TRAVNÍ SMĚSI
trávníkové směsi

TRÁVNÍKOVÉ SMĚSI

PARKOVÁ NA SUŠŠÍ STANOVIŠTĚ

Travní směs je určena pro slunečná, vysychavá a chudší stanoviště, kde má dobrou konkurenční schopnost kostřava drsnolistá.

Typ směsi: okrasná

Využití: okrasné sušší plochy, parky

Výsevek: 2,0–2,5 kg/100 m2

Složení:

Kostřava červená výběžkatá  40 %
Festuca rubra rubra
Kostřava červená trsnatá  10 %
Festuca rubra com.  
Lipnice luční 20 %
Poa pratensis
Kostřava drsnolistá 30 %
Festuca ovina  

eu pruh2017