Ječmen jarní
head-obiloviny

OBILOVINY JARNÍ

JEČMEN JARNÍ

sladovnické odrůdy

BOJOS

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až vysoké se střední odolností proti poléhání a lámání stébla. Odrůda odolná proti napadení padlím travním, středně odolná vůči hnědým skvrnitostem a ke rzi ječné, citlivá k rhynchosporiové skvrnitosti. Plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ječmene, doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle výrobních oblastí a termínu setí. Ošetření morforegulátorem růstu na zpevnění stébla lze použít v první polovině sloupkování (fáze 32–39). Zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký, USJ 6,1 bodů, HTZ cca 47 g. Odrůda preferovaná sladovnami a pivovary, vhodná pro výrobu českého piva. Právně chráněná odrůda.

FRANCIN

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Stupice
Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Francin je nová poloraná odrůda sladovnického ječmene. Délka stébla je střední (71 cm) s mimořádnou odolností proti poléhání. Poskytuje středně vysoký až vysoký výnos, který zajišťuje také vyšší intenzita odnožování. Vysoká odolnost lámavosti stébla a rzím. Dobrá odolnost padlí a listovým skvrnitostem. Od roku 2015 je v provozních zkouškách Prazdroje a dalších pivovarů. Francin je doporučen pro výrobu českého piva. Právně chráněná odrůda.

LAUDIS 550

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda raností na úrovni odrůdy Malz. Rostliny středně vysoké se střední odolností proti poléhání a lámání stébla. Na rozdíl od odrůdy Malz má absolutní odolnost vůči padlí travnímu (gen Mlo). Střední odolnost proti napadení rzí ječnou, komplexem hnědých skvrnitostí a rhynchosporiovou skvrnitostí. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ječmene. Zrno je středně velké s vysokým podílem předního zrna, USJ 7,2 bodů, HTZ cca 45 g. Odrůda prošla úspěšně zkouškami společnosti Sladovny Soufflet ČR a je i doporučena pro výrobu Českého piva. Právně chráněná odrůda.

MALZ

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopodzní odrůda se středně odnožovací schopností, rostliny středně vysoké se střední odolností proti poléhání a lámání stébla. Odrůda je citlivá na padlí travní, středně odolná proti napadení rzí ječnou, hnědou a rhychosporiovou skvrnitostí. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ječmene, doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle pěstebních oblastí a termínu setí. Proti napadení padlím travním se doporučuje ošetření porostu fungicidy. Zrno středně velké, podíl předního zrna vysoký, USJ 6 bodů, HTZ cca 45 g. Odrůda preferovaná některými sladovnami, vhodná pro výrobu českého piva. Právně chráněná odrůda.

MANTA

Udržovatel: Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: Saaten Union CZ, s.r.o.

Středně raná sladovnická odrůda (nejranější na českém trhu) se střední odnoživostí. Středně vysoké rostliny, dobrá odolnost proti poléhání s hodnotou 6,9. Odrůda má velmi dobrý zdravotní stav listového aparátu, je odolná vůči padlí travnímu na listu. Manta je plastická odrůda vhodná do všech sladovnicky významných půdně klimatických podmínek. I v suchých ročnících má schopnost relativně dobře udržet nižší hladinu NL v zrnu. Velké zrno, vysoký podíl předního zrna, USJ 6,4 bodu. Odrůda je doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu „Českého piva“. Právně chráněná odrůda.

OVERTURE

Udržovatel: Limagrain Europe S.A., Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní sladovnická odrůda s vysokou odnoživostí. Středně dlouhé rostliny s dobrou odolností poléhání. Odrůda je odolná vůči padlí travnímu (gen Mlo) a má vysokou odolnost vůči rhynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné. Ječmen Overture je vhodný do všech výrobních oblastí a agrotechnika vychází z obecných zásad výroby zrna pro sladovnické účely. Velmi vysoký výnos předního zrna (až 97 %) ve všech výrobních oblastech. USJ 7,7 bodů, HTZ cca 49 g. Právně chráněná odrůda.

QUENCHnáš tip

Udržovatel: Syngenta Seeds LTD
Zástupce v ČR: Raiffeisen Agro Morava, spol. s r.o.

Polopozdní až pozdní odrůda nízkého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání. Dobrá odolnost proti padlí travnímu a rhynchosporiové skvrnitosti, středně až méně odolná k hnědé skvrnitosti a rzi ječné. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku, ochranu zaměřit především proti hnědé skvrnitosti a rzi ječné. Ošetření morforegulátorem proti poléhání jen při vysoké intenzitě pěstování. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ječmene, kromě velmi suchých oblastí s nízkou půdní úrodností. Doporučený výsevek 3,5 – 3,7 MKS/ha dle výrobních oblastí a termínu setí. Výnosná odrůda s vysokým podílem předního zrna, HTZ střední. Odrůda vykupovaná sladovnami v Rakousku a Německu. Právně chráněná odrůda.

