JARNÍ
head-obiloviny

OBILOVINY JARNÍ

PŠENICE JARNÍ

odrůdy s kvalitní pekařskou jakostí E

ASTRID

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Stupice

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Pekařská polopozdní odrůda. Středně vysoké rostliny (96 cm) se střední odolností proti poléhání. Středně odolná proti napadení padlím v klasu i na listu. Středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou a rzí pšeničnou. Obsah dusíkatých látek v sušině je vysoký až velmi vysoký. Vysoká objemová hmotnost, hodnota Zelenyho testu, vaznost mouky i hodnota čísla poklesu. I s výbornou jakostí dosahuje výnosů pšenic kvality “A“. Zrno je středně velké s HTZ okolo 40 g. Právně chráněná odrůda.

KWS SHARKI

Udržovatel: KWS Lochov GMBH
Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.

Poloraná odrůda s vysokou pekařskou kvalitou ve všech parametrech. Rostliny vysoké s dobrou odolností proti poléhání. Vynikající zdravotní stav listové plochy, výborná odolnost proti napadení rzí pšeničnou i plevovou. Odrůda je vhodná především pro kukuřičnou a řepařskou výrobní oblast, lze ji pěstovat po obilnině i po kukuřici. Výnos je tvořen především počtem odnoží. Zrno je velké s velmi vysokým obsahem dusíkatých látek a vysokou objemovou hmotností. Číslo poklesu vysoké, vaznost mouky vysoká. HTZ cca 46 g. Právně chráněná odrůda.

odrůdy s kvalitní pekařskou jakostí A

CINDY

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Stupice
Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Cindy je středně raná pekařská odrůda stabilní jakosti A s vysokým výnosem v obou zkoušených variantách pěstování. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké (89 cm) odolné proti poléhání. Je vhodná do všech výrobních oblastí. Odrůda Cindy má velmi vyrovnaný dobrý zdravotní stav a dobrou toleranci fuzariu v klase. Zrno je velké s vysokou objemovou hmotností, vysokým obsahem N-látek a stabilní vysokou hodnotou pádového čísla. HTZ cca 43 g. Právně chráněná odrůda.

KWS CHAMSIN

Udržovatel: KWS Lochov GMBH, Německo

Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.

Pekařská poloraná odrůda, rostliny středně vysoké se střední odolností proti poléhání. Středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, braničnatkou plevovou v klasu a rzí pšeničnou. Méně odolná k napadení padlím na listu, listovými skvrnitostmi a rzí pšeničnou. Zrno je velké s velmi vysokou objemovou hmotností a vysokým obsahem dusíkatých látek. Číslo poklesu vysoké, vaznost mouky vysoká. HTZ cca 42 g. Odrůda je použitelná i pro pozdní výsevy na podzim. Právně chráněná odrůda.

JEČMEN JARNÍ

sladovnické odrůdy

AMIDALA

Udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Středně raná sladovnická odrůda se střední odnoživostí. Středně vysoké rostliny, dobrá odolnost proti poléhání. Odrůda má velmi dobrý zdravotní stav listového aparátu, je odolná vůči padlí travnímu na listu (gen Mlo). Amidala dosahuje vysokého až velmi vysokého a velmi stabilního výnosu zrna nejen v intenzitě, ale také na nižší úrovni pěstování a v horších půdně-klimatických podmínkách. Velké zrno, HTZ cca 50 g, vysoký podíl předního zrna, USJ 8,2 bodu, velmi dobré hodnoty sladovnické jakosti, zejména však vysoký extrakt a ideální hodnota dusíkatých látek. Právně chráněná odrůda.

BOJOS

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda se střední odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až vysoké se střední odolností proti poléhání a lámání stébla. Odrůda odolná proti napadení padlím travním, středně odolná vůči hnědým skvrnitostem a ke rzi ječné, citlivější k rhynchosporiové skvrnitosti. Plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ječmene, doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle výrobních oblastí a termínu setí. Ošetření morforegulátorem růstu na zpevnění stébla lze použít v první polovině sloupkování (fáze 32–39). Zrno středně velké, podíl předního zrna vysoký, USJ 4,7 bodů, HTZ cca 47 g. Odrůda preferovaná sladovnami a pivovary, doporučená pro výrobu českého piva. Právně chráněná odrůda.

