TRAVNÍ SMĚSI
zemědělské směsi

ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI

LUČNÍ DO VLHČÍCH PODMÍNEK

Luční směs standardního složení se zvýšeným zastoupením vlhkomilných druhů. Při méně intenzivním využívání lze ponechat jako trvalý travní porost typu květnaté louky.

Využití: zelená píce, siláž ze zavadlé píce, seno

Vytrvalost: 4–6 let

Výsevek: 30–35 kg/ha

Složení:

Kostřava luční  20 %
Festuca pratensis  
Festulolium  20 %
Lolium multiflorum x Festuca arundinacea
Bojínek luční 25 %
Agrostis gigantea
Psineček velký 5 %
Agrostis gigantea  
Lipnice luční 10 %
Poa pratensis  
Jetel luční 6 %
Trifolium pratense
Jetel švédský 2 %
Trifolium hybridum  
Jílek vytrvalý 12 %
Lolium perenne  eu pruh2017