TRAVNÍ SMĚSI
zemědělské směsi

ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI

LUČNÍ DO SUŠŠÍCH PODMÍNEK

Luční směs obohacená o travní druhy dobře reagující na nižší vláhové úhrny, takže i v sušších oblastech poskytne dostatečné množství píce. Při omezeném počtu sečí lze nechat jednotlivé druhy trav vysemenit a zabezpečit tak obnovu travního porostu bez vysokých nákladů. Takové luční travní společenstvo vydrží více let.

Využití: zelená píce, siláž ze zavadlé píce, seno

Vytrvalost: 5–7 let

Výsevek: 33–35 kg/ha

Složení:

Kostřava luční  20 %
Festuca pratensis  
Kostřava červená  23 %
Festuca rubra  
Festulolium 25 %
Lolium multiflorum x Festuca arundinacea
Jílek vytrvalý 15 %
Lolium perenne  
Lipnice luční 10 %
Poa pratensis  
Jetel luční 7 %
Trifolium pratense

eu pruh2017