Pícniny
pícniny

PÍCNINY

SVAZENKA VRATIČOLISTÁ

PROFA

Udržovatel: OSEVA, UNI, a.s.

Zástupce v ČR: OSEVA, UNI, a.s.

Profa je středně raná diploidní odrůda s vyšším výnosem zelené hmoty i semen než odrůda Větrovská. V závislosti na průběhu počasí a termínu setí začíná kvést za 55- 65 dnů po výsevu, na semeno dozrává za 105–115 dnů po výsevu. Při pěstování jako letní meziplodina je schopna poskytnout do začátku květu cca 40–60 t zelené hmoty (tj. cca 4–6 t suché hmoty) z jednoho hektaru. Předností odrůdy je vysoký výnos zelené hmoty, vysoký výnos semen a dobrý zdravotní stav. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE EU.

JETEL LUČNÍ

diploidní

BONUS

Udržovatel: SELGEN a.s.

Zástupce v ČR: SELGEN a.s.

Diploidní, raná až středně raná odrůda. Středně vysoká až vysoká rychlost jarního růstu, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká, střední odolnost poléhání. Velmi dobrý zdravotní stav: odrůda je středně odolná až odolná proti napadení bílou hnilobou jetele (nejvyšší odolnost ze současně zkoušeného sortimentu). Velmi dobrá vytrvalost do 2. užitkového roku (tedy 3. roku vegetace). Bonus je výkonná odrůda: výnosy zelené a suché hmoty v prvním i druhém užitkovém roce jsou vysoké. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE EU.

SPURT

Udržovatel: OSEVA, UNI, a.s.

Zástupce v ČR: OSEVA, UNI, a.s.

Raná až středně raná diploidní odrůda s vyšší vytrvalostí, vysokým výnosem zelené i suché hmoty v 2. užitkovém roce, rychlost obrůstání po sečích je střední. Střední odolnost proti bílé hnilobě jetele, komplexu mykóz odumírání kořenů, spále a virovým chorobám, odolnost proti padlí nižší. Odrůda vhodná i do jetelotravních a lučních směsí. Právně chráněná odrůda.

START

Udržovatel: OSEVA, UNI, a.s.

Zástupce v ČR: OSEVA, UNI, a.s.

Raná odrůda, diploidní, dvou až tří sečná, s dvouletou vytrvalostí. Odolná vyzimování a poléhání. Plastická odrůda, vhodná především pro luční porosty. Dobrý zdravotní stav, vysoké výnosy hmoty i semene. REGISTRACE EU.

VAN

Udržovatel: OSEVA, UNI, a.s.

Zástupce v ČR: OSEVA, UNI, a.s.

Raná až středně raná diploidní odrůda, dobře odolná poléhání, s rychlým jarním růstem i obrůstáním po sečích, výnos zelené i suché hmoty je vysoký v 1. i 2. užitkovém roce. Zdravotní stav dobrý, dobře odolná bílé hnilobě, komplexu mykóz odumírání kořenů a komplexu virových onemocnění, odolnost padlí a komplexu listových skvrnitostí střední. Vynikající do raných jetelotravních směsek. Právně chráněná odrůda.

tetraploidní

TEMPUS

Udržovatel: OSEVA, UNI, a.s.

Zástupce v ČR: OSEVA, UNI, a.s.

Tetraploidní středně raná, středně vysoká až vysoká odrůda. Je středně odolná až odolná proti napadení komplexem mykóz, způsobujících odumírání kořenů. Vyniká vysokými výnosy. Uplatní se v klasickém osevním postupu při dvouletém využití i jako komponent pro krátkodobé jetelotravní, především však luční porosty. Vhodná pro sušší podmínky. REGISTRACE EU.

JETEL NACHOVÝ (INKARNÁT)

KARDINÁL

Udržovatel: SELGEN a.s.

Zástupce v ČR: SELGEN a.s.

Jednoletá přezimující, rychle se vyvíjející odrůda středně vysokého vzrůstu. Květenství je karmínově červené, oválné semeno má žlutou barvu, průměrná HTS je 4 g. Kardinál se s velmi dobrou zimovzdorností uplatní v čisté kultuře i jako komponent časných ozimých směsek v plynulém pásu zeleného krmení. Zanechává půdu v bezvadné struktuře, obohacenou organickými látkami a dusíkem. Významně zvyšuje úrodnost lehkých písčitých půd jako zelené hnojení, zvláště pod brambory. Zelenou hmotu lze kromě přímého zkrmování i senážovat či silážovat. REGISTRACE EU.

VOJTĚŠKA SETÁ

HOLYNA

Udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Zástupce v ČR: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Odrůda středně odolná k poléhání, jarní růst i obrůstání po sečích rychlé, napadení patogeny CV nezjištěno, v KVO a ŘVO dává nejvyšší výnos zelené i suché hmoty. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE EU.

JARKA

Udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Zástupce v ČR: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Odrůda Jarka se vyznačuje vysokým a vzpřímeným vzrůstem, habitem tvoří přechod mezi listnatým a stonkovým typem vojtěšky. Začátek kvetení je ranný až střední, barva květu modrofialová. Výskyt pestrých, žlutých nebo bílých květů je velký, četnost rostlin s tmavě modrofialovými květy je nízká až střední. Rychlost jarního růstu je vyšší než u Zuzany a na úrovni Palavy. Odrůda se vyznačuje vysokou odolností listovým chorobám a velmi vysokou odolností cévnímu vadnutí. V SOZ překonala ve výnosu píce průměr kontrolních odrůd ve všech užitkových letech stejně tak i ve výnosu sena. Nemá specifické požadavky na pěstování, je plastická, vhodná do podmínek odpovídajících pěstování vojtěšky. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE EU.

LITAVA

Udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Zástupce v ČR: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Středně vysoká až vysoká odrůda, středně odolná proti poléhání. Začátek kvetení raný až středně raný. Jarní růst rychlý, obrůstání po sečích rychlé až velmi rychlé. Významnější napadení komplexem patogenů cévního vadnutí v polních pokusech nezjištěno. Výnos zelené a suché hmoty v roce zásevu, v prvním i třetím užitkovém roce vysoký, ve druhém užitkovém roce středně vysoký až vysoký. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE EU.

MAGDA

Udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Zástupce v ČR: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Poloraná odrůda do intenzivních oblastí řepařského a kukuřičného výrobního typu. Poskytuje vysoký výnos zelené hmoty, semene a stravitelných dusíkatých látek. Vykazuje vyšší odolnost proti patogenům cévního vadnutí. REGISTRACE EU.

MORAVA

Udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Zástupce v ČR: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko

Středně raná, středně vysoká odrůda se vzpřímeným až polovzpřímeným trsem. Středně rychlý jarní růst. Dobře odolná cévnímu vadnutí a poléhání. Dobrá provozní vytrvalost. Vysoké a stabilní výnosy zelené hmoty a semene. Vhodná pro intenzivní a obilnářské oblasti. REGISTRACE EU.

eu pruh2017