SEBASTIAN

Udržovatel: Sejet Plantbreeding, DK
Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Polopozdní odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností, rostliny jsou nízké se střední až dobrou odolností proti poléhání a lámání stébla. Odrůda středně odolná proti napadení padlím travním, komplexu hnědé a rhynchosporiové skvrnitosti. Středně odolná až odolná proti napadení rzí ječnou. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ječmene, doporučený výsevek 3,5–4 MKS/ha dle pěstebních oblastí a termínu setí. Zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký až vysoký, USJ 7,6 bodů, HTZ cca 46 g. Odrůda preferovaná některými sladovnami. Právně chráněná odrůda.

nesladovnické odrůdy

AZIT

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní nesladovnická odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností. Rostliny středně vysoké se střední odolností proti poléhání. Dobrá odolnost proti napadení hnědou skvrnitostí, střední odolnost proti napadení padlím travním na listu. Plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí pěstování ječmene. Doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle výrobních oblastní a termínu setí. Zrno velké, podíl předního zrna vysoký, HTZ cca 50 g. Právně chráněná odrůda.

GLADYS

Udržovatel: Limagrain Nederland B.V.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké (71 cm) se střední až dobrou odolností proti poléhání před sklizní. Odolná proti napadení padlím tranvím na listu, středně odolná až odolná proti napadení rzí ječnou, středně odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí a rhynchosporiové skvrnitosti. Plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí pěstování jarního ječmene, doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle oblasti a termínu setí. Po obilovině nebo opožděném termínu výsevu zvýšit výsevek o 0,5 MKS/ha. Při intenzivním způsobu pěstování použít morforegulátor v nižší dávce. Vzhledem k dobrému zdravotnímu stavu lze odrůdu pěstovat s nižšími vstupy. Výnosná odrůda, zrno velké, podíl předního zrna vysoký, USJ 7,1 bodů, HTZ cca 50,4 g. Právně chráněná odrůda.

BENTEnovinka

Udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Bente je jedna z nejranějších odrůd se špičkovým výnosem zrna a to i v horších půdně-klimatických podmínkách. Rostliny jsou středně vysoké s dobrou odolností proti poléhání. Odrůda je odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná proti napadení hnědou skvrnitostí, odolná proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí a středně odolná proti napadení rzí ječnou. Doporučený výsevek 3,2–4 MKS/ha dle oblasti a termínu setí. Ve všech výrobních oblastech i ve všech variantách pěstování dle ÚKZÚZ dosahuje velmi vysokého výnosu. Zrno velké, podíl předního zrna velmi vysoký, HTZ cca 53 g. Právně chráněná odrůda.

KAMPA

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností. Rostliny jsou středně dlouhé s velmi doboru odolností proti poléhání. Odrůda je také odolná lámání stébla pod klasem. Odrůda má velmi vyrovnaný zdravotní stav – středně odolná proti napadení padlím travním na listu, rzí ječnou, komplexem hnědých skvrnitostí, rhynchosporiovou skvrnitostí i fuzárii v klase. Plastická odrůda do všech oblastí. Optimální výsevek KVO a OVO 3,5 – 4 MKS, ŘVO 3,5 MKS, BVO 4–4,5 MKS. Výnos ve všech oblastech je středně vysoký až velmi vysoký. Velké zrno s HTZ 48 g. Právně chráněná odrůda.

KVORNING

Udržovatel: Ackermann Saatzucht
Zástupce v ČR: Saaten Union CZ, s.r.o.

Kvorning je krmná polopozdní středně vysoká odrůda. Středně odolná proti poléhání a lámání stébla. Odolná proti napadení fuzárii v klase, padlím travním na listu i rhynchosporiovou skvrnitostí. Středně odolná proti napadení rzí ječnou. Středně vysoký až velmi vysoký výnos ve všech pěstitelských oblastech. Zrno je velké s vysokým podílem předního zrna. Odrůda Kvorning dosahuje vysokých výnosů zejména v neošetřené variantě, což ji předurčuje k pěstování s nízkými náklady na ošetření. Právně chráněná odrůda.

OVATION

Udržovatel: Limagrain Europe
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní výnosná odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností. Rostliny jsou středně dlouhé se střední odolností vůči poléhání. Odrůda je odolná vůči padlí travnímu (gen Mlo) a nespecifickým skvrnitostem listů. Dobrá odolnost vůči ostatním chorobám. Plastická odrůda do všech oblastí. Optimální výsevek KVO a OVO 3,5–4 MKS, ŘVO 3,5 MKS, BVO 4–4,5 MKS. Výnos ve všech oblastech je velmi vysoký v neošetřené i ošetřené variantě pěstování. Velké zrno s HTZ 51 g. Právně chráněná odrůda.

eu pruh2017