OZIMÉ
head-obiloviny

OBILOVINY OZIMÉ

PŠENICE OZIMÁ

Odrůdy s elitní pekařskou jakostí E

AXIOMAnovinkanovinka

Udržovatel: SECOBRA RECHERCHES SA
Zástupce v ČR: SECOBRA

Velmi stabilní odrůda vhodná pro pěstování v ekologickém zemědělství a pro zranitelné oblasti pěstování s nižší hladinou hnojení dusíkem. Odrůda s velmi vysokým obsahem dusíkatých látek. Dobrá zimovzdornost a stabilita. Odrůda získává přednosti svým výnosem v neošetřených variantách pěstování, čímž vypovídá i o svém perfektním zdravotním stavu. Doporučeno pozdnější setí. Vyniká vysokou objemovou hmotností a výtěžností mouky. Právně chráněná odrůda.

BERNSTEIN

Udržovatel: Syngenta Hadmersleben GmbH , DE
Zástupce v ČR: B O R , s.r.o. , CZ

Polopozdní až pozdní odrůda s vysokým vzrůstem. Odrůda je středně odolná až odolná k poléhání. Středně odolná proti napadení padlím travním a rzí travní. Středně odolná až odolná napadení braničnatkou plevovou, rzí pšeničnou a rzí plevovou. Vysoký výnos zejména v řepařské oblasti. Odrůda má vynikající pekařskou jakost – velmi vysoký obsah dusíkatých látek, objem pečiva i objemovou hmotnost. Hodnota Zelenyho testu, vaznosti mouky a čísla poklesu je vysoká. Odrůda snáší velmi dobře pozdní termíny setí, lze ji sít po obilnině a po kukuřici. Při vysoké intenzitě je doporučeno ošetření

BUTTERFLY

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná odrůda s delším stéblem a velmi dobrou odolností k poléhání. Nižší až střední odnožovací schopnost, výnos je tvořen hlavně klasy. Rostliny jsou zdravé, odolnost k padlí v klasu, braničnatkám a fusariu v klasu vysoká, odolnost k napadení padlím na listu a rzi pšeničné dobrá. Mrazuvzdornost je dobrá; odrůda je tolerantní k pozdnímu výsevu. Doporučený výsevek 3 – 4 MKS/ha. Zrno vyniká vysokým obsahem dusíkatých látek a velmi vysokou vazností mouky, hodnota Zelenyho testu vysoká, hodnota čísla poklesu vysoká až velmi vysoká. HTZ vysoká 55 g. Právně chráněná odrůda.

EXPO

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Polopozdní odrůda se střední odnožovací schopností, vyšším vzrůstem (105 – 107 cm) a střední odolností proti poléhání. Velmi dobrá odolnost proti napadení rzí travní, mimořádně dobrá odolnost k fusariím v klase (bez potřeby fungicidního ošetření klasu), odolná proti napadení padlím listu i klasu. Velmi dobrá mrazuvzdornost. Odrůda vyniká vysokým výnosem. Při vysoké intenzitě pěstování se doporučuje provádět morforegulaci ve fázi EC 28 - 29 (1,5 l/ha, CCC 750 g) a ve fázi EC 31 (0,5 l/ha mepiquat + prohexadione nebo 0,4 kg trinexapac ethyl + prohexadione). Fungicidní ošetření dle infekčního tlaku. Doporučený výsevek je 3 – 4 MKS/ha dle termínu – odrůda vyniká vysokou tolerancí k pozdním termínům setí. Lze pěstovat po kukuřici a po pšenici. HTZ cca 48 g. Právně chráněná odrůda.

GENIUS

Udržovatel: NORDSAAT SAUTZUCHT GmbH
Zástupce v ČR: SAATEN–UNION CZ, s.r.o.

Středně raná až polopozdní odrůda se střední odnožovací schopností, středního vzrůstu (cca 99 cm) se střední odol-ností vůči poléhání. Dobrý vyvážený zdravotní stav, zejména odolnost běloklasosti, rzi pšeničné, padlí a braničnatkám klasu. Dobrá odolnost k padlí v klasu a fusariózám v klasu. Odrůda vykazuje průměrnou až slabší odolnost vůči DTR. Velmi dobrá mrazuvzdornost a zimuvzdornost. Doporučený výsevek 3–4,5 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních pod-mínek, je tolerantní k termínu setí. Snáší setí po pšenici, nedoporučuje se výsev po ječmeni. Fungicidní ošetření dle infekčního tlaku zvláště při setí po obilovině, kdy je potřeba podpořit odolnost proti stéblolamu účinným fungicidním přípravkem. Vzhledem ke střední odolnosti proti poléhání je vhodné porost v intenzivních podmínkách ošetřit morfo-regulátorem na zpevnění stébla. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice, zrno středně velké až velké, HTZ cca 46,4 g. Právně chráněná odrůda.

JULIE

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná odrůda šlechtitelské stanice Stupice. Středně vysoké až vysoké rostliny se střední odolností poléhání. Zname-nitě vyrovnaný zdravotní stav – střední odolnost proti napadení padlím travním na listu, listovými skvrnotostmi, bra-ničnatkou plevovou v klasu, rzí pšeničnou, rzí travní a fuzariózami klasů pšenice. Odolná proti napadení padlím travním v klasu. Výborná úroveň zimuvzdornosti (8,0 b. ÚKZÚZ). Nejvyšší výnos ze zkoušených odrůd ve všech oblastech. Středně vysoké až velmi vysoké jakostní parametry. Velké zrno – vysoká HTZ 51 g. Právně chráněná odrůda.

LUDWIG

Udržovatel: PROBSTDORFER Saatzucht GmbH
Zástupce v ČR: OSEVA Pro s.r.o.

Sředně raná odrůda, středního až vyššího vzrůstu, středně až méně odnožující. Dobře odolná proti poléhání. Zdravotní stav je dobrý, nevyžaduje žádnou mimořádnou pozornost. Odolnost k vyzimování, vyhovuje zcela podmínkám ČR. Výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle oblastí a termínů setí. Vysoký výnos v řepařské, obilnářské a bramborářské oblasti. Zrno je velké, HTZ cca 50 g. Právně chráněná odrůda.

MOSCHUS

Udržovatel: Strube Research GmbH & Co.KG
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Poloraná odrůda se střední odnožovací schopností. Rostliny středně dlouhé s vysokou odolností k poléhání. Vysoká zimovzdornost. Vynikající kvalita vhodná na výrobu nejkvalitnějších výrobků i těstovin. HTZ vysoká 52 g. Nejzdravější E v Německu, vysoká odolnost vůči padlí travnímu a rzi pšeničné, velmi dobrá odolnost vůči listovým skvrnitostem a fuzariózám v klasu. Doporučený výsevek je 3,3–4,7 MKS/ha dle oblasti a termínu setí. Snáší setí po obilovině i kukuřici při dodržení správné agrotechniky, snáší i pozdní setí. Právně chráněná odrůda.

PONTICUS

Udržovatel: Dr. Hermann Strube
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Poloraná až polopozdní německá odrůda, se střední odnožovací schopností. Rostliny jsou středně vysoké s výbornou odolností proti poléhání a velmi dobrou mrazuvzdorností. I přes vysokou potravinářskou jakost vyniká vysokým výnosem, vysokým obsahem dusíkatých látek a stabilním vysokým číslem poklesu. HTZ cca 46 g. Jedná se o suverénně nejmnoženější E pšenici v Německu v roce 2017.

