pekařskou kvalitou A – zejména má vysoký obsah bílkovin. Výnos tvoří hustotou porostu a vysokou HTZ. Snáší pozdní setí, lze ji pěstovat i po obilnině. Doporučený výsevek je 3,3–4,7 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. HTZ 47 g. Právně chráněná odrůda.

SOFRU

Udržovatel: Caussade Semences
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Pšenice ozimá Sofru je je velmi raná osinatá odrůda s výraznou odolností proti poléhání, která nenese velké pěstitelské riziko. Nadprůměrně odolná vůči chorobám listu (braničnatka a padlí). Specifický je zejména velmi brzký nástup metání doba zralosti + 2 dny na odrůdu Avenue. Odrůda je nenáročná k půdním podmínkám. Výnos tvoří počtem odnoží, HTZ je tedy nižší. Právně chráněná odrůda.

SOSTHENE

Udržovatel: Caussade Semences
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Pšenice ozimá SOSTHENE vyniká nenáročností k půdním podmínkám, vyrovnaným vysokým výnosem ve všech výrobních oblastech, odolností vůči mrazu a poléhání, dobrým zdravotním stavem. SOSTHENE je raná odrůda, vhodná do všech výrobních oblastí, s dobrou odolností k chorobám. Má rychlý nástup růstu a metání, velice dobře reaguje na intenzifikační faktory. Díky nízkému porostu není potřebná aplikace morforegulátoru. Právně chráněná odrůda.

TURANDOT

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s

Poloraná středně vysoká odrůda se střední odolností vůči poléhání. Odrůda má velmi vyrovnaný, dobrý zdravotní stav a výborný výsledek u výnosu v neošetřené i ošetřené variantě registračních zkoušek ÚKZÚZ. Střední odolnost proti padlím, listovým skvrnitostem, braničnatce plevové i rzi pšeničné. Odrůda má vyšší mrazuvzdornost a nejvyšší HTZ ze zkoušených odrůd 2011–50 g. Je vhodná pro pěstování ve všech oblastech s možností využití pro pozdní výsevy a setí po kukuřici. Doporučená je střední dávka morforegulátoru ve fázi 27–30 BBCH. Doporučený výsevek je 3–4 MKS/ha. Právně chráněná odrůda.

VIRIATO

Udržovatel: Société RAGT 2n, Francie
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Raná osinatá odrůda nízkého vzrůstu s výbornou odolností proti poléhání a velmi dobrou odnožovací schopností. Vysoce intenzivní odrůda snášející přísušky. Číslo poklesu i objemová hmotnost v parametru E. Výsev je vhodný v 1. polovině arotechnického termínu. Zrno je středně velké (HTZ 47 g). Právně chráněná odrůda.

Odrůdy s chlebovou pekařskou jakostí B

ATUAN

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupce v ČR: TEN – UNION CZ s.r.o.

Polopozdní odrůda nižšího vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání a střední odnožovací schopností. Disponuje velmi dobrým zdravotním stavem s vysokou odolností proti fuzariózám klasů (za běžných klimatických podmínek bez potřeby fungicidního ošetření klasu). Odrůda má delší klas, vyžaduje spíše řidší porost i na lehčích pozemcích. Atuan je intenzivní odrůda s podobnými růstovými vlastnostmi jako Tobak. Velmi dobře reaguje na vyšší dávky dusíku jak v produkčním, tak i v kvalitativním hnojení. Při rozdělení produkčního hnojení na dvě aplikace tvoří tato odrůda v klase vyšší počet zrn. Při vysoké intenzitě pěstování se doporučuje provádět morforegulaci ve fázi EC 28–29 do 1,2 l/ha CCC 750 g; ve fázi EC 32-35 0,4 l trinexapac ethyl. Fungicidní ošetření dle infekčního tlaku. Setí od druhé poloviny září do druhé poloviny října. Odrůda toleruje pozdní termíny setí a je vhodná pro setí po obilnině i kukuřici. Doporučený výsevek je 2,5–3,8 MKS/ha, ideální hustota porostu 550–600 klasů/m2. HTZ je střední až nižší. Právně chráněná odrůda.

