Oves jarní
head-obiloviny

OBILOVINY JARNÍ

OVES SETÝ

pluchatý

KERTAG

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Krukanice

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Polopozdní pluchatá odrůda. Rostliny středně vysoké, méně odolné proti poléhání. Zrno středně velké, barva pluchy žlutá, podíl pluch středně vysoký až nízký, výtěžnost ovesné rýže vysoká. Výborná krmná kvalita, vyniká ale i objemovou hmotností. HTZ cca 36 g. Právně chráněná odrůda.

KOROK

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Krukanice
Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Středně raná a středně vysoká žlutozrnná odrůda a vysokým obsahem N-látek. Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, vysoká odolnost napadení rzí ovesnou a napadení padlím travním na listu. Výnos zrna je vysoký s vysokým podílem předního zrna. Velmi dobrá výtěžnost ovesné rýže. Doporučený výsevek je 4–5 MKS/ha podle pěstitelských podmínek. HTZ cca 39 g. Právně chráněná odrůda.

LIONnovinka

Udržovatel: NORDSAAT SAATZUCHT GmbH
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Polopozdní odrůda, rostliny středně vysoké, odrůda odolná proti poléhání. Zrno středně velké, barva pluchy žlutá. Odrůda středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení rzí ovesnou, středně odolná proti napadení padlím ovsa. Výnos zrna je vysoký s mimořádným výnosem ovesné rýže a nízkým podílem pluch. Doporučený výsevek je 3,2–4,2 MKS/ha podle pěstitelských podmínek. Objemová hmotnost středně vysoká, HTZ vysoká. Právně chráněná odrůda.

POSEIDON

Udržovatel: NORDSAAT SAATZUCHT GmbH, Německo

Zástupce v ČR: Saaten Union CZ s.r.o.

Poseidon je pluchatá, polopozdní odrůda. Rostliny nízké, odrůda středně odolná proti poléhání. Zrno velké, barva pluchy žlutá, podíl předního zrna velmi vysoký. Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná až odolná proti napadení rzí ovesnou, středně odolná až odolná proti napadení padlím travním na listu. Výnos zrna velmi vysoký s velmi vysokým výnosem obilek a nízkým podílem pluch. Objemová hmotnost středně vysoká. Obsah dusíkatých látek středně vysoký. Výtěžnost ovesné rýže vysoká. HTS cca 39 g. Právně chráněná odrůda.

TIM

Udržovatel: Saatzucht Bauer GmbH & Co. KG

Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.

Tim je pluchatá, středně raná odrůda. Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení rzí ovesnou, středně odolná proti napadení padlím travním na listu. Výnos zrna velmi vysoký s vysokou výtěžností ovesné rýže. Zrno středně velké, podíl předního zrna je vysoký, podíl pluch nízký, objemová hmotnost vysoká. HTZ cca 39 g. Právně chráněná odrůda.

bezpluchý

OLIVER

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Stupice

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

OLIVER je raná, bezpluchá odrůda ovsa s vysokým výnosem ve všech ročnících zkoušení v ÚKZÚZ. Kratší rostliny s dobrou odolností k polehání. Oliver má střední odolnost ke komplexu listových skvrnitostí a rzi ovesné. Oliver má vysoký podíl předního zrna se střední objemovou hmotností a nejnižším podílem pevných pluch. Právně chráněná odrůda.

OTAKAR

Udržovatel: Selgen a.s.

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Středně raná bezpluchá odrůda pro potravinářské účely. Rostliny středně vysoké se střední odolností proti poléhání. Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, odolná proti napadení rzí ovesnou a padlím travním na listu. Výnos zrna středně vysoký až vysoký s nízkým podílem pevných pluch. Doporučený výsevek je 4–5 MKS/ha dle termínu setí a podmínek. Výnos zrna je středně vysoký až vysoký ve všech oblastech pěstování. HTZ cca 27 g. Právně chráněná odrůda.

eu pruh2017