Oves jarní
head-obiloviny

OBILOVINY JARNÍ

OVES SETÝ

pluchatý

ATEGO

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Krukanice

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Žlutozrnná středně raná odrůda nižšího vzrůstu s dobrou odolností k poléhání, zrno středně velké. Menší odolnost proti napadení padlím travním, středně vysoká odolnost proti napadení rzí ovsa. Výsevek 4 MKS/ha v obilnářské oblasti, 5 MKS/ha v bramborářské oblasti. Odrůda vhodná do všech podmínek pěstování ovsa. HTZ cca 36 g. Právně chráněná odrůda.

KERTAG

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Krukanice

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Polopozdní pluchatá odrůda. Rostliny středně vysoké, méně odolné proti poléhání. Zrno středně velké, barva pluchy žlutá, podíl pluch středně vysoký až nízký, výtěžnost ovesné rýže vysoká. Výborná krmná kvalita, vyniká ale i objemovou hmotností. HTZ cca 36 g. Právně chráněná odrůda.

KOROK

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Krukanice
Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Středně raná a středně vysoká žlutozrnná odrůda a vysokým obsahem N-látek. Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, vysoká odolnost napadení rzí ovesnou a napadení padlím travním na listu. Výnos zrna je vysoký s vysokým podílem předního zrna. Velmi dobrá výtěžnost ovesné rýže. Doporučený výsevek je 4–5 MKS/ha podle pěstitelských podmínek. HTZ cca 39 g. Právně chráněná odrůda.

NORBERT

Udržovatel: Selgen a.s.
Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Pluchatá, polopozdní odrůda. Rostliny nízké, odrůda středně odolná proti poléhání. Zrno středně velké až malé, podíl předního zrna velmi vysoký. Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, střední odolnost napadení rzí ovesnou. Výnos zrna je vysoký, objemová hmotnost středně vysoká. Vysoká výtěžnost ovesné rýže. Doporučený výsevek je 4–5 MKS/ha, v méně příznivých podmínkách je vhodné výsevek zvýšit o 10 %. Právně chráněná odrůda.

POSEIDON

Udržovatel: NORDSAAT SAATZUCHT GmbH, Německo

Zástupce v ČR: Saaten Union CZ s.r.o.

Poseidon je pluchatá, polopozdní odrůda. Rostliny nízké, odrůda středně odolná proti poléhání. Zrno velké, barva pluchy žlutá, podíl předního zrna velmi vysoký. Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná až odolná proti napadení rzí ovesnou, středně odolná až odolná proti napadení padlím travním na listu. Výnos zrna velmi vysoký s velmi vysokým výnosem obilek a nízkým podílem pluch. Objemová hmotnost středně vysoká. Obsah dusíkatých látek středně vysoký. Výtěžnost ovesné rýže vysoká. HTS cca 39 g. Právně chráněná odrůda.

bezpluchý

OTAKAR

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Krukanice

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Středně raná bezpluchá odrůda pro potravinářské účely. Rostlina středně vysoká se střední odolností proti poléhání. Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, odolná proti napadení rzí ovesnou a padlím travním na listu. Výnos zrna středně vysoký až vysoký s nízkým podílem pevných pluch. Doporučený výsevek je 4-5 MKS/ha dle termínu setí a podmínek. Výnos zrna je středně vysoký až vysoký ve všech oblastech pěstování. HTZ cca 39 g. Právně chráněná odrůda.

eu pruh2017