TRAVNÍ SMĚSI
zemědělské směsi

ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI

JETELOTRAVNÍ

Vysoce produkční směs s vyšším podílem trávy. Při optimálním podílu sacharidů poskytuje vysoké výnosy bílkovinné píce. Ročně poskytne dvě až tři seče vhodné pro přímé zkrmování i sušení. Výsev se provádí z jara, při vhodných vláhových poměrech až do poloviny srpna.

Využití: zelená píce, siláž ze zavadlé píce

Vytrvalost: 3–4 roky

Výsevek: 20–22 kg/ha

Složení:

Jetel luční START, VLTAVÍN  30 %
Trifolium pratense
Kostřava luční PREVAL  15 %
Festuca pratensis  
Festulolium PERUN, FELOPA 30 %
Lolium multiflorum x Festuca arundinacea
Jílek mnohokvětý italský FABIO 25 %
Lolium m. italicum  

eu pruh2017