Vikev ozimá
obiloviny

OBILOVINY

VIKEV OZIMÁ

DĚTENICKÁ PANONSKÁ

Udržovatel: Selgen, a.s.

Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Je to odrůda raná, plastická, dosti odolná vyzimování. Barva květu je smetanově bílá, kvete vyrovnaněji než vikve huňaté. Vikev panonská má středně dlouhou lodyhu, polovzpřímenou až poléhavou podle podmínek stanoviště. Lodyha je dobře olistěná, silně ochmýřená. Semena jsou nepravidelně kulovitá až hranatá, šedočerná až černohnědá, hustě černě mramorovaná. HTS se pohybuje okolo 35 g. Vzhledem ke kratší lodyze (120–150 cm) než je běžné u huňatých vikví, je odolnější poléhání a tím i semenářsky jistější. Tato odrůda je ranější v květu, za normálních podmínek neobnovuje růst a květ, vyrovnaněji dozrává. Je vhodná do všech oblastí s výjimkou horské, hodí se i na lehčí půdy, snáší velmi dobře sucho. Doporučený výsevek je 2,4 MKS/ha na píci, 2 MKS/ha na semeno. V praxi se může u semenářských porostů zvýšit výsevek o podpůrnou plodinu, nejčastěji ozimou pšenici. Pak by výsevné množství činilo 70 kg/ha vikve a přibližně 20 kg/ha ozimé pšenice.

eu pruh2017