Luskoviny
luskoviny

LUSKOVINY

HRÁCH SETÝ

odrůdy žlutosemenné

ASTRONAUTE

Udržovatel: Societe Ragt 2n, Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Poloraná odrůda registrovaná díky vysokému výnosu již po dvou letech. Odrůda má vysoký obsah dusíkatých látek. Zrno je vejčité s nízkou aktivitou inhibitoru. Odrůda nemá vyhraněné půdně klimatické podmínky. Je tolerantní nejen k lehkým půdám, ale i k těžkým a studeným. Rostliny jsou středně vysoké se střední odolností proti poléhání. Doporučený výsevek je 0,8–1,2 MKS/ha. HTZ 258 g. Právně chráněná odrůda.

AUDIT

Udržovatel: Nickerson International Research SNC

Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Středně raná odrůda typu semi – leafless s rychlým počátečním růstem, rostliny středně vysoké až vysoké se střední odolností proti poléhání před sklizní. Středně odolná proti napadení plísní hrachu, hnědou skvrnitostí, napadením komplexem kořenových chorob, nižší odolnost proti napadení padlím hrachu, odolná proti napadení komplexem virových onemocnění. Barva semene žlutá, vejčitého tvaru, výnos semene velmi vysoký. Doporučený výsevek 0,9–1 MKS/ ha. Obsah dusíkatých látek středně vysoký až vysoký, aktivita trypsin – inhibitoru nízká. HTZ středně vysoká, cca 260 g, barevná vyrovnanost semene vysoká. Právně chráněná odrůda.

AVATAR

Udržovatel: Selgen a.s.

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Poloraná odrůda typu semi-leafless, která patří k nejvyšším odrůdám hrachu – je velmi vhodná pro pěstování k pícním účelům. Rostliny jsou vysoké (91 cm) s rychlým počátečním růstem. Avatar má vyrovnaný zdravotní stav se střední odolností proti napadení plísní hrachu, komplexem kořenových chorob, plísní hrachu i komplexem virových onemocnění. Doporučený výsevek 0,9–1 MKS/ha. Semeno je žluté s válcovitým tvarem, vysokou barevnou vyrovnaností a vysokým výnosem. Výnos dusíkatých látek je vysoký. Patří k odrůdám s nejnižším obsahem antinutričních látek. HTS okolo 265 g. Právně chráněná odrůda.

BOXER

Udržovatel: Limagrain Nederland B.V., Holandsko

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Středně raná žlutozrnná odrůda. Rostliny středně vysoké, barva květu bílá, semeno válcovitého tvaru s vysokou barevnou vyrovnaností. Vysoká odolnost vůči antraknóze. Výnos semene je středně vysoký až vysoký s vysokým výnosem dusíkatých látek. Vysoká odolnost poléhání za vegetace i před sklizní. Rychlý počáteční růst a nízká aktivita trypsin-inhibitoru. Právně chráněná odrůda.

ESO

Udržovatel: Selgen a.s.

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Poloraná odrůda typu semi-leafless s rychlým počátečním růstem. Střední až vyšší rostliny s rychlým počátečním růstem. Eso má velmi vyrovnaný zdravotní stav. Střední odolnost proti napadení plísní hrachu, plísní šedou, hnědou a tmavohnědou skvrnitostí, komplexem virových onemocnění i kořenových chorob. Semeno je žluté s vejčitým tvarem, vysokou barevnou vyrovnaností a vysokým výnosem. HTZ je středně vysoká okolo 256 g. Aktivita trypsin-inhibitoru je nízká až středně vysoká. Odrůda má středně vysoký obsah dusíkatých látek. Doporučený výsevek 0,9–1 MKS/ha. Právně chráněná odrůda.

GAMBIT

Udržovatel: Selgen a.s.

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Středně raná odrůda typu semi – leafless, rostliny velmi vysoké (104 cm) – hrách je proto velmi vhodný pro senáže. Odrůda má vyrovnaný zdravotní stav – středně odolná napadení plísní hrachu, hnilobou stonků, hnědou skvrnitostí, komplexem kořenových chorob a komplexem virových onemocnění. Stabilně vysoký výnos semene. Aktivita trypsin-inhibitoru je velmi nízká. Barevná vyrovnanost je vysoká. Semeno vejčitého tvaru se středně vysokou HTS – 283 g. Právně chráněná odrůda.

LG ASPEN

Udržovatel: Limagrain Belgium N.V.

