JARNÍ
head-obiloviny

OBILOVINY JARNÍ

PŠENICE JARNÍ

odrůdy s kvalitní pekařskou jakostí E

ALICIA

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Stupice

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Alicia je středně raná pekařská odrůda s výborným výnosem v obou zkoušených variantách pěstování. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké (102 cm) se střední odolností proti poléhání. Je vhodná do všech výrobních oblastí. Odrůda Alicia má velmi vyrovnaný zdravotní stav, u všech hodnocených chorob vykazuje středně vysokou až vysokou odolnost proti napadení. Zrno je velké s vysokou objemovou hmotností. HTZ cca 44g. Právně chráněná odrůda.

ASTRID

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Stupice

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Pekařská polopozdní odrůda. Středně vysoké rostliny (96 cm) se střední odolností proti poléhání. Středně odolná proti napadení padlím v klasu i na listu. Středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou a rzí pšeničnou. Obsah dusíkatých látek v sušině je vysoký až velmi vysoký. Vysoká objemová hmotnost, hodnota Zelenyho testu, vaznost mouky i hodnota čísla poklesu. I s výbornou jakostí dosahuje výnosů pšenic kvality “A“. Zrno je středně velké s HTZ okolo 40 g. Právně chráněná odrůda.

EPOS

Udržovatel: Saatzucht Schweiger, Německo

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Středně raná odrůda s dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké s dobrou odolností proti poléhání. Středně odolná proti napadení padlím travním, dobrá odolnost k braničnatkám na listu a rzi pšeničné. Velmi tolerantní vůči fuzariosám v klasu. Odrůda přesívkového typu s možností pozdního podzimního výsevu, tj. po 25. říjnu, velmi dobrá zimuvzdronost. Výsevek podzim 4–4,5 MKS/ha, jaro 4,5–5,5 MKS/ha. V intenzivních podmínkách pěstování se doporučuje ošetření morforegulátory růstu; jarní výsev 0,3–0,5lt/ha CCC, podzimní výsev 0,5–0,8 lt/ha CCC. Ošetření proti chorobám a škůdcům standartní dle infekčního tlaku. Přesívková pšenice vhodná do všech oblastí. Právně chráněná odrůda.

KWS SHARKInovinka

Udržovatel: KWS Lochov GMBH, Německo
Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.

Poloraná odrůda s vysokou pekařskou kvalitou ve všech parametrech. Rostliny vysoké s dobrou odolností proti poléhání. Vynikající zdravotní stav listové plochy, výborná odolnost proti napadení rzí pšeničnou i plevovou. Odrůda je vhodná především pro kukuřičnou a řepařskou výrobní oblast, lze ji pěstovat po obilnině i po kukuřici. Výnos je tvořen především počtem odnoží. Zrno je velké s velmi vysokým obsahem dusíkatých látek a vysokou objemovou hmotností. Číslo poklesu vysoké, vaznost mouky vysoká. HTZ cca 46 g. Právně chráněná odrůda.

odrůdy s kvalitní pekařskou jakostí A

GRANNY

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Úhřetice

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Středně raná osinatá odrůda, středně až méně odnožující, rostliny středně vysoké s dobrou odolností proti poléhání. Zrno středně velké až velké. Odolnost proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, menší odolnost proti napadení padlím travním na listu a k napadení rzí travní. Odrůda je vhodná do všech oblastí pěstování pšenice, především do řepařské a obilnářské oblasti. Vyžaduje včasné setí, doporučený výsevek 4–5 MKS/ha dle půdních a klimatických podmínek. Ke zvýšení odolnosti proti poléhání a zlepšení vyrovnanosti porostu se doporučuje použít CCC v dávce 0,75–1 l/ha (BBCH 30–32). HTZ cca 38 g. Právně chráněná odrůda.

KWS CHAMSIN

Udržovatel: KWS Lochov GMBH, Německo

Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.

Pekařská poloraná odrůda, rostliny středně vysoké se střední odolností proti poléhání. Středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, braničnatkou plevovou v klasu a rzí pšeničnou. Méně odolná k napadení padlím na listu, listovými skvrnitostmi a rzí pšeničnou. Zrno je velké s velmi vysokou objemovou hmotností a vysokým obsahem dusíkatých látek. Číslo poklesu vysoké, vaznost mouky vysoká. HTZ cca 42 g. Odrůda je použitelná i pro pozdní výsevy na podzim. Právně chráněná odrůda.

