Oves jarní
head-obiloviny

OBILOVINY JARNÍ

OVES SETÝ

pluchatý

ARMANI

Udržovatel: Saatzucht Bauer GmbH & Co. KG

Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.

Armani je žlutosemenná, pluchatá, středně raná odrůda. Rostliny středně vysoké, s velmi dobrou odolností proti poléhání a středně odolné až odolné proti lámání stébla pod latou. Odrůda je velmi odolná k napadení padlím na listu, má dobrou odolnost napadení komplexem listových skvrnitostí a rzi ovesné. Vynikající výnos, zrno je středně velké. Armani vyniká nízkou pluchatostí a je vhodný pro potravinářské využití. Osvědčil se i v ekologickém zemědělství. HTZ cca 39 g. Právně chráněná odrůda.

KERTAG

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Krukanice

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Polopozdní pluchatá odrůda. Rostliny středně vysoké, méně odolné proti poléhání. Zrno středně velké, barva pluchy žlutá, podíl pluch středně vysoký až nízký, výtěžnost ovesné rýže vysoká. Výborná krmná kvalita, vyniká ale i objemovou hmotností. HTZ cca 36 g. Právně chráněná odrůda.

KOROK

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Krukanice
Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Středně raná a středně vysoká žlutozrnná odrůda a vysokým obsahem N-látek. Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, vysoká odolnost napadení rzí ovesnou a napadení padlím travním na listu. Výnos zrna je vysoký s vysokým podílem předního zrna. Velmi dobrá výtěžnost ovesné rýže. Doporučený výsevek je 4–5 MKS/ha podle pěstitelských podmínek. HTZ cca 39 g. Právně chráněná odrůda.

LION

Udržovatel: NORDSAAT SAATZUCHT GmbH
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Polopozdní odrůda, rostliny středně vysoké, odrůda odolná proti poléhání. Zrno středně velké, barva pluchy žlutá. Odrůda středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení rzí ovesnou, středně odolná proti napadení padlím ovsa. Výnos zrna je vysoký s mimořádným výnosem ovesné rýže a nízkým podílem pluch. Doporučený výsevek je 3,2–4,2 MKS/ha podle pěstitelských podmínek. Objemová hmotnost středně vysoká, HTZ vysoká. Právně chráněná odrůda.

bezpluchý

MARCO POLO

Udržovatel: Selgen a.s.

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Marco Polo je středně raná, bezpluchá odrůda ovsa s vysokým výnosem. Rostliny středně vysoké s dobrou odolností k polehání. Odrůda odolná proti napadení padlím ovsa na listu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, odolná proti napadení rzivostí ovsa. Zrno velké se středně vysokou objemovou hmotností a velmi nízkým podílem pevných pluch, podíl předního zrna je vysoký. Právně chráněná odrůda.

eu pruh2017