Odrůdy s kvalitní pekařskou jakostí A

ABSOLUT

Udržovatel: Saatzucht Streng – Engelen GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Poloraná odrůda s dobrou odnožovací schopností. Rostliny vyšší s dobrou odolností k poléhání (7 b.). Střední zimovzdornost. Zdravá odrůda, vysoká odolnost vůči padlí travnímu, rzi pšeničné a plevové, velmi dobrá odolnost vůči fuzariózám v klasu. Doporučený výsevek je 3,3–4,8 MKS/ha dle oblasti a termínu setí. Vysoká kvalita E ve výkupních parametrech při výnosu na úrovni výnosných Áčkových pšenic. Vysoké NL (efektivní hospodaření s dodaným dusíkem), vysoká OH, vysoké číslo poklesu i ZT. HTZ 46 g. Právně chráněná odrůda.

ARTIMUSnovinka

Udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H.&CoKG, AT.
Zástupce v ČR: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA

Artimus je osinatá, velmi raná odrůda pšenice ozimé s velmi dobrým zdravotním stavem a komplexní odolností vůči bežným chorobám pšenice. Odrůda odolná vůči poléhání, předurčena do teplých oblastí. Úspěšná registrace v Rakousku, Maďarsku, ale i Chorvatsku a probíhající zkoušky v dalších zemích, svědčí o mimořádné adaptabilitě k suchým podmínkám. Dále se yznačuje velmi dobru efektivitou využití dusíku. Tato odrůda je vhodná i pro pěstování bez morforegulátorů. Doporučený výsevek je 3,5–4,0 MKS/ha, možnost v raném termínu. HTZ je vyšší. Nedoporučuje se výsev po obilovinách a kukuřici. Právně chráněná odrůda.

ASKABAN

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupce v ČR: SAATEN – UNION CZ s.r.o.

Polopozdní odrůda se střední odnožovací schopností, středním vzrůstem a střední odolností proti poléhání. Zdravá odrůda s vynikající odolností proti napadení rzí plevovou, padlím listu a klasu. Dobrá odolnost vůči rzi pšeničné, komplexu listových skvrnitostí a braničnatce plevové v klasu. Velmi dobrá mrazuvzdornost. Při vysoké intenzitě pěstování se doporučuje provádět morforegulaci ve fázi EC 28–29 do 1,5 l/ha CCC 750 g; ve fázi EC 33 0,4 l trinexapac ethyl nebo 0,7 l/ha mepiquat + prohexadione. Fungicidní ošetření dle infekčního tlaku. Setí od druhé poloviny září do druhé poloviny října. Doporučený výsevek je 2,8–3,8 MKS/ha dle termínu, lze pěstovat po kukuřici i po pšenici. Ideální hustota porostu 600–700 klasů/m2. Výborné stabilní potravinářské parametry; odrůda je schopná akumulovat do zrna bílkoviny i při nižším hnojení N. HTZ vysoká. Právně chráněná odrůda.

ASORY

Udržovatel: Secobra Saatzucht GmbH
Zástupce v ČR: B O R , s.r.o.

Asory je velmi výnosná pekařská polopozdní až pozdní odrůda kompenzačního typu se střední odnožovací schopností, s dobrou odolností poléhání, střední odolností proti vymrzání a výborným zdravotním stavem listu. Odrůda je odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná až odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice a středně odolná až odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice. Vhodné je fungicidní ošetření proti chorobám pat stébel. Odrůda vyniká vysokou stabilitou čísla poklesu. Pro udržení kvality je třeba včasná kvalitativní dávku dusíku. HTZ střední až nižší cca 42 g. Právně chráněná odrůda.

BODYČEK

Udržovatel: RAGT Czech, s.r.o.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Velmi raná odrůda s dobrou až velmi dobrou odnožovací schopností středního vzrůstu (93 cm) s průměrnou až nižší odolností proti poléhání, mrazuvzdornost na dobré úrovni. Odrůda má průměrnou odolnost ke všem hlavním listovým chorobám, dobrou odolnost vůči fusariósám v klasu. Pro využití výnosového potenciálu, zejména při vyšším tlaku listo-vých chorob se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Vzhledem k nižší odolnosti proti poléhání je nezbytné porost ošetřit růstovým regulátorem v dávce 2–2,5 lt/ha na zpevnění stébla. Setí v první polovině agrotechnického termínu, pozdní termíny výsevu částečně stírají ranost odrůdy, výsevek 3,5–5 MKS/ha, setí po obilovině možné. Vlivem extrémní ranosti odrůda najde uplatnění jako vhodná předplodina pro řepku ozimou. Zrno menší až středně velké, HTZ cca 41 g. Právně chráněná odrůda.

DAGMAR

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Raná odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až nízké (cca 90 cm), středně odolná až odolná proti poléhání. Odrůda s dobrou zimuvzdorností. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu i klasu a k braničnatce plevové v klasu. Vysoká odolnost vůči fusáriu v klase a běloklasosti. Středně odolná proti napadení rzí pšeničnou a listovými skvrnitostmi. Doporučený výsevek 3,3–4,7 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Vyžaduje setí v agrotechnické lhůtě dle místních podmínek, odrůda vhodná pro včasný zásev. Snáší setí po obilovině. Ošetření proti chorobám standardní, při silném infekčním tlaku se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Přes-tože má odrůda dobrou odolnost proti poléhání, vyžaduje při vyšší intenzitě pěstování porost ošetřit morforegulátorem CCC v dávce 1 lt/ha na zpevnění stébla. Vhodná do všech oblastní pěstování pšenice, včetně teplejších a sušších podmínek. Výnosná odrůda, zrno velké, objemová hmotnost velmi vysoká, HTZ cca 50,8 g. Jen na množitelské plochy. Právně chráněná odrůda.

FENOMEN

Udržovatel: KWS Momont SAS
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Polopozdní osinatá odrůda se střední odnoživostí. Rostliny nízké (cca 84 cm) s vysokou odolností proti poléhání a dobrou zimovzdorností. Vyznačuje se výborným zdravotním stavem listu, fungicidní ochranu je třeba zaměřit na ošetření klasu. Odrůda vyniká vysokým výnosem, vysokým číslem poklesu a objemovou hmotností kolem 800 g/l. Pro dosažení odpovídajícího obsahu dusíkatých látek se doporučuje včasné kvalitativní přihnojení dusíkem. Doporučený výsevek 3,0–4,8 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek, odrůdu není vhodné pěstovat po kukuřici. HTZ střední až vyšší cca 46 g. Právně chráněná odrůda.

GAUDIO

Udržovatel: Saatzucht Donau GmbH. & CoKG, AT
Zástupce v ČR: PROSEV s.r.o

Raná osinatá odrůda s pekařskou jakostí A. Rostliny středně vysoké (102 cm) s velmi dobrou odolností proti poléhání. Odrůda je vysoce odolná proti napadení padlím travním na listu i v klasu, klasovými fuzárii, rzí plevovou a travní; odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu. Má velmi dobrou mrazuvzdornost. Výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle termínu a podmínek, přičemž výsev je doporučován nejlépe uprostřed agrotechnického termínu. Výnos vysoký až velmi vysoký ve všech pěstitelských oblastech a to zejména v neošetřené variantě pěstování. Zrno je středně velké až velké s velmi vysokou objemovou hmotností, HTZ 44,7 g. Právně chráněná odrůda.

ILLUSION

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná odrůda s dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké (98 cm) s velmi vysokou odolností proti poléhání (8 b. ÚKZÚZ) a střední zimovzdorností. Odrůda vykazuje vysokou odolnost proti napadení rzí travní a proti napadení fuzárii, odolnost proti rzi pšeničné je nižší. Odrůda nese gen Pch1, který zajišťuje odolnost k pravému stéblolamu. Doporučený výsevek je 3,6–4,7 MKS/ha dle termínu. Lze ji pěstovat po kukuřici i po pšenici, snáší i pozdní termín setí. Při vysoké intenzitě pěstování se doporučuje aplikovat morforegulátory v dávce 1,5 l/ha CCC a 0,4 l/ha trinexapac. Poskytuje vysoký výnos ve všech výrobních oblastech. Odrůda vyniká vysokou objemovou hmotností a vysokou konverzí dusíkatého hnojení. HTZ střední cca 44 g. Právně chráněná odrůda.