JEČMEN JARNÍ

sladovnické odrůdy

BOJOS

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až vysoké se střední odolností proti poléhání a lámání stébla. Odrůda odolná proti napadení padlím travním, středně odolná vůči hnědým skvrnitostem a ke rzi ječné, citlivá k rhynchosporiové skvrnitosti. Plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ječmene, doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle výrobních oblastí a termínu setí. Ošetření morforegulátorem růstu na zpevnění stébla lze použít v první polovině sloupkování (fáze 32–39). Zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký, USJ 6,1 bodů, HTZ cca 47 g. Odrůda preferovaná sladovnami a pivovary, vhodná pro výrobu českého piva. Právně chráněná odrůda.

CERBINETTA

Udržovatel: Ackermann Saatzucht
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Středně raná nižší odrůda s vysokým výnosem. Odrůda je vhodná k setí ve všech výrobních oblastech i v suchých oblastech. Zdravotní stav výborný, velmi dobrá odolnost proti hnědé skvrnitosti a absolutní odolnost padlí travnímu (gen Mlo). Odolnost proti poléhání je velmi dobrá, použití morforegulátoru je potřebné jen ve velmi intenzivních technologiích. Výborné odnožování - doporučený výsevek 300-380 zrn/m2. Vysoká HTZ. Právně chráněná odrůda.

FRANCIN

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Stupice
Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Francin je nová poloraná odrůda sladovnického ječmene. Délka stébla je střední (71 cm) s mimořádnou odolností proti poléhání. Poskytuje středně vysoký až vysoký výnos, který zajišťuje také vyšší intenzita odnožování. Vysoká odolnost lámavosti stébla a rzím. Dobrá odolnost padlí a listovým skvrnitostem. Od roku 2015 je v provozních zkouškách Prazdroje a dalších pivovarů. Francin je doporučen pro výrobu českého piva. Právně chráněná odrůda.

LAUDIS 550

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda raností na úrovni odrůdy Malz. Rostliny středně vysoké se střední odolností proti poléhání a lámání stébla. Na rozdíl od odrůdy Malz má absolutní odolnost vůči padlí travnímu (gen Mlo). Střední odolnost proti napadení rzí ječnou, komplexem hnědých skvrnitostí a rhynchosporiovou skvrnitostí. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ječmene. Zrno je středně velké s vysokým podílem předního zrna, USJ 7,2 bodů, HTZ cca 45 g. Odrůda prošla úspěšně zkouškami společnosti Sladovny Soufflet ČR a je i doporučena pro výrobu Českého piva. Právně chráněná odrůda.

MALZ

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopodzní odrůda se středně odnožovací schopností, rostliny středně vysoké se střední odolností proti poléhání a lámání stébla. Odrůda je citlivá na padlí travní, středně odolná proti napadení rzí ječnou, hnědou a rhychosporiovou skvrnitostí. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ječmene, doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle pěstebních oblastí a termínu setí. Proti napadení padlím travním se doporučuje ošetření porostu fungicidy. Zrno středně velké, podíl předního zrna vysoký, USJ 6 bodů, HTZ cca 45 g. Odrůda preferovaná některými sladovnami, vhodná pro výrobu českého piva. Právně chráněná odrůda.

MANTAnovinka

Udržovatel: Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: Saaten Union CZ, s.r.o.

Středně raná sladovnická odrůda (nejranější na českém trhu) se střední odnoživostí. Středně vysoké rostliny, dobrá odolnost proti poléhání s hodnotou 6,9. Odrůda má velmi dobrý zdravotní stav listového aparátu, je odolná vůči padlí travnímu na listu. Manta je plastická odrůda vhodná do všech sladovnicky významných půdně klimatických podmínek. I v suchých ročnících má schopnost relativně dobře udržet nižší hladinu NL v zrnu. Velké zrno, vysoký podíl předního zrna, USJ 6,4 bodu. Odrůda je doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu „Českého piva“. Právně chráněná odrůda.

OVERTURE

Udržovatel: Limagrain Europe S.A., Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní sladovnická odrůda s vysokou odnoživostí. Středně dlouhé rostliny s dobrou odolností poléhání. Odrůda je odolná vůči padlí travnímu (gen Mlo) a má vysokou odolnost vůči rhynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné. Ječmen Overture je vhodný do všech výrobních oblastí a agrotechnika vychází z obecných zásad výroby zrna pro sladovnické účely. Velmi vysoký výnos předního zrna (až 97 %) ve všech výrobních oblastech. USJ 7,7 bodů, HTZ cca 49 g. Právně chráněná odrůda.

