TRAVNÍ SMĚSI
zemědělské směsi

ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI

INTENZIVNÍ JETELOTRAVNÍ

Intenzivní produkční směs s vyšším podílem jetelovin, která na kvalitní orné půdě poskytuje tři seče ročně. Rychlé obrůstání zajišťuje intenzivní produkci bílkovinné píce s vysokým podílem sacharidů během celé vegetace. Je využitelná zejména na senáž i na zelenou píci, bez zvýšeného nároku na intenzivní dusíkatou výživu.

Využití: zelená píce, siláž ze zavadlé píce

Vytrvalost: 1–2 roky

Výsevek: 18–20 kg/ha

Složení:

Jetel luční START, VLTAVÍN  60 %
Trifolium pratense
Festulolium PERUN, FELOPA  25 %
Lolium multiflorum x Festuca arundinacea
Kostřava luční PREVAL 15 %
Festuca pratensis  

eu pruh2017