AVENUE

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Jedna z nejranějších odrůd v sortimentu s vysokou odnožovací schopností nízkého vzrůstu (cca 73 cm) odolná vůči poléhání. Odrůda s vysokou regenerační schopností na jaře. Mrazuvzdornost střední. Velmi dobrá odolnost proti napadení padlím travním na listu i klasu a braničnatce plevové v klasu. Vysoká odolnost vůči rzi plevové. Velmi dobrá odolnost k fusáriózám klasu a běloklasosti. Doporučený výsevek 3,2–4,7 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Vysévat v agrotechnické lhůtě pro danou oblast, vzhledem k ranosti se nedoporučují velmi časné výsevy. Snáší setí po obilnině. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku, při vyšší intenzitě pěstování se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Morforegulátor růstu lze použít pouze v případě potřeby při vysoké intenzitě pěstování na srovnání odnoží. Nejranější odrůda v metání i plné zralosti v sortimentu ozimé pšenice, optimální předplodina pro ozimou řepku a výsev letních meziplodin. Vzhledem k extrémní ranosti dbát na dodržení optimálních fází pro hnojení dusíkem, včetně kvalitativního přihnojení. Odrůda je raností srovnatelná s ozimým ječmenem, je doporučeno sledovat zralost a porost včas sklidit. Oddalování sklizně by bylo na úkor kvality zrna. Zrno menší až středně velké s dobrou objemovou hmotností, HTZ cca 43 g. Odrůda registrována v kategorii C, ale výslednou jakost ovlivňuje agrotechnika pěstování a termín sklizně. Právně chráněná odrůda.

BELISSANáš tip

Udržovatel: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. - Grupa IHAR
Zástupce v ČR: Ing. Ivo Jůn

Poloraná plastická odrůda, rostliny nižší (cca 88 cm) s vysokou odolností proti poléhání a vysokou zimovzdorností. Zdravá odrůda s velmi dobrou odolností rzi pšeničné a dobrou odolností chorobám pat stébel, padlí, braničnatkám a fuzarióze klasu. Doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha, odrůda je tolerantní na podmínky prostředí a různou intenzitu pěstování, snáší i pozdní termíny setí. Zrno je středně velké, kvality A/B s velmi vysokou odolností porůstání před sklizní a vysokým pádovým číslem. HTZ cca 46 g.

NONSTOPnovinka

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Nová pekařská polopozdní odrůda registrovaná v roce 2022. Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání, odolné proti vymrzání. Středně odolná až odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná proti napadení padlím pšenice v klasu, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, méně odolná proti napadení růžověním klasu pšenice. Zrno velké (HTZ 46,8 g). Právně chráněná odrůda.

PETRONELAnovinka

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná výnosná odrůda jakosti B se střední odolností poléhání – doporučeno ošetření morforegulátory. Odrůda má vyrovnaný zdravotní stav. Středně odolná až odolná k většině houbových chorob včetně rzi plevové. Odrůdu není vhodné pěstovat po obilnině. Velmi vysoký výnos v neošetřené variantě ve všech oblastech pěstování. V ošetřené variantě výnos vysoký až velmi vysoký. Zrno je středně velké (HTZ 46,8 g). Právně chráněná odrůda.

RIVERO

Udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.

Polopozdní odrůda s velmi vysokým výnosem a se stabilními hodnotami kvality A či E u výkupních parametrů (ČP,NL,OH). Středně vysoké rostliny (97 cm) se střední odolností proti poléhání. Dobrý a vyrovnaný zdravotní stav – nejzdravější odrůda sortimentu SU. Odrůda je tolernatní k sušším podmínkám. Porost je vhodné zakládat v středních až pozdních termínech setí. Odrůda výrazně reaguje na podzimní ošetření CCC. Odrůda Rivero toleruje pozdní termíny setí a je vhodná pro setí po obilovině. Doporučený výsevek je 2,8–4,2 MKS/ha. HTZ je střední cca 44 g. Právně chráněná odrůda.

SOLINDO CS

Udržovatel: Caussade Semences
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Raná osinatá odrůda, rostliny nízké s dobrou odolností proti poléhání. Jedná se o velmi výnosnou odrůdu chlebové pekařské jakosti. Odrůda má střední zimuvzdornost, je velmi odolná vůči rzi pšeničné a středně odolná vůči rzi plevové, fuzáriím v klasu, padlí a braničnatce.

SU TARROCAnovinka

Udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

SU Tarroca je oficiální nástupce odrůdy Tobak. Pekařská polopozdní až pozdní odrůda, rostliny nízké s dobrou odolností proti poléhání, středně odolné proti vymrzání. Středně odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná až odolná proti napadení padlím pšenice v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí. SU TARROCA se řadí mezi nejvýnosnější registrované odrůdy v ČR. Setí od druhé poloviny září do druhé poloviny října. Doporučený výsevek je 2,8–3,8 MKS/ha, ideální hustota porostu 550–600 klasů/m2. Velmi významné je u odrůdy SU TARROCA navýšení HTZ jako reakce na 2. kvalitativní hnojení močovinou do klasu. Z poloprovozních pokusů vyplývá, že SU TARROCA dosahuje špičkových výnosů též po obilnině. Odrůda toleruje různé termíny setí a je vhodná pro setí po obilnině. HTZ je vysoká. Právně chráněná odrůda.

