TRAVNÍ SMĚSI
trávníkové směsi

TRÁVNÍKOVÉ SMĚSI

SMĚS NA RYCHLÉ OZELENĚNÍ

Travní směs vhodná na osev svahů silnic, říčních břehů, rekultivovaných ploch a úpravu pozemků po stavebních pracích. Má rychlý nárůst zelené hmoty, vhodná do extenzivních lokalit, významný protierozní prvek.

Typ směsi: krajinná

Využití: osev svahů silnic, říčních břehů, rekultivovaných ploch

Výsevek: 1,8–2,0 kg/100 m2

Složení:

Jílek mnohokvětý italský  10 %
Lolium m. italicum
Kostřava rákosovitá  60 %
Festuca arundinacea  
Jílek vytrvalý 20 %
Lolium perene
Jílek mnohokvětý jednoletý 10 %
Lolium m. westerwoldicum

eu pruh2017