Brambory
bramabory

OKOPANINY

BRAMBORY

Sadba brambor velmi raných odrůd

IMPALA

Udržovatel: AGRICO B.A.
Zástupce v ČR: AGRICO Bohemia s.r.o.

Velmi raná odrůda pro letní a podzimní přímý konzum, mytí a balení. Hlízy jsou oválného až dlouze oválného tvaru s mělkými očky, s hladkou žlutou slupkou a žlutou dužninou, velikostně a tvarově vyrovnané. V nejranějších termínech sklizně dává velmi vysoký výnos, v plné zralosti vysoký. Varný typ B, kypré až středně pevné konzistence, slabě až středně moučnaté. Vhodné pro loupání. Proti napadení rakovinou bramboru D1 a napadení háďátkem bramborovým Ro1 je rezistentní. Méně odolná je proti napadení virovými chorobami a plísněmi nati. Dobrá skladovatelnost. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

SUNITA

Udržovatel: Selekta Pacov, a.s., CZ

>Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. Havlíčkův Brod

Sunita je velmi raná konzumní odrůda pro letní sklizeň v ranobramborářské i bramborářské oblasti. Vyznačuje se vysokým podílem velkých hlíz. Výnos hlíz je velmi vysoký. Hlízy vykazují vyšší sušinu, jsou vhodné pro přímý letní konzum i pro konzum po skladování, a také pro zpracování na hranolky. Jsou vhodné pro skladování, neboť vykazují výraznou dormanci ke klíčení. Po uvaření jsou hlízy pevné, nerozpadavé, mají žlutou dužninu bez barevných změn, varný typ AB. Jsou vhodné pro tradiční konzum i pro malospotřebitelské balení mytých hlíz v letním období i po skladování. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

ANUSCHKA

Udržovatel: Europlant šlechtitelská spol. s r. o.

>Zástupce v ČR: Europlant šlechtitelská spol. s r. o.

Velmi raná salátová konzumní odrůda s pevnou konzistencí. Velmi dobrá chuť, lákavá slupka a mělká očka jsou dobrými vlastnostmi této salátové odrůdy s žlutou barvou dužniny. Nejvhodnější doplněk pro balení v raném období. Anuschka upřednostňuje střední až lepší půdy se stejnoměrným zásobováním vláhou a živinami. Přednost je dána půdám v dobrém stavu. Velmi rané sklizni hodně napomáhá pěstování pod fólií. Odrůda je odolná háďátku bramborovému Ro1, Ro4. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

COLETTE

Udržovatel: Europlant šlechtitelská spol. s r. o.

>Zástupce v ČR: Europlant šlechtitelská spol. s r. o.

Velmi raná konzumní odrůda, která je oceňována menšími pěstiteli kvůli kvalitě konzumu, dobrému dlouhodobému skladování a salátovému charakteru hlíz. Pro ranou sklizeň vyžaduje včasné předkličování. Dlouze oválné hlízy jsou po uvaření ještě žlutší. Slupka je mělká a hladká. Odrůda je odolná háďátku bramborovému Ro1. Má vysokou odolnost strupovitosti, vyšší odolnost plísni v nati a na hlízách. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

Sadba brambor raných odrůd

PRINCESS

Udržovatel: SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o Havlíčkův Brod

Raná vysoce kvalitní konzumní salátová odrůda s velmi vysokým výnosem tržních hlíz, nesnáší přísušky. Tvar hlíz je oválný, pravidelný se žlutou, hladkou, lesklou barvou slupky, očka mělká, dužnina je sytě žlutá. Varný typ A, vařené hlízy jsou pevné, excelentní jemné chuti, netmavnoucí. Hlízy jsou odolné strupovitosti, stejnoměrně velké, střední až větší, odolné hnilobám (plísni i bakteriózám). Je výrazně odolná virovým chorobám, kořenomorce, plísni v nati i na hlízách. Rezistentní háďátku bramborovému Ro1. Je vhodná i pro eko-pěstitele, mytí, balení i loupání. Odrůda je vhodná pro dlouhodobé skladování. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

MARABEL

Udržovatel: Europlant šlechtitelská spol. s r. o.
Zástupce v ČR: Europlant šlechtitelská spol. s r. o.

Raná stolní odrůda s velmi dobrou chutí. Hlízy jsou oválné, slupka hladká a světlá, očka mělká, dužnina žlutá. S ohledem k vysokému počtu nasazených hlíz dává vysoké výnosy. Velmi vhodná na praní a loupání. Varný typ B. Marabel je velmi výnosná a dobře prodejná. Odrůda je rezistentní proti napadení háďátku bramborovému, odolná proti šednutí dužiny. Vysoká odolnost vůči strupovitosti, rzivosti, černání i mechanického poškození. Marabel dává přednost lepším půdám, s dostatkem živin a pravidelnou závlahou. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

