TRAVNÍ SMĚSI
zemědělské směsi

ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI

SMĚS PRO BIOPLYN

Intenzívní, vysokoprodukční směs na ornou půdu pro dvou až tříletý cyklus. Je určena pro senážování, resp. výrobu bioplynu. Svým složením zajišťuje velmi rychlý počáteční vývoj a při intenzivním hnojení, mohutný nárůst travní hmoty.

Využití: bioplyn, zelená píce, siláž ze zavadlé píce

Vytrvalost: 2–3 roky

Výsevek: 30–40 kg/ha

Složení:

Festulolium PERUN, FELOPA  50 %
Lolium multiflorum x Festuca arundinacea 
Kostřava rákosovitá BARELITE  30 %
Festuca arundinacea
Jílek mnohokvětý italský FABIO 20 %
Lolium m. italicum  

eu pruh2017