Jetelový hybrid
pícniny

PÍCNINY

JETELOVÝ HYBRID

PRAMEDI

Udržovatel: Ing. Hana Jakešová, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko, Masarykova univerzita, Brno

Zástupce v ČR: Ing. Hana Jakešová, CSc.

Mezidruhový kříženec jetele lučního a jetele prostředního. Vyniká odolností k suchu i zdravotním stavem, ranost střední až pozdní. Diploidní i tetraploidní odrůdy překonává výnosem i vytrvalostí. Je vhodná ke zkrmování i konzervaci i do lučních směsí. Právně chráněná odrůda.

eu pruh2017