TRAVNÍ SMĚSI
zemědělské směsi

ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI

LUČNÍ RANÁ

Je velmi raná a výkonná. Při intenzivním hnojení, dá velmi vysoký výnos hmoty ve třech sečích. Její komponenty zajišťují zdravou krmivovou základnu, bohatou na živiny. Ranost této směsi je její výhodou, kosení začíná o 1 týden dříve než u ostatních luk.

Využití: zelená píce, siláž ze zavadlé píce, seno

Vytrvalost: 5–7 let

Výsevek: 30–35 kg/ha

Složení:

Srha říznačka DANA  55 %
Dactylis glomerata  
Kostřava luční PREVAL  15 %
Festuca pratensis  
Festulolium PERUN, FELOPA 20 %
Lolium multiflorum x Festuca arundinacea
Jetel luční START, VLTAVÍN 10 %
Trifolium pratense

eu pruh2017