SYMETRIANáš tip

Udržovatel: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. - Grupa IHAR
Zástupce v ČR: Ing. Ivo Jůn

Poloraná výnosná odrůda, rostliny nižší (cca 94 cm) s dobrou odolností proti poléhání a dobrou zimovzdorností. Odrůda je velmi zdravá s vynikající odolností rzi plevové, velmi dobrou odolností rzi pšeničné, chorobám pat stébel a padlí a dobrou odolností braničnatkám a fuzarióze klasu. Doporučený výsevek 3,5 – 4,5 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Odrůda je tolerantní k pozdním termínům setí a lze ji pěstovat i po pšenici. Zrno je menší, kvality B s velmi vysokou odolností porůstání před sklizní a vysokým pádovým číslem. HTZ cca 40,3 g.

Odrůdy s nevhodnou pekařskou jakostí C

ARKEOS

Udržovatel: Limagrain Europe S.A
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Velmi raná odrůda nižšího vzrůstu se střední odolností proti poléhání a vysokou odnožovací schopností. Odrůda je vhodná pro pečivárenské i krmné využití. Pro pěstování v projektu LU´Harmony je vyžadováno použití certifikovaného osiva. Adaptabilní odrůda na všechny klimatické i půdní podmínky. Doporučený výsevek 3,0–4,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, nejlépe po zlepšující předplodině. Ošetření morforegulátory růstu je při vyšší intenzitě pěstování nutné. Zdravotní stav je průměrný a fungicidní ochrana je dle tlaku chorob obvykle potřebná ve 2 vstupech. HTZ je menší cca 42 g. Právně chráněná odrůda.

BONANZA

Udržovatel: W. von Borries – Eckendorf Bmbh & Co. KG
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.

Polopozdní krmná výnosná pšenice středního vzrůstu (90 cm) s dobrou až velmi dobrou odolností proti poléhání. Odrůda má velmi dobrý zdravotní stav a velmi dobrou mrazuvzdornost (8,3 b.). Předností je dobrá odolnost k fuzariu v klase po kukuřici a běloklasosti, což umožňuje setí po kukuřici i obilnině. Doporučený výsevek je 2,8–3,8 MKS/ha. HTZ je střední cca 45 g. Právně chráněná odrůda.

FRISKY

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda s výbornou zimuvzdorností a velmi dobrou odnoživostí. Stéblo je krátké a odolné vůči poléhání (8 b.). Má velmi doboru odolnost vůči všem klasovým chorobám. Má vysokou odolnost proti padlí travnímu na listu a rzi plevové. Je odolná vůči rzi pšeničné. Odrůda je vhodná pro pozdní setí, setí po obilovině a setí po kukuřici. Pouze kvůli objemu pečiva je zařazena v krmném sortimentu. Vhodná jako doplňková pšenice pro mlynáře. Stabilní pádové číslo, střední obshah N-látek a velmi vysoká objemová hmotnost. Mimořádně vysoký výnos ve všech výrobních oblastech. Odrůda vyžaduje intenzivní podmínky. Vzhledem k výborné odolnosti poléhání použití morfolegurátoru volit na základě intenzity pěstování a stavu porostu. Doporučený výsevek je 3,2–4,5 MKS/ha. HTZ cca 43 g. Právně chráněná odrůda.

JOHNSON

Udržovatel: ASUR Plant Breeding s.a.s.
Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Polopozdní odrůda se střední odnožovací schopností, rostliny nižší (cca 85 cm) s velmi dobrou odolností proti poléhání a střední zimovzdorností. Jedná se o mimořádně zdravou odrůdu s vynikající odolností proti padlí listu i klasu, velmi dobrou odolností proti rzi pšeničné a fuzariózám a dobrou odolností proti listovým skvrnitostem. Odrůda nemá vyhraněné nároky na podmínky pěstování, obzvláště vhodná je do lehčích půd a sušších lokalit. Lze ji pěstovat po obilnině a po kukuřici. Doporučený výsevek 3–4 MKS/ha dle oblasti a termínu setí. Odrůda poskytuje špičkové výnosy v krmné kvalitě. HTZ střední cca 42 g. Právně chráněná odrůda.

KALBEXnovinka

Udržovatel:Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná velmi výnosná odrůda vhodná pro pečivárenské využití – jakost Ck. Rostliny krátké s dobrou odolností proti poléhání. Vysoká odolnost proti vymrzání. Velmi dobrá odolnost proti napadení padlím na listu, dobrá odolnost proti napadení listovými skvrnitostmi, braničnatkou plevovou a rzí pšeničnou. Odrůda vyniká vysokým výnosem v neošetřené i ošetřené variantě pěstování ve všech výrobních oblastech i ročnících. Zrno velké, HTZ cca 47 g. Právně chráněná odrůda.

