Svazenka vratičolistá
pícniny

PÍCNINY

SVAZENKA VRATIČOLISTÁ

AMERIGO

Udržovatel: P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH.

Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Středně vzrůstná odrůda s velmi bohatým olistěním a rychlým až velmi rychlým počátečním růstem. Velmi dobrá odolnost k suchu a v raných fázích vývoje je poměrně tolerantní i k mrazíkům do -2 °C. Na druhé straně ve fázi plně vyvinutého porostu velmi dobře vymrzá a tvoří perfektní mulč třeba pro cukrovku a kukuřici. Lze ji využít jako meziplodinu a to v čistosevu nebo ve směskách jako výborný přerušovač obilných sledů. Vhodná taktéž pro jarní či letní osevy s produkcí zelené či suché hmoty pro krmení a v neposlední řadě jako pastva pro včely a pro využití v „GREENINGU“. REGISTTRACE EU.

BORATUS

Udržovatel: Saatzucht Steinach GmbH

Zástupce v ČR: Seed Service a.s.

Německá odrůda s vysokým výnosem nadzemní i podzemní hmoty. Zanechává půdu ve výborné struktuře. Velmi dobře vymrzá a je tedy vhodnou mulčovací plodinou. REGISTRACE EU.

PROMOCE

Udržovatel: OSEVA UNI, a.s.

Zástupce v ČR: OSEVA UNI, a.s.

Odrůda registrovaná v ČR v roce 2009 s rychlým počátečním růstem, raně až středně raně nakvétající. Rostliny středně vysoké, vegetační doba 50-60 dní. Výnos zelené hmoty vysoký, vhodná na zelené hnojení a pro pozemky ohrožené erozí. Vynikající medonosná plodina s dobrou odplevelovací schopností. Nenáročná na stanoviště a klimatické podmínky. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE ČR.

STALA

Udržovatel: Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AGRONAS“ Sp. z o.o.

Středně raná odrůda s vysokým obsahem pylu, vhodná do horších půdně- klimatických podmínek. Výborná krycí plodina s protierozním účinkem. Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Rychlost počátečního růstu středně vysoká až vysoká. Výnos zelené a suché hmoty středně vysoký až vysoký. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE ČR.

eu pruh2017