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Středně raná vysoce výnosná odrůda typu semi – leafless s rychlým počátečním růstem. Rostliny vysoké s velmi dobrou odolností poléhání za vegetace i před sklizní. Odrůda odolná vůči padlí hrachu. Vysoká odolnost vůči antraknóze. Velmi dobrá až vysoká odolnost vůči dalším chorobám hrachu. Semeno je kulaté, s vysokou barevnou vyrovnaností (98 %), vysokým obsahem dusíkatých látek a nízkou aktivitou trypsin-inhibitoru. Doporučený výsevek 0,9–1 MKS/ha. HTS 253 g. Právně chráněná odrůda.

ORCHESTRA

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Středně raná odrůda typu semi-leafless, počáteční růst rychlý, rostliny vyšší (90–95 cm) s vysokou odolností proti poléhání před sklizní. Dobrá odolnost proti napadení plísní šedou, střední odolnost proti napadení plísní hrachu a komplexem kořenových chorob. Doporučený výsevek – rané setí 0,8 MKS/ha, optimální setí 0,8–0,9 MKS/ha, pozdní setí 0,9–1,1 MKS/ha. Semeno žluté oválného tvaru, výnos semene vysoký, obsah dusíkatých látek vysoký, aktivita trypsin-inhibitoru nízká. HTS středně vysoká cca 250 g. Právně chráněná odrůda.

PROTIN

Udržovatel: Selgen a.s.

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Poloraná odrůda typu semi-leafless se středně rychlým až rychlým počátečním růstem. Rostliny vyšší s vyrovnaným zdravotním stavem; odrůda středně odolná až odolná proti napadení plísní hrachu, středně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob, středně odolná proti napadení komplexem virových onemocnění. Doporučený výsevek 0,9–1 MKS/ha. Semeno je žluté s elipsovitým tvarem, obsah dusíkatých látek vysoký, aktivita trypsin-inhibitoru nízká až středně vysoká. HTS je vysoká. Právně chráněná odrůda.

SAXON

Udržovatel: Selgen a.s.

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Poloraná výnosná odrůda typu semi-leafless s rychlým počátečním růstem. Rostliny středně vysoké s vyrovnaným zdravotním stavem; dobrá odolnost proti napadení plísní hrachu, komplexem virových onemocnění i kořenových chorob. Doporučený výsevek 0,9–1 MKS/ha. Semeno je žluté s válcovitým tvarem, aktivita trypsin-inhibitoru je nízká. Odrůda má středně vysoký obsah dusíkatých látek. HTS je 220-240 g. Nejvýnosnější odrůda v SDO 2021 – 111,6 % výnosu v chladné oblasti. Mimořádné výsledky napříč Evropou. Právně chráněná odrůda.

odrůdy zelenozrnné

IMPULS

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Lužany

Zástupce v ČR: Selgen a.s

Polopozdní odrůda typu semi-leafless. Jeden z nejvyšších výnosů v sortimentu zelenozrnných hrachů. Rostliny jsou středně velké (100 cm) s nadprůměrnou odolností k poléhání. Barva květu bílá, semeno je válcovité s velmi vysokou barevnou vyrovnaností. Vyrovnaný zdravotní stav. Rychlý počáteční růst. Aktivita trypsin-inhibitoru nízká. Vysoký výnos N-látek z hektaru. Právně chráněná odrůda.

PEPS

Udržovatel: Selgen a.s.

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Poloraná odrůda typu semi-leafless. Rostliny jsou středně vysoké s rychlým počátečním růstem a nadprůměrnou odolností k poléhání. Vyrovnaný dobrý zdravotní stav. Barva květu bílá, semeno je válcovité s velmi dobrou barevnou vyrovnaností. Výnosově na úrovni odrůdy Impuls. Aktivita trypsin-inhibitoru nízká. HTS nižší cca 205 g. Právně chráněná odrůda.

LUPINA ÚZKOLISTÁ

JOWISZ

Udržovatel: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

Zástupce v ČR: Prograin Zia, s.r.o.

Raná odrůda s extrémně nízkým obsahem alkaloidů a s vysokým obsahem proteinů. Vhodná pro setí v lepších půdách. Rostliny dobře větvící s vysokou odolností proti poléhání. Vysoká odolnost proti antraknóze. Termín sklizně jako ozimá pšenice. Obsah dusíkatých látek 34-38 %. Výsevek 1 MKS/ha.

VIKEV SETÁ

GRETA

Udržovatel: DANKO Hodowla Roślin, Sp. z o.o., PL

Zástupce v ČR: KLEE AGRO, s.r.o.