LG MOCCAnovinka

Udržovatel: Limagrain GmbH
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda středního vzrůstu (výška rostlin 86 cm) s vysokou odolností proti poléhání a střední odnožovací schopností. Velmi výnosná krmná pšenice vhodná i na oplatky. Odrůda vhodná i do sušších podmínek. Doporučený výsevek 3,3 – 4,7 MKS/ha dle oblasti a termínu setí, snáší i pozdní setí. Vynikající odolnost vůči rzi plevové a virózám, vysoká odolnost vůči rzi pšeničné a padlí travnímu, nejlépe hodnocená odrůda v odolnosti vůči listovým skvrnitostem v tříletém průměru registračních zkoušek, vynikající odolnost vůči klasovým chorobám. HTZ cca 43 g. Právně chráněná odrůda.

LG MONDIALnovinka

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S.
Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Poloraná odrůda s velmi vysokým výnosem. Rostliny středního vzrůstu (cca 96 cm) s velmi vysokou odolností proti poléhání (8 b.) a vysokou zimovzdorností. Výborný zdravotní stav listů i klasů, odrůda vyniká svou odolností proti napadení rzí plevovou i pšeničnou. Odrůda vhodná do všech výrobních oblastí. Odrůda dosahuje velmi dobrých výkupních parameterů zrna. Doporučený výsevek 3,3 – 4,7 MKS/ha dle oblasti a termínu setí. Zrno středně velké, HTZ cca 43 g. Právně chráněná odrůda..

RGT SACRAMENTO

Udržovatel: R2n (Société RAGT 2n)
Zástupce v ČR: RAGT Czech s.r.o.

Poloraná osinatá velmi výnosná odrůda, rostliny nižšího vzrůstu (cca 87 cm) s velmi dobrou odolností proti poléhání, velmi dobrou odnožovací schopností a střední mrazuvzdorností. Odrůda má vyrovnaný zdravotní stav, z chorob je potřeba pohlídat padlí na listu. Pouze kvůli nízkému objemu pečiva je zařazena v kategorii C. Výnos tvoří vysokou hustotou porostu + HTZ. Doporučený výsevek je 2,5 – 4,2 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek, snáší i pozdní setí a je vhodná pro setí po zrnové kukuřici. Optimální hustota porostu 700–750 klasů/m2. Odrůda je citlivá na chlortoluron. HTZ 43 g. Právně chráněná odrůda.

SHERIFF

Udržovatel: Sejet Planteforaedling
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda nižšího vzrůstu s vysokou odolností proti poléhání a vysokou odnožovací schopností. Plastická odrůda vhodná zejména do ŘVO a BVO. Doporučený výsevek 3,2–4,7 MKS/ha dle oblasti a termínu setí, snáší i pozdní setí. Lze pěstovat po obilovině i kukuřici na siláž. Velmi vysoká odolnost vůči padlí travnímu, velmi dobrá odolnost vůči rzi pšeničné a listovým skvrnitostem, odrůda odolná rzi plevové v klasu, velmi dobrá odolnost vůči ostatním klasovým chorobám. Odrůda je rezistentní vůči plodomorce plevové. Doporučena intenzivní technologie pěstování, po kukuřici na siláž věnovat pozornost kvalitnímu ošetření klasu proti fuzariózám. HTZ střední. Právně chráněná odrůda.

TONNAGE

Udržovatel: Nordic Seed A/S
Zástupce v ČR: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Tonnage je bezosinná polopozdní odrůda s velmi vysokým výnosovým potenciálem vhodná pro krmné účely. Výška rostlin je 85 cm s vysokou odolností proti poléhání. Mrazuvzdornost vysoká. Velmi vysoká odolnost proti padlí travnímu, velmi dobrá odolnost proti rzi plevové. Doporučený výsevek je 3 - 4 MKS/ha, doporučený termín setí 20.9. – 10.10. Doporučeno pěstovat odrůdu na vysoké intenzitě. HTZ velmi vysoká 51,4 g.

VANESSA

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná odrůda s pečivárenskou a krmnou jakostí. Středně odolná proti napadení padlím, listovými skvrnitostmi, bra-ničnatkou plevovou a rzí pšeničnou. Odrůda je krátkostébelná (83 cm) a odolná poléhání. Výnos zrna je dle oblastí vysoký až velmi vysoký. Odrůda je středně odolná vymrzání. Odrůda je vhodná do všech oblastí, zrno středně vel-ké.Právně chráněná odrůda.

 

eu pruh2017