Pšenice jarní
head-obiloviny

OBILOVINY JARNÍ

PŠENICE JARNÍ

odrůdy s kvalitní pekařskou jakostí E

ALICIA

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Stupice

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Alicia je středně raná pekařská odrůda s výborným výnosem v obou zkoušených variantách pěstování. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké (102 cm) se střední odolností proti poléhání. Je vhodná do všech výrobních oblastí. Odrůda Alicia má velmi vyrovnaný zdravotní stav, u všech hodnocených chorob vykazuje středně vysokou až vysokou odolnost proti napadení. Zrno je velké s vysokou objemovou hmotností. HTZ cca 44g. Právně chráněná odrůda.

ASTRID

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Stupice

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Pekařská polopozdní odrůda. Středně vysoké rostliny (96 cm) se střední odolností proti poléhání. Středně odolná proti napadení padlím v klasu i na listu. Středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou a rzí pšeničnou. Obsah dusíkatých látek v sušině je vysoký až velmi vysoký. Vysoká objemová hmotnost, hodnota Zelenyho testu, vaznost mouky i hodnota čísla poklesu. I s výbornou jakostí dosahuje výnosů pšenic kvality “A“. Zrno je středně velké s HTZ okolo 40 g. Právně chráněná odrůda.

EPOS

Udržovatel: Saatzucht Schweiger, Německo

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Středně raná odrůda s dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké s dobrou odolností proti poléhání. Středně odolná proti napadení padlím travním, dobrá odolnost k braničnatkám na listu a rzi pšeničné. Velmi tolerantní vůči fuzariosám v klasu. Odrůda přesívkového typu s možností pozdního podzimního výsevu, tj. po 25. říjnu, velmi dobrá zimuvzdronost. Výsevek podzim 4–4,5 MKS/ha, jaro 4,5–5,5 MKS/ha. V intenzivních podmínkách pěstování se doporučuje ošetření morforegulátory růstu; jarní výsev 0,3–0,5lt/ha CCC, podzimní výsev 0,5–0,8 lt/ha CCC. Ošetření proti chorobám a škůdcům standartní dle infekčního tlaku. Přesívková pšenice vhodná do všech oblastí. Právně chráněná odrůda.

KWS SHARKInovinka

Udržovatel: KWS Lochov GMBH, Německo
Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.

Poloraná odrůda s vysokou pekařskou kvalitou ve všech parametrech. Rostliny vysoké s dobrou odolností proti poléhání. Vynikající zdravotní stav listové plochy, výborná odolnost proti napadení rzí pšeničnou i plevovou. Odrůda je vhodná především pro kukuřičnou a řepařskou výrobní oblast, lze ji pěstovat po obilnině i po kukuřici. Výnos je tvořen především počtem odnoží. Zrno je velké s velmi vysokým obsahem dusíkatých látek a vysokou objemovou hmotností. Číslo poklesu vysoké, vaznost mouky vysoká. HTZ cca 46 g. Právně chráněná odrůda.

odrůdy s kvalitní pekařskou jakostí A

GRANNY

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Úhřetice

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Středně raná osinatá odrůda, středně až méně odnožující, rostliny středně vysoké s dobrou odolností proti poléhání. Zrno středně velké až velké. Odolnost proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, menší odolnost proti napadení padlím travním na listu a k napadení rzí travní. Odrůda je vhodná do všech oblastí pěstování pšenice, především do řepařské a obilnářské oblasti. Vyžaduje včasné setí, doporučený výsevek 4–5 MKS/ha dle půdních a klimatických podmínek. Ke zvýšení odolnosti proti poléhání a zlepšení vyrovnanosti porostu se doporučuje použít CCC v dávce 0,75–1 l/ha (BBCH 30–32). HTZ cca 38 g. Právně chráněná odrůda.

KWS CHAMSIN

Udržovatel: KWS Lochov GMBH, Německo

Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.

Pekařská poloraná odrůda, rostliny středně vysoké se střední odolností proti poléhání. Středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, braničnatkou plevovou v klasu a rzí pšeničnou. Méně odolná k napadení padlím na listu, listovými skvrnitostmi a rzí pšeničnou. Zrno je velké s velmi vysokou objemovou hmotností a vysokým obsahem dusíkatých látek. Číslo poklesu vysoké, vaznost mouky vysoká. HTZ cca 42 g. Odrůda je použitelná i pro pozdní výsevy na podzim. Právně chráněná odrůda.

eu pruh2017