Ječmen ozimý
head-obiloviny

OBILOVINY OZIMÉ

JEČMEN OZIMÝ

Odrůdy víceřadé

BECKENBAUERnovinka

Udržovatel: W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG
Zástupce v ČR: SAATEN – UNION CZ s.r.o.

Beckenbauer je poloraná odrůda pro vysokou intenzitu; velmi vysokého výnosu zrna však dosahuje nejen při intenzivním, ale i při extenzivním způsobu pěstování. Rostliny středního vzrůstu se střední odnožovací schopností, vysokou odolností proti poléhání a vysokou mrazuvzdorností. Zdravotní stav odrůdy je velmi dobrý, fungicidní ošetření je rentabilní pouze v případě vysokého infekčního tlaku chorob a při vysoké intenzitě hnojení dusíkem. I tak většinou postačí základní ošetření v EC 37. Doporučený výsevek 2,8–3,5 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek, ideální hustota porostu 550–600 klasů/m2. HTZ nízká. Právně chráněná odrůda.

KWS HIGGINSnovinka

Udržovatel: KWS Lochow GmbH
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Poloraná odrůda, s vysokou produktivitou klasu. Rostliny středně vysoké (cca 99 cm) s dobrou odolností proti poléhání a vysokou odolností proti vyzimování. Vyniká velmi vysokým výnosem; výnosovou jistotu zajistí i při nižší intenzitě pěstovaní díky velmi dobrému zdravotnímu stavu, který získal po odrůdě KWS Meridian, jejímž je křížencem. Zrno je středně velké až velké, podíl předního zrna velmi vysoký (88%), HTZ 48 g. Právně chráněná odrůda.

KWS KOSMOS

Udržovatel: KWS Lochow GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Polopozdní odrůda středního vzrůstu, která tvoří výnos především produktivním klasem. Odrůda má vyrovnaný zdravotní stav se střední odolností napadení padlím na listu, rzí ječnou, komplexem hnědých skvrnitostí, fuzárii v klase a rhynchosporiovou skvrnitostí. Odrůda reaguje příznivě na zvýšenou intenzitu, ale výrazně převyšuje ostatní odrůdy hlavně v neošetřené variantě. Aplikaci morforegulátorů je potřeba zaměřit na zkrácení horních internodií. Odrůda poskytuje ve všech oblastech vysoký až velmi vysoký výnos s vysokým podílem předního zrna (93 %). Zrno je středně velké až velké (HTZ 49 g). Právně chráněná odrůda.

KWS MERIDIAN

Udržovatel: KWS Lochow GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Středně raná odrůda s dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké (cca 104 cm) se střední odolností vůči poléhání. Odrůda s dobrou odolností proti vymrznutí. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, komplexu hnědých skvrnitostí a rhynchosporiové skvrnitosti. Odolná proti napadení rzí ječnou. Střední až lepší odolnost vůči plísni sněžné a fusáriu. Odrůda rezistentní k viru žluté mozaiky ječmene – typ 1 (BYMV). Doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Při vysoké intenzitě pěstování je doporučeno porost ošetřit regulátorem růstu v dávce 1–2 lt/ha Terpal C ve fázi 32 BBCH a 0,5 lt/ha Cerone 480 SC ve fázi 43 BBCH. Výnos zrna vysoký, podíl předního zrna středně vysoký až vysoký, zrno středně velké, HTZ cca 47 g. Právně chráněná odrůda.

LAURINnovinka

Udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná odrůda se špičkovým výnosem, střední výškou rostlin, dobrou odolností poléhání a dobrou mrazuvzdorností. Vyniká výbornou odolností palušce travní, padlí, spále ječné, dobrou odolností fuzariu v klase a komplexu hnědých skvrnitostí. Doporučený výsevek 3,5–4,0 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek, příliš časný termín setí se nedoporučuje. Laurin je odrůda klasového typu, optimální počet produktivních stébel na 1 m2 je spíše nižší, přibližně 520 produktivních stébel. Odrůda poskytuje vysoký výnos velmi kvalitního velkého zrna s vysokým obsahem NL, podíl předního zrna velmi vysoký až 93 %. HTZ 50–54 g. Právně chráněná odrůda.

LG TRIUMPH

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Šestiřadá velmi dobře odnoživá odrůda s velmi vysokým výnosem zrna. Odrůda odolná k poléhání s dobrou zimuvzdorností. Má vysokou odolnost k rynchosporiové skvrnitosti, velmi dobrou odolnostvůči padlí travnímu a rzi ječné a rovněž dobrou odolnost ke komplexu listových skvrnitostí. Doporučený výsevek 3,5–4,3 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek, lze pěstovat i po obilnině. Odrůda má vynikající zdravotní stav, potřebu ošetření fungicidy je třeba posoudit dle infekčního tlaku jednotlivých chorob. Morforegulátory nejsou při nižší intenzitě pěstování nutné, při vyšší intenzitě je možné použít nižší dávku ke zkrácení stébla. Nejvýnosnější odrůda v registrovaném sortimentu, vhodná do všech výrobních oblastí. Právně chráněná odrůda.