LG ABSALON

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Raná odrůda s vysokou odnožovací schopností, rostliny nižší (84 cm) s dobrou odolností proti poléhání a vysokou zimovzdorností. Zdravá odrůda, vynikající odolnost vůči rzi plevové, vynikající odolnost vůči chorobám pat stébel (gen odolnosti k pravému stéblolamu Pch1), vynikající odolnost vůči fuzariózám v klasu, velmi vysoká odolnost k padlí travnímu, vysoká odolnost ke rzi pšeničné a listovým skvrnitostem. Doporučený výsevek je 3,8–4,5 MKS/ha dle termínu. Lze ji pěstovat po kukuřici i po obilnině. Je doporučeno užití střední dávky morforegulátoru. Výnosná odrůda, zrno středně velké, z kvalitativních parametrů vyniká velmi vysoká objemová hmotnost. HTZ cca 44 g. Právně chráněná odrůda.

LG KERAMIK

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

LG Keramik je pekařská poloraná výnosná odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností, rostliny s velmi dobrou odolností proti poléhání. Odrůda má dobrý zdravotní stav. Dobrá odolnost napadení padlím travním na listu i v klasu, vynikající odolnost vůči napadení rzí pšeničnou i plevovou, dobrá odolnost vůči komplexu listových skvrnitostí a braničnatce plevové v klasu. Odrůda je méně odolná vůči fuzariózám klasů. LG Keramik lze pěstovat i po obilnině. Setí je možné ve všech výrobních oblastech včetně kukuřičné. Je doporučeno pěstování za použití střední dávky regulátoru růstu a aplikace fungicidů proti listovým a klasovým chorobám; pro dosažení dobré potravinářské kvality je důležité nepodcenit dostatečnou výživu dusíkem, včetně kvalitativního přihnojení. Zrno je středně velké (HTZ 43 g). Právně chráněná odrůda.

LG ROZARKA

Udržovatel: Limagrain Česká republika, s.r.o.
Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

LG Rozarka je zcela nová hrubčická pekařská velmi raná odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností, rostliny s vysokou odolností proti poléhání. Odrůda má velmi dobrý zdravotní stav. Velmi vysoká odolnost napadení padlím travním na listu i v klasu, dobrá odolnost vůči napadení rzí pšeničnou, velmi vysoká odolnost proti rzi plevové, dobrá odolnost vůči komplexu listových skvrnitostí a braničnatce plevové v klasu. Dobrá odolnost vůči fuzariózám klasů. Vhodná i do sušších a teplejších oblastí. Odrůda disponuje rezistencí proti larvám plodomorky plevové. Je doporučeno pěstování intenzivním způsobem se standardní aplikací fungicidů. Zrno je středně velké (HTZ 43 g). Právně chráněná odrůda.

LUXUSnovinka

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Raná výnosná odrůda s raností jako Julie. Kombinace odrůd Julie a Zeppelin. Pekařská jakost s téměř éčkovými parametry. Luxus je vyšší odrůda (97 cm) se střední odolností proti poléhání a velmi dobrou zimovzdorností. Odrůda Luxus je velmi plastická, vhodná především do úrodných a intenzivních oblastí. Nemá specifický požadavek na předplodinu, ale svůj výnosový potenciál dobře uplatní po dobrých předplodinách. Doporučujeme fungicid na listové choroby. Luxus disponuje velmi dobrou odolností k virózám, proto můžeme doporučit výsevek v celém agrotechnickém oknu od časných až po velmi pozdní výsevky. Vzhledem k dobré odolnosti na fuzaria odrůda dobře toleruje setí po obilovině i po kukuřici. Rovněž doporučujeme kvalitativní přihnojení dusíkem pro zajištění vysoké jakosti. Doporučený výsevek je 3,7–4,3 MKS/ha dle termínu. Odrůda vyniká vysokou jakostí, objemovou hmotností i číslem pádu. HTZ střední cca 44 g. Právně chráněná odrůda.

MEGAN

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Velmi raná odrůda firmy Selgen vzniklá křížením odrůd Bodyček a Matylda. Raností je na úrovni odrůdy Bodyček, v metání je 7 dní před Bohemií. Veškeré agrotechnické zásahy je tedy nutné načasovat dle aktuální vývojové fáze, obvykle týden před odrůdami typu Bohemie. Díky její ranosti ji lze využít jako předplodinu pro řepku. Megan je odrůda vhodná pro intenzivní způsob pěstování. Rostliny jsou středně vysoké s nižší odolností proti poléhání, důležitá je tedy morforegulace (ve fázi 28–29 BBCH 1,5 l/ha CCC 750 g, ve fázi 33 BBCH 0,4 l/ha trinexapac ethyl). Odrůda disponuje dobrou mrazuvzdorností a vyrovnaným dobrým zdravotním stavem s vysokou odolností ke rzi plevové. Doporučený výsevek v optimálním termínu setí 3,2 MKS/ha, v pozdnějším termínu 4 MKS/ha. Pozdní termín setí není vhodný vzhledem ke snížení ranosti. Velmi dobře toleruje obilní předplodinu. Výborná stabilní potravinářská jakost; zrno středně velké s vysokým obsahem bílkovin, vysokou objemovou hmotností (810 g/l) a vysokou hodnotou čísla poklesu. HTZ 41 g. Právně chráněná odrůda.

PALLAS

Udržovatel: Strube Research GmbH & Co.KG
Zástupce v ČR: SAATEN – UNION CZ s.r.o.

Polopozdní odrůda s velmi vysokým výnosem, rostliny středního vzrůstu (100 cm) středně odnožující se střední odolností k poléhání. Dobrá odolnost proti napadení padlím travním v klasu a na listu, listovými skvrnitostmi, braničnatkou v klasu a rzí pšeničnou. Výborná odolnost napadení fuzariózami klasů. Pallas je klasová odrůda s řidším porostem a s vysokým počtem nezadinových zrn v klase. Doporučený výsevek je 2,5 – 3,6 MKS/ha, ideální hustota porostu 500 – 550 klasů/m2. Termín setí je doporučený uprostřed agrotechnické lhůty s možností setí po obilnině i po kukuřici. Středně vysoká až vysoká HTZ cca 45 g. Právně chráněná odrůda.

PATRAS

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupce v ČR: OSEVA PRO, s.r.o.

Polopozdní odrůda se střední odolností k poléhání. Středně odolná proti napadení padlím travním v klasu a na listu. Středně odolná napadení listovými skvrnitostmi, braničnatkou v klasu a rzí pšeničnou. Dle provokačních testů je středně odolná až odolná vymrzání. Méně odolná napadení fuzariózami klasů. Patras je vyloženě klasová odrůda s řidším porostem a s vysokým počtem zrn v klase. Doporučený výsevek je 3–3,8 MKS/ha. Plastická odrůda s vyrovnaným výnosem napříč ČR. Termín setí je doporučený uprostřed agrotechnické lhůty s možností setí po obilovině. Vysoká HTZ cca 50 g. Právně chráněná odrůda.

PIRUETA

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: SAATEN–UNION CZ, s.r.o.

Raná odrůda s vysokou odnožovací schopností, středním vzrůstem (87 – 94 cm) a velmi dobrou odolností proti poléhání. Odrůda se zdravou listovou plochou, velmi odolná ke všem významným klasovým chorobám, velmi odolná k virózám. Mrazuvzdornost dobrá. Odrůda vyniká velmi vysokým výnosem ve všech oblastech i variantách pěstování. Morforegulace ve fázi EC 28 - 29 (do 1,0 l/ha, CCC 750 g), při vysoké intenzitě pěstování další morforegulátor ve fázi EC 31. Fungicidní ošetření dle infekčního tlaku bez potřeby ošetření klasu. Setí od první poloviny září do první poloviny října. Doporučený výsevek je 2,8 – 3,8 MKS/ha dle termínu. Lze pěstovat po obilnině i po kukuřici. HTZ střední 43 g. Právně chráněná odrůda.