QUENCH

Udržovatel: Syngenta Seeds LTD
Zástupce v ČR: Raiffeisen Agro Morava, spol. s r.o.

Polopozdní až pozdní odrůda nízkého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání. Dobrá odolnost proti padlí travnímu a rhynchosporiové skvrnitosti, středně až méně odolná k hnědé skvrnitosti a rzi ječné. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku, ochranu zaměřit především proti hnědé skvrnitosti a rzi ječné. Ošetření morforegulátorem proti poléhání jen při vysoké intenzitě pěstování. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ječmene, kromě velmi suchých oblastí s nízkou půdní úrodností. Doporučený výsevek 3,5 – 3,7 MKS/ha dle výrobních oblastí a termínu setí. Výnosná odrůda s vysokým podílem předního zrna, HTZ střední. Odrůda vykupovaná sladovnami v Rakousku a Německu. Právně chráněná odrůda.

SEBASTIAN

Udržovatel: Sejet Plantbreeding, DK
Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Polopozdní odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností, rostliny jsou nízké se střední až dobrou odolností proti poléhání a lámání stébla. Odrůda středně odolná proti napadení padlím travním, komplexu hnědé a rhynchosporiové skvrnitosti. Středně odolná až odolná proti napadení rzí ječnou. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ječmene, doporučený výsevek 3,5–4 MKS/ha dle pěstebních oblastí a termínu setí. Zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký až vysoký, USJ 7,6 bodů, HTZ cca 46 g. Odrůda preferovaná některými sladovnami. Právně chráněná odrůda.

VENDELA

Udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH, D
Zástupce v ČR: Saaten Union CZ, s.r.o.

Středně raná odrůda vhodná k výrobě sladu na „ČESKÉ PIVO“. Středně odolná proti poléhání. Středně odolná proti napadení padlím na listu, rzí ječnou a rhynchosporiovou skvrnitostí. Vysoký až velmi vysoký výnos zrna ve všech výrobních oblastech. Vysoký podíl předního zrna. Vysoká tolerance k půdně klimatickým podmínkám. Odrůda je vhodná i pro krmné účely (fuzaria v klase 6,8 b.). HTZ cca 47g. Právně chráněná odrůda.

nesladovnické odrůdy

AZIT

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní nesladovnická odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností. Rostliny středně vysoké se střední odolností proti poléhání. Dobrá odolnost proti napadení hnědou skvrnitostí, střední odolnost proti napadení padlím travním na listu. Plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí pěstování ječmene. Doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle výrobních oblastní a termínu setí. Zrno velké, podíl předního zrna vysoký, HTZ cca 50 g. Právně chráněná odrůda.

GLADYS

Udržovatel: Limagrain Nederland B.V.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké (71 cm) se střední až dobrou odolností proti poléhání před sklizní. Odolná proti napadení padlím tranvím na listu, středně odolná až odolná proti napadení rzí ječnou, středně odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí a rhynchosporiové skvrnitosti. Plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí pěstování jarního ječmene, doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle oblasti a termínu setí. Po obilovině nebo opožděném termínu výsevu zvýšit výsevek o 0,5 MKS/ha. Při intenzivním způsobu pěstování použít morforegulátor v nižší dávce. Vzhledem k dobrému zdravotnímu stavu lze odrůdu pěstovat s nižšími vstupy. Výnosná odrůda, zrno velké, podíl předního zrna vysoký, USJ 7,1 bodů, HTZ cca 50,4 g. Právně chráněná odrůda.

HERIS

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda krmného typu, rostliny nízké až středně vysoké s dobrou odolností proti poléhání. Odrůda odolná proti napadení padlím travním, středně odolná až odolná proti napadení rzí ječnou, středně odolná proti napadení hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí. Dobrý zdravotní stav, výrazně nižší náklady na ochranu porostu fungicidy. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ječmene, doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle pěstebních oblastí a termínu setí. Zrno velké, výtěžnost předního zrna vysoká, HTZ cca 48 g. Právně chráněná odrůda.

KAMPA

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností. Rostliny jsou středně dlouhé s velmi doboru odolností proti poléhání. Odrůda je také odolná lámání stébla pod klasem. Odrůda má velmi vyrovnaný zdravotní stav – středně odolná proti napadení padlím travním na listu, rzí ječnou, komplexem hnědých skvrnitostí, rhynchosporiovou skvrnitostí i fuzárii v klase. Plastická odrůda do všech oblastí. Optimální výsevek KVO a OVO 3,5 – 4 MKS, ŘVO 3,5 MKS, BVO 4–4,5 MKS. Výnos ve všech oblastech je středně vysoký až velmi vysoký. Velké zrno s HTZ 48 g. Právně chráněná odrůda.