LG ZOROnovinka

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Poloraná odrůda s dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až vysoké (102 cm) se střední odolností proti poléhání a střední zimovzdorností. Zdravotní stav je vyrovnaný, odolnost proti napadení padlím na listu, fuzárii v klase a rhynchosporiovou skvrnitostí velmi dobrá, odolnost proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí dobrá. Odrůda nese gen rezistence k žluté virové zakrslosti ječmene (BYDV). Nejlepších výsledků odrůda dosahuje při intenzivní technologii pěstování. Je doporučeno použití přípravků s účinností na rez ječnou a skvrnitosti ječmene. Aplikaci morforegulátorů je potřeba zaměřit na zkrácení a zpevnění stébla v době prodlužovacího růstu. Odrůdu lze pěstovat i po obilnině. Výnos zrna velmi vysoký, zrno středně velké, HTZ cca 47 g. Právně chráněná odrůda.

NOVIRA

Udržovatel: Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.

Novira je raná odrůda, rostliny vyšší (99 cm) s velmi dobrou odolností proti poléhání a střední odnožovací schopností. Mrazuvzdornost sřední. Dosahuje vysokého výnosu zrna i v sušších oblastech pěstování. Společne s SU Ellen je to nejranější odrůda sortimentu šestiřadých ozimých ječmenů. Její zdravotní stav je velmi dobrý, fungicidní ošetření je rentabilní pouze v případě vysokého infekčního tlaku chorob a při vysoké intenzitě hnojení dusíkem. Odrůda nese gen zodpovědný za 100% rezistenci k virové zakrslosti ječmene. Výnos zrna vysoký, zrno středně velké, HTZ cca 44 g. Právně chráněná odrůda.

QUADRIGANáš tip

Udržovatel: Secobra Recherches SA
Zástupce v ČR: WESTYARD

Polopozdní odrůda, rostliny středně odnoživé, středně vysoké až vysoké s dobrou odolností k poléhání a střední zimovzdorností. Odrůda je vhodná i pro pozdnější setí, což může snížit riziko napadení přenašeči virové zakrslosti. Je vhodná do všech oblastí pěstování ozimého ječmene, zvlášť vyniká na středních a težších půdách. Odrůda vykazuje velmi vysoký výnos, v registrčních zkouškách v Německu hodnocen 9 body. Výnos je tvořen velkým klasem s vysokým počtem zrn a vysokou HTZ. Podíl předního zrna je vysoký až velmi vysoký. Právně chráněná odrůda.

SU ELLEN

Udržovatel: Nordsaat mbH
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.

Raná odrůda se střední výškou rostlin, střední odnožovací schopností a dobrou odolností poléhání. Odrůda je velmi vhodná do lehčích písčitých až kamenitých půd. Dobře si poradí i s bonitně špatnými a méně živinově zásobenými pozemky. Dosahuje vysokých výnosů s vysokým podílem předního zrna až 95 %. Zrno je velké (HTZ cca 48 g). Právně chráněná odrůda.

 

ODRŮDY DVOUŘADÉ

Sladovnický ječmen

KWS SCALA

Udržovatel: KWS Lochow GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Polopozdní sladovnická odrůda nižšího vzrůstu (85 cm) se střední odolností vůči poléhání. Odrůda má dobrý zdravotní stav se střední odolností proti napadení padlím na listu a komplexem hnědých skvrnitostí a s dobrou odolností vůči rzi ječné a rhynchosporiové skvrnitosti. Pro dosáhnutí sladovnické kvality je třeba aplikovat v závislosti na předplodině maximálně 60 – 80 kg N/ha. Odrůda poskytuje dobrý výnos a velmi dobrou sladovnickou kvalitu. Doporučený výsevek 4,5 – 5,0 MKS/ha, termín setí od 25.9. do 10.10. HTZ vysoká 53 g s vysokým podílem předního zrna. Právně chráněná odrůda.

SANDRA

Udržovatel: Berthold Bauer
Zástupce v ČR: VP AGRO

Raná odrůda s vysokou odnožovací schopností, rostliny nízké se střední odolností proti poléhání a průměrnou zimovzdorností. Vysoká odolnost proti napadení padlím travním na listu, střední odolnost proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí a rhynchosporiovou skvrnitostí. Doporučený výsevek 3–3,8 MKS/ha, termín setí od 15.9. do 30.9. Odrůda vyniká velmi vysokým výnosem s vysokým podílem předního zrna. Zrno velké, HTZ cca 54 g. Právně chráněná odrůda.

 

eu pruh2017