PONTIFORMnovinka

Udržovatel: Strube Research GmbH & Co. KG , DE
Zástupce v ČR: SAATEN – UNION CZ s.r.o.

Odrůda PONTIFORM vznikla křížením odrůdy PONTICUS a REFORM. Polopozdní až pozdní odrůda s nižším vzrůstem (89cm) a velmi dobrou odolností proti poléhání. Odrůda s dobrým zdravotním stavem, dobrou odolností proti listovým i klasovým chorobám. Mrazuvzdornost je velmi dobrá, jedna z největších v ČR. Odrůda vyniká velmi vysokým výnosem ve všech oblastech i variantách pěstování, vyniká výbornou plasticitou a dobrým snášením pozdního setí. Odrůda zároveň dobře odolná vůči stresovým podmínkám pěstování. Odrůda se středně vysokým obsahem dusíkatých látek a vysokou objemovou hmotností. Právně chráněná odrůda.

RGT BORSALINOnovinka

Udržovatel: R2n (Société RAGT 2n)
Zástupce v ČR: RAGT Czech s.r.o.

Velmi raná osinatá odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností , vysokým výnosem a vysokým obsahem dusíkatých látek. Odrůda s velmi rychlým podzimním a jarním vývojem a perfektní odolností vůči stresu. Rostliny jsou nižší s dobrou odolností proti poléhání a velmi dobrou mrazuvzdorností. Výborný zdravotní stav, odrůda odolná především proti fuzáriím a rzím. Odrůda je vhodná i pro pozdní setí , nenáročná na předplodinu, možnost pěstování i po kukuřici. Díky osinám odrůda odolává poškození černou zvěří. Doporučený výsevek je 3,0–4,8 MKS/ha s cílovou hustotou porostu 700–750 klasů na m2. HTZ je střední. Právně chráněná odrůda.

RGT REFORM

Udržovatel: R2n (Société RAGT 2n)
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Velmi plastická, polopozdní až pozdní odrůda. Rostliny jsou kratší (90 cm) s vynikající odolností proti poléhání. Velmi dobrý výnos při dobré potravinářské kvalitě, mrazuvzdornosti a velmi dobrém zdravotním stavu. Je vhodná pro pěstování ve všech výrobních oblastech a je i tolerantní k termínu setí. Doporučeno je pěstování při vyšší intenzitě, zejména pokud se týká výživy. Nemá pěstitelskou slabinu. Doporučený výsevek je 3-4,5 MKS/ha. HTZ je střední až vyšší 47 g. Právně chráněná odrůda.

RGT TELEMARKnovinka

Udržovatel: RAGT Czech s.r.o.
Zástupce v ČR: RAGT Czech s.r.o.

Odrůda s velmi dobrým zdravotním stavem v klasu. Rostliny jsou středně vysoké s bezproblémovým přezimováním. Odrůda je méně náročná na předplodinu, má velmi dobrou odnožovací schopnost. Vyniká především velmi vysokou objemovou hmotností, kdy v průměru let 2019-2022 dosáhl největší objemové hmotnosti ze všech zkoušených odrůd v SDO. Registrována v ČR. Z důvodů své ranosti není odrůda vhodná pro pozdní setí. Kromě objemu pečiva, všechny ostatní kvalitativní parametry splňují kvalitu E. Doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS. HTZ nízká – 39,1 g. Registrována v ČR. Právně chráněná odrůda.

SOFRU

Udržovatel: Caussade Semences
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Pšenice ozimá Sofru je je velmi raná osinatá odrůda s výraznou odolností proti poléhání, která nenese velké pěstitelské riziko. Nadprůměrně odolná vůči chorobám listu (braničnatka a padlí). Specifický je zejména velmi brzký nástup metání doba zralosti + 2 dny na odrůdu Avenue. Odrůda je nenáročná k půdním podmínkám. Výnos tvoří počtem odnoží, HTZ je tedy nižší. Právně chráněná odrůda.

TURANDOT

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s

Poloraná středně vysoká odrůda se střední odolností vůči poléhání. Odrůda má velmi vyrovnaný, dobrý zdravotní stav a výborný výsledek u výnosu v neošetřené i ošetřené variantě registračních zkoušek ÚKZÚZ. Střední odolnost proti padlím, listovým skvrnitostem, braničnatce plevové i rzi pšeničné. Odrůda má vyšší mrazuvzdornost a nejvyšší HTZ ze zkoušených odrůd 2011–50 g. Je vhodná pro pěstování ve všech oblastech s možností využití pro pozdní výsevy a setí po kukuřici. Doporučená je střední dávka morforegulátoru ve fázi 27–30 BBCH. Doporučený výsevek je 3–4 MKS/ha. Právně chráněná odrůda.

VIRIATO

Udržovatel: Société RAGT 2n, Francie
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Raná osinatá odrůda nízkého vzrůstu s výbornou odolností proti poléhání a velmi dobrou odnožovací schopností. Vysoce intenzivní odrůda snášející přísušky. Číslo poklesu i objemová hmotnost v parametru E. Výsev je vhodný v 1. polovině arotechnického termínu. Zrno je středně velké (HTZ 47 g). Právně chráněná odrůda.

Odrůdy s chlebovou pekařskou jakostí B

AVENUE

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Jedna z nejranějších odrůd v sortimentu s vysokou odnožovací schopností nízkého vzrůstu (cca 73 cm) odolná vůči poléhání. Odrůda s vysokou regenerační schopností na jaře. Mrazuvzdornost střední. Velmi dobrá odolnost proti napadení padlím travním na listu i klasu a braničnatce plevové v klasu. Vysoká odolnost vůči rzi plevové. Velmi dobrá odolnost k fusáriózám klasu a běloklasosti. Doporučený výsevek 3,2–4,7 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Vysévat v agrotechnické lhůtě pro danou oblast, vzhledem k ranosti se nedoporučují velmi časné výsevy. Snáší setí po obilnině. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku, při vyšší intenzitě pěstování se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Morforegulátor růstu lze použít pouze v případě potřeby při vysoké intenzitě pěstování na srovnání odnoží. Nejranější odrůda v metání i plné zralosti v sortimentu ozimé pšenice, optimální předplodina pro ozimou řepku a výsev letních meziplodin. Vzhledem k extrémní ranosti dbát na dodržení optimálních fází pro hnojení dusíkem, včetně kvalitativního přihnojení. Odrůda je raností srovnatelná s ozimým ječmenem, je doporučeno sledovat zralost a porost včas sklidit. Oddalování sklizně by bylo na úkor kvality zrna. Zrno menší až středně velké s dobrou objemovou hmotností, HTZ cca 43 g. Odrůda registrována v kategorii C, ale výslednou jakost ovlivňuje agrotechnika pěstování a termín sklizně. Právně chráněná odrůda.

