Pšenice jarní
head-obiloviny

OBILOVINY JARNÍ

PŠENICE JARNÍ

odrůdy s kvalitní pekařskou jakostí E

ASTRID

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Stupice

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Pekařská polopozdní odrůda. Středně vysoké rostliny (96 cm) se střední odolností proti poléhání. Středně odolná proti napadení padlím v klasu i na listu. Středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou a rzí pšeničnou. Obsah dusíkatých látek v sušině je vysoký až velmi vysoký. Vysoká objemová hmotnost, hodnota Zelenyho testu, vaznost mouky i hodnota čísla poklesu. I s výbornou jakostí dosahuje výnosů pšenic kvality “A“. Zrno je středně velké s HTZ okolo 40 g. Právně chráněná odrůda.

SIBELIUSnovinka

Udržovatel: Strube Research GmbH a CO. KG
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Nově registrovaná polopozdní velmi plastická odrůda. Rostliny jsou středního vzrůstu (83 cm) se střední odolností proti poléhání. Odrůdu lze pěstovat jak v extenzivních podmínkách, tak i velmi dobře reaguje na zvýšené hnojení a tomu odpovídající ochranu. Vyvážený dobrý zdravotní stav listu, kořene i klasu. Předností je velmi dobrá potravinářská kvalita; velké kvalitní zrno, velmi vysoký obsah dusíkatých látek a jedna z nejvyšších hodnot objemové hmotnosti. HTZ okolo 43 g. Právně chráněná odrůda.

odrůdy s kvalitní pekařskou jakostí A

KWS CHAMSIN

Udržovatel: KWS Lochov GMBH, Německo

Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.

Pekařská poloraná odrůda, rostliny středně vysoké se střední odolností proti poléhání. Středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, braničnatkou plevovou v klasu a rzí pšeničnou. Méně odolná k napadení padlím na listu, listovými skvrnitostmi a rzí pšeničnou. Zrno je velké s velmi vysokou objemovou hmotností a vysokým obsahem dusíkatých látek. Číslo poklesu vysoké, vaznost mouky vysoká. HTZ cca 42 g. Odrůda je použitelná i pro pozdní výsevy na podzim. Právně chráněná odrůda.

odrůdy s chlebovou pekařskou jakostí B

REGISTANA

Udržovatel: Selgen, a.s.

Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Registana je přesívková poloraná odrůda s chlebovou pekařskou jakostí (B). Rostliny středně odnoživé, středně vysoké až vysoké se střední odolností proti poléhání. Odrůda vyniká velmi dobrým zdravotním stavem s dobrou odolností ke rzi plevové i travní a padlí. Doporučená pro velmi časné jarní, případně pro velmi pozdní podzimní setí. Výsevek 4–4,5 MKS/ha. Snáší setí po obilovině i kukuřici. Ošetření proti chorobám standardní – jeden fungicidní vstup, při vyšším infekčním tlaku dva fungicidní vstupy. Vzhledem ke střední odolnosti proti poléhání jsou doporučeny střední až vyšší dávky morforegulátoru. Zrno je velké, HTZ 47–49 g. Právně chráněná odrůda.

eu pruh2017