KVORNING

Udržovatel: Ackermann Saatzucht
Zástupce v ČR: Saaten Union CZ, s.r.o.

Kvorning je krmná polopozdní středně vysoká odrůda. Středně odolná proti poléhání a lámání stébla. Odolná proti napadení fuzárii v klase, padlím travním na listu i rhynchosporiovou skvrnitostí. Středně odolná proti napadení rzí ječnou. Středně vysoký až velmi vysoký výnos ve všech pěstitelských oblastech. Zrno je velké s vysokým podílem předního zrna. Odrůda Kvorning dosahuje vysokých výnosů zejména v neošetřené variantě, což ji předurčuje k pěstování s nízkými náklady na ošetření. Právně chráněná odrůda.

OVATIONnovinka

Udržovatel: Limagrain Europe
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní výnosná odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností. Rostliny jsou středně dlouhé se střední odolností vůči poléhání. Odrůda je odolná vůči padlí travnímu (gen Mlo) a nespecifickým skvrnitostem listů. Dobrá odolnost vůči ostatním chorobám. Plastická odrůda do všech oblastí. Optimální výsevek KVO a OVO 3,5–4 MKS, ŘVO 3,5 MKS, BVO 4–4,5 MKS. Výnos ve všech oblastech je velmi vysoký v neošetřené i ošetřené variantě pěstování. Velké zrno s HTZ 51 g. Právně chráněná odrůda.

SOLIST

Udržovatel: Saatzucht Streng GmbH & Co.KG
Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Solist je středně raná krmná odrůda s vysokým výnosem v obou variantách pěstování ve všech zkoušených výrobních oblastech. Rostliny jsou středně vysoké a středně odolné proti poléhání. Odrůda je odolná proti napadení padlím travním na listu a fuzárii v klase. Středně odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí a rhynchosporiovou skvrnitostí. Zrno je středně velké s vysokým podílem předního zrna (95 %). Právně chráněná odrůda.

OVES SETÝ

pluchatý

ATEGO

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Krukanice

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Žlutozrnná středně raná odrůda nižšího vzrůstu s dobrou odolností k poléhání, zrno středně velké. Menší odolnost proti napadení padlím travním, středně vysoká odolnost proti napadení rzí ovsa. Výsevek 4 MKS/ha v obilnářské oblasti, 5 MKS/ha v bramborářské oblasti. Odrůda vhodná do všech podmínek pěstování ovsa. HTZ cca 36 g. Právně chráněná odrůda.

KERTAG

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Krukanice

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Polopozdní pluchatá odrůda. Rostliny středně vysoké, méně odolné proti poléhání. Zrno středně velké, barva pluchy žlutá, podíl pluch středně vysoký až nízký, výtěžnost ovesné rýže vysoká. Výborná krmná kvalita, vyniká ale i objemovou hmotností. HTZ cca 36 g. Právně chráněná odrůda.

KOROK

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Krukanice
Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Středně raná a středně vysoká žlutozrnná odrůda a vysokým obsahem N-látek. Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, vysoká odolnost napadení rzí ovesnou a napadení padlím travním na listu. Výnos zrna je vysoký s vysokým podílem předního zrna. Velmi dobrá výtěžnost ovesné rýže. Doporučený výsevek je 4–5 MKS/ha podle pěstitelských podmínek. HTZ cca 39 g. Právně chráněná odrůda.

NORBERT

Udržovatel: Selgen a.s.
Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Pluchatá, polopozdní odrůda. Rostliny nízké, odrůda středně odolná proti poléhání. Zrno středně velké až malé, podíl předního zrna velmi vysoký. Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, střední odolnost napadení rzí ovesnou. Výnos zrna je vysoký, objemová hmotnost středně vysoká. Vysoká výtěžnost ovesné rýže. Doporučený výsevek je 4–5 MKS/ha, v méně příznivých podmínkách je vhodné výsevek zvýšit o 10 %. Právně chráněná odrůda.

POSEIDON

Udržovatel: NORDSAAT SAATZUCHT GmbH, Německo

Zástupce v ČR: Saaten Union CZ s.r.o.