INKAnovinka

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Extra raná (o 6 dnů ranější než BOHEMIA), krátkostébelná (81 cm) a nepolehavá novinka firmy Selgen vzniklá křížením odrůd JULIE a Avenue. INKA je plastická odrůda s pekařskou jakostí A/B, s dobrou mrazuvzdorností a velmi dobrou odolností k polehání (8 bodů). Veškeré agrotechnické zásahy je nutné časovat dle aktuální vývojové fáze, obvykle týden před odrůdami typu Bohemie. Díky její ranosti ji lze s výhodou využít jako předplodinu pro řepku. Odrůda disponuje dobrou mrazuvzdorností a vyrovnaným dobrým zdravotním stavem s vysokou odolností ke rzi pšeničné fuzariu i padlí. Ochranu zaměřujeme na rez plevovou a braničnatky. Doporučený výsevek v optimálním termínu setí je vyšší 3,6–4,7 MKS/ha. Pozdním termínem setí snižujeme ranost. Inka dobře toleruje obilní předplodinu i pozdní setí. Zrno středně velké. Velký přínos této odrůdy je daný kombinací ranosti, odolnosti proti polehání a pekařské jakosti A/B. Právně chráněná odrůda.

LORIEN

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Raná, osinatá výnosná pšenice s potravinářskou jakostí „B“. Rostliny středně vysoké s dobrou odolností proti poléhání a střední mrazuvzdorností. Odrůda s dobrou odolností k chorobám, vyniká velmi dobrou odolností k fuzariózám klasů rzi plevové a virózám, středně odolná proti napadení padlím pšenice na listu a hnědou rzivostí pšenice. Doporučený výsevek 3,4 – 4,6 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Odrůda méně vhodná pro setí po kukuřici a obilnině. V případě vysoké intenzity pěstování použít morforegulátor růstu v dávce 1,3 l/ha CCC + 0,25 l/ha Trinexapac. HTZ střední. Právně chráněná odrůda.

NONSTOP

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Nová pekařská polopozdní odrůda registrovaná v roce 2022. Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání, odolné proti vymrzání. Středně odolná až odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná proti napadení padlím pšenice v klasu, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, méně odolná proti napadení růžověním klasu pšenice. Zrno velké (HTZ 46,8 g). Právně chráněná odrůda.

RGT SPECIALIST

Udržovatel: R2n (Société RAGT 2n)
Zástupce v ČR: RAGT Czech s.r.o.

Poloraná až polopozdní odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností, která tvoří výnos hustotou porostu. Rostliny jsou středního vzrůstu se střední odolností proti poléhání a výbornou zimovzdorností. Velmi dobře je hodnocen zdravotní stav: rez pšeničná i plevová, fuzária a padlí, braničnatka plevová. Odrůda velice dobře rozvíjena také na polském trhu. Velmi dobrá je odolnost chorobám pat stébel. Lze pěstovat po kukuřici i obilnině; odrůda je vhodná i pro pozdnější výsevy. HTZ cca 42 g. Právně chráněná odrůda.

RIVERO

Udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.

Polopozdní odrůda s velmi vysokým výnosem a se stabilními hodnotami kvality A či E u výkupních parametrů (ČP,NL,OH). Středně vysoké rostliny (97 cm) se střední odolností proti poléhání. Dobrý a vyrovnaný zdravotní stav – nejzdravější odrůda sortimentu SU. Odrůda je tolernatní k sušším podmínkám. Porost je vhodné zakládat v středních až pozdních termínech setí. Odrůda výrazně reaguje na podzimní ošetření CCC. Odrůda Rivero toleruje pozdní termíny setí a je vhodná pro setí po obilovině. Doporučený výsevek je 2,8–4,2 MKS/ha. HTZ je střední cca 44 g. Právně chráněná odrůda.

SOLINDO CS

Udržovatel: Caussade Semences
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Raná osinatá odrůda, rostliny nízké s dobrou odolností proti poléhání. Jedná se o velmi výnosnou odrůdu chlebové pekařské jakosti. Odrůda má střední zimuvzdornost, je velmi odolná vůči rzi pšeničné a středně odolná vůči rzi plevové, fuzáriím v klasu, padlí a braničnatce.

SU TARROCAnovinka

Udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

SU Tarroca je oficiální nástupce odrůdy Tobak. Pekařská polopozdní až pozdní odrůda, rostliny nízké s dobrou odolností proti poléhání, středně odolné proti vymrzání. Středně odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná až odolná proti napadení padlím pšenice v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí. SU TARROCA se řadí mezi nejvýnosnější registrované odrůdy v ČR. Setí od druhé poloviny září do druhé poloviny října. Doporučený výsevek je 2,8–3,8 MKS/ha, ideální hustota porostu 550–600 klasů/m2. Velmi významné je u odrůdy SU TARROCA navýšení HTZ jako reakce na 2. kvalitativní hnojení močovinou do klasu. Z poloprovozních pokusů vyplývá, že SU TARROCA dosahuje špičkových výnosů též po obilnině. Odrůda toleruje různé termíny setí a je vhodná pro setí po obilnině. HTZ je vysoká. Právně chráněná odrůda.

Odrůdy s nevhodnou pekařskou jakostí C

JOHNSON

Udržovatel: ASUR Plant Breeding s.a.s.
Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Polopozdní odrůda se střední odnožovací schopností, rostliny nižší (cca 85 cm) s velmi dobrou odolností proti poléhání a střední zimovzdorností. Jedná se o mimořádně zdravou odrůdu s vynikající odolností proti padlí listu i klasu, velmi dobrou odolností proti rzi pšeničné a fuzariózám a dobrou odolností proti listovým skvrnitostem. Odrůda nemá vyhraněné nároky na podmínky pěstování, obzvláště vhodná je do lehčích půd a sušších lokalit. Lze ji pěstovat po obilnině a po kukuřici. Doporučený výsevek 3–4 MKS/ha dle oblasti a termínu setí. Odrůda poskytuje špičkové výnosy v krmné kvalitě. HTZ střední cca 42 g. Právně chráněná odrůda.

KALBEX

Udržovatel:Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná velmi výnosná odrůda vhodná pro pečivárenské využití – jakost Ck. Rostliny krátké s dobrou odolností proti poléhání. Vysoká odolnost proti vymrzání. Velmi dobrá odolnost proti napadení padlím na listu, dobrá odolnost proti napadení listovými skvrnitostmi, braničnatkou plevovou a rzí pšeničnou. Odrůda vyniká vysokým výnosem v neošetřené i ošetřené variantě pěstování ve všech výrobních oblastech i ročnících. Zrno velké, HTZ cca 47 g. Právně chráněná odrůda.

KWS KEITUM

Udržovatel: KWS Lochow GmbH
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Poloraná odrůda s výbornou odnožovací a regenerační schopností při obnovení růstu na jaře. Velmi vysoký výnos je založen na produktivitě klasu. Vhodná do extenzivních i intenzivních technologií pěstování. Krmná odrůda vhodná i pro pečivárenské využití (oplatky a sušenky) a výrobu sladu. Rostliny středně vysoké (cca 90 cm) s dobrou odolností proti poléhání. Odrůda vhodná do všech výrobních oblastí. Výborný zdravotní stav celé rostliny (výborná odolnost k padlí, rzi plevové i fuzariózám klasu – lze tedy pěstovat i po kukuřici). HTZ cca 45 g. Právně chráněná odrůda.

LG LUNARISnovinka

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S.
Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Polopozdní až pozdní odrůda se střední odnožovací schopností a velmi vysokým výnosem. Klasový až kompenzační typ pšenice s vysokou produktivitou klasu. Krmná odrůda vhodná do všech výrobních oblastí, zejména do ŘVO a BVO. Vhodná pro pozdní i velmi pozdní setí, nevhodná pro časné setí. Vynikající zdravotní stav a vysoká odolnosti proti poléhání (8,5 b.). Odrůda je odolná proti padlí travnímu, rzi plevové i rzi pšeničné. Disponuje vysokou odolností braničnatce pšeničné a unikátní kombinovanou rezistencí proti pravému stéblolamu (Pch1) a zároveň rezistencí proti larvám plodomorky plevové (Sm1). Vlastnosti odrůdy umožňují pěstování i s nižšími vstupy (jedno fungicidní ošetření – jen do klasu) a se sníženou dávkou morforegulátoru. Zimovzdornost střední. Krmná kvalita byla prověřena ve výkrmovém testu na kuřatech (Index efektivnosti výkrmu 408 = shodná hodnota jako Frisky). HTZ 42 g. Právně chráněná odrůda.