FRANCIN

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Stupice
Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Francin je nová poloraná odrůda sladovnického ječmene. Délka stébla je střední (71 cm) s mimořádnou odolností proti poléhání. Poskytuje středně vysoký až vysoký výnos, který zajišťuje také vyšší intenzita odnožování. Vysoká odolnost lámavosti stébla a rzím. Dobrá odolnost padlí a listovým skvrnitostem. Od roku 2015 je v provozních zkouškách Prazdroje a dalších pivovarů. Francin je doporučen pro výrobu českého piva. Právně chráněná odrůda.

LAUDIS 550

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda raností na úrovni odrůdy Malz. Rostliny středně vysoké se střední odolností proti poléhání a lámání stébla. Na rozdíl od odrůdy Malz má absolutní odolnost vůči padlí travnímu (gen Mlo). Střední odolnost proti napadení rzí ječnou, komplexem hnědých skvrnitostí a rhynchosporiovou skvrnitostí. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ječmene. Zrno je středně velké s vysokým podílem předního zrna, USJ 7,2 bodů, HTZ cca 45 g. Odrůda prošla úspěšně zkouškami společnosti Sladovny Soufflet ČR a je i doporučena pro výrobu Českého piva. Právně chráněná odrůda.

LG STAMGAST

Udržovatel: Limagrain Europe, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Poloraná odrůda s dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až vysoké s dobrou odolností proti poléhání. Odrůda je nositelem genu rezistence proti padlí travnímu (mlo) a je středně odolná vůči hnědým skvrnitostem ke rzi ječné a rhynchosporiové skvrnitosti. Plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ječmene, doporučený výsevek 3,9–4,7 MKS/ha dle výrobních oblastí a termínu setí. Zrno středně velké, podíl předního zrna vysoký, USJ 4,7 bodů, HTZ cca 49 g. Odrůdu plánují v roce 2023 nakupovat společnosti: Plzeňský Prazdroj, a.s., SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s., Pivovar Nymburk, spol. s r.o., Sladovna BERNARD, a.s., MSK Kroměříž a přidávají se další; doporučená pro výrobu českého piva. Právně chráněná odrůda.

LG TOSCA

Udržovatel: Limagrain Europe, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Středně raná velmi výnosná odrůda s velmi vysokým výnosem předního zrna, rostliny nízké s vysokou odolností proti poléhání. Odolná proti napadení padlím ječmene na listu (gen Mlo), středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení růžověním klasů ječmene. Zrno je středně velké se středně vysokým podílem předního zrna; vysoká sladovnická kvalita s velmi vysokým extraktem, USJ 8,5 bodů. Odrůda již nakupovaná sladovnami Soufflet ČR a Heineken Slovensko Sladovne. Právně chráněná odrůda.

MANTA

Udržovatel: Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: Saaten Union CZ, s.r.o.

Středně raná sladovnická odrůda (nejranější na českém trhu) se střední odnoživostí. Středně vysoké rostliny, dobrá odolnost proti poléhání s hodnotou 6,9. Odrůda má velmi dobrý zdravotní stav listového aparátu, je odolná vůči padlí travnímu na listu. Manta je plastická odrůda vhodná do všech sladovnicky významných půdně klimatických podmínek. I v suchých ročnících má schopnost relativně dobře udržet nižší hladinu NL v zrnu. Velké zrno, vysoký podíl předního zrna, USJ 6,4 bodu. Odrůda je doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu „Českého piva“. Právně chráněná odrůda.

QUENCH

Udržovatel: Syngenta Seeds LTD
Zástupce v ČR: Raiffeisen Agro Morava, spol. s r.o.

Polopozdní až pozdní odrůda nízkého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání. Dobrá odolnost proti padlí travnímu a rhynchosporiové skvrnitosti, středně až méně odolná k hnědé skvrnitosti a rzi ječné. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku, ochranu zaměřit především proti hnědé skvrnitosti a rzi ječné. Ošetření morforegulátorem proti poléhání jen při vysoké intenzitě pěstování. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ječmene, kromě velmi suchých oblastí s nízkou půdní úrodností. Doporučený výsevek 3,5 – 3,7 MKS/ha dle výrobních oblastí a termínu setí. Výnosná odrůda s vysokým podílem předního zrna, HTZ střední. Odrůda vykupovaná sladovnami v Rakousku a Německu. Právně chráněná odrůda.