Greta je středně raná odrůda s vysokým výnosem semene. Rostliny nízké 102 cm. Květy světle fialové, fáze kvetení trvá 22 dní. Šedozelená semena jsou v téměř nepukavých luscích – nedochází ke ztrátám při přezrátí. Dobrá odolnost proti padlí. Výsevek v čistosevu 100 – 150 kg/ha (2 MKS/ha), společně s ovsem v poměru 100 kg vikve a 50 kg ovsa. HTS 53 g.

SÓJA

Sója se z agronomického hlediska řadí mezi luskoviny, v osevním postupu je považována za zlepšující plodinu a výborného přerušovače obilovin. Lze ji pěstovat na většině půdních druhů. S výjimkou aplikace startovací dávky dusíku sóju zpravidla nehnojíme, je však plodinou, která vyžaduje pole ve staré půdní síle.

Termín setí je v závislosti na počasí, obvykle od poloviny měsíce dubna do začátku měsíce května. Teplota půdy by měla být alespoň 8–10ºC, ve studené půdě sója neklíčí. Optimální šířka řádku je 16–25 cm, výsevek by měl zajistit 550–650 tis. vzešlých rostlin/ha. V závislosti na klíčivosti a HTZ se výsevek pohybuje v rozmezí 120–140 kg/ha.

ABACAnovinka

Udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG
Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Velmi raná odrůda s velmi vysokým výnosem. Rostliny středně vysoké přibližně 91 cm s nadprůměrnou odolností k poléhání. Nasazení prvního lusku ve výšce 15 cm. Rostliny mají rychlý počáteční vývoj a výborný zdravotní stav. Nadprůměrná odolnost sclerotiniím, odolná k bakteriozám (8,1 bodu v ÚKZÚZ), vysoká odolnost k plísni. Barva pupku semene žlutá, obsah dusíkatých látek v sušině středně vysoký, obsah tuku v sušině středně vysoký. HTS 219 g. Nejvýnosnější odrůda v registračních zkouškách velmi raného sortimentu ÚKZÚZ. Průměrný výnos 2020–2021 dosáhl 125 %. Právně chráněná odrůda.

ES COMANDOR

Udržovatel: Euralis Semences

Zástupce v ČR: AGROFINAL spol. s r.o.

Velmi raná odrůda s vynikající potravinářskou kvalitou. Poskytuje vysoké výnosy i v okrajových oblastech pěstování. Výška rostlin střední přibližně 81 cm s nasazením prvního lusku ve výšce 12 cm. Rostliny mají rychlý počáteční vývoj a výborný zdravotní stav. Semeno se světlou barvou pupku, obsah oleje 20 %, obsah bílkovin 41 %. HTS cca 197 g. Právně chráněná odrůda.

PELUŠKA SETÁ

ARVIKA

Udržovatel: Selgen a.s.

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Poloraná peluška s vyváženou pícninářskou a semenářskou produktivitou. Odrůda vysokého vzrůstu se střední odolností proti poléhání. Odolnost proti chorobám dobrá, zejména proti fusariovému vadnutí rostlin. Na půdní a klimatické podmínky je středně náročná, nejvyšší výnos píce dosahuje v řepařské a bramborářské oblasti. Výsevek v čisté kultuře na píci 1 – 1,2 MKS/ha, na semeno 0,8 – 1 MKS/ha, v luskovinoobilních směskách cca 0,5 – 0,5 MKS/ha. HTS cca 150 g.

TURNIA

Udržovatel: Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o., PL

Zástupce v ČR: KLEE AGRO, s.r.o.

Jedna z nejranějších odrůd úponkových pelušek. Barva květů purpurově červená. Semena béžově-olivová s fialovými tečkami. Rostliny vysoké 90 – 100 cm. Vegetační doba 102 dní, fáze květu do 15 dní – vysoká rovnoměrnost dozrávání. Vhodná do letních směsek ke krmení – obsah bílkovin 20,5 – 21,5 %. Výsevek 1 – 1,2 MKS/ha. HTS 200 – 210 g.

OZIMÁ PELUŠKA

ARKTA

Udržovatel: Selegn a.s.

Zástupce v ČR: Selegn a.s.

Přesívkový typ s dobrou přezimovací schopností. Lze ji využít jak v čisté kultuře tak v ozimých luskovinoobilních směskách a to na zelené krmení i senáž. Vynikající předplodina s velmi rychlým nástupem jarní vegetace a včasným uvolněním pole. Vysoký výnos zelené hmoty, sena i hrubých bílkovin. Množitelské porosty lze vysévat i na jaře.

eu pruh2017