LG MOCCA

Udržovatel: Limagrain GmbH
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda středního vzrůstu (výška rostlin 86 cm) s vysokou odolností proti poléhání a střední odnožovací schopností. Velmi výnosná krmná pšenice vhodná i na oplatky. Odrůda vhodná i do sušších podmínek. Doporučený výsevek 3,3 – 4,7 MKS/ha dle oblasti a termínu setí, snáší i pozdní setí. Vynikající odolnost vůči rzi plevové a virózám, vysoká odolnost vůči rzi pšeničné a padlí travnímu, nejlépe hodnocená odrůda v odolnosti vůči listovým skvrnitostem v tříletém průměru registračních zkoušek, vynikající odolnost vůči klasovým chorobám. HTZ cca 43 g. Právně chráněná odrůda.

LG MONDIAL

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S.
Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Poloraná odrůda s velmi vysokým výnosem. Rostliny středního vzrůstu (cca 96 cm) s velmi vysokou odolností proti poléhání (8 b.) a vysokou zimovzdorností. Výborný zdravotní stav listů i klasů, odrůda vyniká svou odolností proti napadení rzí plevovou i pšeničnou. Odrůda vhodná do všech výrobních oblastí. Odrůda dosahuje velmi dobrých výkupních parameterů zrna. Doporučený výsevek 3,3 – 4,7 MKS/ha dle oblasti a termínu setí. Zrno středně velké, HTZ cca 43 g. Právně chráněná odrůda..

LG NIKLASnovinka

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S.
Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Poloraná odrůda s velmi vysokým výnosem. Nejvýnosnější odrůda v registraci ÚKZUZ 2024 – jak v tříletém průměru, tak i v jednotlivých samostatných ročnících 2021, 2022 i 2023. Rostliny středního vzrůstu (cca 95 cm) s vysokou zimovzdorností. Tato odrůda disponuje rezistencí proti pravému stéblolamu (gen Pch1). Velmi plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí. Jedná se o měkkou krmnou odrůdu, vhodnou pro výrobu oplatkových a sušenkových mouk. Velmi dobrá odolnost rzi pšeničné i plevové. Doporučený výsevek 3,3–4,7 MKS/ha dle oblasti a termínu setí. Zrno středně velké, HTZ cca 42 g. Právně chráněná odrůda.

RGT DAVIRIOnovinka

Udržovatel: RAGT Czech s.r.o.
Zástupce v ČR: RAGT Czech s.r.o.

RGT DAVIRIO je raná osinatá odrůda, která vznikla křížením odrůd Dagmar a Viriato. Odrůda s velmi dobrou odnoživostí a dobře snášející suché oblasti. Hodnocení výkupních potravinářských E/A, v krmném sortimentu zařazena díky nižšímu objemu pečiva. Výborně pracuje s dodaným dusíkem a dosahuje vysokého obsahu N-látek. Má velmi dobrou odolnost vůči rzi plevové, a fuzariózám. Tato odrůda je vhodná i pro pěstování po kukuřici. Vzhledem ke střední odolnosti poléhání doporučujeme použít morforegulátor růstu na základě intenzity pěstování a stavu porostu. HTZ 46 g. Registrace v ČR. Právně chráněná odrůda.

RGT SACRAMENTO

Udržovatel: R2n (Société RAGT 2n)
Zástupce v ČR: RAGT Czech s.r.o.

Poloraná osinatá velmi výnosná odrůda, rostliny nižšího vzrůstu (cca 87 cm) s velmi dobrou odolností proti poléhání, velmi dobrou odnožovací schopností a střední mrazuvzdorností. Odrůda má vyrovnaný zdravotní stav, z chorob je potřeba pohlídat padlí na listu. Pouze kvůli nízkému objemu pečiva je zařazena v kategorii C. Výnos tvoří vysokou hustotou porostu + HTZ. Doporučený výsevek je 2,5 – 4,2 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek, snáší i pozdní setí a je vhodná pro setí po zrnové kukuřici. Optimální hustota porostu 700–750 klasů/m2. Odrůda je citlivá na chlortoluron. HTZ 43 g. Právně chráněná odrůda.

TONNAGE

Udržovatel: Nordic Seed A/S
Zástupce v ČR: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Tonnage je bezosinná polopozdní odrůda s velmi vysokým výnosovým potenciálem vhodná pro krmné účely. Výška rostlin je 85 cm s vysokou odolností proti poléhání. Mrazuvzdornost vysoká. Velmi vysoká odolnost proti padlí travnímu, velmi dobrá odolnost proti rzi plevové. Doporučený výsevek je 3 - 4 MKS/ha, doporučený termín setí 20.9. – 10.10. Doporučeno pěstovat odrůdu na vysoké intenzitě. HTZ velmi vysoká 51,4 g.

VANESSA

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná odrůda s pečivárenskou a krmnou jakostí. Středně odolná proti napadení padlím, listovými skvrnitostmi, bra-ničnatkou plevovou a rzí pšeničnou. Odrůda je krátkostébelná (83 cm) a odolná poléhání. Výnos zrna je dle oblastí vysoký až velmi vysoký. Odrůda je středně odolná vymrzání. Odrůda je vhodná do všech oblastí, zrno středně vel-ké.Právně chráněná odrůda.

JARNÍ PŠENICE

PŘESÍVKY

REGISTANA

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Středně raná odrůda s pekařskou jakostí B, odolná nízkým teplotám, doporučena pro časné jarní setí, případně pozdní podzimní setí. Předností této odrůdy je celkový dobrý zdravotní stav, odolnost ke rzi plevové, travní a také odolnost proti napadení padlím travním v klasu. Při pozdním výsevu na podzim má tato odrůda velmi rychlý jarní start. Doporučený výsevek 3,6–5,4 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek. Registana je tolerantní k setí jak po kukuřici tak obilovině. HTZ střední. Registrace v ČR. Právně chráněná odrůda.

 

 

ŽITO OZIMÉ

Odrůdy typu populace

BORFUROnas-tip   

Udržovatel: SAATZUCHT STEINACH GMBH
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o.

Velmi raná senážní odrůda s vynikající kvalitou píce. Velmi vhodná pro pěstování na krmné senáže pro skot a pro bioplyn. Vyznačuje se velmi rychlým počátečním růstem, podzimním odnožováním a také rychlým jarním startem. Odrůda s velmi dobrým zdravotním stavem a dobrou odolností vůči chorobám. Tato odrůda má velmi nízké teplotní nároky na oblast pěstování. Je velmi tolerantní k půdní kyselosti. Ideální pro pěstování před nebo po kukuřici či čiroku. Při včasném setí výsevek pouze 100 kg/ha. Právně chráněná odrůda.

TURBOGREEN

Udržovatel: SAATZUCHT STEINACH GmbH & Co KG
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Raná odrůda trsnatého žita ideální pro produkci senáže nebo výrobu bioplynu. Rostliny dobře odnožující, vysoké, velmi bohatě olistěné, středně odolné k poléhání. Doporučený výsevek v optimálním termínu 120 kg/ha, perfektně snáší pozdní termíny setí. Plastická, nenáročná odrůda; schopnost rychle obrůstat zajišťuje poskytnutí dvou sečí. HTZ cca 32 g. Právně chráněná odrůda.

Hybridní odrůdy

MIRANOSnas-tip

Udržovatel: NORDIC SEED
Zástupce v ČR: SELGEN, a.s.