Poseidon je pluchatá, polopozdní odrůda. Rostliny nízké, odrůda středně odolná proti poléhání. Zrno velké, barva pluchy žlutá, podíl předního zrna velmi vysoký. Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná až odolná proti napadení rzí ovesnou, středně odolná až odolná proti napadení padlím travním na listu. Výnos zrna velmi vysoký s velmi vysokým výnosem obilek a nízkým podílem pluch. Objemová hmotnost středně vysoká. Obsah dusíkatých látek středně vysoký. Výtěžnost ovesné rýže vysoká. HTS cca 39 g. Právně chráněná odrůda.

bezpluchý

OTAKAR

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Krukanice

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Středně raná bezpluchá odrůda pro potravinářské účely. Rostlina středně vysoká se střední odolností proti poléhání. Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, odolná proti napadení rzí ovesnou a padlím travním na listu. Výnos zrna středně vysoký až vysoký s nízkým podílem pevných pluch. Doporučený výsevek je 4-5 MKS/ha dle termínu setí a podmínek. Výnos zrna je středně vysoký až vysoký ve všech oblastech pěstování. HTZ cca 39 g. Právně chráněná odrůda.

TRITIKALE JARNÍ

DUBLETnáš tip

Udržovatel: DANKO Hodowla Roslin, Sp. z o.o., PL
Zástupce v ČR: OSEVA,AGRO Brno, spol. s r.o.

Polopozdní odrůda, rostliny středně vysoké se střední až dobrou odolností k poléhání. Zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký až vysoký. Odrůda s vyváženou odolností ke všem chorobám, střední odolnost proti napadení padlím travním a rzí žitnou. Vysoce výnosná odrůda vhodná do všech oblastí pěstování tritikale. V intenzivních podmínkách se doporučuje ošetření morforegulátorem, ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Výsevek 4–4,5 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. HTZ cca 42 g. Právně chráněná odrůda.

MAZURnáš tip

Udržovatel: DANKO Hodowla Roslin, Sp. z o.o., PL
Zástupce v ČR: OSEVA,AGRO Brno, spol. s r.o.

Nová raná výnosná odrůda polského šlechtění (2013–2015 nejvýnosnější v Polsku). Raná odrůda středního vzrůstu s velmi dobrou odolností poléhání. Vysoce výnosná odrůda vhodná do všech oblastí pěstování tritikale. V polském sortimentu má nejvyšší odolnost rzi plevové a fuzariózám v klase. Je tolerantní na kyselé půdy a má zvýšenou odolnost napadení námelem. Výsevek 4–4,5 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek (180–200 kg/ha). Právně chráněná odrůda.

POHANKA

ZITA

Udržovatel a zástupce v ČR: Oseva Pro s.r.o.

Ranná až poloraná odrůda, rostliny středně vysoké až vysoké, výška lodyhy 95–150 cm, květy bílé, vegetační doba 110–120 dní, plot trojboká nažka. Teplomilná rostlina, citlivá na nízké teploty. Doba setí od 15.5. do 15.6. nejlépe po květnových mrazech, hloubka setí cca 3 cm, vzchází za 7–10 dní po zasetí, výsevek 60–80 kg/ha. Odrůda neklade zvláštní nároky na stanoviště, nesnáší těžké zamokřené půdy, při vysoké zásobě dusíku v půdě je nebezpečí polehnutí. Nevyžaduje žádné pesticidní ošetření. Výborná předplodina vhodná jako přerušovač v osevním postupu. Sklizeň na zrno probíhá když převážná část nažek je zralá a má tmavou barvu. HTZ cca 30–35 g., výnos nažek cca 1–2 t/ha.

PANDA

Udržovatel: Malopolska Hodowla Roslin – HBP, PL
Zástupce v ČR: KLEE AGRO, s.r.o.

Polopozdní odrůda, rostliny středně vysoké se střední až dobrou odolností k poléhání. Zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký až vysoký. Odrůda s vyváženou odolností ke všem chorobám, střední odolnost proti napadení padlím travním a rzí žitnou. Vysoce výnosná odrůda vhodná do všech oblastí pěstování tritikale. V intenzivních podmínkách se doporučuje ošetření morforegulátorem, ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Výsevek 4–4,5 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. HTZ cca 42 g. Právně chráněná odrůda.

PROSO

JAGNA

Zástupce: KLEE AGRO s.r.o.

Bílosemenná odrůda s vysokým podílem předního zrna až 88 %. Vhodná pro pekárenský průmysl, ale i jako krmivo pro ptactvo. Vysoká odolnost poléhání. Kromě horské oblasti je vhodná do všech podmínek. Výsevek cca 20–30 kg/ha. Výnos semene je 4,5–5 t/ha. Při přezrání zrno nevypadává z laty.

eu pruh2017