TRAVNÍ SMĚSI
zemědělské směsi

ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI

SMĚS PRO VINICE A SADY

Nízkoprodukční směs je sestavená z nízkých trávníkových odrůd s malým nárůstem biomasy a dobrou pokryvností. Složení ji předurčuje především na sušší stanoviště. Travní porost zabraňuje rozšíření nežádoucích plevelů, čímž umožňuje omezené používání herbicidů a zvyšuje únosnost povrchu půdy.

Využití: zatravnění vinic a sadů

Vytrvalost: vysoká

Výsevek: 55–70 kg/ha

Složení:

Kostřava červená  40 %
Festuca rubra
Jílek vytrvalý  30 %
Lolium perenne  
Lipnice luční 10 %
Poa pratensis
Jetel plazivý 5 %
Trifolium repens
Kostřava drsnolistá 15 %
Festuca ovina  

eu pruh2017