Miranos je velmi plastický hybrid, rostliny s vyšším vzrůstem (157 cm) vhodný pro pěstování ve všech výrobních oblastech. Miranos má velmi dobrou odolnost k poléhání. Vhodné pro pěstování jak v intenzivních, tak extenzivních podmínkách. Tato odrůda se vyznačuje velmi dobrým zdravotním stavem a nižším výskytem námele. Vyniká dobrou odolností vůči hnědé rzi, doporučeno však ošetření proti Rynchosporium. Má velkou škálu využití jak v potravinářství, tak i v krmivářství. Velmi dobrých kvalitativních parametrů dosahuje pro výrobu bioplynu. Právně chráněná odrůda.

SU NASRI

Udržovatel: HYBRO Saatzucht GmbH & Co.KG
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

SU Nasri je středně raný hybrid, rostliny vyšší (150 cm) s vyšší odnožovací schopností. Velmi dobrá mrazuvzdornost, vysoká odolnost k přísuškům, dobrá až velmi dobrá odolnost k zamokření. Poskytuje velmi vysoký výnos senáže. Ošetření morforeguláteorem ani fungicidem není pořeba. Termín setí od 10. září do konce října. Doporučený výsevek je při raném setí 1,8 – 2,2 VJ/ha, při pozdním setí 2,5 – 2,8 VJ/ha. 1 VJ = 1 mil. klíčivých semen. HTZ je střední. Právně chráněná odrůda.

SU PERSPECTIVnas-tip

Udržovatel: HYBRO Saatzucht GmbH & Co KG
Zástupce v ČR: SAATEN – UNION CZ s.r.o.

SU Perspectiv je střední (145cm), středněraný hybrid s výtečným zdravotním stavem a vysokou odolností vůči poléhání navazující na odrůdu SU PERFORMER. Poskytuje velmi vysoký výnos zrn a v ošetřené i neošetřené variantě pěstování. Díky odolnosti k poléhání není náročný na používání regulátorů růstu a jejich používání se doporučuje především při vysoké intenzitě pěstování. Odrůda se špičkovými pekařskými parametry. Dosahuje špičkových výsledků i v extenzivních technologiích. HTZ je střední (35g). 1VJ = 1 mil. Klíčivých semen. Doporučený výsevek je 1,3–2,5 VJ/ha dle podmínek. Registrace v ČR. Právně chráněná odrůda.

 

JEČMEN OZIMÝ

Odrůdy víceřadé

AVANTASIAnovinka

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG , DE
Zástupce v ČR: SELGEN, a.s.

Avantasia je šestiřadá, středně raná, rezistentní odrůda s rekordními výnosy v registračních zkouškách a s dobrou až střední zimovzdorností. Její předností je rezistence vůči BaYMV1 a BaYMV2. Termín setí se doporučuje středně rané až středně pozdní. Časné setí se nedoporučuje z důvodu výskytu viróz. Jedná se o odrůdu nenáročnou na předplodinu s možností setí i po kukuřici. Doporučený výsevek 3,5–4,0 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek. HTZ střední. Registrace v ČR. Právně chráněná odrůda.

BECKENBAUER>

Udržovatel: W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG
Zástupce v ČR: SAATEN – UNION CZ s.r.o.

Beckenbauer je poloraná odrůda pro vysokou intenzitu; velmi vysokého výnosu zrna však dosahuje nejen při intenzivním, ale i při extenzivním způsobu pěstování. Rostliny středního vzrůstu se střední odnožovací schopností, vysokou odolností proti poléhání a vysokou mrazuvzdorností. Zdravotní stav odrůdy je velmi dobrý, fungicidní ošetření je rentabilní pouze v případě vysokého infekčního tlaku chorob a při vysoké intenzitě hnojení dusíkem. I tak většinou postačí základní ošetření v EC 37. Doporučený výsevek 2,8–3,5 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek, ideální hustota porostu 550–600 klasů/m2. HTZ nízká. Právně chráněná odrůda.

JULIAnovinka

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG , DE
Zástupce v ČR: RWA Czechia s.r.o. , CZ

Julia je raná až poloraná odrůda s velmi dobrým zdravotním stavem, dobrou odnoživostí a vhodností pěstování do všech pěstitelských oblastí. Tato odrůda je rezistentní proti viru Žluté mozaiky ječmene typu 1 a 2. Odrůda vyniká vysokým výnosem, v SOZ ČR 2020–2022 se stala nejvýnosnější šestiřadou odrůdou. Zároveň vysokých výnosů dosahuje jak v extenzivních tak intenzivních podmínkách. Zároveň má Julia vysoký podíl předního zrna. Při pěstování je optimální použití morforegulátorů v nižší až střední dávce, dle stavu porostu. HTZ střední – 43 g. Registrace v ČR. Právně chráněná odrůda.

KWS HIGGINS

Udržovatel: KWS Lochow GmbH
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Poloraná odrůda, s vysokou produktivitou klasu. Rostliny středně vysoké (cca 99 cm) s dobrou odolností proti poléhání a vysokou odolností proti vyzimování. Vyniká velmi vysokým výnosem; výnosovou jistotu zajistí i při nižší intenzitě pěstovaní díky velmi dobrému zdravotnímu stavu, který získal po odrůdě KWS Meridian, jejímž je křížencem. Zrno je středně velké až velké, podíl předního zrna velmi vysoký (88%), HTZ 48 g. Právně chráněná odrůda.

KWS KOSMOS

Udržovatel: KWS Lochow GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Polopozdní odrůda středního vzrůstu, která tvoří výnos především produktivním klasem. Odrůda má vyrovnaný zdravotní stav se střední odolností napadení padlím na listu, rzí ječnou, komplexem hnědých skvrnitostí, fuzárii v klase a rhynchosporiovou skvrnitostí. Odrůda reaguje příznivě na zvýšenou intenzitu, ale výrazně převyšuje ostatní odrůdy hlavně v neošetřené variantě. Aplikaci morforegulátorů je potřeba zaměřit na zkrácení horních internodií. Odrůda poskytuje ve všech oblastech vysoký až velmi vysoký výnos s vysokým podílem předního zrna (93 %). Zrno je středně velké až velké (HTZ 49 g). Právně chráněná odrůda.

KWS MERIDIAN

Udržovatel: KWS Lochow GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Středně raná odrůda s dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké (cca 104 cm) se střední odolností vůči poléhání. Odrůda s dobrou odolností proti vymrznutí. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, komplexu hnědých skvrnitostí a rhynchosporiové skvrnitosti. Odolná proti napadení rzí ječnou. Střední až lepší odolnost vůči plísni sněžné a fusáriu. Odrůda rezistentní k viru žluté mozaiky ječmene – typ 1 (BYMV). Doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Při vysoké intenzitě pěstování je doporučeno porost ošetřit regulátorem růstu v dávce 1–2 lt/ha Terpal C ve fázi 32 BBCH a 0,5 lt/ha Cerone 480 SC ve fázi 43 BBCH. Výnos zrna vysoký, podíl předního zrna středně vysoký až vysoký, zrno středně velké, HTZ cca 47 g. Právně chráněná odrůda.

LG TRIUMPH

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Šestiřadá velmi dobře odnoživá odrůda s velmi vysokým výnosem zrna. Odrůda odolná k poléhání s dobrou zimuvzdorností. Má vysokou odolnost k rynchosporiové skvrnitosti, velmi dobrou odolnostvůči padlí travnímu a rzi ječné a rovněž dobrou odolnost ke komplexu listových skvrnitostí. Doporučený výsevek 3,5–4,3 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek, lze pěstovat i po obilnině. Odrůda má vynikající zdravotní stav, potřebu ošetření fungicidy je třeba posoudit dle infekčního tlaku jednotlivých chorob. Morforegulátory nejsou při nižší intenzitě pěstování nutné, při vyšší intenzitě je možné použít nižší dávku ke zkrácení stébla. Nejvýnosnější odrůda v registrovaném sortimentu, vhodná do všech výrobních oblastí. Právně chráněná odrůda.