SPITFIRE

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Stupice
Zástupce v ČR: Selgen a.s.

SPITFIRE je nově vyšlechtěnou odrůdou sladovnického ječmene. Má nejvyšší podíl předního zrna v sortimentu, výběrovou jakost USJ 7,3 vhodnou na výrobu tradičních piv se špičkovými hodnotami extraktu (84 %) a dosažitelného stupně prokvašení (83,2). Odrůda méně odnoživá s velkým zrnem. Délka stébla je střední (71 cm) s dobrou odolností proti poléhání (6,2). Doporučujeme intenzivní vedení porostu s použitím morforegulátoru v horní doporučené dávce. Poskytuje vysoký až velmi vysoký výnos ve všech výrobních oblastech. Dobrá odolnost k padlí. SPITFIRE nemá významná pěstitelská rizika a je doporučen pro výrobu tradičních piv. Právně chráněná odrůda.

nesladovnické odrůdy

BENTE

Udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Bente je jedna z nejranějších odrůd se špičkovým výnosem zrna a to i v horších půdně-klimatických podmínkách. Rostliny jsou středně vysoké s dobrou odolností proti poléhání. Odrůda je odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná proti napadení hnědou skvrnitostí, odolná proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí a středně odolná proti napadení rzí ječnou. Doporučený výsevek 3,2–4 MKS/ha dle oblasti a termínu setí. Ve všech výrobních oblastech i ve všech variantách pěstování dle ÚKZÚZ dosahuje velmi vysokého výnosu. Zrno velké, podíl předního zrna velmi vysoký, HTZ cca 53 g. Právně chráněná odrůda.

BRANDONNáš tip

Udržovatel:Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Brandon je poloraná odrůda registrovaná v Polsku v roce 2019. Rostliny jsou středně vysoké (70 cm) s dobrou odolností proti poléhání. Odrůda vyniká svým dobrým zdravotním stavem; je odolná proti napadení padlím ječmene (gen Mlo), má dobrou odolnost proti napadení hnědou skvrnitostí, velmi vysokou odolnost proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí a vysokou odolnost proti napadení rzí ječnou. Doporučený výsevek okolo 3,5 MKS/ha dle oblasti a termínu setí. Zrno je velké s podílem předního zrna 87 %. HTZ cca 48 g.

LG BELCANTO

Udržovatel: Limagrain Europe, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Středně raná nesladovnická, velmi plastická odrůda s velmi vysokým výnosem. Je vhodná do všech výrobních oblastí. Toleruje pěstování po obilnině i kukuřici. Rostliny velmi dobře odnožují. Jsou středně vysoké se střední až dobrou odolností proti polehání. Odolná proti napadení padlím ječmene na listu (gen Mlo), středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení růžověním klasů ječmene. Zrno je středně velké, HTZ vysoká – 47 g. Právně chráněná odrůda.

RGT GAGARINnovinka

Udržovatel: R2n (Société RAGT 2n)
Zástupce v ČR: RAGT Czech s.r.o.

Raná odrůda s velmi vysokým výnosem zrna. Rostliny jsou nízké s dobrou odolností proti poléhání. Odrůda je odolná proti napadení padlím ječmene na listu, dobrá odolnost vůči ostatním chorobám. Doporučený výsevek 3,2–4,5 MKS/ha dle oblasti a termínu setí. Ve všech výrobních oblastech i ve všech variantách pěstování dle ÚKZÚZ dosahuje špičkových výnosů. Spolehlivá odrůda bez významných pěstitelských rizik. Zrno středně velké, HTZ cca 46 g. Právně chráněná odrůda.

SOLIST

Udržovatel: Saatzucht Streng GmbH & Co.KG
Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Solist je středně raná krmná odrůda s vysokým výnosem v obou variantách pěstování ve všech zkoušených výrobních oblastech. Rostliny jsou středně vysoké a středně odolné proti poléhání. Odrůda je odolná proti napadení padlím travním na listu a fuzárii v klase. Středně odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí a rhynchosporiovou skvrnitostí. Zrno je středně velké s vysokým podílem předního zrna (95 %). Právně chráněná odrůda.