ADÉLA

Udržovatel: Selekta Pacov, a.s., Pacov
Zástupce v ČR: Selekta Pacov, a.s., Pacov

Raná odrůda pro přímý konzum. Hlízy jsou středně velké, vzhledné, krátce oválné, s mělkými očky, s tmavě žlutou dužninou. Odrůda je zařazena do varného typu B. Vařené hlízy jsou středně pevné konzistence, středně vlhké, slabě až středně moučnaté, hlízy po uvaření netmavnou. Její předností je vysoký výnos tržních hlíz, dobrá konzumní kvalita, dlouhodobé skladování. Odolnost napadení virovými chorobami, odolnost proti mechanickému poškození. K napadení rakovinou bramboru D1 je náchylná, proti napadení háďátkem bramborovým Ro1 je rezistentní. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

Sadba brambor poloraných odrůd

DITTA

Udržovatel: N.Ö.Saatbaugenossenschaft reg. Gen.m.b.H., Windigsteig, A
Zástupce v ČR: AGRICO Bohemia s.r.o., Tábor

Poloraná odrůda vhodná pro přímý konzum. Hlízy jsou středně velké, vzhledné, dlouze oválné, s mělkými očky, se žlutou dužninou. Odrůda je zařazena do varného typu AB. Vařené hlízy jsou pevné konzistence, středně vlhké, velmi slabě až slabě moučnaté, jemné struktury. Počáteční růst natě a nárůst hlíz je středně rychlý. Počet hlíz pod trsem středně vysoký. Proti napadení rakovině bramboru D1 a háďátkem bramborovým Ro1 je rezistentní. Je náchylná k napadení plísní bramboru na nati. Její předností je velmi dobrá kvalita konzumu, odolnost hlíz proti mechanickému poškození, na skládce neklíčí. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

QUEEN ANNE

Udržovatel: SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r. o. Havlíčkův Brod

Poloraná až raná konzumní odrůda, vhodná i pro loupání, úpravu hlíz mytím, pro malospotřebitelské balení. Hlízy jsou oválné, pravidelné s hladkou, lesklou, žlutou slupkou bez lenticel. Dužnina je světle žlutá, stejnoměrně vybarvená. Varný typ BA, polomoučnatá. Výnos hlíz je vysoký, výnos tržních hlíz velmi vysoký, vysoké procento stejnoměrně velkých hlíz (40-60 mm). Odolnost virovým chorobám, rezistentní viru Y-NIN. Je odolná háďátku bramborovému Ro1 a Ro4, rakovině bramboru D1. Má vysokou odolnost hlíz strupovitosti a rzivosti dužniny. Odrůda vykazuje hlubokou dormanci hlíz ke klíčení ve skladu, je vhodná pro dlouhodobé skladování, má vysokou odolnost stříbřitosti slupky. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

RED ANNA

Udržovatel: Vesa Velhartice, a.s., KolinecZástupce v ČR: Vesa Velhartice, a.s.

Poloraná konzumní odrůda určená pro podzimní a zimní konzum, vhodná na loupání. Poskytuje vysoký výnos vzhledných velikostně vyrovnaných krátce oválných hlíz s výbornou stolní hodnotou, barva slupky je červená s sytě žlutou dužninou. Varný typ BA, netmavne po oloupání ani po uvaření. Vyžaduje půdy humózní, s rovnoměrným zásobením živinami včetně hořčíku, dobře reaguje na listová hnojiva. Odrůda je odolná virovým chorobám, háďátku bramborovému Ro1 a rakovině bramboru D1 je rezistentní. Je odolná proti plísni bramborové v nati i na hlízách. Velmi dobře se skladuje až do jarních měsíců. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

ANTONIA

Udržovatel: Europlant šlechtitelská spol. s r. o.Zástupce v ČR: Europlant šlechtitelská spol. s r. o.

Poloraná odrůda, která v sobě sdružuje vysokou výnosnost, chuťovou kvalitu i schopnost bezproblémového skladování, včetně výborného vzhledu a hladké slupky. . Hlízy jsou oválné až dlouze oválné se žlutě sytou dužninou. Má také velmi dobré schopnosti odolávat mechanickému poškození, virovým chorobám, černání a strupovitosti. Antonia upřednostňuje lepší půdy v dobrém stavu a s dobrým vláhovým režimem a přívodem živin. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

SORAYA

Udržovatel: Norika CZ, s.r.o.Zástupce v ČR: Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě

Poloraná, přílohová, nerozvářivá odrůda, dosahuje velmi vysoké úrody i s menším přísunem živin a závlah než ostatní odrůdy. Odrůda je odolná háďátku bramborovému, odolná proti virózám. Hlízy jsou oválné s tmavě žlutou dužninou. Po uvaření netmavne. Tuto odrůdu lze využít jako přílohové brambory, vhodná je i na pyré. Brambory Soraya mají výbornou máslovou chuť a jsou vhodné na dlouhodobé skladování. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

VARNÝ TYP:

  1. konzistence pevná, nerozvářivá, lojovitá, vhodná do salátů, jako příloha
  2. konzistence polopevná, polomoučnatá, nerozvářivá nebo slabě rozvářivá vhodná pro přípravu jídel všeho druhu, jako příloha
  3. konzistence měkká, moučnatá, středně rozvářivá vhodná především pro přípravu těst a kaší

eu pruh2017