LG ZORO

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Poloraná odrůda s dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až vysoké (102 cm) se střední odolností proti poléhání a střední zimovzdorností. Zdravotní stav je vyrovnaný, odolnost proti napadení padlím na listu, fuzárii v klase a rhynchosporiovou skvrnitostí velmi dobrá, odolnost proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí dobrá. Odrůda nese gen rezistence k žluté virové zakrslosti ječmene (BYDV). Nejlepších výsledků odrůda dosahuje při intenzivní technologii pěstování. Je doporučeno použití přípravků s účinností na rez ječnou a skvrnitosti ječmene. Aplikaci morforegulátorů je potřeba zaměřit na zkrácení a zpevnění stébla v době prodlužovacího růstu. Odrůdu lze pěstovat i po obilnině. Výnos zrna velmi vysoký, zrno středně velké, HTZ cca 47 g. Právně chráněná odrůda.

NOVIRA

Udržovatel: Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.

Novira je raná odrůda, rostliny vyšší (99 cm) s velmi dobrou odolností proti poléhání a střední odnožovací schopností. Mrazuvzdornost sřední. Dosahuje vysokého výnosu zrna i v sušších oblastech pěstování. Společne s SU Ellen je to nejranější odrůda sortimentu šestiřadých ozimých ječmenů. Její zdravotní stav je velmi dobrý, fungicidní ošetření je rentabilní pouze v případě vysokého infekčního tlaku chorob a při vysoké intenzitě hnojení dusíkem. Odrůda nese gen zodpovědný za 100% rezistenci k virové zakrslosti ječmene. Výnos zrna vysoký, zrno středně velké, HTZ cca 44 g. Právně chráněná odrůda.

QUADRIGANáš tip

Udržovatel: Secobra Recherches SA
Zástupce v ČR: WESTYARD

Polopozdní odrůda, rostliny středně odnoživé, středně vysoké až vysoké s dobrou odolností k poléhání a střední zimovzdorností. Odrůda je vhodná i pro pozdnější setí, což může snížit riziko napadení přenašeči virové zakrslosti. Je vhodná do všech oblastí pěstování ozimého ječmene, zvlášť vyniká na středních a težších půdách. Odrůda vykazuje velmi vysoký výnos, v registrčních zkouškách v Německu hodnocen 9 body. Výnos je tvořen velkým klasem s vysokým počtem zrn a vysokou HTZ. Podíl předního zrna je vysoký až velmi vysoký. Právně chráněná odrůda.

SU ELLEN

Udržovatel: Nordsaat mbH
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.

Raná odrůda se střední výškou rostlin, střední odnožovací schopností a dobrou odolností poléhání. Odrůda je velmi vhodná do lehčích písčitých až kamenitých půd. Dobře si poradí i s bonitně špatnými a méně živinově zásobenými pozemky. Dosahuje vysokých výnosů s vysokým podílem předního zrna až 95 %. Zrno je velké (HTZ cca 48 g). Právně chráněná odrůda.

SU MIDNIGHT

Udržovatel: W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: SAATEN – UNION CZ s.r.o.

Raná odrůda se špičkovým výnosem zrna vzniklá křížením odrůd TITUS a SU ELLEN. Rostliny vyšší (102 cm) s velmi rychlým startem, střední odnožovací schopností, dobrou odolností poléhání a velmi dobrou zimovzdorností. Odrůda je vhodná do všech výrobních oblastí, dokonce i do nejsušších lokalit a zvládá i pozdnější termíny setí. Doporučený výsevek 3,0 – 3,8 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek, ideální hustota porostu 600 – 650 klasů/m2. Dosahuje vysokých výnosů s vysokým podílem předního zrna až 91 %. Zrno je velké (HTZ cca 47 g). Právně chráněná odrůda.

 

ODRŮDY DVOUŘADÉ

Sladovnický ječmen

KWS SOMERSETNáš tip

Udržovatel: KWS Lochow GmbH
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Poloraná sladovnická odrůda vyznačující se vysokou plasticitou a vhodností pěstování ve všech výrobních oblastech. Rostliny se vyznačují vysokou odnožovací schopností. Rostliny jsou nízké až středně vysoké. Dobrá odolnost vůči hnědé skvrnitosti a výborná odolnost vůči hnědé skvrnitosti. Pro dosáhnutí sladovnické kvality se doporučuje hnojení dusíkem ve dvou dávkách 60-80 kg/ha. Výsevek 4,0–4,5 MKS/ha. Vysoká HTZ. Právně chráněná odrůda.

SANDRA

Udržovatel: Berthold Bauer
Zástupce v ČR: VP AGRO

Raná odrůda s vysokou odnožovací schopností, rostliny nízké se střední odolností proti poléhání a průměrnou zimovzdorností. Vysoká odolnost proti napadení padlím travním na listu, střední odolnost proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí a rhynchosporiovou skvrnitostí. Doporučený výsevek 3–3,8 MKS/ha, termín setí od 15.9. do 30.9. Odrůda vyniká velmi vysokým výnosem s vysokým podílem předního zrna. Zrno velké, HTZ cca 54 g. Právně chráněná odrůda.

 

TRITIKALE OZIMÉ

BELCANTOnas-tip

Udržovatel: Danko Hodowla Roślin sp. z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Poloraná odrůda vyznačující se vysokou plasticitou a také vysokým výnosem. Odrůda dobře se přizpůsobující jak klimatickým, tak i půdním podmínkám. Tato odrůda dosahuje velmi dobrých výsledků i v extenzivních podmínkách pěstování. Rostliny středního vzrůstu s velmi dobrou odnožovací schopností, výbornou odolností proti poléhání a vysokou zimovzdorností. Odrůda má velmi dobrou odolnost vůči většině houbových chorob. Optimální výsevek je 3,0–3,4MKS/ha. V případě pozdějšího výsevu je nutné zvýšit výsevek o 10%. HTZ 45g. Právně chráněná odrůda.

LEONTINOnas-tip

Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Žitný typ. Raná odrůda se střední odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až vysoké se střední až dobrou odol-ností vůči poléhání. Zdravotní stav dobrý, dobrá odolnost proti padlí travnímu, rzi žitné, fuzariózám v klasu, středně odolná proti listovým skvrnitostem. Doporučený výsevek 3,5–4 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Ošet-ření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Při intenzivním způsobu pěstování je doporučeno porost ošetřit morfo-regulátory. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ozimého tritikale, vyžaduje lepší pěstební podmínky. HTZ cca 42 g. Právně chráněná odrůda.

ORINOKOnas-tip

Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Středně raná odrůda vyznačující se velmi vysokým výnosem. Vysoká odolnost proti poléhání, velmi dobrá mrazuvzdornost, vysoká odolnost proti porůstání zrn v klasu. Odrůda se vyznačuje vynikajícím zdravotním stavem, odolnost proti plísni sněžné, padlí travnímu, rzi žitné a chorobám pat stébel je vysoká, odolnost proti listovým skvrnitostem a fuzariózám klasu je dobrá. Výsvek v optimálním termínu setí 2,5 – 3,0 MKS/ha. HTZ je vysoká.

SU ASKADUSnovinka

Udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH
Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Pšeničný typ, nástupce odrůdy Tulus. Středně raná odrůda s vysokým výnosem zrna. Rostliny s dobrou odolností proti poléhání a proti vymrzání. Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, odolná proti napadení hnědou rzivostí tritikale, středně odolná proti napadení padlím tritikale na listu. Optimální výsevek je 3,5–4,0 MKS/ha, v případě pozdnějšího setí 4,0–4,5 MKS/ha, ideální hustota porostu 600–650 klasů/m2. HTZ je střední 43 g. Právně chráněná odrůda.

 

eu pruh2017