OVES SETÝ

pluchatý

ARMANI

Udržovatel: Saatzucht Bauer GmbH & Co. KG

Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.

Armani je žlutosemenná, pluchatá, středně raná odrůda. Rostliny středně vysoké, s velmi dobrou odolností proti poléhání a středně odolné až odolné proti lámání stébla pod latou. Odrůda je velmi odolná k napadení padlím na listu, má dobrou odolnost napadení komplexem listových skvrnitostí a rzi ovesné. Vynikající výnos, zrno je středně velké. Armani vyniká nízkou pluchatostí a je vhodný pro potravinářské využití. Osvědčil se i v ekologickém zemědělství. HTZ cca 39 g. Právně chráněná odrůda.

KERTAG

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Krukanice

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Polopozdní pluchatá odrůda. Rostliny středně vysoké, méně odolné proti poléhání. Zrno středně velké, barva pluchy žlutá, podíl pluch středně vysoký až nízký, výtěžnost ovesné rýže vysoká. Výborná krmná kvalita, vyniká ale i objemovou hmotností. HTZ cca 36 g. Právně chráněná odrůda.

KOROK

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Krukanice
Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Středně raná a středně vysoká žlutozrnná odrůda a vysokým obsahem N-látek. Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, vysoká odolnost napadení rzí ovesnou a napadení padlím travním na listu. Výnos zrna je vysoký s vysokým podílem předního zrna. Velmi dobrá výtěžnost ovesné rýže. Doporučený výsevek je 4–5 MKS/ha podle pěstitelských podmínek. HTZ cca 39 g. Právně chráněná odrůda.

LION

Udržovatel: NORDSAAT SAATZUCHT GmbH
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Polopozdní odrůda, rostliny středně vysoké, odrůda odolná proti poléhání. Zrno středně velké, barva pluchy žlutá. Odrůda středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení rzí ovesnou, středně odolná proti napadení padlím ovsa. Výnos zrna je vysoký s mimořádným výnosem ovesné rýže a nízkým podílem pluch. Doporučený výsevek je 3,2–4,2 MKS/ha podle pěstitelských podmínek. Objemová hmotnost středně vysoká, HTZ vysoká. Právně chráněná odrůda.

bezpluchý

MARCO POLO

Udržovatel: Selgen a.s.

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Marco Polo je středně raná, bezpluchá odrůda ovsa s vysokým výnosem. Rostliny středně vysoké s dobrou odolností k polehání. Odrůda odolná proti napadení padlím ovsa na listu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, odolná proti napadení rzivostí ovsa. Zrno velké se středně vysokou objemovou hmotností a velmi nízkým podílem pevných pluch, podíl předního zrna je vysoký. Právně chráněná odrůda.

TRITIKALE JARNÍ

SANTOSnáš tip

Udržovatel: DANKO Hodowla Roślin, Sp. z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Santos je nejnovější, působivá, výnosná odrůda šlechtitelské společnosti Danko. Tato poloraná odrůda vyniká velkým vyrovnaným zrnem s nízkými propady a středním obsahem dusíkatých látek. Rostliny polorané odrůdy Santos jsou středně vysoké s dobrou odolností proti poléhání a velmi dobrou odolností proti chorobám. Výsevek 4–4,5 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek (170–200 kg/ha). Právně chráněná odrůda.

POHANKA

ZITA

Udržovatel a zástupce v ČR: Oseva Pro s.r.o.

Ranná až poloraná odrůda, rostliny středně vysoké až vysoké, výška lodyhy 95–150 cm, květy bílé, vegetační doba 110–120 dní, plot trojboká nažka. Teplomilná rostlina, citlivá na nízké teploty. Doba setí od 15.5. do 15.6. nejlépe po květnových mrazech, hloubka setí cca 3 cm, vzchází za 7–10 dní po zasetí, výsevek 60–80 kg/ha. Odrůda neklade zvláštní nároky na stanoviště, nesnáší těžké zamokřené půdy, při vysoké zásobě dusíku v půdě je nebezpečí polehnutí. Nevyžaduje žádné pesticidní ošetření. Výborná předplodina vhodná jako přerušovač v osevním postupu. Sklizeň na zrno probíhá když převážná část nažek je zralá a má tmavou barvu. HTZ cca 30–35 g., výnos nažek cca 1–2 t/ha.

eu pruh2017