Ječmen ozimý
head-obiloviny

OBILOVINY OZIMÉ

JEČMEN OZIMÝ

Odrůdy šestiřadé

BELISSA

Udržovatel: Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.

Belissa je víceřadá polopozdní odrůda středně odolná proti poléhání. Mrazuvzdornost střední. Rostliny jsou středně vysoké až nízké, odolné proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolné proti napadení hnědou rzivostí ječmene, středně odolnéproti napadení komplexem listových skvrnitostí, odolné proti napadení spálou ječmene. Zrno je středně velké, v ošetřené variantě odrůda poskytuje velmi vysoký výnos. Právně chráněná odrůda.

KWS KOSMOS

Udržovatel: KWS Lochow GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Polopozdní odrůda středního vzrůstu, která tvoří výnos především produktivním klasem. Odrůda má vyrovnaný zdravotní stav se střední odolností napadení padlím na listu, rzí ječnou, komplexem hnědých skvrnitostí, fuzárii v klase a rhynchosporiovou skvrnitostí. Odrůda reaguje příznivě na zvýšenou intenzitu, ale výrazně převyšuje ostatní odrůdy hlavně v neošetřené variantě. Aplikaci morforegulátorů je potřeba zaměřit na zkrácení horních internodií. Odrůda poskytuje ve všech oblastech vysoký až velmi vysoký výnos s vysokým podílem předního zrna (93 %). Zrno je středně velké až velké (HTZ 49 g). Právně chráněná odrůda.

KWS MERIDIAN

Udržovatel: KWS Lochow GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Středně raná odrůda s dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké (cca 104 cm) se střední odolností vůči poléhání. Odrůda s dobrou odolností proti vymrznutí. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, komplexu hnědých skvrnitostí a rhynchosporiové skvrnitosti. Odolná proti napadení rzí ječnou. Střední až lepší odolnost vůči plísni sněžné a fusáriu. Odrůda rezistentní k viru žluté mozaiky ječmene – typ 1 (BYMV). Doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Při vysoké intenzitě pěstování je doporučeno porost ošetřit regulátorem růstu v dávce 1–2 lt/ha Terpal C ve fázi 32 BBCH a 0,5 lt/ha Cerone 480 SC ve fázi 43 BBCH. Výnos zrna vysoký, podíl předního zrna středně vysoký až vysoký, zrno středně velké, HTZ cca 47 g. Právně chráněná odrůda.

JUP

Udržovatel: Saatzucht Firlbeck GmbH & Co.KG, Německo
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Šestiřadá středně raná odrůda s s dobrou odnoživostí a s vysokou odolností k poléhání. Velmi dobrá zimuvzdornost. Odrůda s velmi dobrou odolností vůči plísni sněžné, padlí travnímu, rzi ječné a komplexu listových skvrnitostí. Má vysokou odolnost k rynchosporiové skvrnitosti a fuzariózám v klase. Doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek, lze pěstovat i po obilnině. Ošetření fungicidy je vhodné provádět s ohledem na infekční tlak chorob. Aplikace morforegulátorů růstu není vzhledem k vysoké odolnosti k poléhání nutná. Plastická odrůda, vhodná do všech výrobních oblastí. Právně chráněná odrůda.

LG TRIUMPH

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Šestiřadá velmi dobře odnoživá odrůda s velmi vysokým výnosem zrna. Odrůda odolná k poléhání s dobrou zimuvzdorností. Má vysokou odolnost k rynchosporiové skvrnitosti, velmi dobrou odolnostvůči padlí travnímu a rzi ječné a rovněž dobrou odolnost ke komplexu listových skvrnitostí. Doporučený výsevek 3,5–4,3 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek, lze pěstovat i po obilnině. Odrůda má vynikající zdravotní stav, potřebu ošetření fungicidy je třeba posoudit dle infekčního tlaku jednotlivých chorob. Morforegulátory nejsou při nižší intenzitě pěstování nutné, při vyšší intenzitě je možné použít nižší dávku ke zkrácení stébla. Nejvýnosnější odrůda v registrovaném sortimentu, vhodná do všech výrobních oblastí. Právně chráněná odrůda.

MARISSA

Udržovatel: Saatzucht Donau GmbH
Zástupce v ČR: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Šestiřadá velmi dobře odnoživá odrůda s velmi vysokým výnosem zrna. Odrůda odolná k poléhání s dobrou zimuvzdorností. Má vysokou odolnost k rynchosporiové skvrnitosti, velmi dobrou odolnostvůči padlí travnímu a rzi ječné a rovněž dobrou odolnost ke komplexu listových skvrnitostí. Doporučený výsevek 3,5–4,3 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek, lze pěstovat i po obilnině. Odrůda má vynikající zdravotní stav, potřebu ošetření fungicidy je třeba posoudit dle infekčního tlaku jednotlivých chorob. Morforegulátory nejsou při nižší intenzitě pěstování nutné, při vyšší intenzitě je možné použít nižší dávku ke zkrácení stébla. Nejvýnosnější odrůda v registrovaném sortimentu, vhodná do všech výrobních oblastí. Právně chráněná odrůda.

SU ELLEN

Udržovatel: Nordsaat mbH
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.

Raná odrůda se střední výškou rostlin, střední odnožovací schopností a dobrou odolností poléhání. Odrůda je velmi vhodná do lehčích písčitých až kamenitých půd. Dobře si poradí i s bonitně špatnými a méně živinově zásobenými pozemky. Dosahuje vysokých výnosů s vysokým podílem předního zrna až 95 %. Zrno je velké (HTZ cca 48 g). Právně chráněná odrůda.

TRAVIRA

Udržovatel: Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.

Travira je středně raná odrůda se střední odolností proti poléhání, vymrzání a vyzimování. Její zdravotní stav je vyrov-naný, je středně odolná proti napadení padlím travním na listu, rzí ječnou a rhynchosporiovou skvrnitostí. Středně odolná až odolná je proti napadení rzí ječnou. Zejména při mírném průběhu zimy a zdárném přezimování vironosných mšic je odrůda chráněna rezistencí k viru žluté zakrslosti ječmene, založené na přítomnosti genu Yd2. Výnos zrna v ošetřené variantě je středně vysoký. Zrno středně velké s nižším podílem předního zrna. Právně chráněná odrůda.

 

ODRŮDY DVOUŘADÉ

Sladovnický ječmen

KWS SCALA

Udržovatel: KWS Lochow GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Polopozdní sladovnická odrůda nižšího vzrůstu (85 cm) se střední odolností vůči poléhání. Odrůda má dobrý zdravotní stav se střední odolností proti napadení padlím na listu a komplexem hnědých skvrnitostí a s dobrou odolností vůči rzi ječné a rhynchosporiové skvrnitosti. Pro dosáhnutí sladovnické kvality je třeba aplikovat v závislosti na předplodině maximálně 60 – 80 kg N/ha. Odrůda poskytuje dobrý výnos a velmi dobrou sladovnickou kvalitu. Doporučený výsevek 4,5 – 5,0 MKS/ha, termín setí od 25.9. do 10.10. HTZ vysoká 53 g s vysokým podílem předního zrna. Právně chráněná odrůda.

 

eu pruh2017