Hořčice bílá
olejniny

OLEJNINY

HOŘČICE BÍLÁ

ANDROMEDA

Udržovatel: SELGEN a.s., Praha
Zástupce v ČR: Zástupce v ČR: SELGEN a.s., Praha

Středně raná žluto semenná odrůda určená pro pěstování na semeno. Rostliny středně vysoké až vysoké. Vysoký výnos semene ve všech produkčních oblastech. Obsah oleje v semeni středně vysoký. Má nepoléhavé, střední až vyšší lodyhy, bohatě větvící. Vysoký výnos zelené i suché hmoty. Nežádoucí výskyt šedých a jinak zbarvených semen je nízký. Velmi vhodná jako strništní a meliorační meziplodina, zvláště před cukrovou řepu. Vykazuje značnou nematocidnost, ověřeno ve francouzském ústavu GEVES. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE EU.

SEVERKA

Udržovatel: SELGEN a.s., Praha
Zástupce v ČR: SELGEN a.s., Praha

Středně raná odrůda vyznačující se dobrým zdravotním stavem, odolností proti poléhání. Lze ji využít pro produkci
semene i na zelené hnojení. Vhodná do všech produkčních oblastí, dobře snáší sušší podmínky. Právně chráněná
odrůda. REGISTRACE EU.

eu pruh2017