TRAVNÍ SMĚSI
zemědělské směsi

ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI

PASTEVNÍ

Směs složená z vytrvalých travních druhů, dobře obrůstá, odolná proti sešlapávání. Kombinovaný způsob využití (spásání a sečení) s kvalitním ošetřením zajistí vysokou produkci biomasy v delším časovém období.

Využití: 1 seč, pastva

Vytrvalost: 5–7 let

Výsevek: 33–35 kg/ha

Složení:

Bojínek luční  20 %
Phleum pratense  
Kostřava luční  18 %
Festuca pratensis
Lipnice luční 10 %
Poa pratensis
Festulolium 15 %
Lolium multiflorum x Festuca arundinacea
Kostřava červená 12 %
Festuca rubra  
Jílek vytrvalý 20 %
Lolium perenne
Jetel plazivý 5 %
Trifolium repens  eu pruh2017